Statistisk sentralbyrå

Bøndenes inntekt og formue

3 Gjennomsnittlige bruttoinntekter for brukere, etter fylke, jordbruksareal i drift og brukers kjønn. Kroner
  Bruttoinntekt Lønn Næringsinntekt
fra jordbruk
Andre
næringsinntekter
Pensjoner Kapitalinntekter o.l.
1999  285 100       109 900 93 400 31 800 16 900 33 100
2000  307 500  117 200  101 000 34 300 17 500 37 600
2001  311 500  124 000  102 500 36 400 18 400 30 100
2002  353 200  133 600  114 800 39 100 17 800 47 900
20031 ..  138 100 .. 40 300 18 100 47 300
2004  372 400  142 500  112 200 47 000 18 500 52 400
2005  465 200  148 900  147 000 62 200 18 700 88 300
2006  376 500  159 700  117 200 49 700 19 300 30 700
2007  439 700  175 200  136 300 54 600 21 200 52 300
2007            
Fylke            
Østfold  614 300  209 900  130 200 90 200 21 800  162 200
Akershus og Oslo  561 900  234 400  118 900  102 800 24 500 81 300
Hedmark  439 600  170 100  144 900 61 500 23 000 40 100
Oppland  399 600  162 300  132 200 54 200 16 800 34 200
Buskerud  507 200  200 300  108 000 91 800 21 700 85 400
Vestfold  539 100  218 600  128 600 85 600 23 900 82 400
Telemark  424 700  220 100 76 400 65 900 26 800 35 500
Aust-Agder  429 700  169 800 98 900 75 800 26 900 58 400
Vest-Agder  423 600  190 100 97 500 61 100 29 500 45 400
Rogaland  491 900  164 700  188 000 51 500 19 100 68 600
Hordaland  394 700  207 200 84 900 38 300 26 500 37 800
Sogn og Fjordane  359 300  168 400  104 900 29 400 24 400 32 200
Møre og Romsdal  407 300  160 900  143 200 38 300 20 600 44 300
Sør-Trøndelag  402 200  156 900  148 800 38 900 18 000 39 600
Nord-Trøndelag  422 100  153 100  180 400 42 100 13 000 33 500
Nordland  350 400  117 400  170 800 25 200 22 200 15 000
Troms Romsa  351 400  128 300  149 900 29 500 20 200 23 600
Finnmark Finnmárku  350 400  121 200  164 500 25 400 21 600 17 700
Jordbruksareal i drift            
  0-  4 dekar  512 000  143 300  229 300 50 200 19 500 69 600
  5- 49"  398 800  222 500 48 500 47 200 40 500 40 100
 50- 99"  404 600  232 500 48 900 47 900 33 100 42 200
100-199"  427 400  188 900  103 900 52 000 21 100 61 400
200-299"  427 800  142 600  179 100 55 000 12 500 38 700
300-499"  473 100  117 600  234 200 59 400 10 800 51 100
500-   "  626 500  100 400  325 800 91 300 9 700 99 300
Brukere etter kjønn            
Mann  458 200  177 200  144 400 59 300 21 300 55 900
Kvinne  323 800  162 200 85 400 25 400 21 100 29 800
1  Bruttoinntekt og næringsinntekt fra jordbruk for 2003 er ikke sammenlignbare med øvrige år.

Standardtegn i tabeller