Statistisk sentralbyrå

1 Næringsinntekt fra jordbruk for brukere, etter fylke, jordbruksareal i drift og brukers kjønn
  Næringsinntekt fra jordbruk Brukere etter næringsinntekt fra jordbruk
  I alt Per bruker Brukere i alt Uten positiv inntekt 1-49 999 kroner 50 000-99 999 kroner 100 000-249 999 kroner 250 000-399 999 kroner 400 000- kroner
  Mill. kr Kroner   Prosent
1999 6 530 93 400 69 910 26 25 13 27 8 2
2000 6 833  101 000 67 625 24 25 13 27 10 2
2001 6 596  102 500 64 352 25 25 13 25 10 3
2002 6 887  114 800 60 010 24 24 12 24 12 4
20031 .. .. 56 234 .. .. .. .. .. ..
2004 5 975  112 200 53 257 25 24 13 25 11 4
2005 7 399  147 000 50 336 25 22 12 25 11 6
2006 5 652  117 200 48 243 25 23 12 24 11 5
2007 6 362  136 300 46 672 25 21 12 22 13 8
2007                  
Fylke                  
Østfold  333  130 200 2 558 27 25 14 16 9 9
Akershus og Oslo  292  118 900 2 458 28 26 12 19 9 7
Hedmark  557  144 900 3 846 25 21 11 21 12 9
Oppland  654  132 200 4 945 24 19 12 25 14 6
Buskerud  264  108 000 2 448 32 23 13 18 9 5
Vestfold  213  128 600 1 659 29 25 12 16 9 9
Telemark  122 76 400 1 602 41 25 11 14 6 3
Aust-Agder 69 98 900  699 34 22 13 20 7 5
Vest-Agder  112 97 500 1 152 31 25 11 19 10 4
Rogaland  872  188 000 4 641 19 18 11 21 16 14
Hordaland  281 84 900 3 303 33 25 13 19 8 2
Sogn og Fjordane  355  104 900 3 385 24 23 15 26 11 2
Møre og Romsdal  441  143 200 3 078 23 18 11 23 17 7
Sør-Trøndelag  483  148 800 3 243 22 17 12 25 17 7
Nord-Trøndelag  632  180 400 3 505 18 17 10 24 20 11
Nordland  435  170 800 2 547 18 15 12 25 20 10
Troms Romsa  185  149 900 1 232 19 18 13 26 17 7
Finnmark Finnmárku 61  164 500  371 21 18 10 23 15 13
Jordbruksareal i drift                  
  0-  4 dekar  170  229 300  743 22 13 8 21 16 21
  5- 49"  200 48 500 4 117 51 29 8 8 3 2
 50- 99"  425 48 900 8 680 42 33 11 10 3 1
100-199" 1 539  103 900 14 812 25 24 15 24 10 3
200-299" 1 637  179 100 9 136 14 14 13 30 21 9
300-499" 1 536  234 200 6 560 10 9 9 28 26 17
500-   "  855  325 800 2 624 8 5 7 22 27 31
Brukere etter kjønn                  
Mann 5 813  144 400 40 245 24 20 12 22 14 8
Kvinne  549 85 400 6 427 34 24 13 20 7 3
1  Næringsinntekt fra jordbruk for 2003 er ikke sammenlignbar med øvrige år.

Standardtegn i tabeller