Statistisk sentralbyrå

Biler vraket mot pant

3   Varebiler1 vraket mot pant, etter fabrikkmerke
År og fabikkmerke Varebilbestand
31. desember
Varebiler vraket mot pant
I alt I prosent
av bestanden
Gjennomsnittsalder2
ved vraking
1985  130 681 2 856 2,2 13,0
1986  145 983 4 334 3,0 13,0
1987  157 282 3 987 2,5 13,0
1988  162 700 4 212 2,6 13,0
1989  165 183 4 044 2,4 13,0
1990  164 738 3 306 2,0 13,0
1991  164 475 3 101 1,9 13,0
1992  165 446 3 155 1,9 14,0
1993  169 981 3 129 1,8 13,8
1994  176 528 3 035 1,7 14,2
1995  183 897 3 528 1,9 14,5
1996  186 523 12 188 6,5 14,5
1997  198 306 2 930 1,5 14,2
1998  208 955 4 224 2,0 14,2
1999  219 731 5 525 2,5 14,6
2000  233 248 5 960 2,6 15,0
2001  249 939 5 986 2,4 15,4
2002  258 133 6 976 2,7 15,7
2003  268 326 7 117 2,7 16,0
2004  284 029 6 965 2,5 16,0
2005  302 956 6 455 2,1 16,0
2006  331 052 6 965 2,1 15,5
Audi 3 442 27 0,8 12,5
Chevrolet 2 393 43 1,8 18,7
Chrysler 2 671 57 2,1 12,3
CitroŽn 17 587  324 1,8 12,4
Daihatsu  864 63 7,3 20,2
Fiat 7 560 68 0,9 13,1
Ford 21 774 1 540 7,1 13,9
Hyundai 11 206  232 2,1 9,8
Isuzu  432 86 19,9 20,0
Iveco 1 123 29 2,6 12,9
Jeep 4 473 17 0,4 10,8
Kia 4 076 48 1,2 8,5
Lada  214 14 6,5 14,3
Mazda 1 744  209 12,0 19,1
Mercedes-Benz 13 423  148 1,1 17,2
Mitsubishi 19 498  502 2,6 17,0
Nissan 17 093  523 3,1 18,3
Opel 15 328  227 1,5 10,9
Peugeot 20 627  213 1,0 11,4
Renault 10 762  146 1,4 12,2
Seat 2 573 76 3,0 9,2
Skoda 3 207 93 2,9 10,7
Subaru 2 573  264 10,3 19,5
Suzuki 7 578  133 1,8 18,8
Toyota 62 258  656 1,1 17,0
Volkswagen 55 799 1 044 1,9 17,3
Volvo 3 318  113 3,4 21,3
Andre merker 17 456 70 0,4 19,0
1  Omfatter varebiler med totalvekt mindre enn 3,5 tonn.
2  Fra og med 1993 er det benyttet desimaler ved angivelse av gjennomsnittsalder.
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet og vrakpantdata fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

Standardtegn i tabeller