Statistisk sentralbyrå

Biler vraket mot pant

2   Personbiler1 vraket mot pant, etter fabrikkmerke
År og fabikkmerke Personbilbestand
31. desember
Personbiler vraket mot pant
I alt I prosent av bestanden Antall biler etter alder. År
-3 4-7 8-11 12-15 -16 Gjennomsnittsalder2
ved vraking
1985 1 512 902   50 600 3,4        ..            ..            ..            ..        .. 14,0
1986 1 591 148 77 722 4,9  169 1 256 18 252 35 266 22 779 14,0
1987 1 622 074 71 335 4,4  198 1 182 16 427 31 377 22 151 14,0
1988 1 620 857 69 946 4,3  263 1 306 13 242 32 398 22 737 14,0
1989 1 611 623 63 224 3,9  210  950 7 398 31 619 23 047 15,0
1990 1 611 986 51 623 3,2  118  745 5 426 24 578 20 756 15,0
1991 1 613 550 51 854 3,2 81  761 4 787 22 776 23 449 16,0
1992 1 618 381 53 741 3,3 72  839 4 343 19 421 29 066 16,0
1993 1 632 035 55 168 3,4 65  602 3 677 15 041 35 783 16,5
1994 1 652 643 53 339 3,2 60  302 2 846 14 698 35 433 17,0
1995 1 683 647 60 857 3,6 82  250 2 933 15 181 42 411 17,4
1996 1 660 252  211 311 12,7  106  313 7 453 59 292  144 147 17,4
1997 1 757 007 42 152 2,4  147  330 3 169 10 479 28 027 17,4
1998 1 785 406 76 221 4,3  209  397 2 685 20 774 52 156 17,3
1999 1 812 633 91 941 5,1  247  526 1 989 24 134 65 045 17,5
2000 1 850 911 89 677 4,8  258  729 1 975 23 360 63 355 17,6
2001 1 871 826 90 734 4,8  274  965 2 030 18 806 68 659 17,8
2002 1 898 736 99 522 5,2  287 1 171 2 429 13 481 82 154 18,0
2003 1 932 663 95 224 4,9  263 1 157 2 619 9 583 81 602 18,4
2004 1 976 946  101 915 5,2  236 1 183 3 214 9 806 87 476 18,6
2005 2 027 894 95 589 4,7  244  931 3 629 9 601 81 184 18,9
2006 2 083 106 98 359 4,7  255 1 011 4 813 11 964 80 316 19,0
Audi  111 612 2 518 2,3 6 37  140  262 2 073 19,4
BMW 80 281 2 183 2,7 7 25  100  245 1 806 19,6
Chevrolet 11 091  255 2,3 - - 2 7  246 24,0
Chrysler 15 017  280 1,9 - 8  118 70 84 15,6
CitroŽn 42 020 1 904 4,5 11 35  195  559 1 104 16,1
Daihatsu 7 757  713 9,2 1 13 18  188  493 17,3
Fiat 9 867 1 059 10,7 - 11  120  268  660 17,2
Ford  158 810 13 009 8,2 10 63  607 1 790 10 539 18,9
Honda 49 527 2 584 5,2 3 11 76  283 2 211 18,6
Hyundai 40 992  696 1,7 9 50  358  278 1 10,6
Kia 10 582  144 1,4 1 25  111 7 - 9,2
Lada 1 730  567 32,8 - - 72  126  369 17,6
Mazda 78 485 7 579 9,7 5 19  128  610 6 817 19,4
Mercedes-Benz  136 641 4 213 3,1 4 51  112  129 3 917 21,9
Mitsubishi 75 471 3 648 4,8 10 44  203  570 2 821 17,7
Nissan 85 001 5 771 6,8 16 43  215  901 4 596 18,4
Opel  163 924 11 537 7,0 13 86  410 1 759 9 269 18,9
Peugeot 88 648 4 128 4,7 22 93  258  872 2 883 16,7
Renault 50 460 1 465 2,9 13 45  256  453  698 15,6
Saab 40 681 1 855 4,6 10 11 53 77 1 704 20,4
Seat 9 468  189 2,0 1 21 74 75 18 11,5
Skoda 30 183  357 1,2 11 35  144  104 63 12,0
Subaru 39 487 1 455 3,7 11 19 33 91 1 301 18,6
Suzuki 37 885  669 1,8 21 37 88  148  375 15,0
Toyota  240 175 10 477 4,4 32 76  265  591 9 513 19,2
Volkswagen  270 252 10 795 4,0 21  104  432  979 9 259 19,6
Volvo  141 832 7 385 5,2 11 18  111  480 6 765 21,4
Andre merker 55 227  924 1,7 6 31  114 42  731 21,3
1  Ekskl. ambulanser.
2  Fra og med 1993 er det benyttet desimaler ved angivelse av gjennomsnittsalder.
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet og vrakpantdata fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

Standardtegn i tabeller