Statistisk sentralbyrå

Biler vraket mot pant

1   Biler1 vraket mot pant, etter fylke. 2006
År og bileierens bostedsfylke Bilbestand 31. desember Biler vraket mot pant
I alt Personbiler Varebiler I prosent av bestanden i gruppen Gjennomsnittsalder2 ved vraking
Personbiler Varebiler Personbiler Varebiler
1985 1 643 583     53 555 50 699 2 856 3,4 2,2 14,0 13,0
1986 1 737 131 82 056 77 722 4 334 4,9 3,0 14,0 13,0
1987 1 779 356 75 322 71 335 3 987 4,4 2,5 14,0 13,0
1988 1 783 557 74 158 69 946 4 212 4,3 2,6 14,0 13,0
1989 1 776 806 67 268 63 224 4 044 3,9 2,4 15,0 13,0
1990 1 776 724 54 929 51 623 3 306 3,2 2,0 15,0 13,0
1991 1 778 025 54 955 51 854 3 101 3,2 1,9 16,0 13,0
1992 1 783 827 56 896 53 741 3 155 3,3 1,9 16,0 14,0
1993 1 802 016 58 297 55 168 3 129 3,4 1,8 16,5 13,8
1994 1 829 171 56 374 53 339 3 035 3,2 1,7 17,0 14,2
1995 1 867 544 64 385 60 857 3 528 3,6 1,9 17,4 14,5
1996 1 846 775  223 499  211 311 12 188 12,7 6,5 17,4 14,5
1997 1 955 313 45 082 42 152 2 930 2,4 1,5 17,4 14,2
1998 1 994 361 80 445 76 221 4 224 4,3 2,0 17,3 14,2
1999 2 032 364 97 466 91 941 5 525 5,1 2,5 17,5 14,6
2000 2 084 159 95 637 89 677 5 960 4,8 2,6 17,6 15,0
2001 2 121 765 96 720 90 734 5 986 4,8 2,4 17,8 15,4
2002 2 156 869  106 498 99 522 6 976 5,2 2,7 18,0 15,7
2003 2 200 989  102 341 95 224 7 117 4,9 2,7 18,4 16,0
2004 2 260 975  108 880  101 915 6 965 5,2 2,5 18,6 16,0
2005 2 330 850  102 044 95 589 6 455 4,7 2,1 18,9 16,0
2006 2 414 158  105 324 98 359 6 965 4,7 2,1 19,0 15,5
                 
Østfold  135 792 6 959 6 469  490 5,4 3,1 18,4 14,7
Akershus  305 688 10 261 9 530  731 3,7 1,5 18,2 13,5
Oslo  250 401 7 671 7 093  578 3,5 1,2 17,9 13,0
Hedmark  109 565 5 352 4 972  380 5,2 2,6 19,7 17,2
Oppland  104 992 4 694 4 375  319 4,8 2,3 19,7 16,9
Buskerud  143 225 6 102 5 700  402 4,8 1,7 18,7 15,4
Vestfold  117 926 6 020 5 599  421 5,4 3,0 19,2 16,4
Telemark 87 608 4 857 4 560  297 5,9 2,8 19,0 16,2
Aust-Agder 54 658 3 140 2 898  242 6,1 3,5 18,5 15,8
Vest-Agder 77 940 3 779 3 500  279 5,1 3,1 18,4 15,2
Rogaland  199 231 8 643 8 049  594 4,6 2,6 18,6 15,0
Hordaland  229 244 8 713 8 155  558 4,2 1,6 18,3 14,1
Sogn og Fjordane 52 431 2 502 2 340  162 5,1 2,5 20,0 17,3
Møre og Romsdal  123 633 5 964 5 617  347 5,1 2,5 19,7 16,6
Sør-Trøndelag  135 241 6 603 6 263  340 5,2 2,4 19,5 16,3
Nord-Trøndelag 66 988 3 632 3 442  190 5,7 2,9 20,0 18,3
Nordland  110 744 5 194 4 889  305 4,9 2,6 20,1 17,6
Troms Romsa 74 158 3 629 3 404  225 5,2 2,5 20,2 17,6
Finnmark Finnmárku 33 481 1 556 1 458 98 5,0 2,3 20,3 19,1
Svalbard 1 212 53 46 7 4,5 3,7 21,5 20,9
1  Omfatter personbiler (ekskl. ambulanser) samt varebiler med totalvekt mindre enn 3,5 tonn.
2  Fra og med 1993 er det benyttet desimaler ved angivelse av gjennomsnittsalder.
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet og vrakpantdata fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

Standardtegn i tabeller