Statistisk sentralbyrå

KjÝretÝy, registerstatistikk

9 Varebiler1 vraket mot pant, etter fabrikkmerke. 2010
År og fabikkmerke Varebilbestand 31. desember Varebiler vraket mot pant
I alt I prosent av bestanden Gjennomsnittsalder2 ved vraking
1985  130 681 2 856 2,2 13,0
1986  145 983 4 334 3,0 13,0
1987  157 282 3 987 2,5 13,0
1988  162 700 4 212 2,6 13,0
1989  165 183 4 044 2,4 13,0
1990  164 738 3 306 2,0 13,0
1991  164 475 3 101 1,9 13,0
1992  165 446 3 155 1,9 14,0
1993  169 981 3 129 1,8 13,8
1994  176 528 3 035 1,7 14,2
1995  183 897 3 528 1,9 14,5
1996  186 523 12 188 6,5 14,5
1997  198 306 2 930 1,5 14,2
1998  208 955 4 224 2,0 14,2
1999  219 731 5 525 2,5 14,6
2000  233 248 5 960 2,6 15,0
2001  249 939 5 986 2,4 15,4
2002  258 133 6 976 2,7 15,7
2003  268 326 7 117 2,7 16,0
2004  284 029 6 965 2,5 16,0
2005  302 956 6 455 2,1 16,0
2006  331 052 6 965 2,1 15,5
2007  361 911 6 692 1,8 15,3
2008  379 343 8 601 2,3 15,5
2009  387 546 7 360 1,9 14,9
2010  397 279 7 904 2,0 14,9
Audi 1 485 32 2,2 15,7
Chevrolet 2 798 42 1,5 22,7
Chrysler 1 845  113 6,1 15,0
CitroŽn 24 485  449 1,8 11,9
Fiat 9 455  115 1,2 12,6
Ford 28 945 1 313 4,5 14,6
Hyundai 11 706  358 3,1 12,4
Isuzu 2 255 34 1,5 23,0
Iveco 1 643 29 1,8 12,5
Jeep 2 964 31 1,0 15,8
Kia 3 164 96 3,0 11,6
Land Rover 3 031 11 0,4 14,1
Mazda 1 394  136 9,8 22,1
Mercedes Benz 17 584  269 1,5 13,6
Mitsubishi 19 304  482 2,5 17,9
Nissan 18 889  437 2,3 16,6
Opel 19 228  522 2,7 13,4
Peugeot 27 717  410 1,5 10,9
Renault 12 501  267 2,1 11,3
Seat 1 826  171 9,4 12,2
Skoda 2 305  218 9,5 12,8
Ssangyong 4 054 16 0,4 8,7
Subaru 1 121  203 18,1 22,5
Suzuki 6 642  105 1,6 20,9
Toyota 75 381  504 0,7 16,1
Volkswagen 77 180 1 319 1,7 15,1
Volvo 2 056 75 3,6 23,1
Andre merker 16 321  147 0,9 20,3
1  Omfatter varebiler med totalvekt mindre enn 3,5 tonn.
2  Fra og med 1993 er det benyttet desimaler ved angivelse av gjennomsnittsalder.
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet og vrakpantdata fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

Standardtegn i tabeller