Statistisk sentralbyrå

Kjøretøy, registerstatistikk

7 Biler1 vraket mot pant, etter fylke. 2010
År og bileierens bostedsfylke Bilbestand 31. desember Biler vraket mot pant
I alt Personbiler Varebiler I prosent av bestanden i gruppen Gjennomsnittsalder2 ved vraking
Personbiler Varebiler Personbiler Varebiler
1985 1 643 583 53 555 50 699 2 856 3,4 2,2 14,0 13,0
1986 1 737 131 82 056 77 722 4 334 4,9 3,0 14,0 13,0
1987 1 779 356 75 322 71 335 3 987 4,4 2,5 14,0 13,0
1988 1 783 557 74 158 69 946 4 212 4,3 2,6 14,0 13,0
1989 1 776 806 67 268 63 224 4 044 3,9 2,4 15,0 13,0
1990 1 776 724 54 929 51 623 3 306 3,2 2,0 15,0 13,0
1991 1 778 025 54 955 51 854 3 101 3,2 1,9 16,0 13,0
1992 1 783 827 56 896 53 741 3 155 3,3 1,9 16,0 14,0
1993 1 802 016 58 297 55 168 3 129 3,4 1,8 16,5 13,8
1994 1 829 171 56 374 53 339 3 035 3,2 1,7 17,0 14,2
1995 1 867 544 64 385 60 857 3 528 3,6 1,9 17,4 14,5
1996 1 846 775  223 499  211 311 12 188 12,7 6,5 17,4 14,5
1997 1 955 313 45 082 42 152 2 930 2,4 1,5 17,4 14,2
1998 1 994 361 80 445 76 221 4 224 4,3 2,0 17,3 14,2
1999 2 032 364 97 466 91 941 5 525 5,1 2,5 17,5 14,6
2000 2 084 159 95 637 89 677 5 960 4,8 2,6 17,6 15,0
2001 2 121 765 96 720 90 734 5 986 4,8 2,4 17,8 15,4
2002 2 156 869  106 498 99 522 6 976 5,2 2,7 18,0 15,7
2003 2 200 989  102 341 95 224 7 117 4,9 2,7 18,4 16,0
2004 2 260 975  108 880  101 915 6 965 5,2 2,5 18,6 16,0
2005 2 330 850  102 044 95 589 6 455 4,7 2,1 18,9 16,0
2006 2 414 158  105 324 98 359 6 965 4,7 2,1 19,0 15,5
2007 2 515 641 99 885 93 193 6 692 4,3 1,8 18,9 15,3
2008 2 575 450  107 153 98 552 8 601 4,5 2,3 18,7 15,5
2009 2 628 665 94 497 87 137 7 360 3,9 1,9 18,5 14,9
2010 2 700 575 98 662 90 758 7 904 3,9 2,0 18,4 14,9
                 
Østfold  150 744 6 465 5 887  578 4,5 2,9 17,7 14,3
Akershus  338 472 10 138 9 282  856 3,3 1,6 17,3 13,1
Oslo  300 959 7 438 6 699  739 2,9 1,1 17,2 12,5
Hedmark  120 538 5 059 4 679  380 4,6 2,1 19,1 16,6
Oppland  115 344 4 475 4 079  396 4,1 2,4 19,4 17,0
Buskerud  163 023 5 916 5 428  488 4,0 1,8 18,0 14,8
Vestfold  129 528 5 154 4 747  407 4,2 2,5 18,5 14,9
Telemark 96 477 4 178 3 855  323 4,6 2,4 18,4 15,5
Aust-Agder 62 163 2 867 2 599  268 4,9 3,1 17,8 15,5
Vest-Agder 88 133 3 627 3 306  321 4,3 2,8 17,6 14,7
Rogaland  230 119 8 040 7 328  712 3,7 2,3 17,8 14,3
Hordaland  234 195 8 340 7 676  664 3,7 2,3 17,2 13,9
Sogn og Fjordane 58 414 2 145 1 963  182 3,9 2,3 19,9 17,7
Møre og Romsdal  140 124 5 533 5 155  378 4,2 2,1 19,4 16,1
Sør-Trøndelag  152 454 6 156 5 813  343 4,3 1,9 19,0 15,3
Nord-Trøndelag 74 770 3 418 3 218  200 4,8 2,4 20,0 17,0
Nordland  124 195 5 103 4 745  358 4,3 2,4 20,1 17,3
Troms Romsa 81 857 3 133 2 933  200 4,1 1,8 20,1 17,3
Finnmark Finnmárku 37 609 1 437 1 331  106 4,1 2,0 21,0 18,1
Svalbard 1 457 40 35 5 2,8 2,2 21,8 17,0
1  Omfatter personbiler (ekskl. ambulanser) samt varebiler med totalvekt mindre enn 3,5 tonn.
2  Fra og med 1993 er det benyttet desimaler ved angivelse av gjennomsnittsalder.
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet og vrakpantdata fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

Standardtegn i tabeller