Statistisk sentralbyrå

KjÝretÝy, registerstatistikk

3 Registrerte personbiler1, etter bilens alder og fabrikkmerke. Gjennomsnittsalder på registrerte personbiler. 31. desember 2010
Fabikkmerke Personbilbestand 31. desember I prosent av bestanden Alder Gjennomsnittsalder
-3 4-7 8-11 12-15 16-20 -21
I alt 2 303 296  100,0  351 352  543 879  455 267  501 392  264 050  187 356 10,5
Audi  134 949 5,9 20 693 30 954 28 944 32 168 17 460 4 730 9,5
BMW  104 910 4,6 17 899 29 608 18 928 21 815 11 104 5 556 9,2
Chevrolet 15 380 0,7  567 1 899  521 2 495 2 316 7 582 25,4
Chrysler 13 701 0,6  115  721 2 036 7 309 2 823  697 14,3
CitroŽn 43 985 1,9 7 107 10 901 11 431 9 068 3 866 1 612 9,1
Daihatsu 6 179 0,3  334 2 107 1 272 1 121  821  524 10,3
Fiat 10 274 0,4 2 921  696 1 919 2 444  905 1 389 11,9
Ford  160 171 7,0 32 731 30 816 28 568 33 004 17 110 17 942 11,5
Honda 57 069 2,5 9 734 16 499 9 625 12 542 6 435 2 234 8,9
Hyundai 44 937 2,0 8 954 10 715 9 196 12 295 3 776 1 8,2
Jeep 7 455 0,3  466  810 1 035 2 465 2 115  564 13,1
Kia 13 892 0,6 3 173 4 581 2 545 2 946  647 - 7,0
Land Rover 8 593 0,4  444 2 834 2 845 1 591  192  687 10,2
Mazda 67 666 2,9 9 479 12 374 10 410 15 156 12 208 8 039 11,5
Mercedes Benz  150 765 6,5 15 597 29 555 30 724 31 878 18 247 24 764 12,3
Mitsubishi 76 612 3,3 11 262 12 864 12 413 22 333 13 641 4 099 10,6
Nissan 82 658 3,6 13 574 15 453 16 277 20 324 11 863 5 167 10,1
Opel  147 518 6,4 12 011 27 350 29 479 43 449 25 188 10 041 11,7
Peugeot 98 167 4,3 17 145 28 208 26 062 16 786 7 761 2 205 8,2
Renault 44 996 2,0 2 049 9 624 13 818 14 997 3 498 1 010 10,4
Rover 3 949 0,2 -  306 1 039 1 903  102  599 15,3
Saab 40 293 1,7 2 270 10 057 10 713 10 020 4 400 2 833 10,9
Seat 7 854 0,3 6  233 3 083 3 510  974 48 11,7
Skoda 49 345 2,1 15 313 16 408 11 011 6 104  418 91 5,8
Subaru 45 002 2,0 8 154 13 152 8 425 9 497 3 943 1 831 8,6
Suzuki 47 379 2,1 7 516 18 208 8 747 11 007 1 282  619 7,6
Toyota  284 353 12,3 47 952 79 677 58 927 51 580 30 947 15 270 9,0
Volkswagen  315 766 13,7 51 713 76 861 59 383 71 978 37 402 18 429 10,0
Volvo  168 576 7,3 27 187 42 283 28 877 24 326 20 244 25 659 11,7
Andre merker 50 902 2,2 4 986 8 125 7 014 5 281 2 362 23 134 23,5
1  Ekskl. ambulanser.
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet.

Standardtegn i tabeller