Statistisk sentralbyrå

Kjøretøy, registerstatistikk

1 Bilbestand1 og folkemengde, etter fylke. 2010
År og bileierens bostedsfylke Bilbestand 31. desember Folkemengde2 1. januar året etter Antall biler per 1 000 innbygger
1985 1 643 583 4 159 187  395
1986 1 737 131 4 175 521  416
1987 1 779 356 4 198 289  424
1988 1 783 557 4 220 686  423
1989 1 776 806 4 233 116  420
1990 1 776 724 4 249 830  418
1991 1 778 025 4 273 634  416
1992 1 783 827 4 299 167  415
1993 1 802 016 4 324 815  417
1994 1 829 171 4 348 410  421
1995 1 867 544 4 369 957  427
1996 1 846 775 4 392 714  420
1997 1 955 313 4 417 599  443
1998 1 994 361 4 445 329  449
1999 2 032 364 4 478 497  454
2000 2 084 159 4 503 436  463
2001 2 121 765 4 524 066  469
2002 2 156 869 4 552 252  474
2003 2 200 989 4 577 457  481
2004 2 260 975 4 606 363  491
2005 2 330 850 4 640 219  502
2006 2 414 158 4 681 134  516
2007 2 515 641 4 737 171  531
2008 2 575 450 4 799 252  537
2009 2 628 665 4 858 199  541
2010 2 700 575 4 920 305  549
       
Østfold  150 744  274 827  549
Akershus  338 472  545 653  620
Oslo  300 959  599 230  502
Hedmark  120 538  191 622  629
Oppland  115 344  186 087  620
Buskerud  163 023  261 110  624
Vestfold  129 528  233 705  554
Telemark 96 477  169 185  570
Aust-Agder 62 163  110 048  565
Vest-Agder 88 133  172 408  511
Rogaland  230 119  436 087  528
Hordaland  234 195  484 240  484
Sogn og Fjordane 58 414  107 742  542
Møre og Romsdal  140 124  253 904  552
Sør-Trøndelag  152 454  294 066  518
Nord-Trøndelag 74 770  132 140  566
Nordland  124 195  237 280  523
Troms Romsa 81 857  157 554  520
Finnmark Finnmárku 37 609 73 417  512
Svalbard 1 457    
1  Omfatter personbiler (ekskl. ambulanser) samt varebiler med totalvekt mindre enn 3,5 tonn.
2  Personer i norske bosetninger på Svalbard er som regel registrert bosatt i en norsk kommune.
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet.

Standardtegn i tabeller