Statistisk sentralbyrå

KjÝretÝy, registerstatistikk

9 Varebiler1 vraket mot pant, etter fabrikkmerke
År og fabikkmerke Varebilbestand 31. desember Varebiler vraket mot pant
I alt I prosent av bestanden Gjennomsnittsalder2 ved vraking
1985  130 681 2 856 2,2 13,0
1986  145 983 4 334 3,0 13,0
1987  157 282 3 987 2,5 13,0
1988  162 700 4 212 2,6 13,0
1989  165 183 4 044 2,4 13,0
1990  164 738 3 306 2,0 13,0
1991  164 475 3 101 1,9 13,0
1992  165 446 3 155 1,9 14,0
1993  169 981 3 129 1,8 13,8
1994  176 528 3 035 1,7 14,2
1995  183 897 3 528 1,9 14,5
1996  186 523 12 188 6,5 14,5
1997  198 306 2 930 1,5 14,2
1998  208 955 4 224 2,0 14,2
1999  219 731 5 525 2,5 14,6
2000  233 248 5 960 2,6 15,0
2001  249 939 5 986 2,4 15,4
2002  258 133 6 976 2,7 15,7
2003  268 326 7 117 2,7 16,0
2004  284 029 6 965 2,5 16,0
2005  302 956 6 455 2,1 16,0
2006  331 052 6 965 2,1 15,5
2007  361 911 6 692 1,8 15,3
2008  379 343 8 601 2,3 15,5
Audi 2 540 36 1,4 14,1
Chevrolet 2 787 57 2,0 19,3
Chrysler 2 301  112 4,9 13,3
CitroŽn 20 909  432 2,1 11,9
Daihatsu  691 81 11,7 21,8
Fiat 8 570  140 1,6 13,0
Ford 26 806 1 725 6,4 14,3
Hyundai 12 243  333 2,7 11,4
Isuzu 1 296 91 7,0 21,9
Iveco 1 513 32 2,1 12,4
Jeep 3 826 32 0,8 13,3
Kia 3 736 81 2,2 10,1
Lada  167 12 7,2 15,3
Mazda 1 523  203 13,3 20,8
Mercedes Benz 16 458  220 1,3 15,5
Mitsubishi 19 747  649 3,3 17,7
Nissan 18 988  569 3,0 18,3
Opel 18 794  442 2,4 11,9
Peugeot 24 526  293 1,2 11,8
Renault 12 324  217 1,8 11,7
Seat 2 243  117 5,2 10,6
Skoda 2 821  152 5,4 11,6
Subaru 1 663  261 15,7 21,0
Suzuki 7 530  119 1,6 20,6
Toyota 70 616  680 1,0 17,1
Volkswagen 69 381 1 325 1,9 16,8
Volvo 2 657  100 3,8 22,0
Andre merker 22 687 90 0,4 17,7
1  Omfatter varebiler med totalvekt mindre enn 3,5 tonn.
2  Fra og med 1993 er det benyttet desimaler ved angivelse av gjennomsnittsalder.
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet og vrakpantdata fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

Standardtegn i tabeller