Statistisk sentralbyrå

KjÝretÝy, registerstatistikk

8 Personbiler1 varket mot pant, etter fabrikkmerke
År og fabikkmerke Personbilbestand 31. desember Personbiler vraket mot pant
I alt I prosent av bestanden Antall biler etter alder. År
-3 4-7 8-11 12-15 -16 Gjennomsnittsalder2 ved vraking
1985 1 512 902 50 600 3,4 .. .. .. .. .. 14,0
1986 1 591 148 77 722 4,9  169 1 256 18 252 35 266 22 779 14,0
1987 1 622 074 71 335 4,4  198 1 182 16 427 31 377 22 151 14,0
1988 1 620 857 69 946 4,3  263 1 306 13 242 32 398 22 737 14,0
1989 1 611 623 63 224 3,9  210  950 7 398 31 619 23 047 15,0
1990 1 611 986 51 623 3,2  118  745 5 426 24 578 20 756 15,0
1991 1 613 550 51 854 3,2 81  761 4 787 22 776 23 449 16,0
1992 1 618 381 53 741 3,3 72  839 4 343 19 421 29 066 16,0
1993 1 632 035 55 168 3,4 65  602 3 677 15 041 35 783 16,5
1994 1 652 643 53 339 3,2 60  302 2 846 14 698 35 433 17,0
1995 1 683 647 60 857 3,6 82  250 2 933 15 181 42 411 17,4
1996 1 660 252  211 311 12,7  106  313 7 453 59 292  144 147 17,4
1997 1 757 007 42 152 2,4  147  330 3 169 10 479 28 027 17,4
1998 1 785 406 76 221 4,3  209  397 2 685 20 774 52 156 17,3
1999 1 812 633 91 941 5,1  247  526 1 989 24 134 65 045 17,5
2000 1 850 911 89 677 4,8  258  729 1 975 23 360 63 355 17,6
2001 1 871 826 90 734 4,8  274  965 2 030 18 806 68 659 17,8
2002 1 898 736 99 522 5,2  287 1 171 2 429 13 481 82 154 18,0
2003 1 932 663 95 224 4,9  263 1 157 2 619 9 583 81 602 18,4
2004 1 976 946  101 915 5,2  236 1 183 3 214 9 806 87 476 18,6
2005 2 027 894 95 589 4,7  244  931 3 629 9 601 81 184 18,9
2006 2 083 106 98 359 4,7  255 1 011 4 813 11 964 80 316 19,0
2007 2 153 730 93 193 4,3  281  900 4 966 13 878 73 168 18,9
2008 2 196 107 98 552 4,5  312 1 004 5 388 18 819 73 029 18,7
Audi  123 815 2 812 2,3 6 25  207  324 2 250 19,2
BMW 92 172 2 186 2,4 6 35  138  245 1 762 19,5
Chevrolet 13 848  315 2,3 3 - 6 12  294 21,7
Chrysler 15 169  619 4,1 - 3 88  366  162 14,7
CitroŽn 42 898 2 042 4,8 8 35  156  860  983 15,7
Daihatsu 7 037  658 9,4 5 9 43 81  520 17,8
Fiat 9 314  874 9,4 1 15 95  325  438 16,7
Ford  157 217 12 327 7,8 14 70  616 3 974 7 653 17,9
Honda 54 693 2 333 4,3 12 17 80  250 1 974 18,6
Hyundai 41 978 1 674 4,0 15 44  311 1 224 80 12,4
Kia 12 635  356 2,8 6 18  138  194 - 11,2
Lada 1 156  315 27,2 - - 16 99  200 19,0
Mazda 72 754 6 742 9,3 5 12  136  548 6 041 19,6
Mercedes Benz  144 233 5 099 3,5 11 39  164  223 4 662 22,3
Mitsubishi 76 719 4 426 5,8 11 48  250  809 3 308 17,7
Nissan 83 898 6 167 7,4 12 41  237 1 281 4 596 18,2
Opel  156 324 10 080 6,4 21 91  498 1 874 7 596 18,6
Peugeot 93 520 4 301 4,6 25 83  257 1 115 2 821 16,9
Renault 48 504 2 016 4,2 13 53  297  930  723 14,9
Saab 41 886 1 592 3,8 2 13 63  162 1 352 20,8
Seat 8 896  365 4,1 - 13 98  217 37 12,5
Skoda 39 046  631 1,6 12 34  190  346 49 12,0
Subaru 41 458 1 396 3,4 13 23 51 90 1 219 19,1
Suzuki 43 588  760 1,7 27 36  144  151  402 15,1
Toyota  264 355 9 429 3,6 37 97  279  587 8 429 19,9
Volkswagen  293 955 11 234 3,8 23 81  502 1 595 9 033 19,4
Volvo  152 942 6 663 4,4 17 45  126  668 5 807 21,5
Andre merker 62 097 1 140 1,8 7 24  202  269  638 18,3
1  Ekskl. ambulanser.
2  Fra og med 1993 er det benyttet desimaler ved angivelse av gjennomsnittsalder.
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet og vrakpantdata fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

Standardtegn i tabeller