Statistisk sentralbyrå

Kjøretøy, registerstatistikk

7 Biler1 vraket mot pant, etter fylke. 2008
År og bileierens bostedsfylke Bilbestand 31. desember Biler vraket mot pant
I alt Personbiler Varebiler I prosent av bestanden i gruppen Gjennomsnittsalder2 ved vraking
Personbiler Varebiler Personbiler Varebiler
1985 1 643 583 53 555 50 699 2 856 3,4 2,2 14,0 13,0
1986 1 737 131 82 056 77 722 4 334 4,9 3,0 14,0 13,0
1987 1 779 356 75 322 71 335 3 987 4,4 2,5 14,0 13,0
1988 1 783 557 74 158 69 946 4 212 4,3 2,6 14,0 13,0
1989 1 776 806 67 268 63 224 4 044 3,9 2,4 15,0 13,0
1990 1 776 724 54 929 51 623 3 306 3,2 2,0 15,0 13,0
1991 1 778 025 54 955 51 854 3 101 3,2 1,9 16,0 13,0
1992 1 783 827 56 896 53 741 3 155 3,3 1,9 16,0 14,0
1993 1 802 016 58 297 55 168 3 129 3,4 1,8 16,5 13,8
1994 1 829 171 56 374 53 339 3 035 3,2 1,7 17,0 14,2
1995 1 867 544 64 385 60 857 3 528 3,6 1,9 17,4 14,5
1996 1 846 775  223 499  211 311 12 188 12,7 6,5 17,4 14,5
1997 1 955 313 45 082 42 152 2 930 2,4 1,5 17,4 14,2
1998 1 994 361 80 445 76 221 4 224 4,3 2,0 17,3 14,2
1999 2 032 364 97 466 91 941 5 525 5,1 2,5 17,5 14,6
2000 2 084 159 95 637 89 677 5 960 4,8 2,6 17,6 15,0
2001 2 121 765 96 720 90 734 5 986 4,8 2,4 17,8 15,4
2002 2 156 869  106 498 99 522 6 976 5,2 2,7 18,0 15,7
2003 2 200 989  102 341 95 224 7 117 4,9 2,7 18,4 16,0
2004 2 260 975  108 880  101 915 6 965 5,2 2,5 18,6 16,0
2005 2 330 850  102 044 95 589 6 455 4,7 2,1 18,9 16,0
2006 2 414 158  105 324 98 359 6 965 4,7 2,1 19,0 15,5
2007 2 515 641 99 885 93 193 6 692 4,3 1,8 18,9 15,3
2008 2 575 450  107 153 98 552 8 601 4,5 2,3 18,7 15,5
                 
Østfold  143 793 6 706 6 191  515 4,9 2,8 18,2 15,0
Akershus  325 396 10 426 9 498  928 3,5 1,7 17,8 13,7
Oslo  266 356 7 585 6 920  665 3,3 1,2 17,6 12,1
Hedmark  115 502 5 654 5 206  448 5,3 2,7 19,6 16,7
Oppland  109 949 5 601 5 148  453 5,4 2,9 19,7 17,6
Buskerud  153 007 6 412 5 802  610 4,6 2,3 18,4 16,0
Vestfold  124 075 5 552 5 097  455 4,7 3,0 19,0 15,7
Telemark 92 034 4 583 4 260  323 5,3 2,7 18,6 16,4
Aust-Agder 58 748 3 101 2 835  266 5,6 3,3 18,2 16,1
Vest-Agder 83 536 3 855 3 528  327 4,8 3,1 18,1 15,0
Rogaland  216 654 8 940 8 208  732 4,3 2,6 18,0 14,9
Hordaland  249 075 9 258 8 468  790 4,1 1,9 17,6 13,8
Sogn og Fjordane 55 445 2 646 2 434  212 5,1 2,9 19,9 18,7
Møre og Romsdal  132 264 6 000 5 534  466 4,8 2,9 19,5 16,5
Sør-Trøndelag  145 876 6 799 6 344  455 4,9 2,7 19,4 16,1
Nord-Trøndelag 71 081 3 611 3 398  213 5,4 2,8 20,3 19,2
Nordland  117 873 5 473 5 099  374 4,9 2,8 20,3 18,1
Troms 77 881 3 463 3 211  252 4,7 2,5 20,2 17,7
Finnmark - Finnmárku 35 424 1 455 1 343  112 4,4 2,3 20,1 17,8
Svalbard 1 481 33 28 5 2,2 2,2 20,2 21,6
1  Omfatter personbiler (ekskl. ambulanser) samt varebiler med totalvekt mindre enn 3,5 tonn.
2  Fra og med 1993 er det benyttet desimaler ved angivelse av gjennomsnittsalder.
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet og vrakpantdata fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

Standardtegn i tabeller