Statistisk sentralbyrå

KjÝretÝy, registerstatistikk

5 Registrerte varebiler, etter bilens alder og fabrikkmerke. 31. desember 2008
Fabrikkmerke Varebilbestand 31. desember I prosent av bestanden Alder Gjennomsnittsalder
-3 4-7 8-11 12-15 16-20 -21
I alt  379 343  100  122 389  102 198 82 862 41 798 14 115 15 981 6,9
Audi 2 540 0,7 1 52 1 319  791  376 1 11,1
BMW  981 0,3 - 62  532  288 98 1 10,3
Chevrolet 2 787 0,7  323  592  412  421  225  814 16,3
Chrysler 2 301 0,6  397  738  567  478  120 1 7,7
CitroŽn 20 909 5,5 7 054 7 382 4 482 1 420  383  188 5,4
Fiat 8 570 2,3 1 509 2 589 2 192  948  728  604 8,5
Ford 26 806 7,1 11 463 6 160 3 395 3 749  876 1 163 6,8
Hyundai 12 243 3,2 3 864 3 892 3 195 1 292 - - 5,9
Jeep 3 826 1,0  846  253 1 688  725  231 83 8,6
Kia 3 736 1,0  323 1 038 1 919  456 - - 7,4
Mazda 1 523 0,4  353 48  224  290  240  368 12,6
Mercedes Benz 16 458 4,3 5 613 3 756 4 117 1 783  659  530 6,7
Mitsubishi 19 747 5,2 4 481 3 606 4 889 3 727 1 934 1 110 8,8
Nissan 18 988 5,0 6 301 5 746 3 068 1 585 1 317  971 6,8
Opel 18 794 5,0 7 450 5 529 2 416 3 089  154  156 5,9
Peugeot 24 526 6,5 7 265 7 356 7 893 1 410  291  311 5,9
Renault 12 324 3,2 3 799 4 754 3 335  262 45  129 5,3
Rover 3 301 0,9 1 061  858  828 94 51  409 9,9
Seat 2 243 0,6 -  500 1 273  465 5 - 9,0
Skoda 2 821 0,7 - 14 2 023  744 37 3 10,2
Ssangyong 3 603 0,9 2 269 1 131  105 98 - - 3,0
Subaru 1 663 0,4 - 43  299  188  438  695 17,2
Suzuki 7 530 2,0 2 297 2 670 1 387  312 17  847 7,0
Toyota 70 616 18,6 20 791 19 986 15 913 8 187 2 634 3 105 6,9
Volkswagen 69 381 18,3 26 285 19 603 11 399 7 720 2 194 2 180 6,1
Volvo 2 657 0,7 3 86 1 058  609  358  543 16,0
Andre merker 18 469 4,9 8 641 3 754 2 934  667  704 1 769 7,7
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet.

Standardtegn i tabeller