Statistisk sentralbyrå

KjÝretÝy, registerstatistikk

3 Registrerte personbiler1, etter bilens alder og fabrikkmerke. Gjennomsnittsalder på registrerte personbiler. 31. desember 2008
Fabikkmerke Personbilbestand 31. desember I prosent av bestanden Alder Gjennomsnittsalder
-3 4-7 8-11 12-15 16-20 -21
I alt 2 196 107  100,0  362 379  477 135  491 963  458 234  218 329  188 067 10,3
Audi  123 815 5,6 20 495 27 686 32 623 24 808 13 467 4 736 9,0
BMW 92 172 4,2 16 376 21 953 21 891 15 766 11 138 5 048 9,1
Chevrolet 13 848 0,6 1 758  494  689 2 234 2 162 6 511 24,0
Chrysler 15 169 0,7  190 1 055 3 863 8 515  846  700 12,8
CitroŽn 42 898 2,0 6 473 12 366 10 154 9 792 2 526 1 587 8,8
Daihatsu 7 037 0,3 1 537 1 225 1 863  539 1 297  576 9,7
Fiat 9 314 0,4  934 1 107 2 586 2 851  433 1 403 13,1
Ford  157 217 7,2 25 180 27 207 30 949 42 801 12 137 18 943 11,8
Honda 54 693 2,5 12 840 12 103 11 059 9 337 7 475 1 879 8,6
Hyundai 41 978 1,9 6 079 11 102 9 664 14 494  639 - 8,3
Kia 12 635 0,6 3 630 3 116 2 828 3 061 - - 6,7
Mazda 72 754 3,3 9 983 11 042 13 657 12 888 17 194 7 990 11,6
Mercedes Benz  144 233 6,6 16 508 27 153 33 829 23 303 20 502 22 938 12,0
Mitsubishi 76 719 3,5 10 834 10 780 17 503 21 238 12 573 3 791 10,4
Nissan 83 898 3,8 11 711 16 784 16 920 20 595 11 201 6 687 10,4
Opel  156 324 7,1 15 631 27 068 40 188 45 542 16 799 11 096 11,0
Peugeot 93 520 4,3 19 085 28 953 20 677 16 406 6 268 2 131 7,8
Renault 48 504 2,2 4 118 12 343 15 388 13 522 2 277  856 9,2
Rover 13 006 0,6 1 389 3 348 4 840 1 685  317 1 427 10,6
Saab 41 886 1,9 6 442 9 879 11 238 8 305 2 919 3 103 9,7
Seat 8 896 0,4 10 1 335 4 247 3 126  134 44 10,1
Skoda 39 046 1,8 13 569 11 350 10 878 3 040  122 87 5,5
Subaru 41 458 1,9 8 056 12 004 9 551 6 016 4 141 1 690 8,3
Suzuki 43 588 2,0 13 352 11 771 10 542 6 246 1 026  651 6,5
Toyota  264 355 12,0 53 346 69 980 51 786 46 164 25 572 17 507 8,8
Volkswagen  293 955 13,4 52 537 62 463 69 968 63 189 26 789 19 009 9,7
Volvo  152 942 7,0 25 467 34 285 24 724 26 238 15 254 26 974 12,0
Andre merker 50 247 2,3 4 849 7 183 7 858 6 533 3 121 20 703 21,9
1  Ekskl. ambulanser.
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet.

Standardtegn i tabeller