Statistisk sentralbyrå

Kjøretøy, registerstatistikk

2 Gjennomsnittsalder på registrerte person- og varebiler, etter bileierens bostedsfylke, 31. desember
Bileierens bostedsfylke Personbiler Varebiler
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Hele landet 10,0 10,2 10,4 9,9 10,0 9,9 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,2 10,2 10,2 10,2 10,3 7,6 7,7 7,5 7,3 7,4 7,3 7,3 7,2 7,0 7,2 7,3 7,3 7,2 7,0 6,8 6,9
                                                                 
Østfold 9,8 10,0 10,2 9,8 10,0 9,9 9,9 9,9 9,9 10,0 10,0 10,1 10,2 10,2 10,2 10,4 7,5 7,6 7,5 7,2 7,4 7,4 7,5 7,4 7,3 7,3 7,3 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9
Akershus 9,3 9,5 9,7 9,1 9,0 8,8 8,8 8,8 8,8 8,9 9,0 8,9 8,9 8,9 8,9 9,1 7,4 7,5 7,3 6,9 6,6 6,5 6,3 5,9 5,6 5,7 5,7 5,6 5,4 5,1 5,1 5,3
Oslo 8,8 8,8 8,9 8,4 8,4 8,3 8,4 8,4 8,4 8,6 8,8 8,7 8,7 8,6 8,6 8,7 6,5 6,3 5,8 5,5 5,6 5,6 5,5 5,2 4,6 4,8 5,0 4,9 4,9 4,7 4,3 4,4
Hedmark 10,8 11,1 11,3 10,9 11,1 11,1 11,2 11,3 11,5 11,7 11,7 11,7 11,8 11,8 11,8 11,9 8,2 8,3 8,1 7,9 8,1 8,1 8,2 8,4 8,7 8,9 9,1 9,1 9,0 8,9 8,7 8,7
Oppland 10,8 11,1 11,4 11,1 11,3 11,3 11,4 11,5 11,7 11,8 11,9 12,0 12,0 12,1 12,1 12,2 8,2 8,4 8,5 8,5 8,9 9,0 9,1 9,1 9,2 9,4 9,6 9,7 9,8 9,7 9,6 9,6
Buskerud 10,1 10,3 10,6 10,1 10,2 10,1 10,1 10,2 10,3 10,4 10,4 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 7,9 8,0 7,9 7,8 8,0 7,7 7,6 7,3 7,2 7,2 7,3 7,1 7,0 6,8 6,7 6,8
Vestfold 10,6 10,9 11,1 10,6 10,8 10,7 10,7 10,8 10,8 10,9 10,9 10,8 10,8 10,8 10,8 10,9 8,1 8,2 8,1 7,9 8,1 8,1 8,3 8,3 8,4 8,5 8,6 8,6 8,7 8,6 8,6 8,6
Telemark 10,0 10,3 10,5 10,2 10,3 10,2 10,3 10,4 10,6 10,7 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 11,0 7,7 7,9 7,8 7,6 7,8 7,9 7,9 8,0 8,2 8,6 8,8 8,8 8,9 8,8 8,7 8,7
Aust-Agder 10,2 10,4 10,5 10,0 10,2 10,1 10,1 10,3 10,4 10,6 10,7 10,6 10,6 10,6 10,5 10,6 8,2 8,3 8,3 8,2 8,2 8,2 8,3 8,3 8,4 8,6 8,7 8,8 8,8 8,7 8,6 8,6
Vest-Agder 9,8 9,9 10,1 9,6 9,7 9,6 9,6 9,7 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 7,3 7,2 7,1 6,8 6,9 6,8 6,9 7,1 7,4 7,6 7,8 7,9 7,8 7,7 7,6 7,7
Rogaland 10,0 10,2 10,3 9,7 9,8 9,6 9,7 9,8 9,9 9,9 10,0 9,9 9,9 9,8 9,8 9,9 7,7 7,8 7,6 7,2 7,1 7,0 7,1 7,2 7,3 7,5 7,6 7,6 7,3 7,2 7,0 7,1
Hordaland 9,6 9,7 9,8 9,1 9,2 9,0 8,9 8,8 8,9 8,9 8,9 8,9 8,8 8,8 8,8 8,9 7,3 7,4 7,0 6,5 6,4 6,0 5,9 5,6 5,5 5,6 5,7 5,7 5,6 5,4 5,3 5,4
Sogn og Fjordane 10,5 10,8 11,0 10,6 10,8 10,8 10,9 11,0 11,2 11,4 11,5 11,5 11,4 11,5 11,4 11,5 8,2 8,4 8,4 8,2 8,5 8,6 8,7 8,7 8,9 9,0 9,3 9,4 9,4 9,3 9,1 9,1
Møre og Romsdal 10,5 10,8 10,9 10,4 10,5 10,4 10,5 10,6 10,8 10,9 11,0 11,0 11,0 11,0 10,9 11,0 8,2 8,4 8,2 7,9 8,0 7,9 8,0 8,0 8,2 8,4 8,6 8,7 8,8 8,7 8,6 8,7
Sør-Trøndelag 10,7 11,0 11,3 10,8 10,9 10,9 11,0 11,0 11,2 11,2 11,2 11,1 11,1 11,0 10,8 10,9 7,8 8,1 7,9 7,6 7,7 7,6 7,8 7,9 7,9 8,1 8,1 8,1 8,1 7,9 7,5 7,6
Nord-Trøndelag 10,5 10,8 11,1 10,7 10,9 11,0 11,1 11,3 11,5 11,7 11,8 11,8 11,8 11,8 11,7 11,8 8,2 8,6 8,6 8,5 8,8 9,0 9,1 9,2 9,3 9,5 9,6 9,6 9,6 9,4 9,3 9,3
Nordland 10,2 10,4 10,7 10,3 10,5 10,5 10,6 10,8 11,0 11,1 11,2 11,2 11,3 11,3 11,3 11,4 7,8 8,0 8,1 8,0 8,1 8,2 8,4 8,5 8,6 8,8 9,0 9,2 9,3 9,2 9,2 9,3
Troms 10,3 10,5 10,8 10,4 10,6 10,5 10,6 10,8 10,9 11,0 11,0 10,9 10,8 10,8 10,7 10,9 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 8,1 8,2 8,3 8,3 8,4 8,5 8,5 8,5 8,3 8,3 8,4
Finnmark - Finnmárku 9,6 9,8 10,0 9,8 10,0 10,0 10,2 10,5 10,7 10,8 10,8 10,8 10,9 10,9 10,8 11,0 7,5 7,8 7,9 8,1 8,3 8,6 8,7 8,8 9,0 9,3 9,4 9,5 9,6 9,4 9,3 9,3
Svalbard .. .. .. .. .. .. 10,9 11,4 12,2 11,6 12,0 12,4 12,1 11,5 11,0 11,1 .. .. .. .. .. .. 9,8 9,6 9,6 9,6 9,9 9,7 9,1 9,4 9,1 9,1
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet.

Standardtegn i tabeller