Statistisk sentralbyrå

Kjøretøy, registerstatistikk

1 Bilbestand1 og folkemengde, etter fylke. 2008
År og bileierens bostedsfylke Bilbestand 31. desember Folkemengde2 1. januar året etter Antall biler per 1 000 innbygger
1985 1 643 583 4 159 187  395
1986 1 737 131 4 175 521  416
1987 1 779 356 4 198 289  424
1988 1 783 557 4 220 686  423
1989 1 776 806 4 233 116  420
1990 1 776 724 4 249 830  418
1991 1 778 025 4 273 634  416
1992 1 783 827 4 299 167  415
1993 1 802 016 4 324 815  417
1994 1 829 171 4 348 410  421
1995 1 867 544 4 369 957  427
1996 1 846 775 4 392 714  420
1997 1 955 313 4 417 599  443
1998 1 994 361 4 445 329  449
1999 2 032 364 4 478 497  454
2000 2 084 159 4 503 436  463
2001 2 121 765 4 524 066  469
2002 2 156 869 4 552 252  474
2003 2 200 989 4 577 457  481
2004 2 260 975 4 606 363  491
2005 2 330 850 4 640 219  502
2006 2 414 158 4 681 134  516
2007 2 515 641 4 737 171  531
2008 2 575 450 4 799 252  537
       
Østfold  143 793  268 584  535
Akershus  325 396  527 625  617
Oslo  266 356  575 475  463
Hedmark  115 502  190 071  608
Oppland  109 949  184 288  597
Buskerud  153 007  254 634  601
Vestfold  124 075  229 134  541
Telemark 92 034  167 548  549
Aust-Agder 58 748  107 359  547
Vest-Agder 83 536  168 233  497
Rogaland  216 654  420 574  515
Hordaland  249 075  469 681  530
Sogn og Fjordane 55 445  106 457  521
Møre og Romsdal  132 264  248 727  532
Sør-Trøndelag  145 876  286 729  509
Nord-Trøndelag 71 081  130 708  544
Nordland  117 873  235 380  501
Troms 77 881  155 553  501
Finnmark - Finnmárku 35 424 72 492  489
Svalbard 1 481 .. ..
1  Omfatter personbiler (ekskl. ambulanser) samt varebiler med totalvekt mindre enn 3,5 tonn.
2  Personer i norske bosetninger på Svalbard er som regel registrert bosatt i en norsk kommune.
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet.

Standardtegn i tabeller