Statistisk sentralbyrå

KjÝretÝy, registerstatistikk

9 Varebiler1 vraket mot pant, etter fabrikkmerke
År og fabikkmerke Varebilbestand 31. desember Varebiler vraket mot pant
I alt I prosent av bestanden Gjennomsnittsalder2 ved vraking
1985  130 681 2 856 2,2 13,0
1986  145 983 4 334 3,0 13,0
1987  157 282 3 987 2,5 13,0
1988  162 700 4 212 2,6 13,0
1989  165 183 4 044 2,4 13,0
1990  164 738 3 306 2,0 13,0
1991  164 475 3 101 1,9 13,0
1992  165 446 3 155 1,9 14,0
1993  169 981 3 129 1,8 13,8
1994  176 528 3 035 1,7 14,2
1995  183 897 3 528 1,9 14,5
1996  186 523 12 188 6,5 14,5
1997  198 306 2 930 1,5 14,2
1998  208 955 4 224 2,0 14,2
1999  219 731 5 525 2,5 14,6
2000  233 248 5 960 2,6 15,0
2001  249 939 5 986 2,4 15,4
2002  258 133 6 976 2,7 15,7
2003  268 326 7 117 2,7 16,0
2004  284 029 6 965 2,5 16,0
2005  302 956 6 455 2,1 16,0
2006  331 052 6 965 2,1 15,5
2007  361 911 6 692 1,8 15,3
Audi 2 953 16 0,5 12,3
Chevrolet 2 497 42 1,7 19,6
Chrysler 2 514 90 3,6 13,2
CitroŽn 19 223  309 1,6 12,0
Daihatsu  788 59 7,5 20,2
Fiat 8 197 89 1,1 12,6
Ford 24 885 1 565 6,3 14,1
Hyundai 12 019  269 2,2 10,7
Isuzu  682 74 10,9 20,9
Iveco 1 400 17 1,2 10,8
Jeep 4 277 23 0,5 12,1
Kia 3 913 46 1,2 8,5
Lada  186 11 5,9 14,5
Mazda 1 684  155 9,2 19,7
Mercedes Benz 15 175  152 1,0 14,3
Mitsubishi 19 951  457 2,3 17,2
Nissan 18 674  478 2,6 18,2
Opel 17 779  283 1,6 11,7
Peugeot 23 050  203 0,9 10,7
Renault 11 948  141 1,2 11,6
Seat 2 432 79 3,2 9,9
Skoda 3 017  127 4,2 11,4
Subaru 2 085  272 13,0 20,1
Suzuki 8 018  100 1,2 19,0
Toyota 67 121  477 0,7 17,5
Volkswagen 63 748  998 1,6 16,7
Volvo 2 952 94 3,2 21,4
Andre merker 20 743 66 0,3 18,5
1  Omfatter varebiler med totalvekt mindre enn 3,5 tonn.
2  Fra og med 1993 er det benyttet desimaler ved angivelse av gjennomsnittsalder.
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet og vrakpantdata fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

Standardtegn i tabeller