Statistisk sentralbyrå

KjÝretÝy, registerstatistikk

8 Personbiler1 varket mot pant, etter fabrikkmerke
År og fabikkmerke Personbilbestand 31. desember Personbiler vraket mot pant
I alt I prosent av
bestanden
Antall biler etter alder. År
-3 4-7 8-11 12-15 -16 Gjennomsnittsalder2
ved vraking
1985 1 512 902 50 600 3,4 .. .. .. .. .. 14,0
1986 1 591 148 77 722 4,9  169 1 256 18 252 35 266 22 779 14,0
1987 1 622 074 71 335 4,4  198 1 182 16 427 31 377 22 151 14,0
1988 1 620 857 69 946 4,3  263 1 306 13 242 32 398 22 737 14,0
1989 1 611 623 63 224 3,9  210  950 7 398 31 619 23 047 15,0
1990 1 611 986 51 623 3,2  118  745 5 426 24 578 20 756 15,0
1991 1 613 550 51 854 3,2 81  761 4 787 22 776 23 449 16,0
1992 1 618 381 53 741 3,3 72  839 4 343 19 421 29 066 16,0
1993 1 632 035 55 168 3,4 65  602 3 677 15 041 35 783 16,5
1994 1 652 643 53 339 3,2 60  302 2 846 14 698 35 433 17,0
1995 1 683 647 60 857 3,6 82  250 2 933 15 181 42 411 17,4
1996 1 660 252  211 311 12,7  106  313 7 453 59 292  144 147 17,4
1997 1 757 007 42 152 2,4  147  330 3 169 10 479 28 027 17,4
1998 1 785 406 76 221 4,3  209  397 2 685 20 774 52 156 17,3
1999 1 812 633 91 941 5,1  247  526 1 989 24 134 65 045 17,5
2000 1 850 911 89 677 4,8  258  729 1 975 23 360 63 355 17,6
2001 1 871 826 90 734 4,8  274  965 2 030 18 806 68 659 17,8
2002 1 898 736 99 522 5,2  287 1 171 2 429 13 481 82 154 18,0
2003 1 932 663 95 224 4,9  263 1 157 2 619 9 583 81 602 18,4
2004 1 976 946  101 915 5,2  236 1 183 3 214 9 806 87 476 18,6
2005 2 027 894 95 589 4,7  244  931 3 629 9 601 81 184 18,9
2006 2 083 106 98 359 4,7  255 1 011 4 813 11 964 80 316 19,0
2007 2 153 730 93 193 4,3  281  900 4 966 13 878 73 168 18,9
Audi  118 088 2 672 2,3 11 45  155  271 2 190 19,4
BMW 86 603 1 982 2,3 5 34  121  224 1 598 19,5
Chevrolet 12 512  213 1,7 1 2 2 13  195 22,8
Chrysler 15 307  383 2,5 - 2 99  189 93 14,5
CitroŽn 42 831 1 906 4,5 9 33  196  607 1 061 16,0
Daihatsu 7 428  676 9,1 5 9 28  149  485 17,6
Fiat 9 407  815 8,7 - 11 85  286  433 16,9
Ford  157 559 11 706 7,4 29 54  610 2 453 8 560 18,5
Honda 52 632 2 326 4,4 7 12 95  209 2 003 18,5
Hyundai 41 919  999 2,4 14 40  341  601 3 11,6
Kia 11 955  253 2,1 5 21  144 83 - 10,2
Lada 1 415  384 27,1 - - 27  103  254 18,7
Mazda 75 259 6 795 9,0 8 20  137  501 6 129 19,6
Mercedes Benz  141 638 4 500 3,2 12 31  117  163 4 177 22,0
Mitsubishi 76 429 3 816 5,0 12 30  230  656 2 888 17,7
Nissan 84 431 5 534 6,6 6 35  249  990 4 254 18,4
Opel  161 397 10 207 6,3 14 58  412 1 686 8 037 18,8
Peugeot 92 181 3 993 4,3 14 72  195  929 2 783 17,0
Renault 49 659 1 659 3,3 11 56  225  678  689 15,3
Saab 41 744 1 647 3,9 4 15 50 98 1 480 20,5
Seat 9 243  268 2,9 - 23 79  138 28 12,0
Skoda 35 446  443 1,2 9 21  222  155 36 11,7
Subaru 39 960 1 408 3,5 7 19 46  105 1 231 18,9
Suzuki 41 233  626 1,5 23 24  105  104  370 15,3
Toyota  255 198 9 818 3,8 31  104  275  542 8 866 19,6
Volkswagen  284 329 10 554 3,7 28 67  426 1 240 8 793 19,5
Volvo  148 993 6 667 4,5 9 36  107  598 5 917 21,4
Andre merker 58 934  943 1,6 7 26  188  107  615 19,3
1  Ekskl. ambulanser.
2  Fra og med 1993 er det benyttet desimaler ved angivelse av gjennomsnittsalder.
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet og vrakpantdata fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

Standardtegn i tabeller