Statistisk sentralbyrå

Kjøretøy, registerstatistikk

7 Biler1 vraket mot pant, etter fylke. 2007
År og bileierens bostedsfylke Bilbestand 31. desember Biler vraket mot pant
I alt Personbiler Varebiler I prosent av bestanden i gruppen Gjennomsnittsalder2 ved vraking
Personbiler Varebiler Personbiler Varebiler
1985 1 643 583 53 555 50 699 2 856 3,4 2,2 14,0 13,0
1986 1 737 131 82 056 77 722 4 334 4,9 3,0 14,0 13,0
1987 1 779 356 75 322 71 335 3 987 4,4 2,5 14,0 13,0
1988 1 783 557 74 158 69 946 4 212 4,3 2,6 14,0 13,0
1989 1 776 806 67 268 63 224 4 044 3,9 2,4 15,0 13,0
1990 1 776 724 54 929 51 623 3 306 3,2 2,0 15,0 13,0
1991 1 778 025 54 955 51 854 3 101 3,2 1,9 16,0 13,0
1992 1 783 827 56 896 53 741 3 155 3,3 1,9 16,0 14,0
1993 1 802 016 58 297 55 168 3 129 3,4 1,8 16,5 13,8
1994 1 829 171 56 374 53 339 3 035 3,2 1,7 17,0 14,2
1995 1 867 544 64 385 60 857 3 528 3,6 1,9 17,4 14,5
1996 1 846 775  223 499  211 311 12 188 12,7 6,5 17,4 14,5
1997 1 955 313 45 082 42 152 2 930 2,4 1,5 17,4 14,2
1998 1 994 361 80 445 76 221 4 224 4,3 2,0 17,3 14,2
1999 2 032 364 97 466 91 941 5 525 5,1 2,5 17,5 14,6
2000 2 084 159 95 637 89 677 5 960 4,8 2,6 17,6 15,0
2001 2 121 765 96 720 90 734 5 986 4,8 2,4 17,8 15,4
2002 2 156 869  106 498 99 522 6 976 5,2 2,7 18,0 15,7
2003 2 200 989  102 341 95 224 7 117 4,9 2,7 18,4 16,0
2004 2 260 975  108 880  101 915 6 965 5,2 2,5 18,6 16,0
2005 2 330 850  102 044 95 589 6 455 4,7 2,1 18,9 16,0
2006 2 414 158  105 324 98 359 6 965 4,7 2,1 19,0 15,5
2007 2 515 641 99 885 93 193 6 692 4,3 1,8 18,9 15,3
                 
Østfold  140 420 6 245 5 796  449 4,7 2,6 18,4 14,8
Akershus  318 619 10 106 9 288  818 3,5 1,5 18,1 13,5
Oslo  262 109 7 340 6 777  563 3,2 1,1 18,0 12,4
Hedmark  112 992 5 419 5 070  349 5,2 2,2 19,6 16,3
Oppland  107 925 5 155 4 785  370 5,1 2,5 20,0 17,3
Buskerud  149 102 6 072 5 610  462 4,5 1,8 18,6 16,4
Vestfold  121 665 5 155 4 786  369 4,5 2,5 19,2 15,4
Telemark 89 869 4 019 3 747  272 4,8 2,4 18,7 15,5
Aust-Agder 57 155 2 945 2 751  194 5,5 2,6 18,3 15,8
Vest-Agder 81 300 4 012 3 767  245 5,3 2,5 18,4 14,8
Rogaland  209 889 8 700 8 080  620 4,4 2,4 18,5 15,0
Hordaland  242 778 8 435 7 863  572 3,9 1,4 18,1 13,9
Sogn og Fjordane 54 114 2 395 2 215  180 4,7 2,6 20,1 17,9
Møre og Romsdal  128 559 5 538 5 255  283 4,6 1,9 19,7 17,0
Sør-Trøndelag  142 724 6 086 5 804  282 4,6 1,7 19,4 15,4
Nord-Trøndelag 69 163 3 082 2 969  113 4,8 1,6 19,9 17,7
Nordland  114 898 4 835 4 547  288 4,5 2,2 20,0 18,0
Troms Romsa 76 359 3 254 3 053  201 4,6 2,1 20,0 17,5
Finnmark Finnmárku 34 624 1 043  986 57 3,3 1,2 19,9 18,2
Svalbard 1 377 49 44 5 3,8 2,3 21,7 18,2
1  Omfatter personbiler (ekskl. ambulanser) samt varebiler med totalvekt mindre enn 3,5 tonn.
2  Fra og med 1993 er det benyttet desimaler ved angivelse av gjennomsnittsalder.
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet og vrakpantdata fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

Standardtegn i tabeller