Statistisk sentralbyrå

KjÝretÝy, registerstatistikk

3 Registrerte personbiler1, etter bilens alder og fabrikkmerke. Gjennomsnittsalder på registrerte personbiler. 31. desember 2007
Fabikkmerke Personbilbestand 31. desember I prosent av bestanden Alder Gjennomsnittsalder
-3 4-7 8-11 12-15 16-20 -21
I alt 2 153 730  100  364 972  460 334  520 450  398 073  215 559  194 342 10,2
Audi  118 088 5,5 20 079 27 054 33 468 20 476 12 105 4 906 8,8
BMW 86 603 4,0 15 944 19 345 23 333 12 454 10 752 4 775 9,1
Chevrolet 12 512 0,6 1 898 70  656 1 907 2 312 5 669 23,6
Chrysler 15 307 0,7  294 1 193 5 662 6 892  615  651 11,9
CitroŽn 42 831 2,0 7 573 12 404 9 947 9 029 2 318 1 560 8,5
Daihatsu 7 428 0,3 1 648 1 260 1 820  758 1 246  696 9,6
Fiat 9 407 0,4  449 1 662 3 071 2 305  476 1 444 13,1
Ford  157 559 7,3 21 770 28 747 34 673 40 493 11 890 19 986 11,9
Honda 52 632 2,4 11 978 10 627 12 910 7 411 7 629 2 077 8,7
Hyundai 41 919 1,9 7 580 9 705 12 183 12 204  247 - 7,8
Kia 11 955 0,6 3 987 2 381 3 459 2 128 - - 6,3
Mazda 75 259 3,5 9 156 10 464 15 157 13 457 18 566 8 459 11,8
Mercedes Benz  141 638 6,6 16 103 28 116 34 410 18 283 21 233 23 493 11,9
Mitsubishi 76 429 3,5 9 125 11 106 21 249 19 112 12 055 3 782 10,4
Nissan 84 431 3,9 10 245 16 282 20 241 18 888 11 563 7 212 10,5
Opel  161 397 7,5 19 099 27 894 44 580 42 286 15 249 12 289 10,6
Peugeot 92 181 4,3 20 191 28 638 19 446 15 085 6 625 2 196 7,6
Renault 49 659 2,3 6 178 13 347 17 042 10 291 1 917  884 8,5
Rover 12 845 0,6 1 988 3 257 4 841 1 001  347 1 411 9,9
Saab 41 744 1,9 6 943 10 552 10 808 6 995 2 990 3 456 9,4
Seat 9 243 0,4 64 2 235 4 374 2 406  120 44 9,2
Skoda 35 446 1,6 12 771 10 841 9 472 2 200 69 93 5,2
Subaru 39 960 1,9 8 867 10 391 10 061 4 569 4 173 1 899 8,1
Suzuki 41 233 1,9 13 884 10 501 12 117 2 961 1 058  712 6,1
Toyota  255 198 11,8 55 352 64 159 51 734 39 536 25 621 18 796 8,7
Volkswagen  284 329 13,2 51 853 60 092 71 401 55 412 25 165 20 406 9,7
Volvo  148 993 6,9 25 359 30 749 25 140 23 893 15 919 27 933 12,1
Andre merker 47 504 2,2 4 594 7 262 7 195 5 641 3 299 19 513 21,7
1  Ekskl. ambulanser.
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet.

Standardtegn i tabeller