Statistisk sentralbyrå

Kjøretøy, registerstatistikk

1 Bilbestand1 og folkemengde, etter fylke. 2007
År og bileierens bostedsfylke Bilbestand 31. desember Folkemengde2 1. januar året etter Antall biler per 1 000 innbygger
1985 1 643 583 4 159 187  395
1986 1 737 131 4 175 521  416
1987 1 779 356 4 198 289  424
1988 1 783 557 4 220 686  423
1989 1 776 806 4 233 116  420
1990 1 776 724 4 249 830  418
1991 1 778 025 4 273 634  416
1992 1 783 827 4 299 167  415
1993 1 802 016 4 324 815  417
1994 1 829 171 4 348 410  421
1995 1 867 544 4 369 957  427
1996 1 846 775 4 392 714  420
1997 1 955 313 4 417 599  443
1998 1 994 361 4 445 329  449
1999 2 032 364 4 478 497  454
2000 2 084 159 4 503 436  463
2001 2 121 765 4 524 066  469
2002 2 156 869 4 552 252  474
2003 2 200 989 4 577 457  481
2004 2 260 975 4 606 363  491
2005 2 330 850 4 640 219  502
2006 2 414 158 4 681 134  516
2007 2 515 641 4 737 171  531
       
Østfold  140 420  265 458  529
Akershus  318 619  518 567  614
Oslo  262 109  560 484  468
Hedmark  112 992  189 289  597
Oppland  107 925  183 637  588
Buskerud  149 102  251 220  594
Vestfold  121 665  226 433  537
Telemark 89 869  166 731  539
Aust-Agder 57 155  106 130  539
Vest-Agder 81 300  165 944  490
Rogaland  209 889  412 687  509
Hordaland  242 778  462 674  525
Sogn og Fjordane 54 114  106 259  509
Møre og Romsdal  128 559  246 772  521
Sør-Trøndelag  142 724  282 993  504
Nord-Trøndelag 69 163  129 856  533
Nordland  114 898  234 996  489
Troms Romsa 76 359  154 642  494
Finnmark Finnmárku 34 624 72 399  478
Svalbard 1 377 .. ..
1  Omfatter personbiler (ekskl. ambulanser) samt varebiler med totalvekt mindre enn 3,5 tonn.
2  Personer i norske bosetninger på Svalbard er som regel registrert bosatt i en norsk kommune.
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet.

Standardtegn i tabeller