Statistisk sentralbyrå

Person- og varebiler, registerstatistikk

1   Bilbestand1 og folkemengde, etter fylke. 2003
Bileierens bostedsfylke Bilbestand 31. desember Folkemengde2 1. januar året etter Antall biler per 1 000 innbyggere
1985 1 643 583 4 159 187  395
1986 1 737 131 4 175 521  416
1987 1 779 356 4 198 289  424
1988 1 783 557 4 220 686  423
1989 1 776 806 4 233 116  420
1990 1 776 724 4 249 830  418
1991 1 778 025 4 273 634  416
1992 1 783 827 4 299 167  415
1993 1 802 016 4 324 815  417
1994 1 829 171 4 348 410  421
1995 1 867 544 4 369 957  427
1996 1 846 775 4 392 714  420
1997 1 955 313 4 417 599  443
1998 1 994 361 4 445 329  449
1999 2 032 364 4 478 497  454
2000 2 084 159 4 503 436  463
2001 2 121 765 4 524 066  469
2002 2 156 869 4 552 252  474
2003 2 200 989 4 577 457  481
       
2003      
Østfold  129 268  256 668  504
Akershus  268 476  488 618  549
Oslo  222 822  521 886  427
Hedmark  102 458  188 326  544
Oppland 99 328  183 690  541
Buskerud  130 419  242 331  538
Vestfold  110 892  219 480  505
Telemark 83 289  166 124  501
Aust-Agder 50 587  103 374  489
Vest-Agder 70 930  160 127  443
Rogaland  177 662  388 848  457
Hordaland  201 229  445 059  452
Sogn og Fjordane 49 190  107 222  459
Møre og Romsdal  114 655  244 570  469
Sør-Trøndelag  123 251  270 266  456
Nord-Trøndelag 62 415  127 973  488
Nordland  104 243  237 057  440
Troms3 68 454  152 628  449
Finnmark Finnmárku 30 396 73 210  415
Svalbard 1 025 . .
1  Omfatter personbiler (ekskl. ambulanser) samt varebiler med totalvekt mindre enn 3,5 tonn.
2  Personer i norske bosetninger på Svalbard er som regel registrert bosatt i en norsk kommune.
3  Fra og med 2002 er ikke Svalbard inkludert.
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet og vrakpantdata fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

Standardtegn i tabeller