Statistisk sentralbyrå

Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk

1 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk. 2007 og januar-desember 2008. 1 000 kroner
  I alt Drivstoff og smøremidler Bilrekvisita Dagligvarer Andre varer inklusiv musikk og video Matservering Verkstedtjenester og bilvask Utleie Spill/ kommisjon
2007 42 410 916 31 214 744  907 582 5 587 836 1 221 330 2 288 142  874 838  136 783  179 546
                   
Januar       3 126 304        2 280 452       86 109        406 987        94 687  169 656 64 983 9 188 14 242
Februar 2 911 358 2 117 876 76 512  374 896 93 997  154 042 71 027 8 892 14 116
Mars 3 391 188 2 472 624 69 779  432 428 94 492  182 043  117 466 10 574 11 782
April 3 418 242 2 432 952 85 387  507 510  103 890  181 623 83 988 11 531 11 361
Mai 3 815 682 2 794 353 72 500  547 290  107 193  201 934 68 503 12 444 11 465
Juni 3 976 417 2 936 813 69 335  550 233  122 632  205 206 66 883 13 510 11 805
Juli 3 983 043 2 943 498 67 287  534 925  130 664  225 213 52 784 15 341 13 331
August 3 811 813 2 857 945 55 758  497 129  100 698  213 565 54 403 13 691 18 624
September 3 510 637 2 630 773 56 738  462 240 85 527  195 792 48 773 11 759 18 920
Oktober 3 553 711 2 639 947 90 068  439 977 87 627  192 664 73 584 11 347 18 497
November 3 497 017 2 622 839 97 512  402 227 87 763  180 702 79 895 9 738 16 341
Desember 3 415 504 2 484 672 80 597  431 994  112 160  185 702 92 549 8 768 19 062
                   
2008 45 687 800 34 572 734  843 217 5 568 708 1 129 130 2 330 831  899 049  122 722  221 409
                   
Januar 3 383 337 2 555 094 70 674  401 798 84 275  177 474 68 951 8 558 16 513
Februar 3 368 921 2 524 589 64 936  404 414 84 445  171 754 92 507 8 926 17 350
Mars 3 670 958 2 715 959 60 741  487 340 97 088  193 996 86 991 9 767 19 076
April 3 744 894 2 831 892 84 533  434 020 79 339  181 421  105 998 9 709 17 982
Mai 4 160 424 3 078 981 69 809  580 655  110 311  209 828 82 045 11 142 17 653
Juni 4 442 773 3 415 726 63 728  542 641  112 753  213 175 63 574 12 549 18 627
Juli 4 456 046 3 403 093 64 786  539 861  131 783  226 302 57 563 13 226 19 432
August 4 213 277 3 269 173 53 588  501 464 92 971  216 457 49 073 12 723 17 828
September 3 912 112 3 061 858 54 765  440 608 77 397  196 483 53 186 10 365 17 450
Oktober 3 804 323 2 945 951 80 333  421 782 78 706  188 318 61 565 10 022 17 646
November 3 324 360 2 470 764 92 601  394 938 79 771  172 836 85 425 8 420 19 605
Desember 3 206 375 2 299 654 82 723  419 187  100 291  182 787 92 171 7 315 22 247

Standardtegn i tabeller