Statistisk sentralbyrå

Befolkning og areal i tettsteder

1 Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. 1. januar 2012
Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km2
I alt Fordelt på kommune I alt Fordelt på kommune Innbyggere per km2
I alt   3 958 038   2 422,87   1 634
             
0001 Halden 0101 Halden 23 897   15,39   1 553
0002 Sponvika 0101 Halden  499   0,49   1 018
0003 Isebakke 0101 Halden  803   1,61    499
0012 Hasle 0105 Sarpsborg  680   0,69    986
0013 Stikkaåsen 0105 Sarpsborg  270   0,20   1 350
0022 Fredrikstad/Sarpsborg i alt    105 545   67,31   1 568
  0105 Sarpsborg   44 281   29,52 1 500
  0106 Fredrikstad   61 264   37,79 1 621
0031 Moss i alt   43 553   23,01   1 893
  0104 Moss   30 201   13,77 2 193
  0136 Rygge   7 663   4,68 1 637
  0211 Vestby   5 689   4,56 1 248
0041 Skjærhalden 0111 Hvaler  645   0,82    787
0042 Rød 0111 Hvaler  342   0,25   1 368
0043 Hauge 0111 Hvaler  333   0,43    774
0044 Utgård 0111 Hvaler  311   0,39    797
0051 Skivika i alt   1 117   0,67   1 667
  0105 Sarpsborg   40   0,04 1 000
  0106 Fredrikstad   1 077   0,63 1 710
0053 Glosli 0106 Fredrikstad  681   0,66   1 032
0061 Ise 0105 Sarpsborg  733   0,98    748
0071 Skjeberg 0105 Sarpsborg 2 037   2,67    763
0073 Ullerøy 0105 Sarpsborg  361   0,65    555
0081 Ørje 0119 Marker 1 830   2,08    880
0091 Skjønhaug 0122 Trøgstad 1 936   1,89   1 024
0092 Hamnås 0122 Trøgstad  203   0,30    677
0093 Heiås 0122 Trøgstad  729   0,85    858
0101 Spydeberg i alt   5 034   3,65   1 379
  0123 Spydeberg   3 850   2,85 1 351
  0138 Hobøl   1 184   0,80 1 480
0111 Askim 0124 Askim 13 407   8,15   1 645
0121 Mysen 0125 Eidsberg 6 159   5,10   1 208
0122 Slitu i alt    657   0,51   1 153
  0122 Trøgstad   8   0,01  800
  0125 Eidsberg    649   0,50 1 298
0123 Trømborg 0125 Eidsberg  352   0,35   1 006
0131 Skiptvet 0127 Skiptvet 1 633   1,31   1 247
0141 Rakkestad 0128 Rakkestad 4 276   3,72   1 149
0142 Degernes 0128 Rakkestad  283   0,40    708
0151 Jelsnes 0105 Sarpsborg  295   0,33    894
0161 Rostadneset 0106 Fredrikstad  277   0,20   1 385
0171 Alshus 0106 Fredrikstad 1 419   0,91   1 559
0181 Øyenkilen 0106 Fredrikstad  554   0,83    667
0182 Slevik 0106 Fredrikstad 1 033   0,95   1 087
0185 Lervik 0106 Fredrikstad 2 553   2,49   1 025
0191 Spetalen i alt   2 148   1,82   1 180
  0106 Fredrikstad   88   0,15  587
  0135 Råde   2 060   1,67 1 234
0193 Karlshus 0135 Råde 1 965   1,89   1 040
0194 Missingmyr 0135 Råde  660   0,66   1 000
0195 Tomb 0135 Råde  207   0,22    941
0201 Ryggebyen i alt   2 531   2,70    937
  0135 Råde    385   0,76  507
  0136 Rygge   2 146   1,94 1 106
0202 Larkollen 0136 Rygge 1 483   1,92    772
0203 Kirkegrenda 0136 Rygge  336   0,34    988
0204 Fuglevik 0136 Rygge  431   0,46    937
0205 Smedhus 0136 Rygge  754   0,53   1 423
0206 Møvik 0136 Rygge  272   0,25   1 088
0211 Kirkebygden 0137 Våler 1 135   0,97   1 170
0212 Våk 0137 Våler  948   0,61   1 554
0213 Svinndal 0137 Våler  377   0,44    857
0214 Rød 0137 Våler  351   0,18   1 950
0221 Tomter 0138 Hobøl 1 552   1,09   1 424
0223 Ringvoll 0138 Hobøl  466   0,50    932
0231 Fosby 0118 Aremark  302   0,42    719
0503 Hølen 0211 Vestby  633   0,76    833
0506 Hvitsten 0211 Vestby  311   0,85    366
0508 Vestby 0211 Vestby 6 425   3,96   1 622
0511 Siggerud 0213 Ski 1 449   0,94   1 541
0512 Ski i alt   13 891   7,04   1 973
  0213 Ski   11 941   5,78 2 066
  0214 Ås   1 950   1,26 1 548
0513 Kråkstad 0213 Ski  965   0,70   1 379
0514 Skotbu 0213 Ski  401   0,33   1 215
0521 Togrenda 0214 Ås 3 725   3,49   1 067
0523 Ås 0214 Ås 9 127   5,23   1 745
0531 Drøbak 0215 Frogn 13 006   6,98   1 863
0541 Nesoddtangen 0216 Nesodden 12 020   7,00   1 717
0542 Fjellstrand 0216 Nesodden 1 042   1,05    992
0543 Fagerstrand 0216 Nesodden 2 192   1,77   1 238
0544 Torvik 0216 Nesodden  372   0,48    775
0581 Aursmoen 0221 Aurskog-Høland 2 894   2,88   1 005
0582 Bjørkelangen 0221 Aurskog-Høland 2 855   2,93    974
0583 Fosser 0221 Aurskog-Høland  592   0,73    811
0584 Løken 0221 Aurskog-Høland 1 052   1,29    816
0585 Momoen 0221 Aurskog-Høland  383   0,44    870
0586 Hemnes 0221 Aurskog-Høland  645   0,95    679
0587 Setskog 0221 Aurskog-Høland  204   0,25    816
0592 Blaker 0226 Sørum  494   0,52    950
0593 Hogsetfeltet 0226 Sørum  666   0,41   1 624
0594 Sørumsand 0226 Sørum 4 394   2,44   1 801
0595 Lørenfallet 0226 Sørum 1 053   0,72   1 463
0596 Lindeberg 0226 Sørum  973   0,72   1 351
0597 Frogner 0226 Sørum 1 182   0,76   1 555
0598 Lundermoen 0226 Sørum 1 278   0,78   1 638
0601 Åkrene 0227 Fet  281   0,35    803
0602 Fetsund 0227 Fet 7 328   5,93   1 236
0603 Fjellsrud 0227 Fet  523   0,45   1 162
0611 Flateby 0229 Enebakk 3 659   1,92   1 906
0612 Ytre Enebakk 0229 Enebakk 3 576   2,54   1 408
0613 Kirkebygda 0229 Enebakk  640   0,84    762
0622 Leirsund i alt   1 377   1,18   1 167
  0226 Sørum   74   0,07 1 057
  0231 Skedsmo   1 303   1,11 1 174
0633 Åneby 0233 Nittedal 1 370   0,71   1 930
0634 Grønvoll 0233 Nittedal 1 493   0,63   2 370
0635 Rotnes 0233 Nittedal 5 166   2,79   1 852
0639 Løstad 0233 Nittedal 1 596   1,38   1 157
0641 Ask 0234 Gjerdrum 1 967   1,54   1 277
0642 Grønlund 0234 Gjerdrum 2 392   1,32   1 812
0651 Kløfta 0235 Ullensaker 7 061   4,35   1 623
0655 Sessvollmoen 0235 Ullensaker  789   0,72   1 096
0656 Nordkisa 0235 Ullensaker  896   0,71   1 262
0657 Borgen 0235 Ullensaker  902   0,55   1 640
0659 Jessheim 0235 Ullensaker 17 319   9,10   1 903
0661 Opakermoen 0236 Nes  490   0,63    778
0662 Årnes 0236 Nes 3 864   3,30   1 171
0663 Haga 0236 Nes  613   0,87    705
0665 Fjellfoten 0236 Nes 1 005   0,69   1 457
0666 Skogrand 0236 Nes  348   0,39    892
0667 Brårud 0236 Nes  450   0,48    938
0668 Vormsund 0236 Nes  480   0,76    632
0669 Tomteråsen 0236 Nes  713   0,62   1 150
0670 Kampå 0236 Nes  537   0,51   1 053
0671 Minnesund 0237 Eidsvoll  503   0,78    645
0672 Langset 0237 Eidsvoll  379   0,51    743
0673 Eidsvoll 0237 Eidsvoll 4 341   4,48    969
0674 Finnbråtan 0237 Eidsvoll  799   0,69   1 158
0675 Råholt i alt   11 070   8,84   1 252
  0235 Ullensaker    428   0,36 1 189
  0237 Eidsvoll   10 642   8,48 1 255
0681 Maura 0238 Nannestad 3 104   2,16   1 437
0682 Teigebyen 0238 Nannestad 2 533   1,60   1 583
0683 Åsgrenda 0238 Nannestad  709   0,90    788
0684 Løkenfeltet 0238 Nannestad  571   0,53   1 077
0685 Eltonåsen 0238 Nannestad  916   0,52   1 762
0691 Prestegårdshagen 0239 Hurdal  269   0,23   1 170
0692 Torget 0239 Hurdal  584   0,87    671
0701 Smestad 0228 Rælingen  864   0,52   1 662
0702 Fjellstad 0228 Rælingen  943   0,72   1 310
0721 Aulifeltet i alt   2 756   1,83   1 506
  0226 Sørum    563   0,71  793
  0236 Nes   2 193   1,12 1 958
0722 Neskollen i alt   1 615   0,63   2 563
  0235 Ullensaker   5   0,01  500
  0236 Nes   1 610   0,62 2 597
0801 Oslo i alt    925 242    289,84   3 192
  0213 Ski   10 911   4,75 2 297
  0217 Oppegård   25 032   10,92 2 292
  0219 Bærum    112 967   53,30 2 119
  0220 Asker   54 293   34,53 1 572
  0226 Sørum   2 187   1,05 2 083
  0228 Rælingen   13 776   5,17 2 665
  0230 Lørenskog   33 298   13,10 2 542
  0231 Skedsmo   47 142   20,94 2 251
  0233 Nittedal   10 205   5,03 2 029
  0301 Oslo    607 690    135,53 4 484
  0627 Røyken   7 741   5,52 1 402
0802 Movatn 0301 Oslo  323     0,85 1 404
1001 Hamar i alt   30 921   18,23   1 696
  0403 Hamar   24 177   13,84 1 747
  0412 Ringsaker    872   0,62 1 406
  0417 Stange   5 872   3,77 1 558
1002 Ingeberg 0403 Hamar  633   0,45   1 407
1011 Kongsvinger 0402 Kongsvinger 11 589   8,63   1 343
1012 Roverud 0402 Kongsvinger  789   1,15    686
1021 Brumunddal 0412 Ringsaker 9 282   7,37   1 259
1023 Moelv 0412 Ringsaker 4 151   4,42    939
1024 Nydal 0412 Ringsaker  849   0,84   1 011
1025 Kvål 0412 Ringsaker  251   0,16   1 569
1026 Kylstad 0412 Ringsaker  371   0,34   1 091
1027 Mesnali 0412 Ringsaker  420   0,74    568
1028 Stavsjø 0412 Ringsaker  212   0,40    530
1031 Slemsrud 0403 Hamar  470   0,42   1 119
1041 Ådalsbruk 0415 Løten  593   0,80    741
1042 Løten 0415 Løten 2 735   2,18   1 255
1043 Løiten Brænderi 0415 Løten  670   0,78    859
1044 Heimdal 0415 Løten  287   0,68    422
1051 Tangen 0417 Stange  481   0,63    763
1052 Stange 0417 Stange 2 562   2,12   1 208
1053 Sørbygdafeltet 0417 Stange  392   0,40    980
1054 Ilseng i alt    937   1,16    808
  0403 Hamar   29   0,11  264
  0417 Stange    908   1,05  865
1055 Gata 0417 Stange  516   0,74    697
1056 Romedal Sentrum 0417 Stange  586   0,60    977
1057 Bottenfjellet 0417 Stange  266   0,51    522
1061 Sand 0418 Nord-Odal 1 019   1,40    728
1062 Mo 0418 Nord-Odal  410   0,71    577
1071 Skarnes 0419 Sør-Odal 2 301   2,67    862
1072 Sander 0419 Sør-Odal  319   0,37    862
1073 Disenå 0419 Sør-Odal  296   0,63    470
1082 Skotterud 0420 Eidskog 1 337   1,76    760
1083 Magnor 0420 Eidskog  960   1,46    658
1091 Namnå 0423 Grue  397   1,00    397
1092 Kirkenær 0423 Grue 1 267   2,37    535
1093 Grinder 0423 Grue  256   0,76    337
1101 Flisa 0425 Åsnes 1 623   2,27    715
1102 Kjellmyra 0425 Åsnes  397   0,72    551
1103 Sønsterud 0425 Åsnes  209   0,35    597
1112 Våler 0426 Våler 1 164   1,53    761
1113 Braskereidfoss 0426 Våler  236   0,96    246
1121 Elverum 0427 Elverum 13 913   12,51   1 112
1122 Heradsbygd 0427 Elverum  518   1,33    389
1132 Nybergsund 0428 Trysil  363   0,68    534
1133 Innbygda 0428 Trysil 2 489   3,49    713
1141 Rena 0429 Åmot 2 092   2,35    890
1151 Koppang 0430 Stor-Elvdal 1 187   2,20    540
1161 Otnes 0432 Rendalen  289   0,53    545
1162 Bergset 0432 Rendalen  243   0,99    245
1181 Tolga 0436 Tolga  569   1,29    441
1191 Tynset 0437 Tynset 2 524   2,88    876
1201 Alvdal 0438 Alvdal  693   1,70    408
1211 Folldal 0439 Folldal  549   1,23    446
1221 Os 0441 Os  626   1,40    447
1501 Lillehammer 0501 Lillehammer 20 857   12,67   1 646
1504 Jørstadmoen/Fåberg 0501 Lillehammer 1 476   1,92    769
1505 Vingrom 0501 Lillehammer  396   0,59    671
1511 Gjøvik 0502 Gjøvik 19 261   13,20   1 459
1513 Bybrua 0502 Gjøvik  783   0,87    900
1515 Biri 0502 Gjøvik 1 376   1,75    786
1516 Monssveen 0502 Gjøvik  252   0,20   1 260
1521 Dovre 0511 Dovre  416   1,12    371
1522 Dombås 0511 Dovre 1 185   1,81    655
1541 Bismo 0513 Skjåk  548   1,26    435
1551 Fossbergom 0514 Lom  841   1,71    492
1561 Vågåmo 0515 Vågå 1 483   2,06    720
1562 Lalm 0515 Vågå  345   0,42    821
1571 Vinstra 0516 Nord-Fron 2 499   3,14    796
1572 Kvam 0516 Nord-Fron  802   1,59    504
1581 Nord-sel 0517 Sel  575   1,37    420
1582 Otta 0517 Sel 1 687   2,04    827
1583 Dale 0517 Sel  727   0,77    944
1584 Bjølstad 0517 Sel  326   0,48    679
1585 Sandbumoen 0517 Sel  285   0,39    731
1591 Hundorp 0519 Sør-Fron  601   1,08    556
1592 Harpefoss 0519 Sør-Fron  496   0,98    506
1593 Lia 0519 Sør-Fron  276   0,72    383
1601 Ringebu 0520 Ringebu 1 314   2,04    644
1602 Fåvang 0520 Ringebu  686   1,25    549
1611 Granrudmoen 0521 Øyer 1 850   2,49    743
1612 Tretten 0521 Øyer  904   1,59    569
1621 Segalstad Bru 0522 Gausdal  946   1,53    618
1622 Follebu 0522 Gausdal 1 063   1,27    837
1623 Forset 0522 Gausdal  644   0,95    678
1631 Kapp 0528 Østre Toten 2 040   2,15    949
1632 Sletta 0528 Østre Toten  316   0,49    645
1633 Lena 0528 Østre Toten 1 170   1,58    741
1635 Skreia 0528 Østre Toten 1 288   1,80    716
1636 Lensbygda 0528 Østre Toten  555   1,16    478
1637 Kolbu 0528 Østre Toten  624   0,78    800
1638 Nordlia 0528 Østre Toten  598   0,54   1 107
1642 Reinsvoll 0529 Vestre Toten 1 139   1,55    735
1643 Bøverbru 0529 Vestre Toten  732   0,77    951
1644 Eina 0529 Vestre Toten  707   0,81    873
1645 Raufoss 0529 Vestre Toten 6 516   6,49   1 004
1652 Jevnaker 0532 Jevnaker 4 441   3,72   1 194
1663 Grua 0533 Lunner 1 482   0,93   1 594
1664 Harestua 0533 Lunner 2 044   1,59   1 286
1665 Roa/Lunner 0533 Lunner 1 589   2,31    688
1675 Brandbu/Jaren 0534 Gran 4 614   6,51    709
1676 Gran/Ringstad 0534 Gran 1 512   1,86    813
1683 Hov 0536 Søndre Land 2 071   2,81    737
1691 Dokka 0538 Nordre Land 2 891   3,46    836
1701 Bagn 0540 Sør-Aurdal  586   1,05    558
1711 Fagernes 0542 Nord-Aurdal 1 762   2,36    747
1712 Leira 0542 Nord-Aurdal  860   1,26    683
1713 Aurdal 0542 Nord-Aurdal  762   1,11    686
1721 Røn 0543 Vestre Slidre  287   0,67    428
1722 Slidre 0543 Vestre Slidre  345   0,58    595
1731 Moane 0544 Øystre Slidre  366   0,84    436
1732 Beitostølen 0544 Øystre Slidre  293   0,70    419
1733 Heggenes 0544 Øystre Slidre  208   0,39    533
2002 Skoger i alt   1 206   0,81   1 489
  0602 Drammen    726   0,49 1 482
  0713 Sande    480   0,32 1 500
2003 Drammen i alt    101 995   50,96   2 001
  0602 Drammen   62 316   24,70 2 523
  0624 Øvre Eiker   7 856   6,46 1 216
  0625 Nedre Eiker   22 722   12,46 1 824
  0626 Lier   5 578   5,13 1 087
  0627 Røyken   3 523   2,21 1 594
2011 Hvittingfoss 0604 Kongsberg 1 050   1,25    840
2012 Skollenborg 0604 Kongsberg  309   0,58    533
2015 Kongsberg 0604 Kongsberg 19 861   13,24   1 500
2016 Hillestad 0604 Kongsberg  387   1,09    355
2023 Gamleveien i alt    318   0,75    424
  0532 Jevnaker   19   0,02  950
  0605 Ringerike    299   0,73  410
2025 Vang 0605 Ringerike 2 073   1,77   1 171
2028 Tyristrand 0605 Ringerike  840   1,26    667
2029 Sokna 0605 Ringerike  537   0,77    697
2030 Hallingby 0605 Ringerike  854   0,76   1 124
2032 Norderhov 0605 Ringerike  350   0,52    673
2033 Hønefoss 0605 Ringerike 14 860   10,52   1 413
2034 Nakkerud 0605 Ringerike  346   0,50    692
2041 Steinsåsen 0612 Hole 1 670   1,49   1 121
2042 Helgelandsmoen i alt    527   0,82    643
  0605 Ringerike   47   0,13  362
  0612 Hole    480   0,69  696
2043 Gomnes 0612 Hole  346   0,39    877
2044 Kroksund 0612 Hole  294   0,21   1 338
2045 Sundvollen 0612 Hole  817   0,62   1 326
2046 Sollihøgda 0612 Hole  249   0,29    859
2051 Nesbyen 0616 Nes 2 172   3,36    646
2061 Gol 0617 Gol 2 851   3,64    783
2071 Hemsedal 0618 Hemsedal  774   1,26    614
2072 Svøo 0618 Hemsedal  369   0,58    636
2081 Ål 0619 Ål 2 367   3,33    711
2082 Torpo 0619 Ål  401   1,15    349
2091 Hol 0620 Hol  335   0,53    632
2092 Geilo 0620 Hol 2 355   3,76    626
2101 Krøderen 0622 Krødsherad  528   0,77    686
2102 Noresund 0622 Krødsherad  366   0,88    416
2113 Vikersund 0623 Modum 2 926   2,77   1 056
2114 Åmot/Geithus 0623 Modum 5 971   6,91    864
2115 Sysle 0623 Modum  254   0,38    668
2121 Darbu 0624 Øvre Eiker  528   0,76    695
2122 Vestfossen 0624 Øvre Eiker 3 150   2,79   1 129
2124 Skotselv i alt    720   0,96    752
  0623 Modum   13   0,02  650
  0624 Øvre Eiker    707   0,94  713
2125 Ormåsen 0624 Øvre Eiker 1 178   0,62   1 900
2141 Lierbyen 0626 Lier 4 662   3,16   1 475
2143 Sylling 0626 Lier  581   0,66    880
2144 Tranby 0626 Lier 5 567   2,41   2 310
2145 Oddevall/Sjåstad 0626 Lier  460   0,30   1 533
2146 Fagerliåsen/Poverudbyen 0626 Lier  388   0,32   1 213
2147 Kjenner 0626 Lier 1 954   1,43   1 366
2152 Båtstø 0627 Røyken  309   0,75    412
2153 Åros 0627 Røyken 1 641   1,67    983
2154 Røyken 0627 Røyken 3 331   2,64   1 262
2157 Hyggen 0627 Røyken  680   0,70    971
2161 Klokkarstua 0628 Hurum  668   0,70    954
2162 Holmsbu 0628 Hurum  339   0,67    506
2165 Sætre i alt   3 466   3,00   1 155
  0627 Røyken   72   0,08  900
  0628 Hurum   3 394   2,92 1 162
2166 Tofte 0628 Hurum 3 047   3,55    858
2171 Rødberg 0633 Nore og Uvdal  510   0,96    531
2191 Prestfoss 0621 Sigdal  434   0,90    482
2201 Lampeland 0631 Flesberg  456   0,47    970
2202 Svene 0631 Flesberg  352   0,38    926
2211 Veggli 0632 Rollag  291   0,79    368
2501 Holmestrand 0702 Holmestrand 6 741   4,69   1 437
2502 Gullhaug 0702 Holmestrand 1 900   1,35   1 407
2511 Horten 0701 Horten 18 713   8,67   2 158
2521 Tønsberg i alt   49 093   31,07   1 580
  0704 Tønsberg   32 626   19,21 1 698
  0722 Nøtterøy   16 467   11,86 1 388
2522 Vollen 0704 Tønsberg  210   0,21   1 000
2523 Rønningåsen 0704 Tønsberg  208   0,18   1 156
2531 Sandefjord i alt   42 212   28,02   1 506
  0706 Sandefjord   41 529   27,46 1 512
  0709 Larvik    683   0,56 1 220
2541 Larvik 0709 Larvik 24 422   14,89   1 640
2551 Stavern 0709 Larvik 5 716   4,24   1 348
2561 Berger i alt   1 141   1,26    906
  0711 Svelvik   1 135   1,23  923
  0713 Sande   6   0,03  200
2562 Svelvik i alt   3 952   2,61   1 514
  0628 Hurum    112   0,11 1 018
  0711 Svelvik   3 840   2,50 1 536
2563 Nesbygda i alt    990   1,02    971
  0602 Drammen   12   0,06  200
  0711 Svelvik    978   0,95 1 038
2571 Selvik 0713 Sande 2 326   2,19   1 062
2572 Sande 0713 Sande 2 065   1,66   1 244
2573 Klevjer 0713 Sande  375   0,41    915
2574 Ekeberg 0713 Sande  442   0,53    834
2576 Bjerkøya 0713 Sande  225   0,45    500
2582 Hof 0714 Hof  752   0,86    874
2583 Sundbyfoss 0714 Hof  540   0,53   1 019
2592 Kirkevoll/Brekkeåsen 0716 Re 1 072   1,09    983
2597 Revetal/Bergsåsen 0716 Re 2 297   2,10   1 094
2598 Linnestad 0716 Re  276   0,24   1 150
2601 Nykirke 0701 Horten  728   0,71   1 025
2602 Skoppum 0701 Horten 1 675   1,68    997
2603 Åsgårdstrand i alt   3 010   1,91   1 576
  0701 Horten   2 956   1,81 1 633
  0704 Tønsberg   54   0,10  540
2604 Borre 0701 Horten  994   0,73   1 362
2611 Kodal i alt    935   0,76   1 230
  0706 Sandefjord   10   0,03  333
  0719 Andebu    925   0,73 1 267
2612 Andebu 0719 Andebu 1 787   2,05    872
2613 Høyjord 0719 Andebu  360   0,55    655
2621 Vear i alt   3 585   2,82   1 271
  0704 Tønsberg   1 250   0,84 1 488
  0720 Stokke   2 335   1,98 1 179
2622 Melsomvik 0720 Stokke 1 713   1,37   1 250
2623 Stokke 0720 Stokke 2 997   2,34   1 281
2624 Storevar 0720 Stokke  338   0,30   1 127
2625 Fossnes 0720 Stokke  536   0,52   1 031
2631 Sem i alt   2 345   2,36    994
  0704 Tønsberg   2 284   2,28 1 002
  0720 Stokke   61   0,08  763
2633 Barkåker 0704 Tønsberg 1 484   1,22   1 216
2644 Årøysund 0722 Nøtterøy 2 043   2,45    834
2645 Glomstein 0722 Nøtterøy  421   0,43    979
2651 Tjøme 0723 Tjøme 2 334   2,67    874
2652 Hvasser 0723 Tjøme  460   0,97    474
2664 Lauve/Viksjord 0709 Larvik 1 685   1,78    947
2674 Helgeroa/Nevlunghamn 0709 Larvik 1 754   1,89    928
2682 Verningen 0709 Larvik  807   0,67   1 204
2683 Kvelde 0709 Larvik  894   0,76   1 176
2691 Svarstad 0728 Lardal  560   0,74    757
3001 Langangen 0805 Porsgrunn  513   0,58    884
3004 Sandøya 0805 Porsgrunn  310   0,38    816
3005 Porsgrunn/Skien i alt   88 860   60,48   1 469
  0805 Porsgrunn   32 662   23,77 1 374
  0806 Skien   46 318   30,49 1 519
  0814 Bamble   9 880   6,22 1 588
3014 Sneltvedt 0806 Skien  249   0,27    922
3015 Hoppstad 0806 Skien  571   0,52   1 098
3021 Notodden 0807 Notodden 8 762   7,80   1 123
3022 Yli 0807 Notodden  283   0,33    858
3031 Siljan 0811 Siljan 1 148   1,35    850
3032 Snurråsen 0811 Siljan  313   0,26   1 204
3041 Herre 0814 Bamble 1 383   1,39    995
3051 Kil 0815 Kragerø 1 010   1,17    863
3054 Kragerø 0815 Kragerø 5 433   3,39   1 603
3055 Vadfoss/Helle 0815 Kragerø 1 556   1,59    979
3061 Preststranda 0817 Drangedal 1 273   2,00    637
3062 Neslandsvatn 0817 Drangedal  278   0,45    618
3071 Bjervamoen 0819 Nome 1 506   1,72    876
3072 Ulefoss 0819 Nome 2 726   4,22    646
3081 Bø 0821 Bø 2 982   4,41    676
3083 Folkestad 0821 Bø  426   0,74    576
3091 Hjukse 0822 Sauherad  324   0,57    568
3092 Nordagutu 0822 Sauherad  342   0,59    580
3093 Gvarv 0822 Sauherad  980   1,46    671
3094 Akkerhaug 0822 Sauherad  378   0,64    591
3101 Tinn Austbygd 0826 Tinn  356   0,69    516
3102 Rjukan 0826 Tinn 3 277   3,16   1 037
3103 Miland 0826 Tinn  342   0,58    590
3111 Seljord 0828 Seljord 1 278   2,47    517
3121 Vrådal 0829 Kviteseid  215   0,84    256
3122 Kviteseid 0829 Kviteseid  689   1,43    482
3131 Tveitsund 0830 Nissedal  382   0,58    659
3141 Fyresdal 0831 Fyresdal  352   0,78    451
3151 Dalen 0833 Tokke  784   1,26    622
3161 Åmot 0834 Vinje  567   1,13    502
3501 Risør 0901 Risør 4 532   3,47   1 306
3511 Arendal i alt   33 778   27,09   1 247
  0904 Grimstad   85   0,13  654
  0906 Arendal   33 693   26,96 1 250
3523 Grimstad 0904 Grimstad 11 662   10,34   1 128
3524 Jortveit 0904 Grimstad  640   0,79    810
3525 Fevik 0904 Grimstad 5 512   4,55   1 211
3531 Tvedestrand 0914 Tvedestrand 2 315   2,11   1 097
3541 Kilsund 0906 Arendal  719   1,10    654
3551 Blakstad 0919 Froland 2 463   2,43   1 014
3561 Rykene i alt    671   0,97    692
  0904 Grimstad   17   0,06  283
  0906 Arendal    654   0,91  719
3571 Lillesand 0926 Lillesand 6 638   5,00   1 328
3572 Høvåg 0926 Lillesand  202   0,22    918
3581 Birkeland 0928 Birkenes 2 548   2,33   1 094
3591 Åmli 0929 Åmli  621   1,18    526
3603 Evje 0937 Evje og Hornnes 2 277   3,63    627
3612 Byglandsfjord 0938 Bygland  376   0,56    671
3621 Kongshamn 0906 Arendal  891   0,96    928
3631 Valle 0940 Valle  263   0,56    470
3641 Hovden 0941 Bykle  409   0,85    481
3642 Bykle 0941 Bykle  221   0,61    362
3651 Gjerstad 0911 Gjerstad  263   0,48    548
3652 Eikeland 0911 Gjerstad  413   0,71    582
3661 Myra 0912 Vegårshei  630   1,09    578
4001 Skålevik 1001 Kristiansand 3 026   2,33   1 299
4002 Kristiansand 1001 Kristiansand 70 204   33,80   2 077
4003 Strai 1001 Kristiansand 1 636   1,15   1 423
4005 Justvik 1001 Kristiansand 1 803   0,90   2 003
4007 Tveit 1001 Kristiansand 1 396   1,37   1 019
4011 Mandal 1002 Mandal 10 884   6,98   1 559
4012 Krossen 1002 Mandal  647   0,62   1 044
4021 Farsund 1003 Farsund 3 198   2,60   1 230
4022 Vanse 1003 Farsund 1 901   2,09    910
4023 Vestbygda 1003 Farsund 1 087   1,04   1 045
4031 Flekkefjord 1004 Flekkefjord 5 947   4,28   1 389
4032 Sira 1004 Flekkefjord  577   0,74    780
4041 Skarpengland 1014 Vennesla  537   0,48   1 119
4042 Vennesla i alt   11 894   8,79   1 353
  1001 Kristiansand   2 014   1,65 1 221
  1014 Vennesla   9 880   7,14 1 384
4043 Hægeland 1014 Vennesla  202   0,35    577
4044 Slettebrotane 1014 Vennesla  245   0,24   1 021
4051 Nodeland 1017 Songdalen 2 036   1,80   1 131
4052 Volleberg 1017 Songdalen  553   0,37   1 495
4053 Nodelandsheia 1017 Songdalen 1 342   0,64   2 097
4054 Brennåsen 1017 Songdalen  296   0,42    705
4061 Søgne 1018 Søgne 8 754   6,98   1 254
4063 Ausvika 1018 Søgne  497   0,26   1 912
4071 Øyslebø 1021 Marnardal  359   0,65    552
4081 Høllen 1029 Lindesnes  513   0,73    703
4082 Vigeland 1029 Lindesnes 1 433   1,49    962
4083 Svennevik 1029 Lindesnes  281   0,26   1 081
4091 Lyngdal 1032 Lyngdal 4 456   3,43   1 299
4092 Skomrak 1032 Lyngdal  242   0,15   1 613
4093 Svenevik 1032 Lyngdal  260   0,32    813
4101 Feda 1037 Kvinesdal  449   0,73    615
4102 Liknes 1037 Kvinesdal 2 323   2,42    960
4111 Tonstad 1046 Sirdal  830   1,34    619
4131 Helle 1027 Audnedal  273   0,44    620
4501 Egersund 1101 Eigersund 10 874   6,63   1 640
4502 Hellvik 1101 Eigersund  668   0,92    726
4514 Hommersåk 1102 Sandnes 5 840   2,54   2 299
4515 Sviland 1102 Sandnes  346   0,29   1 193
4516 Høle 1102 Sandnes  388   0,61    636
4522 Stavanger/Sandnes i alt    201 353   81,23   2 479
  1102 Sandnes   54 587   23,40 2 333
  1103 Stavanger    124 960   44,56 2 804
  1124 Sola   12 924   8,98 1 439
  1127 Randaberg   8 882   4,29 2 070
4523 Krossberg 1103 Stavanger  415   0,20   2 075
4532 Haugesund i alt   44 524   24,10   1 847
  1106 Haugesund   33 920   15,74 2 155
  1149 Karmøy   10 604   8,36 1 268
4541 Hauge 1111 Sokndal 2 238   2,43    921
4551 Moi 1112 Lund 1 914   1,96    977
4561 Vikeså 1114 Bjerkreim  955   0,99    965
4571 Nærbø 1119 Hå 6 431   3,11   2 068
4572 Varhaug 1119 Hå 2 857   1,67   1 711
4573 Vigrestad 1119 Hå 1 970   1,32   1 492
4574 Brusand 1119 Hå  401   0,23   1 743
4575 Sirevåg 1119 Hå  533   0,69    772
4576 Ogna 1119 Hå  370   0,36   1 028
4577 Hæen 1119 Hå  385   0,36   1 069
4583 Pollestad 1120 Klepp  582   0,56   1 039
4585 Kleppe/Verdalen 1120 Klepp 8 036   3,42   2 350
4591 Bryne i alt   10 514   5,35   1 965
  1120 Klepp   1 467   1,10 1 334
  1121 Time   9 047   4,25 2 129
4592 Kvernaland i alt   6 707   3,94   1 702
  1120 Klepp   3 956   2,67 1 482
  1121 Time   2 751   1,27 2 166
4593 Undheim 1121 Time  487   0,47   1 036
4594 Lyefjell 1121 Time 2 201   0,91   2 419
4601 Ålgård/Figgjo i alt   9 972   5,19   1 921
  1102 Sandnes   1 725   1,13 1 527
  1122 Gjesdal   8 247   4,06 2 031
4602 Oltedal 1122 Gjesdal  912   0,79   1 154
4603 Gilja 1122 Gjesdal  389   0,51    763
4611 Tananger 1124 Sola 5 939   3,50   1 697
4614 Hålandsmarka 1124 Sola  985   0,25   3 940
4615 Stenebyen 1124 Sola  991   0,57   1 739
4631 Jørpeland 1130 Strand 6 282   4,32   1 454
4632 Tau 1130 Strand 2 858   2,39   1 196
4641 Hjelmelandsvågen 1133 Hjelmeland  598   0,92    650
4651 Sand 1134 Suldal 1 167   1,14   1 024
4661 Sauda 1135 Sauda 4 272   4,85    881
4671 Judaberg 1141 Finnøy  581   0,72    807
4681 Ydstebøhamn 1144 Kvitsøy  394   0,55    716
4691 Førdesfjorden 1146 Tysvær 3 464   2,74   1 264
4692 Aksdal 1146 Tysvær 1 424   1,20   1 187
4693 Nedstrand 1146 Tysvær  231   0,41    563
4694 Østenstad 1146 Tysvær  223   0,22   1 014
4695 Padlene 1146 Tysvær  207   0,16   1 294
4703 Sandve 1149 Karmøy  322   0,45    716
4705 Skudeneshamn 1149 Karmøy 3 274   2,70   1 213
4706 Kopervik 1149 Karmøy 6 958   4,52   1 539
4707 Våre 1149 Karmøy  258   0,39    662
4709 Visnes 1149 Karmøy  577   0,92    627
4710 Eike i alt   1 577   1,27   1 242
  1146 Tysvær   38   0,06  633
  1149 Karmøy   1 539   1,21 1 272
4731 Skjold 1160 Vindafjord  694   1,04    667
4732 Sandeid 1160 Vindafjord  609   0,85    716
4733 Vikedal 1160 Vindafjord  404   0,79    511
4741 Vikevåg 1142 Rennesøy  726   0,69   1 052
4742 Østhusvik 1142 Rennesøy  431   0,36   1 197
4761 Åkrehamn/Vedavågen 1149 Karmøy 10 216   7,56   1 351
4771 Forsand 1129 Forsand  221   0,18   1 228
5001 Bergen 1201 Bergen  238 098   96,71   2 462
5004 Hylkje 1201 Bergen 2 277   2,97    767
5006 Ytre Arna 1201 Bergen 2 626   1,55   1 694
5007 Indre Arna 1201 Bergen 6 536   3,96   1 651
5008 Espeland 1201 Bergen 2 182   2,19    996
5009 Fanahammeren 1201 Bergen 3 690   2,78   1 327
5011 Etne 1211 Etne 1 098   1,55    708
5012 Skånevik 1211 Etne  592   1,13    524
5021 Ølen 1160 Vindafjord  967   1,01    957
5022 Ølensvåg 1160 Vindafjord  414   0,55    753
5031 Førde 1216 Sveio  450   0,72    625
5032 Sveio 1216 Sveio 1 242   1,21   1 026
5042 Langevåg 1219 Bømlo  664   1,17    568
5043 Mosterhamn 1219 Bømlo 1 203   1,82    661
5044 Rubbestadneset 1219 Bømlo 1 162   1,02   1 139
5045 Svortland 1219 Bømlo 2 282   2,42    943
5046 Melandsvågen 1219 Bømlo  507   0,83    611
5047 Foldrøy 1219 Bømlo  350   0,42    833
5053 Leirvik 1221 Stord 11 670   8,46   1 379
5055 Valvatna 1221 Stord  615   0,32   1 922
5056 Sagvåg 1221 Stord 3 241   2,88   1 125
5061 Fitjar 1222 Fitjar 1 342   1,54    871
5072 Rosendal 1224 Kvinnherad  944   1,41    670
5073 Seimsfoss 1224 Kvinnherad  359   0,47    764
5074 Dimmelsvik 1224 Kvinnherad  235   0,31    758
5075 Uskedal 1224 Kvinnherad  779   0,98    795
5076 Herøysund 1224 Kvinnherad  443   0,53    836
5077 Husnes 1224 Kvinnherad 2 223   2,90    767
5078 Sunde/Valen 1224 Kvinnherad 2 233   2,40    930
5080 Sæbøvik 1224 Kvinnherad  806   1,25    645
5091 Skarde 1228 Odda  332   0,52    638
5092 Odda 1228 Odda 5 052   3,56   1 419
5093 Tyssedal 1228 Odda  653   0,70    933
5095 Røldal 1228 Odda  357   0,88    406
5101 Lofthus 1231 Ullensvang  582   1,07    544
5102 Kinsarvik 1231 Ullensvang  510   0,74    689
5111 Eidfjord 1232 Eidfjord  614   1,05    585
5121 Ulvik 1233 Ulvik  656   0,99    663
5132 Vossevangen 1235 Voss 5 993   4,69   1 278
5133 Skulestadmoen 1235 Voss 1 449   1,36   1 065
5134 Mønshaugen/Bjørgum 1235 Voss  629   0,46   1 367
5141 Ålvik 1238 Kvam  566   0,94    602
5142 Øystese 1238 Kvam 1 881   1,89    995
5143 Norheimsund 1238 Kvam 2 224   2,50    890
5144 Oma 1238 Kvam  259   0,31    835
5145 Ploganes 1238 Kvam  229   0,61    375
5151 Eikelandsosen 1241 Fusa  480   0,79    608
5161 Haga 1242 Samnanger 1 074   1,10    976
5171 Søfteland 1243 Os 1 355   1,19   1 139
5172 Søre øyane 1243 Os  850   0,99    859
5173 Osøyro 1243 Os 9 693   7,92   1 224
5174 Søvik 1243 Os  794   0,72   1 103
5176 Hagavik 1243 Os 1 977   1,90   1 041
5181 Klokkarvik 1245 Sund  641   0,80    801
5182 Hammarsland 1245 Sund  419   0,35   1 197
5183 Tælavåg 1245 Sund  490   0,70    700
5191 Solsvik 1246 Fjell  568   0,70    811
5196 Skoge/Møvik 1246 Fjell  540   0,36   1 500
5198 Vindenes 1246 Fjell  445   0,37   1 203
5199 Ågotnes 1246 Fjell 1 442   1,91    755
5200 Knappskog 1246 Fjell 1 115   0,84   1 327
5201 Askøy 1247 Askøy 19 138   15,02   1 274
5211 Vaksdal 1251 Vaksdal  957   0,76   1 259
5212 Stanghelle 1251 Vaksdal  767   0,60   1 278
5213 Dale 1251 Vaksdal 1 174   0,97   1 210
5221 Hausvik 1253 Osterøy  561   0,39   1 438
5222 Lonevåg 1253 Osterøy  572   0,74    773
5223 Valestrandfossen 1253 Osterøy 1 101   1,09   1 010
5224 Fotlandsvåg 1253 Osterøy  254   0,39    651
5231 Haugland 1260 Radøy  462   1,05    440
5232 Manger 1260 Radøy  840   1,15    730
5233 Austmarka 1260 Radøy  375   0,27   1 389
5241 Lindås 1263 Lindås 1 263   1,28    987
5245 Knarvik 1263 Lindås 5 013   3,91   1 282
5246 Leknes 1263 Lindås  530   0,55    964
5251 Kaland 1264 Austrheim  451   1,03    438
5252 Årås 1264 Austrheim  578   0,68    850
5261 Fedje 1265 Fedje  417   0,87    479
5281 Våge 1223 Tysnes  558   0,92    607
5291 Granvin 1234 Granvin  437   1,12    390
5301 Storebø 1244 Austevoll 1 170   1,43    818
5302 Bekkjarvik 1244 Austevoll  383   0,63    608
5321 Frekhaug 1256 Meland 1 649   1,03   1 601
5322 Krossneset 1256 Meland  468   0,54    867
5323 Holme 1256 Meland  663   0,50   1 326
5341 Nordvik i alt    416   0,42    990
  1201 Bergen    366   0,34 1 076
  1243 Os   50   0,08  625
5342 Flesland 1201 Bergen  395   0,54    731
5343 Krokeidet 1201 Bergen  362   0,56    646
5351 Li 1246 Fjell  342   0,35    977
5352 Knarrevik/Straume 1246 Fjell 9 743   6,49   1 501
5353 Misje 1246 Fjell  275   0,26   1 058
5354 Fjell 1246 Fjell  322   0,24   1 342
5501 Florø 1401 Flora 8 642   5,98   1 445
5502 Brandsøy 1401 Flora  507   0,51    994
5511 Byrknes 1411 Gulen  262   0,61    430
5512 Eivindvik 1411 Gulen  256   0,43    595
5523 Austreim 1416 Høyanger  341   0,43    793
5524 Kyrkjebø 1416 Høyanger  280   0,43    651
5526 Høyanger 1416 Høyanger 2 152   1,51   1 425
5531 Viksøyri 1417 Vik 1 156   1,53    756
5541 Balestrand 1418 Balestrand  828   1,22    679
5553 Hermansverk/Leikanger 1419 Leikanger 2 035   2,45    831
5561 Sogndalsfjøra 1420 Sogndal 3 455   2,29   1 509
5562 Kaupanger 1420 Sogndal  870   1,15    757
5563 Kjørnes 1420 Sogndal  546   0,31   1 761
5571 Aurlandsvangen 1421 Aurland  597   0,70    853
5581 Lærdalsøyri 1422 Lærdal 1 147   1,17    980
5591 Øvre Årdal 1424 Årdal 3 397   2,24   1 517
5592 Årdalstangen 1424 Årdal 1 516   1,30   1 166
5593 Seimsdalen 1424 Årdal  466   0,38   1 226
5601 Gaupne 1426 Luster 1 138   1,60    711
5603 Hafslo 1426 Luster  441   0,35   1 260
5611 Askvoll 1428 Askvoll  551   0,75    735
5622 Dale 1429 Fjaler 1 063   1,38    770
5623 Flekke 1429 Fjaler  207   0,18   1 150
5631 Sande 1430 Gaular  714   0,70   1 020
5641 Langhaugane 1431 Jølster  703   0,74    950
5642 Vassenden 1431 Jølster  355   0,51    696
5643 Skei 1431 Jølster  424   0,60    707
5651 Førde 1432 Førde 9 571   6,15   1 556
5652 Farsund 1432 Førde  398   0,33   1 206
5661 Naustdal 1433 Naustdal 1 138   0,99   1 149
5671 Svelgen 1438 Bremanger 1 224   1,11   1 103
5672 Kalvåg 1438 Bremanger  352   0,41    859
5673 Bremanger 1438 Bremanger  366   0,65    563
5681 Raudeberg 1439 Vågsøy  667   0,68    981
5682 Måløy 1439 Vågsøy 3 144   2,23   1 410
5684 Holevik 1439 Vågsøy  355   0,25   1 420
5685 Vågsvåg 1439 Vågsøy  207   0,37    559
5686 Bryggja 1439 Vågsøy  346   0,56    618
5691 Selje 1441 Selje  708   0,81    874
5701 Nordfjordeid 1443 Eid 2 772   2,71   1 023
5702 Mogrenda 1443 Eid  324   0,42    771
5711 Grodås 1444 Hornindal  389   0,73    533
5721 Sandane 1445 Gloppen 2 133   2,45    871
5722 Byrkjelo 1445 Gloppen  300   0,67    448
5723 Re 1445 Gloppen  361   0,63    573
5731 Stryn 1449 Stryn 2 240   2,06   1 087
5732 Innvik 1449 Stryn  392   0,75    523
5733 Olden 1449 Stryn  507   0,80    634
5741 Hardbakke 1412 Solund  259   0,29    893
6001 Molde 1502 Molde 20 132   11,07   1 819
6002 Hjelset 1502 Molde 1 088   1,33    818
6003 Kleive 1502 Molde  493   0,78    632
6004 Hovdenakken 1502 Molde  308   0,40    770
6005 Nesjestranda 1502 Molde  411   0,47    874
6008 Torhaug 1502 Molde  244   0,36    678
6011 Kristiansund 1505 Kristiansund 17 456   7,82   2 232
6023 Hoffland 1504 Ålesund  487   0,30   1 623
6025 Ålesund i alt   48 460   30,51   1 588
  1504 Ålesund   40 955   22,59 1 813
  1531 Sula   7 505   7,92  948
6026 Årset 1504 Ålesund  511   0,46   1 111
6027 Myklebost 1504 Ålesund  281   0,32    878
6031 Larsnes 1514 Sande  568   0,65    874
6041 Kvalsvik 1515 Herøy  244   0,50    488
6042 Kvalsund 1515 Herøy  524   0,68    771
6044 Remøy 1515 Herøy  352   0,53    664
6046 Moltustranda 1515 Herøy  363   0,48    756
6047 Tjørvåg 1515 Herøy  377   0,49    769
6048 Fosnavåg/Leinstrand 1515 Herøy 3 673   3,78    972
6051 Ulsteinvik 1516 Ulstein 5 686   4,19   1 357
6052 Haddal 1516 Ulstein  323   0,35    923
6063 Brandal 1517 Hareid  348   0,39    892
6064 Hareid 1517 Hareid 3 916   3,85   1 017
6071 Volda 1519 Volda 5 991   4,02   1 490
6081 Ørsta 1520 Ørsta 6 752   5,74   1 176
6082 Sætre 1520 Ørsta  384   0,74    519
6091 Sjøholt 1523 Ørskog 1 302   1,51    862
6101 Sylte 1524 Norddal  411   0,71    579
6111 Stranda 1525 Stranda 2 585   2,56   1 010
6112 Hellesylt 1525 Stranda  259   0,51    508
6113 Helsem 1525 Stranda  257   0,39    659
6121 Stordal 1526 Stordal  640   0,83    771
6131 Ikornnes 1528 Sykkylven  835   0,96    870
6132 Straumgjerde 1528 Sykkylven  512   0,58    883
6133 Sykkylven 1528 Sykkylven 4 260   3,99   1 068
6141 Skodje 1529 Skodje 1 948   1,82   1 070
6142 Valle 1529 Skodje  401   0,44    911
6143 Stetteremma 1529 Skodje  293   0,25   1 172
6165 Roald 1532 Giske  775   0,79    981
6166 Leitebakk 1532 Giske  592   0,62    955
6167 Giske 1532 Giske  593   0,60    988
6168 Nordstrand 1532 Giske 3 449   2,82   1 223
6171 Austnes 1534 Haram  388   0,53    732
6172 Brattvåg 1534 Haram 2 351   2,00   1 176
6173 Vatne 1534 Haram 1 864   2,17    859
6174 Søvik 1534 Haram  620   0,74    838
6181 Tomra 1535 Vestnes 1 161   1,58    735
6182 Vestnes 1535 Vestnes 2 212   2,20   1 005
6184 Fiksdal 1535 Vestnes  233   0,40    583
6185 Tresfjord 1535 Vestnes  212   0,55    385
6191 Isfjorden 1539 Rauma 1 266   1,34    945
6192 Åndalsnes 1539 Rauma 2 264   2,70    839
6193 Brønnsletten 1539 Rauma  247   0,16   1 544
6194 Voll 1539 Rauma  483   1,10    439
6195 Innfjorden 1539 Rauma  269   0,44    611
6201 Eidsvåg 1543 Nesset  892   1,24    719
6202 Rausand 1543 Nesset  278   0,62    448
6211 Midsund 1545 Midsund  508   0,62    819
6221 Steinshamn 1546 Sandøy  485   0,69    703
6231 Aukra 1547 Aukra  848   1,06    800
6232 Hollingen 1547 Aukra  367   0,31   1 184
6241 Elnesvågen 1548 Fræna 2 362   2,20   1 074
6242 Bud 1548 Fræna  765   0,75   1 020
6244 Tornes 1548 Fræna  509   0,51    998
6247 Nerland 1548 Fræna  241   0,36    669
6248 Malme 1548 Fræna  438   0,42   1 043
6249 Sylte 1548 Fræna  334   0,31   1 077
6250 Trondshaugen 1548 Fræna  246   0,34    724
6251 Eide 1551 Eide 1 309   1,75    748
6261 Storbakken 1505 Kristiansund  517   0,37   1 397
6264 Solsletta 1505 Kristiansund  627   0,61   1 028
6265 Kvalvåg 1505 Kristiansund  240   0,21   1 143
6266 Rensvik 1505 Kristiansund 2 093   1,80   1 163
6271 Tingvollvågen 1560 Tingvoll 1 036   1,62    640
6281 Grøa 1563 Sunndal  498   0,54    922
6282 Hoelsand 1563 Sunndal  366   0,26   1 408
6283 Sunndalsøra 1563 Sunndal 4 138   3,85   1 075
6291 Skei/Surnadalsøra 1566 Surnadal 2 322   2,78    835
6292 Glærem 1566 Surnadal  271   0,79    343
6301 Rindal 1567 Rindal  698   1,03    678
6311 Aure 1576 Aure  662   0,74    895
6341 Fiskåbygd 1511 Vanylven  378   0,69    548
6342 Myklebost 1511 Vanylven  393   0,76    517
6351 Kårvåg 1554 Averøy  292   0,41    712
6352 Bremsnes 1554 Averøy  396   0,59    671
6353 Langøy 1554 Averøy  359   0,65    552
6361 Batnfjordsøra 1557 Gjemnes  312   0,50    624
6362 Torvikbukt 1557 Gjemnes  237   0,44    539
6501 Trondheim 1601 Trondheim  167 598   63,93   2 622
6502 Trolla 1601 Trondheim  507   0,30   1 690
6503 Spongdal 1601 Trondheim  435   0,29   1 500
6504 Ringvål 1601 Trondheim  435   0,25   1 740
6505 Langørjan 1601 Trondheim  400   0,46    870
6506 Bratsberg 1601 Trondheim  322   0,19   1 695
6511 Kyrksæterøra 1612 Hemne 2 487   2,55    975
6521 Fillan 1617 Hitra  537   0,81    663
6522 Hestvika 1617 Hitra  279   0,50    558
6531 Hammarvika 1620 Frøya  489   0,88    556
6532 Sistranda 1620 Frøya  757   1,00    757
6541 Uthaug 1621 Ørland  429   0,42   1 021
6542 Opphaug 1621 Ørland  400   0,55    727
6543 Brekstad 1621 Ørland 1 928   1,80   1 071
6544 Ottersbo 1621 Ørland  323   0,31   1 042
6551 Selbekken 1622 Agdenes  419   0,71    590
6561 Råkvågen 1624 Rissa  255   0,63    405
6562 Årnset 1624 Rissa  982   1,05    935
6563 Askjem 1624 Rissa  273   0,40    683
6571 Botngård 1627 Bjugn 1 161   1,16   1 001
6572 Lysøysund 1627 Bjugn  287   0,67    428
6581 Å 1630 Åfjord 1 191   1,68    709
6591 Oppdal 1634 Oppdal 4 056   3,93   1 032
6601 Berkåk 1635 Rennebu  932   1,36    685
6611 Løkken Verk 1636 Meldal  978   1,85    529
6612 Storås 1636 Meldal  309   0,61    507
6613 Meldal 1636 Meldal  638   1,05    608
6615 Bjørnli 1636 Meldal  279   0,44    634
6621 Orkanger/Fannrem 1638 Orkdal 7 195   6,08   1 183
6622 Svorkmo 1638 Orkdal  263   0,61    431
6623 Vormstad 1638 Orkdal  311   0,33    942
6624 Gjølme 1638 Orkdal  521   0,61    854
6631 Røros 1640 Røros 3 711   3,54   1 048
6641 Støren 1648 Midtre Gauldal 2 217   2,45    905
6642 Soknedal 1648 Midtre Gauldal  294   0,39    754
6651 Melhus 1653 Melhus 5 540   3,63   1 526
6652 Kvål 1653 Melhus  476   0,51    933
6653 Ler 1653 Melhus  570   0,61    934
6654 Lundamo 1653 Melhus 1 135   1,10   1 032
6655 Hovin 1653 Melhus  644   0,79    815
6656 Korsvegen 1653 Melhus  477   0,64    745
6657 Storsand 1653 Melhus  250   0,34    735
6667 Eggkleiva 1657 Skaun  254   0,22   1 155
6668 Buvika/Ilhaugen 1657 Skaun 2 126   1,55   1 372
6669 Børsa 1657 Skaun 1 406   1,24   1 134
6670 Viggja 1657 Skaun  368   0,36   1 022
6671 Klæbu 1662 Klæbu 3 227   1,76   1 834
6672 Tanem 1662 Klæbu 1 251   0,62   2 018
6681 Malvik i alt   6 568   3,04   2 161
  1601 Trondheim    545   0,25 2 180
  1663 Malvik   6 023   2,79 2 159
6682 Muruvik 1663 Malvik  484   0,42   1 152
6683 Hommelvik 1663 Malvik 4 473   3,35   1 335
6691 Mebonden 1664 Selbu  930   1,33    699
6731 Renbygda 1644 Holtålen  293   0,68    431
7001 Sparbu 1702 Steinkjer  584   0,54   1 081
7002 Mære 1702 Steinkjer  456   0,47    970
7003 Steinkjer 1702 Steinkjer 11 908   8,81   1 352
7006 Velde 1702 Steinkjer  440   0,63    698
7012 Bangsund 1703 Namsos  942   0,84   1 121
7013 Namsos 1703 Namsos 9 554   7,26   1 316
7021 Midtbygda 1711 Meråker 1 031   2,03    508
7031 Hegra 1714 Stjørdal  876   0,87   1 007
7033 Skatval 1714 Stjørdal  935   0,74   1 264
7034 Stjørdalshalsen 1714 Stjørdal 11 416   7,36   1 551
7035 Hell 1714 Stjørdal 1 593   1,55   1 028
7036 Kvithammer 1714 Stjørdal  217   0,17   1 276
7037 Prestmoen 1714 Stjørdal  289   0,27   1 070
7041 Leksvik 1718 Leksvik 1 145   1,67    686
7042 Vanvikan 1718 Leksvik  758   0,70   1 083
7051 Levanger 1719 Levanger 9 239   6,00   1 540
7052 Skogn 1719 Levanger 1 971   1,42   1 388
7053 Åsen 1719 Levanger  521   0,62    840
7056 Mule 1719 Levanger  279   0,30    930
7057 Ekne 1719 Levanger  232   0,29    800
7062 Trones 1721 Verdal  417   0,23   1 813
7064 Lysthaugen 1721 Verdal  323   0,33    979
7065 Vuku 1721 Verdal  217   0,33    658
7066 Forbregd/Lein 1721 Verdal  760   0,48   1 583
7068 Verdalsøra 1721 Verdal 7 840   5,94   1 320
7071 Malm 1724 Verran1 1 390   1,44    965
7072 Follafoss 1724 Verran1  409   0,80    511
7081 Namdalseid 1725 Namdalseid  327   0,34    962
7091 Hylla 1729 Inderøy  404   0,36   1 122
7092 Røra Stasjon 1729 Inderøy  478   0,74    646
7093 Straumen 1729 Inderøy 1 258   1,35    932
7094 Gangstadhaugen 1729 Inderøy  201   0,19   1 058
7095 Småland 1729 Inderøy  322   0,26   1 238
7096 Sakshaug 1729 Inderøy  224   0,16   1 400
7101 Snåsa 1736 Snåsa  674   1,47    459
7111 Sandvika 1738 Lierne  215   0,46    467
7121 Røyrvik 1739 Røyrvik  223   0,47    474
7142 Grong 1742 Grong 1 091   1,49    732
7151 Høylandet 1743 Høylandet  380   0,59    644
7161 Skage 1744 Overhalla  666   0,67    994
7162 Ranemsletta 1744 Overhalla  383   0,53    723
7163 Svalia 1744 Overhalla  221   0,18   1 228
7171 Lauvsnes 1749 Flatanger  458   0,68    674
7181 Rørvik 1750 Vikna 2 778   1,73   1 606
7194 Kolvereid 1751 Nærøy 1 601   1,37   1 169
7501 Bodø 1804 Bodø 38 326   15,50   2 473
7502 Løding 1804 Bodø 3 002   1,68   1 787
7503 Løpsmarka 1804 Bodø 2 213   0,84   2 635
7511 Bjerkvik 1805 Narvik 1 178   1,43    824
7512 Narvik 1805 Narvik 14 035   6,99   2 008
7513 Beisfjord 1805 Narvik  663   0,97    684
7514 Håkvik 1805 Narvik  684   0,76    900
7521 Terråk 1811 Bindal  548   0,71    772
7531 Vik 1812 Sømna  352   0,72    489
7532 Berg i alt    503   0,71    708
  1812 Sømna    481   0,67  718
  1813 Brønnøy   22   0,04  550
7541 Hommelstø 1813 Brønnøy  299   0,72    415
7542 Brønnøysund 1813 Brønnøy 4 648   3,55   1 309
7551 Gladstad 1815 Vega  282   0,52    542
7561 Silvalen 1818 Herøy  687   0,96    716
7571 Tjøtta 1820 Alstahaug  215   0,26    827
7572 Sandnessjøen 1820 Alstahaug 5 827   3,73   1 562
7581 Mosjøen 1824 Vefsn 9 580   6,40   1 497
7591 Trofors 1825 Grane  768   0,93    826
7601 Hattfjelldal 1826 Hattfjelldal  613   0,93    659
7611 Nesna 1828 Nesna 1 343   1,10   1 221
7621 Hemnesberget 1832 Hemnes 1 282   1,19   1 077
7622 Finneidfjord 1832 Hemnes  405   0,66    614
7623 Bjerka 1832 Hemnes  464   0,93    499
7624 Korgen 1832 Hemnes  861   1,25    689
7631 Mo i Rana 1833 Rana 18 317   13,83   1 324
7632 Storforshei 1833 Rana  630   0,74    851
7633 Hauknes 1833 Rana 2 036   1,44   1 414
7634 Alternes 1833 Rana  219   0,16   1 369
7641 Lovund 1834 Lurøy  404   0,47    860
7651 Husøy 1835 Træna  416   0,40   1 040
7661 Ørnes 1837 Meløy 1 659   1,84    902
7662 Glomfjord 1837 Meløy 1 193   1,47    812
7663 Reipå 1837 Meløy  315   0,54    583
7664 Eidbukta 1837 Meløy  213   0,26    819
7671 Inndyr 1838 Gildeskål  640   0,85    753
7681 Rognan 1840 Saltdal 2 541   3,00    847
7682 Røkland 1840 Saltdal  446   1,04    429
7691 Sulitjelma 1841 Fauske  419   0,76    551
7692 Fauske 1841 Fauske 6 028   4,79   1 258
7693 Strømsnes 1841 Fauske  474   0,79    600
7702 Straumen 1845 Sørfold  818   0,84    974
7711 Oppeid 1849 Hamarøy  505   0,77    656
7721 Kjøpsvik 1850 Tysfjord  865   1,17    739
7731 Lødingen 1851 Lødingen 1 734   1,59   1 091
7742 Fjelldal 1852 Tjeldsund  312   0,84    371
7743 Ramsund 1852 Tjeldsund  240   0,54    444
7751 Liland 1853 Evenes  279   0,44    634
7752 Bogen 1853 Evenes  355   0,69    514
7761 Ballangen 1854 Ballangen 1 023   1,51    677
7771 Røstlandet 1856 Røst  352   0,61    577
7781 Sørland 1857 Værøy  600   1,20    500
7801 Stamsund 1860 Vestvågøy 1 014   1,14    889
7802 Leknes 1860 Vestvågøy 2 715   2,28   1 191
7803 Ballstad 1860 Vestvågøy  775   0,84    923
7804 Gravdal 1860 Vestvågøy 1 554   1,41   1 102
7812 Kabelvåg 1865 Vågan 1 712   1,22   1 403
7813 Henningsvær 1865 Vågan  396   0,31   1 277
7814 Svolvær 1865 Vågan 4 230   2,17   1 949
7821 Stokmarknes 1866 Hadsel 3 198   2,49   1 284
7822 Melbu 1866 Hadsel 2 134   1,86   1 147
7823 Sandnes 1866 Hadsel  322   0,46    700
7831 Bø 1867 Bø  695   1,41    493
7832 Straume 1867 Bø  290   0,52    558
7842 Alsvåg 1868 Øksnes  342   0,36    950
7843 Myre 1868 Øksnes 2 035   1,73   1 176
7851 Sortland 1870 Sortland 4 797   3,26   1 471
7852 Sigerfjord 1870 Sortland  783   0,86    910
7853 Strand 1870 Sortland  511   0,37   1 381
7861 Andenes 1871 Andøy 2 630   1,89   1 392
7862 Bleik 1871 Andøy  457   0,42   1 088
7865 Risøyhamn 1871 Andøy  222   0,36    617
7871 Reine 1874 Moskenes  324   0,33    982
7872 Sørvågen 1874 Moskenes  445   0,75    593
7891 Leland 1822 Leirfjord  603   0,85    709
7931 Misvær 1804 Bodø  232   0,48    483
8003 Harstad 1901 Harstad 19 983   11,62   1 720
8004 Kasfjord 1901 Harstad  247   0,34    726
8011 Tromsø 1902 Tromsø 57 015   22,80   2 501
8013 Kaldfjord 1902 Tromsø  762   0,75   1 016
8015 Fagernes 1902 Tromsø  204   0,35    583
8016 Sommarøy 1902 Tromsø  261   0,37    705
8017 Ersfjordbotn 1902 Tromsø  353   0,33   1 070
8018 Movik 1902 Tromsø  336   0,30   1 120
8019 Kjosen 1902 Tromsø  340   0,36    944
8021 Borkenes 1911 Kvæfjord 1 554   1,36   1 143
8031 Evenskjær 1913 Skånland  682   0,90    758
8032 Grov 1913 Skånland  364   0,73    499
8051 Ibestad 1917 Ibestad  445   0,81    549
8061 Setermoen 1922 Bardu 2 357   3,42    689
8071 Sjøvegan 1923 Salangen  731   0,99    738
8081 Moen 1924 Målselv  859   1,20    716
8083 Skjold 1924 Målselv  245   0,91    269
8084 Heggelia i alt    931   1,58    589
  1922 Bardu   10   0,03  333
  1924 Målselv    921   1,55  594
8085 Andselv 1924 Målselv  866   0,91    952
8086 Andslimoen 1924 Målselv  552   0,88    627
8091 Sørreisa 1925 Sørreisa 1 479   2,08    711
8101 Gryllefjord 1928 Torsken  384   0,28   1 371
8111 Senjehopen 1929 Berg  293   0,48    610
8121 Finnsnes 1931 Lenvik 4 253   3,44   1 236
8122 Silsand 1931 Lenvik 1 372   0,98   1 400
8123 Gibostad 1931 Lenvik  338   0,44    768
8124 Husøy 1931 Lenvik  254   0,14   1 814
8131 Storsteinnes 1933 Balsfjord  971   1,28    759
8132 Nordkjosbotn 1933 Balsfjord  393   0,80    491
8141 Hansnes 1936 Karlsøy  309   0,45    687
8151 Furuflaten 1938 Lyngen  241   0,47    513
8152 Lyngseidet 1938 Lyngen  806   1,07    753
8161 Olderdalen 1940 Gáivuotna Kåfjord  291   0,55    529
8171 Skjervøy 1941 Skjervøy 2 316   1,30   1 782
8181 Sørkjosen 1942 Nordreisa  868   0,94    923
8182 Storslett 1942 Nordreisa 1 708   1,72    993
8221 Tennevoll 1920 Lavangen  259   0,50    518
8251 Skibotn 1939 Storfjord  521   0,90    579
8501 Hammerfest 2004 Hammerfest 7 119   2,78   2 561
8511 Vardø 2002 Vardø 1 885   1,27   1 484
8512 Kiberg 2002 Vardø  205   0,38    539
8521 Vadsø 2003 Vadsø 5 066   3,59   1 411
8522 Vestre Jakobselv 2003 Vadsø  527   0,92    573
8531 Guovdageaidnu Kautokeino 2011 Guovdageaidnu Kautokeino 1 354   2,27    596
8542 Alta 2012 Alta 14 439   10,55   1 369
8543 Rafsbotn 2012 Alta  428   0,57    751
8544 Tverrelvdalen 2012 Alta  354   0,49    722
8551 Øksfjord 2014 Loppa  499   0,49   1 018
8562 Breivikbotn 2015 Hasvik  298   0,40    745
8563 Hasvik 2015 Hasvik  366   0,57    642
8571 Rypefjord 2004 Hammerfest 1 724   0,92   1 874
8592 Havøysund 2018 Måsøy 1 027   0,72   1 426
8602 Honningsvåg 2019 Nordkapp 2 436   1,21   2 013
8603 Nordvågen 2019 Nordkapp  422   0,22   1 918
8611 Lakselv 2020 Porsanger Porsángu Porsanki 2 237   2,57    870
8621 Kárásjokha Karasjok 2021 Kárásjokha Karasjok 1 885   2,43    776
8631 Kjøllefjord 2022 Lebesby  943   0,55   1 715
8641 Mehamn 2023 Gamvik  708   0,69   1 026
8651 Berlevåg 2024 Berlevåg  948   0,88   1 077
8661 Tana Bru 2025 Deatnu Tana  589   1,06    556
8671 Båtsfjord 2028 Båtsfjord 2 069   1,60   1 293
8682 Hesseng 2030 Sør-Varanger 1 736   1,34   1 296
8683 Bjørnevatn 2030 Sør-Varanger 2 493   2,16   1 154
8684 Kirkenes 2030 Sør-Varanger 3 444   2,06   1 672
1  Antall bosatte i 1724 Verran kommune inneholder feilregistreringer, slik at det er usikkert om de som har meldt flytting til kommunen fra utlandet i 2007 og framover og er registrert bosatt der, i virkeligheten holder til i kommunen.

Standardtegn i tabeller