Statistisk sentralbyrå

Befolkning og areal i tettsteder

3 Nye og utgåtte tettsteder. 1.januar 2011
Tettnr. Tettsted Folkemengde Areal i km2 Kommunenr. Kommune Kommentar
0195 Tomb  207 0,22 0135 Råde Nytt tettsted
0214 Rød  308 0,18 0137 Våler Nytt tettsted
0506 Hvitsten  297 0,85 0211 Vestby Nytt tettsted. Eksistert tidligere
0514 Skotbu  372 0,32 0213 Ski Nytt tettsted
1028 Stavsjø  216 0,40 0412 Ringsaker Nytt tettsted
1103 Sønsterud  212 0,35 0424 Åsnes Nytt tettsted. Eksistert tidligere
1516 Monssveen  251 0,19 0502 Gjøvik Nytt tettsted
1733 Heggenes  211 0,39 0544 Øystre Slidre Nytt tettsted
2522 Vollen  206 0,21 0704 Tønsberg Nytt tettsted. Eksistert tidligere
2593 Rånerudåsen  202 0,17 0716 Re Nytt tettsted. Eksistert tidligere
4054 Brennåsen  265 0,41 1017 Songdalen Nytt tettsted
4131 Helle  268 0,44 1027 Audnedal Nytt tettsted
4694 Østenstad  206 0,22 1146 Tysvær Nytt tettsted
4695 Padlene  213 0,16 1146 Tysvær Nytt tettsted
5144 Oma  265 0,31 1238 Kvam Nytt tettsted. Eksistert tidligere
5623 Flekke  296 0,17 1429 Fjaler Nytt tettsted. Eksistert tidligere
5652 Farsund  213 0,16 1432 Førde Nytt tettsted
6143 Stetteremma  267 0,25 1529 Skodje Nytt tettsted
6250 Trondshaugen  227 0,33 1548 Fræna Nytt tettsted
6657 Storsand  230 0,33 1653 Melhus Nytt tettsted
7634 Alternes  214 0,16 1833 Rana Nytt tettsted
7722 Drag  205 0,40 1850 Tysfjord Nytt tettsted. Eksistert tidligere
1063 Knapper     0418 Nord-Odal Utgår helt
1094 Bergesiden     0423 Grue Utgår helt
2599 Gretteåsen     0716 Re Utgår helt
3572 Høvåg     0926 Lillesand Utgår helt
6692 Trøa     1664 Selbu Utgår helt

Standardtegn i tabeller