Statistisk sentralbyrå

Befolkning og areal i tettsteder

1   Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. 1. januar 2005
Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km2
I alt Fordelt på kommune I alt Fordelt på kommune Innbyggere per km2
I alt   3 560 137   2 219,22   1 604
             
0001 Halden 0101 Halden 21 970   13,57   1 619
0002 Sponvika 0101 Halden  416   0,41   1 007
0003 Isebakke 0101 Halden  770   1,47    523
0012 Hasle 0105 Sarpsborg  704   0,66   1 067
0013 Stikkaåsen 0105 Sarpsborg  299   0,19   1 557
0022 Fredrikstad/Sarpsborg i alt   97 094   63,28   1 535
  0105 Sarpsborg   40 604   27,97 1 452
  0106 Fredrikstad   56 490   35,31 1 600
0031 Moss i alt   34 492   17,54   1 966
  0104 Moss   27 399   13,10 2 092
  0136 Rygge   7 093   4,44 1 598
0041 Skjærhollen 0111 Hvaler  642   0,82    782
0042 Rød 0111 Hvaler  330   0,25   1 325
0043 Hauge 0111 Hvaler  320   0,43    744
0044 Utgård 0111 Hvaler  304   0,39    774
0051 Skivika i alt   1 117   0,61   1 825
  0105 Sarpsborg   5   0,03  179
  0106 Fredrikstad   1 112   0,58 1 904
0053 Glosli 0106 Fredrikstad  613   0,61    998
0061 Ise 0105 Sarpsborg  691   0,93    741
0071 Skjeberg 0105 Sarpsborg 1 862   2,41    771
0073 Ullerøy 0105 Sarpsborg  353   0,62    571
0081 Ørje 0119 Marker 1 722   2,01    858
0091 Skjønhaug 0122 Trøgstad 1 817   1,72   1 056
0092 Hamnås 0122 Trøgstad  213   0,28    763
0093 Heiås 0122 Trøgstad  654   0,72    911
0101 Spydeberg i alt   3 166   2,18   1 452
  0123 Spydeberg   3 166   2,17 1 460
  0138 Hobøl   0   0,01 0
0111 Askim 0124 Askim 12 482   7,46   1 674
0121 Mysen 0125 Eidsberg 5 516   4,55   1 213
0122 Slitu i alt    543   0,44   1 240
  0122 Trøgstad   7   0,01  778
  0125 Eidsberg    536   0,43 1 249
0123 Trømborg 0125 Eidsberg  272   0,32    850
0131 Skiptvet 0127 Skiptvet 1 453   1,18   1 229
0141 Rakkestad 0128 Rakkestad 3 779   3,29   1 150
0142 Degernes 0128 Rakkestad  277   0,36    776
0151 Jelsnes 0105 Sarpsborg  307   0,25   1 213
0161 Rostadneset 0106 Fredrikstad  270   0,19   1 406
0171 Alshus 0106 Fredrikstad 1 019   0,74   1 373
0181 Øyenkilen 0106 Fredrikstad  563   0,81    693
0182 Slevik 0106 Fredrikstad  990   0,93   1 069
0185 Lervik 0106 Fredrikstad 2 331   2,28   1 025
0191 Spetalen i alt   1 969   1,77   1 114
  0106 Fredrikstad   87   0,15  580
  0135 Råde   1 882   1,62 1 164
0193 Karlshus 0135 Råde 1 801   1,65   1 092
0194 Missingmyr 0135 Råde  508   0,45   1 136
0201 Ryggebyen i alt   2 416   2,05   1 179
  0135 Råde    378   0,47  804
  0136 Rygge   2 038   1,58 1 289
0202 Larkollen 0136 Rygge 1 373   1,76    779
0203 Kirkegrenda 0136 Rygge  294   0,30    970
0204 Fuglevik 0136 Rygge  471   0,45   1 051
0205 Smedhus 0136 Rygge  478   0,36   1 335
0211 Kirkebygden 0137 Våler  738   0,66   1 123
0212 Våk 0137 Våler 1 021   0,56   1 813
0213 Svinndal 0137 Våler  360   0,42    851
0221 Tomter 0138 Hobøl 1 307   0,94   1 393
0222 Knapstad i alt   1 133   0,88   1 285
  0123 Spydeberg   78   0,20  390
  0138 Hobøl   1 055   0,68 1 547
0223 Ringvoll 0138 Hobøl  473   0,46   1 040
0231 Fosby 0118 Aremark  318   0,31   1 032
0503 Hølen 0211 Vestby  408   0,60    680
0507 Son/Store Brevik 0211 Vestby 4 755   2,99   1 566
0508 Vestby 0211 Vestby 5 330   2,96   1 798
0511 Siggerud 0213 Ski 1 352   0,78   1 713
0512 Ski i alt   12 513   6,34   1 974
  0213 Ski   10 967   5,28 2 078
  0214 Ås   1 546   1,06 1 464
0513 Kråkstad 0213 Ski  839   0,55   1 525
0521 Togrenda 0214 Ås 2 588   2,03   1 276
0523 Ås 0214 Ås 7 961   4,87   1 635
0531 Drøbak 0215 Frogn 11 363   6,71   1 693
0541 Nesoddtangen 0216 Nesodden 10 911   6,56   1 664
0542 Fjellstrand 0216 Nesodden  832   0,99    838
0543 Fagerstrand 0216 Nesodden 1 990   1,57   1 268
0544 Torvik 0216 Nesodden  372   0,47    788
0581 Aursmoen 0221 Aurskog-Høland 2 173   2,03   1 071
0582 Bjørkelangen 0221 Aurskog-Høland 2 346   2,46    952
0583 Fosser 0221 Aurskog-Høland  557   0,70    792
0584 Løken 0221 Aurskog-Høland  906   1,12    808
0585 Momoen 0221 Aurskog-Høland  349   0,41    851
0586 Hemnes 0221 Aurskog-Høland  613   0,89    689
0592 Blaker 0226 Sørum  374   0,50    754
0593 Hogsetfeltet 0226 Sørum  512   0,33   1 547
0594 Sørumsand 0226 Sørum 3 563   2,16   1 651
0595 Lørenfallet 0226 Sørum  926   0,68   1 362
0596 Lindeberg 0226 Sørum  571   0,55   1 033
0597 Frogner 0226 Sørum 1 108   0,73   1 518
0598 Lundermoen 0226 Sørum  618   0,35   1 766
0601 Åkrene 0227 Fet  259   0,21   1 222
0602 Fetsund 0227 Fet 6 441   5,24   1 229
0603 Fjellsrud 0227 Fet  438   0,40   1 087
0611 Flateby 0229 Enebakk 3 175   1,68   1 890
0612 Ytre Enebakk 0229 Enebakk 2 691   1,80   1 493
0613 Kirkebygda 0229 Enebakk  559   0,62    902
0622 Leirsund i alt   1 177   0,97   1 213
  0226 Sørum   83   0,07 1 239
  0231 Skedsmo   1 094   0,90 1 220
0633 Åneby 0233 Nittedal 1 373   0,71   1 948
0634 Grønvoll 0233 Nittedal 1 530   0,59   2 584
0635 Rotnes 0233 Nittedal 4 705   2,52   1 870
0639 Løstad 0233 Nittedal 1 540   1,20   1 283
0641 Ask 0234 Gjerdrum 1 038   0,89   1 173
0642 Grønlund 0234 Gjerdrum 2 174   1,20   1 816
0651 Kløfta 0235 Ullensaker 5 942   3,59   1 654
0655 Sessvollmoen 0235 Ullensaker  653   0,64   1 017
0656 Nordkisa 0235 Ullensaker  853   0,66   1 302
0657 Borgen 0235 Ullensaker  593   0,45   1 306
0658 Algarheim 0235 Ullensaker  371   0,26   1 444
0659 Jessheim 0235 Ullensaker 12 365   7,52   1 644
0661 Opakermoen 0236 Nes  412   0,48    851
0662 Årnes 0236 Nes 3 140   3,05   1 030
0663 Haga 0236 Nes  556   0,77    724
0665 Fjellfoten 0236 Nes 1 056   0,63   1 687
0666 Skogrand 0236 Nes  326   0,37    881
0667 Brårud 0236 Nes  464   0,46   1 015
0668 Vormsund 0236 Nes  478   0,74    648
0669 Tomteråsen 0236 Nes  627   0,54   1 153
0670 Kampå 0236 Nes  544   0,50   1 092
0671 Minnesund 0237 Eidsvoll  488   0,77    634
0672 Langset 0237 Eidsvoll  309   0,48    642
0673 Eidsvoll 0237 Eidsvoll 3 441   3,94    873
0674 Finnbråtan 0237 Eidsvoll  749   0,60   1 246
0675 Råholt i alt   8 593   7,87   1 092
  0235 Ullensaker    190   0,26  731
  0237 Eidsvoll   8 403   7,61 1 104
0681 Maura 0238 Nannestad 2 400   1,93   1 244
0682 Teigebyen 0238 Nannestad 2 209   1,41   1 563
0683 Åsgrenda 0238 Nannestad  603   0,84    716
0684 Løkenfeltet 0238 Nannestad  599   0,53   1 128
0685 Eltonåsen 0238 Nannestad  744   0,45   1 661
0691 Prestegårdshagen 0239 Hurdal  250   0,20   1 232
0692 Torget 0239 Hurdal  513   0,81    633
0701 Smestad 0228 Rælingen  578   0,43   1 344
0702 Fjellstad 0228 Rælingen  943   0,67   1 401
0721 Aulifeltet i alt   2 602   1,72   1 514
  0226 Sørum    439   0,67  660
  0236 Nes   2 163   1,05 2 052
0722 Neskollen 0236 Nes 1 105   0,36   3 036
0801 Oslo i alt    811 688    276,99   2 930
  0213 Ski   10 094   4,27 2 364
  0217 Oppegård   22 973   10,02 2 292
  0219 Bærum    102 700   50,27 2 043
  0220 Asker   49 154   32,58 1 509
  0226 Sørum   1 131   0,52 2 179
  0228 Rælingen   12 785   4,85 2 636
  0230 Lørenskog   30 282   12,82 2 362
  0231 Skedsmo   39 750   18,53 2 145
  0233 Nittedal   8 708   4,50 1 935
  0301 Oslo    526 920    133,32 3 952
  0627 Røyken   7 191   5,31 1 354
0802 Movatn 0301 Oslo  316   0,84    375
1001 Hamar i alt   28 801   17,37   1 658
  0403 Hamar   22 674   13,33 1 701
  0412 Ringsaker    886   0,62 1 438
  0417 Stange   5 241   3,42 1 532
1002 Ingeberg 0403 Hamar  629   0,44   1 420
1011 Kongsvinger 0402 Kongsvinger 11 089   7,87   1 408
1012 Roverud 0402 Kongsvinger  865   1,12    774
1021 Brumunddal 0412 Ringsaker 8 441   6,92   1 220
1023 Moelv 0412 Ringsaker 4 049   4,32    937
1024 Nydal 0412 Ringsaker  646   0,58   1 118
1025 Kvål 0412 Ringsaker  259   0,14   1 799
1026 Kylstad 0412 Ringsaker  312   0,31   1 013
1027 Mesnali 0412 Ringsaker  404   0,72    560
1031 Slemsrud 0403 Hamar  429   0,38   1 132
1041 Ådalsbruk i alt 0415 Løten  552   0,79    699
1042 Løten 0415 Løten 2 458   1,87   1 314
1043 Løiten Brænderi 0415 Løten  675   0,73    923
1044 Heimdal 0415 Løten  287   0,64    449
1051 Tangen 0417 Stange  471   0,58    807
1052 Stange 0417 Stange 2 416   2,02   1 199
1053 Sørbygdafeltet 0417 Stange  406   0,40   1 007
1054 Ilseng i alt    876   1,07    816
  0403 Hamar   22   0,09  244
  0417 Stange    854   0,98  869
1055 Gata 0417 Stange  515   0,72    713
1056 Romedal Sentrum 0417 Stange  343   0,39    877
1057 Bottenfjellet 0417 Stange  279   0,50    558
1061 Sand 0418 Nord-Odal  946   1,31    723
1062 Mo 0418 Nord-Odal  396   0,70    568
1071 Skarnes 0419 Sør-Odal 2 065   2,35    878
1072 Sander 0419 Sør-Odal  325   0,37    876
1073 Disenå 0419 Sør-Odal  284   0,59    481
1082 Skotterud 0420 Eidskog 1 361   1,68    810
1083 Magnor 0420 Eidskog  967   1,40    689
1091 Namnå 0423 Grue  394   0,94    421
1092 Kirkenær 0423 Grue 1 252   2,22    565
1093 Grinder 0423 Grue  233   0,64    365
1094 Bergesiden 0423 Grue  206   0,13   1 537
1101 Flisa 0425 Åsnes 1 494   2,03    735
1102 Kjellmyra 0425 Åsnes  399   0,65    613
1112 Våler 0426 Våler 1 188   1,43    831
1113 Braskereidfoss 0426 Våler  255   0,91    281
1121 Elverum 0427 Elverum 12 490   11,82   1 057
1122 Heradsbygd 0427 Elverum  457   1,26    363
1132 Nybergsund 0428 Trysil  329   0,61    543
1133 Innbygda 0428 Trysil 2 250   3,06    736
1141 Rena 0429 Åmot 2 009   2,18    924
1151 Koppang 0430 Stor-Elvdal 1 182   2,14    553
1161 Otnes 0432 Rendalen  307   0,52    589
1162 Bergset 0432 Rendalen  266   0,98    272
1181 Tolga 0436 Tolga  646   1,21    534
1191 Tynset 0437 Tynset 2 356   2,62    899
1201 Alvdal 0438 Alvdal  677   1,57    432
1211 Folldal 0439 Folldal  586   1,18    495
1221 Os 0441 Os  626   1,16    539
1501 Lillehammer 0501 Lillehammer 19 096   11,47   1 665
1504 Jørstadmoen/Fåberg 0501 Lillehammer 1 355   1,77    764
1505 Vingrom 0501 Lillehammer  341   0,44    777
1511 Gjøvik 0502 Gjøvik 17 596   12,19   1 443
1513 Bybrua 0502 Gjøvik  524   0,45   1 167
1515 Biri 0502 Gjøvik 1 296   1,60    808
1521 Dovre 0511 Dovre  439   1,02    430
1522 Dombås 0511 Dovre 1 156   1,64    706
1541 Bismo 0513 Skjåk  573   1,06    542
1551 Fossbergom 0514 Lom  806   1,54    523
1561 Vågåmo 0515 Vågå 1 463   1,94    756
1562 Lalm 0515 Vågå  301   0,33    920
1571 Vinstra 0516 Nord-Fron 2 449   2,76    886
1572 Kvam 0516 Nord-Fron  844   1,40    603
1581 Nord-Sel 0517 Sel  578   1,28    452
1582 Otta 0517 Sel 1 602   1,94    825
1583 Dale 0517 Sel  773   0,70   1 104
1584 Bjølstad 0517 Sel  311   0,40    774
1585 Sandbumoen 0517 Sel  285   0,25   1 145
1591 Hundorp 0519 Sør-Fron  615   0,98    628
1592 Harpefoss 0519 Sør-Fron  454   0,87    525
1593 Lia 0519 Sør-Fron  248   0,66    376
1601 Ringebu 0520 Ringebu 1 341   1,97    682
1602 Fåvang 0520 Ringebu  670   1,05    636
1611 Granrudmoen 0521 Øyer 1 687   2,33    724
1612 Tretten 0521 Øyer  859   1,45    592
1621 Segalstad Bru 0522 Gausdal  864   1,14    755
1622 Follebu 0522 Gausdal  959   1,11    866
1623 Forset 0522 Gausdal  637   0,86    741
1631 Kapp 0528 Østre Toten 1 855   2,02    917
1632 Sletta 0528 Østre Toten  307   0,49    629
1633 Lena 0528 Østre Toten 1 092   1,57    697
1635 Skreia 0528 Østre Toten 1 285   1,74    737
1636 Lensbygda 0528 Østre Toten  547   1,14    478
1637 Kolbu 0528 Østre Toten  581   0,74    785
1638 Nordlia 0528 Østre Toten  550   0,42   1 322
1642 Reinsvoll 0529 Vestre Toten 1 145   1,34    856
1643 Bøverbru 0529 Vestre Toten  679   0,75    903
1644 Eina 0529 Vestre Toten  657   0,76    867
1645 Raufoss i alt   6 052   6,15    984
  0502 Gjøvik   0   0,12 0
  0529 Vestre Toten   6 052   6,03 1 004
1652 Jevnaker 0532 Jevnaker 4 308   3,56   1 211
1663 Grua 0533 Lunner 1 477   0,78   1 886
1664 Harestua 0533 Lunner 1 820   1,28   1 420
1665 Roa/Lunner 0533 Lunner 1 596   2,18    732
1675 Brandbu/Jaren 0534 Gran 4 299   5,73    750
1676 Gran/Ringstad 0534 Gran 1 346   1,68    800
1683 Hov 0536 Søndre Land 2 095   2,64    794
1691 Dokka 0538 Nordre Land 2 796   3,12    897
1701 Bagn 0540 Sør-Aurdal  607   0,88    691
1711 Fagernes 0542 Nord-Aurdal 1 788   2,17    824
1712 Leira 0542 Nord-Aurdal  771   1,16    665
1713 Aurdal 0542 Nord-Aurdal  702   1,08    652
1721 Røn 0543 Vestre Slidre  302   0,65    462
1722 Slidre 0543 Vestre Slidre  293   0,52    560
1731 Moane 0544 Øystre Slidre  369   0,82    451
2002 Skoger i alt   1 082   0,75   1 439
  0602 Drammen    654   0,44 1 480
  0713 Sande    428   0,31 1 381
2003 Drammen i alt   90 722   47,71   1 902
  0602 Drammen   55 071   23,06 2 388
  0624 Øvre Eiker   6 966   6,11 1 141
  0625 Nedre Eiker   20 871   11,63 1 795
  0626 Lier   4 729   4,85  976
  0627 Røyken   3 085   2,07 1 490
2011 Hvittingfoss 0604 Kongsberg 1 016   1,12    905
2012 Skollenborg 0604 Kongsberg  297   0,43    696
2015 Kongsberg 0604 Kongsberg 17 667   12,32   1 434
2016 Hillestad 0604 Kongsberg  302   1,01    300
2023 Gamleveien i alt    298   0,72    414
  0532 Jevnaker   16   0,02  696
  0605 Ringerike    282   0,70  402
2025 Vang 0605 Ringerike 1 832   1,45   1 268
2028 Tyristrand 0605 Ringerike  795   1,18    674
2029 Sokna 0605 Ringerike  543   0,69    787
2030 Hallingby 0605 Ringerike  772   0,72   1 075
2032 Norderhov 0605 Ringerike  362   0,39    938
2033 Hønefoss 0605 Ringerike 13 678   9,50   1 440
2034 Nakkerud 0605 Ringerike  350   0,46    764
2041 Steinsåsen 0612 Hole 1 299   1,32    982
2042 Helgelandsmoen i alt    325   0,80    406
  0605 Ringerike   53   0,13  414
  0612 Hole    272   0,67  405
2043 Gomnes 0612 Hole  282   0,32    870
2044 Kroksund 0612 Hole  286   0,21   1 388
2045 Sundvollen 0612 Hole  718   0,60   1 201
2051 Nesbyen 0616 Nes 2 086   3,04    685
2061 Gol 0617 Gol 2 530   3,29    769
2071 Hemsedal 0618 Hemsedal  666   1,09    613
2081 Ål 0619 Ål 2 278   3,19    714
2082 Torpo 0619 Ål  387   1,02    379
2091 Hol 0620 Hol  338   0,52    650
2092 Geilo 0620 Hol 2 276   3,29    691
2101 Krøderen 0622 Krødsherad  496   0,73    683
2102 Noresund 0622 Krødsherad  330   0,83    398
2113 Vikersund 0623 Modum 2 448   2,54    964
2114 Åmot/Geithus 0623 Modum 5 694   6,38    893
2115 Sysle 0623 Modum  227   0,32    718
2121 Darbu 0624 Øvre Eiker  451   0,65    693
2122 Vestfossen 0624 Øvre Eiker 2 670   2,54   1 052
2124 Skotselv i alt    684   0,91    752
  0623 Modum   8   0,02  444
  0624 Øvre Eiker    676   0,89  758
2125 Ormåsen 0624 Øvre Eiker  809   0,32   2 505
2141 Lierbyen 0626 Lier 4 126   2,92   1 413
2143 Sylling 0626 Lier  525   0,60    874
2144 Tranby 0626 Lier 5 552   2,32   2 398
2145 Oddevall/Sjåstad 0626 Lier  439   0,29   1 493
2146 Fagerliåsen/Poverudbyen 0626 Lier  365   0,32   1 144
2147 Kjenner 0626 Lier 1 330   1,14   1 163
2152 Båtstø 0627 Røyken  228   0,57    401
2153 Åros 0627 Røyken 1 142   1,43    801
2154 Røyken 0627 Røyken 2 775   2,04   1 359
2157 Hyggen 0627 Røyken  408   0,54    750
2161 Klokkarstua 0628 Hurum  505   0,53    960
2162 Holmsbu 0628 Hurum  351   0,55    638
2165 Sætre i alt   3 009   2,73   1 102
  0627 Røyken   44   0,03 1 517
  0628 Hurum   2 965   2,70 1 097
2166 Tofte 0628 Hurum 3 109   3,34    931
2171 Rødberg 0633 Nore og Uvdal  468   0,91    515
2191 Prestfoss 0621 Sigdal  465   0,83    562
2201 Lampeland 0631 Flesberg  350   0,42    827
2202 Svene 0631 Flesberg  296   0,35    848
2211 Veggli 0632 Rollag  292   0,67    438
2501 Holmestrand 0702 Holmestrand 6 135   3,99   1 538
2502 Gullhaug 0702 Holmestrand 1 912   1,25   1 535
2511 Horten 0701 Horten 17 660   8,41   2 099
2521 Tønsberg i alt   44 959   29,75   1 511
  0704 Tønsberg   29 173   17,89 1 631
  0722 Nøtterøy   15 786   11,86 1 331
2531 Sandefjord i alt   39 633   26,31   1 506
  0706 Sandefjord   38 950   25,82 1 508
  0709 Larvik    683   0,49 1 391
2541 Larvik 0709 Larvik 23 113   13,68   1 690
2551 Stavern 0709 Larvik 5 593   3,92   1 427
2561 Berger i alt   1 108   1,14    969
  0711 Svelvik   1 105   1,13  980
  0713 Sande   3   0,02  188
2562 Svelvik i alt   3 926   2,53   1 551
  0628 Hurum    129   0,11 1 183
  0711 Svelvik   3 797   2,42 1 568
2563 Nesbygda 0711 Svelvik  947   0,92   1 031
2571 Selvik 0713 Sande 1 829   1,26   1 450
2572 Sande 0713 Sande 1 389   1,37   1 013
2573 Klevjer 0713 Sande  371   0,39    956
2574 Ekeberg 0713 Sande  358   0,30   1 201
2576 Bjerkøya 0713 Sande  265   0,45    596
2582 Hof 0714 Hof  809   0,86    937
2583 Sundbyfoss 0714 Hof  547   0,51   1 070
2592 Kirkevoll/Brekkeåsen 0716 Re 1 048   0,95   1 103
2593 Rånerudåsen 0716 Re  203   0,18   1 122
2597 Revetal/Bergsåsen 0716 Re 1 902   1,65   1 155
2598 Linnestad 0716 Re  229   0,23   1 009
2601 Nykirke 0701 Horten  662   0,66   1 003
2602 Skoppum 0701 Horten 1 633   1,27   1 289
2603 Åsgårdstrand i alt   2 934   1,86   1 582
  0701 Horten   2 877   1,78 1 619
  0704 Tønsberg   57   0,08  731
2604 Borre 0701 Horten  622   0,59   1 063
2611 Kodal i alt    760   0,63   1 204
  0706 Sandefjord   15   0,03  500
  0719 Andebu    745   0,60 1 240
2612 Andebu 0719 Andebu 1 434   1,49    962
2613 Høyjord 0719 Andebu  379   0,52    723
2621 Vear i alt   3 520   2,64   1 334
  0704 Tønsberg   1 256   0,77 1 627
  0720 Stokke   2 264   1,87 1 213
2622 Melsomvik 0720 Stokke 1 498   1,25   1 202
2623 Stokke 0720 Stokke 2 618   2,11   1 241
2624 Storevar 0720 Stokke  367   0,28   1 292
2625 Fossnes 0720 Stokke  506   0,48   1 050
2631 Sem i alt   1 827   1,83    999
  0704 Tønsberg   1 790   1,76 1 018
  0720 Stokke   37   0,07  521
2633 Barkåker 0704 Tønsberg 1 238   1,00   1 239
2644 Årøysund 0722 Nøtterøy 2 052   2,45    839
2645 Glomstein 0722 Nøtterøy  382   0,43    880
2651 Tjøme 0723 Tjøme 2 351   2,67    881
2652 Hvasser 0723 Tjøme  486   0,97    501
2664 Lauve/Viksjord 0709 Larvik 1 468   1,65    891
2674 Helgeroa/Nevlunghamn 0709 Larvik 1 568   1,71    915
2682 Verningen 0709 Larvik  806   0,57   1 422
2683 Kvelde 0709 Larvik  854   0,70   1 218
2691 Svarstad 0728 Lardal  585   0,65    897
3001 Langangen 0805 Porsgrunn  505   0,54    935
3004 Sandøya 0805 Porsgrunn  331   0,38    864
3005 Porsgrunn/Skien i alt   85 136   55,33   1 539
  0805 Porsgrunn   30 677   20,99 1 462
  0806 Skien   44 510   28,85 1 543
  0814 Bamble   9 949   5,49 1 813
3014 Sneltvedt 0806 Skien  234   0,23   1 009
3021 Notodden 0807 Notodden 8 306   7,22   1 151
3022 Yli 0807 Notodden  324   0,33    979
3031 Siljan 0811 Siljan  891   0,75   1 191
3032 Snurråsen 0811 Siljan  336   0,25   1 366
3041 Herre 0814 Bamble 1 356   1,31   1 037
3051 Kil 0815 Kragerø  901   1,10    817
3054 Kragerø 0815 Kragerø 5 158   2,99   1 723
3055 Vadfoss/Helle 0815 Kragerø 1 562   1,50   1 041
3061 Preststranda 0817 Drangedal 1 215   1,76    692
3062 Neslandsvatn 0817 Drangedal  262   0,44    601
3071 Bjervamoen 0819 Nome 1 422   1,62    876
3072 Ulefoss 0819 Nome 2 697   4,02    670
3081 Bø 0821 Bø 2 522   3,95    638
3083 Folkestad 0821 Bø  422   0,61    690
3091 Hjukse 0822 Sauherad  350   0,49    711
3092 Nordagutu 0822 Sauherad  367   0,51    720
3093 Gvarv 0822 Sauherad  871   1,27    689
3094 Akkerhaug 0822 Sauherad  318   0,53    602
3101 Tinn Austbygd 0826 Tinn  361   0,63    574
3102 Rjukan 0826 Tinn 3 568   2,99   1 195
3103 Miland 0826 Tinn  388   0,56    694
3111 Seljord 0828 Seljord 1 185   2,14    554
3121 Vrådal 0829 Kviteseid  220   0,64    345
3122 Kviteseid 0829 Kviteseid  640   1,25    514
3131 Tveitsund 0830 Nissedal  344   0,54    635
3141 Fyresdal 0831 Fyresdal  359   0,73    494
3151 Dalen 0833 Tokke  801   1,16    692
3161 Åmot 0834 Vinje  592   0,88    670
3501 Risør 0901 Risør 4 475   3,19   1 401
3511 Arendal i alt   30 916   24,88   1 243
  0904 Grimstad   66   0,12  559
  0906 Arendal   30 850   24,76 1 246
3523 Grimstad 0904 Grimstad 9 561   9,00   1 062
3524 Jortveit 0904 Grimstad  653   0,75    871
3525 Fevik 0904 Grimstad 4 989   4,08   1 222
3531 Tvedestrand 0914 Tvedestrand 1 975   1,74   1 135
3541 Kilsund 0906 Arendal  727   1,10    662
3551 Blakstad 0919 Froland 1 898   1,89   1 005
3561 Rykene i alt    647   0,94    688
  0904 Grimstad   10   0,05  189
  0906 Arendal    637   0,89  716
3571 Lillesand 0926 Lillesand 6 081   4,68   1 299
3581 Birkeland 0928 Birkenes 2 254   1,94   1 162
3591 Åmli 0929 Åmli  572   1,02    562
3603 Evje 0937 Evje og Hornnes 2 127   3,28    649
3612 Byglandsfjord 0938 Bygland  332   0,48    693
3621 Kongshamn 0906 Arendal  799   0,96    829
3641 Hovden 0941 Bykle  265   0,60    439
3642 Bykle 0941 Bykle  223   0,53    422
3651 Gjerstad 0911 Gjerstad  339   0,45    758
3652 Eikeland 0911 Gjerstad  408   0,62    658
3661 Myra 0912 Vegårshei  544   0,90    602
4001 Skålevik 1001 Kristiansand 2 599   2,33   1 115
4002 Kristiansand 1001 Kristiansand 63 814   30,06   2 123
4003 Strai 1001 Kristiansand 1 266   0,93   1 366
4005 Gjusvik 1001 Kristiansand 1 630   0,80   2 043
4007 Tveit 1001 Kristiansand 1 397   1,28   1 095
4011 Mandal 1002 Mandal 10 143   6,35   1 598
4012 Krossen 1002 Mandal  417   0,51    818
4021 Farsund 1003 Farsund 3 151   2,42   1 302
4022 Vanse 1003 Farsund 1 953   1,92   1 016
4023 Vestbygda 1003 Farsund 1 083   0,99   1 099
4031 Flekkefjord 1004 Flekkefjord 5 615   3,90   1 438
4032 Sira 1004 Flekkefjord  584   0,73    804
4041 Skarpengland 1014 Vennesla  467   0,36   1 287
4042 Vennesla i alt   10 931   8,11   1 348
  1001 Kristiansand   1 966   1,52 1 298
  1014 Vennesla   8 965   6,59 1 360
4051 Nodeland 1017 Songdalen 1 834   1,63   1 124
4052 Volleberg 1017 Songdalen  556   0,36   1 528
4053 Nodelandsheia 1017 Songdalen 1 145   0,56   2 045
4061 Søgne 1018 Søgne 7 566   6,13   1 235
4063 Ausvika 1018 Søgne  376   0,20   1 880
4071 Øyslebø 1021 Marnardal  362   0,50    727
4081 Høllen 1029 Lindesnes  456   0,58    793
4082 Vigeland 1029 Lindesnes 1 258   1,36    926
4091 Lyngdal 1032 Lyngdal 3 671   3,07   1 197
4092 Skomrak 1032 Lyngdal  202   0,11   1 820
4101 Feda 1037 Kvinesdal  396   0,68    581
4102 Liknes 1037 Kvinesdal 2 141   2,19    979
4111 Tonstad 1046 Sirdal  751   1,26    598
4501 Egersund 1101 Eigersund 9 502   6,06   1 569
4502 Hellvik 1101 Eigersund  643   0,81    793
4514 Hommersåk 1102 Sandnes 5 692   2,36   2 409
4515 Sviland 1102 Sandnes  347   0,22   1 549
4516 Høle 1102 Sandnes  318   0,54    588
4522 Stavanger/Sandnes i alt    173 132   72,70   2 381
  1102 Sandnes   44 122   19,50 2 263
  1103 Stavanger    111 861   42,38 2 639
  1124 Sola   9 640   7,42 1 300
  1127 Randaberg   7 509   3,40 2 206
4523 Krossberg 1103 Stavanger  382   0,20   1 899
4532 Haugesund i alt   40 321   22,53   1 789
  1106 Haugesund   30 573   14,73 2 075
  1149 Karmøy   9 748   7,80 1 250
4541 Hauge 1111 Sokndal 2 148   2,33    924
4551 Moi 1112 Lund 1 740   1,75    996
4561 Vikeså 1114 Bjerkreim  715   0,77    932
4571 Nærbø 1119 Hå 4 975   2,65   1 876
4572 Varhaug 1119 Hå 2 484   1,45   1 711
4573 Vigrestad 1119 Hå 1 764   1,25   1 407
4574 Brusand 1119 Hå  384   0,23   1 648
4575 Sirevåg 1119 Hå  385   0,54    709
4576 Ogna 1119 Hå  330   0,33   1 000
4577 Hæen 1119 Hå  239   0,13   1 784
4583 Pollestad 1120 Klepp  469   0,53    885
4585 Kleppe/Verdalen 1120 Klepp 6 317   2,83   2 232
4591 Bryne i alt   8 006   4,79   1 671
  1120 Klepp    975   0,94 1 041
  1121 Time   7 031   3,86 1 824
4592 Kvernaland i alt   5 454   3,24   1 682
  1120 Klepp   3 153   2,10 1 499
  1121 Time   2 301   1,14 2 022
4593 Undheim 1121 Time  451   0,41   1 108
4594 Lyefjell 1121 Time 2 188   0,76   2 868
4601 Ålgård/Figgjo i alt   8 448   4,62   1 830
  1102 Sandnes   1 502   0,99 1 522
  1121 Time   0   0,01 0
  1122 Gjesdal   6 946   3,62 1 917
4602 Oltedal 1122 Gjesdal  725   0,67   1 076
4603 Gilja 1122 Gjesdal  248   0,26    939
4611 Tananger 1124 Sola 5 817   3,26   1 782
4614 Hålandsmarka 1124 Sola  637   0,14   4 550
4615 Stenebyen 1124 Sola  649   0,39   1 668
4631 Jørpeland 1130 Strand 5 537   4,16   1 331
4632 Tau 1130 Strand 2 548   2,25   1 134
4641 Hjelmelandsvågen 1133 Hjelmeland  535   0,80    670
4651 Sand 1134 Suldal 1 133   1,08   1 054
4661 Sauda 1135 Sauda 4 290   4,54    945
4671 Judaberg 1141 Finnøy  560   0,72    783
4681 Ydstebøhamn 1144 Kvitsøy  388   0,55    712
4691 Førdesfjorden 1146 Tysvær 2 962   2,43   1 218
4692 Aksdal 1146 Tysvær 1 077   0,95   1 134
4693 Nedstrand 1146 Tysvær  240   0,38    628
4703 Sandve 1149 Karmøy  326   0,45    729
4705 Skudeneshamn 1149 Karmøy 3 187   2,70   1 180
4706 Kopervik 1149 Karmøy 6 507   4,52   1 439
4707 Våre 1149 Karmøy  257   0,39    664
4709 Visnes 1149 Karmøy  609   0,92    663
4710 Eike i alt   1 408   1,10   1 280
  1146 Tysvær   24   0,06  421
  1149 Karmøy   1 384   1,04 1 327
4731 Skjold 1154 Vindafjord  600   1,01    596
4732 Sandeid 1154 Vindafjord  534   0,77    698
4733 Vikedal 1154 Vindafjord  393   0,77    508
4741Vikevåg 1142 Rennesøy  529   0,69    762
4742 Østhusvik 1142 Rennesøy  293   0,36    818
4761 Åkrehamn/Vedavågen 1149 Karmøy 9 354   7,56   1 238
5001 Bergen 1201 Bergen  213 585   88,34   2 418
5004 Hylkje 1201 Bergen 1 853   2,23    832
5006 Ytre Arna 1201 Bergen 2 484   1,40   1 769
5007 Indre Arna 1201 Bergen 6 117   3,70   1 653
5008 Espeland 1201 Bergen 1 793   1,98    907
5009 Fanahammeren 1201 Bergen 3 539   2,72   1 300
5011 Etne 1211 Etne 1 002   1,31    768
5012 Skånevik 1211 Etne  603   1,08    558
5021 Ølen 1159 Ølen  891   0,92    971
5022 Ølensvåg 1159 Ølen  364   0,48    766
5031 Førde 1216 Sveio  382   0,64    596
5032 Sveio 1216 Sveio  960   0,90   1 068
5042 Langevåg 1219 Bømlo  733   1,17    627
5043 Mosterhamn 1219 Bømlo 1 167   1,82    643
5044 Rubbestadneset 1219 Bømlo 1 130   1,02   1 111
5045 Svortland 1219 Bømlo 2 067   2,42    854
5046 Melandsvågen 1219 Bømlo  519   0,83    628
5047 Foldrøy 1219 Bømlo  368   0,42    885
5053 Leirvik 1221 Stord 11 028   8,46   1 304
5055 Valvatna 1221 Stord  569   0,32   1 789
5056 Sagvåg 1221 Stord 3 288   2,88   1 140
5061 Fitjar 1222 Fitjar 1 280   1,54    831
5072 Rosendal 1224 Kvinnherad  945   1,35    701
5073 Seimsfoss 1224 Kvinnherad  353   0,44    808
5074 Dimmelsvik 1224 Kvinnherad  225   0,26    875
5075 Uskedal 1224 Kvinnherad  717   0,95    755
5076 Herøysund 1224 Kvinnherad  371   0,47    788
5077 Husnes 1224 Kvinnherad 2 167   2,33    929
5078 Sunde/Valen 1224 Kvinnherad 1 780   2,08    857
5080 Sæbøvik 1224 Kvinnherad  840   1,25    671
5091 Skarde 1228 Odda  335   0,41    821
5092 Odda 1228 Odda 5 359   3,35   1 599
5093 Tyssedal 1228 Odda  715   0,67   1 075
5095 Røldal 1228 Odda  357   0,79    452
5101 Lofthus 1231 Ullensvang  565   0,94    604
5102 Kinsarvik 1231 Ullensvang  459   0,67    682
5111 Eidfjord 1232 Eidfjord  569   0,92    616
5121 Ulvik 1233 Ulvik  675   0,94    715
5132 Vossevangen 1235 Voss 5 571   4,42   1 260
5133 Skulestadmoen 1235 Voss 1 534   1,20   1 279
5134 Mønshaugen/Bjørgum 1235 Voss  473   0,39   1 213
5141 Ålvik 1238 Kvam  592   0,92    646
5142 Øystese 1238 Kvam 1 634   1,65    992
5143 Norheimsund 1238 Kvam 2 146   2,18    984
5151 Eikelandsosen 1241 Fusa  434   0,71    612
5161 Haga 1242 Samnanger  900   0,96    942
5171 Søfteland 1243 Os 1 170   1,07   1 096
5172 Søre øyane 1243 Os  727   0,99    733
5173 Osøyro 1243 Os 7 923   7,02   1 129
5174 Søvik 1243 Os  725   0,60   1 214
5176 Hagavik 1243 Os 1 305   1,28   1 022
5181 Klokkarvik 1245 Sund  627   0,80    780
5182 Hammarsland 1245 Sund  402   0,35   1 142
5183 Tælavåg 1245 Sund  490   0,70    698
5191 Solsvik 1246 Fjell  536   0,70    770
5196 Skoge/Møvik 1246 Fjell  584   0,36   1 609
5198 Vindenes 1246 Fjell  367   0,37    995
5199 Ågotnes 1246 Fjell 1 344   1,91    703
5200 Knappskog 1246 Fjell 1 045   0,84   1 246
5201 Askøy 1247 Askøy 17 224   15,02   1 147
5211 Vaksdal 1251 Vaksdal  918   0,75   1 226
5212 Stanghelle 1251 Vaksdal  775   0,51   1 520
5213 Dale 1251 Vaksdal 1 167   0,88   1 329
5221 Hausvik 1253 Osterøy  544   0,39   1 395
5222 Lonevåg 1253 Osterøy  513   0,74    694
5223 Valestrandfossen 1253 Osterøy  967   1,09    889
5224 Fotlandsvåg 1253 Osterøy  246   0,39    631
5231 Haugland 1260 Radøy  439   1,05    418
5232 Manger 1260 Radøy  814   1,15    707
5233 Austmarka 1260 Radøy  374   0,27   1 401
5241 Lindås 1263 Lindås 1 087   1,15    944
5245 Knarvik 1263 Lindås 4 265   3,51   1 215
5251 Kaland 1264 Austrheim  403   0,99    405
5252 Årås 1264 Austrheim  550   0,68    812
5261 Fedje 1265 Fedje  480   0,87    553
5281 Våge 1223 Tysnes  513   0,92    559
5291 Granvin 1234 Granvin  460   1,03    447
5301 Storebø 1244 Austevoll 1 026   1,43    717
5302 Bekkjarvik 1244 Austevoll  367   0,63    583
5321 Frekhaug 1256 Meland 1 610   1,03   1 557
5322 Krossneset 1256 Meland  455   0,54    839
5323 Holme 1256 Meland  623   0,50   1 256
5341 Nordvik i alt    399   0,41    978
  1201 Bergen    357   0,33 1 088
  1243 Os   42   0,08  525
5342 Flesland 1201 Bergen  298   0,38    780
5343 Krokeidet 1201 Bergen  377   0,55    685
5351 Li 1246 Fjell  349   0,35    994
5352 Knarrevik/Straume 1246 Fjell 9 215   6,49   1 419
5353 Misje 1246 Fjell  226   0,26    859
5354 Fjell 1246 Fjell  269   0,24   1 107
5501 Florø 1401 Flora 8 230   5,98   1 377
5502 Brandsøy 1401 Flora  459   0,51    898
5511 Byrknes 1411 Gulen  287   0,61    469
5512 Eivindvik 1411 Gulen  264   0,38    695
5523 Austreim 1416 Høyanger  379   0,37   1 024
5524 Kyrkjebø 1416 Høyanger  245   0,36    675
5526 Høyanger 1416 Høyanger 2 266   1,33   1 700
5531 Viksøyri 1417 Vik 1 104   1,32    836
5541 Balestrand 1418 Balestrand  769   1,08    712
5553 Hermansverk/Leikanger 1419 Leikanger 1 964   2,30    853
5561 Sogndalsfjøra 1420 Sogndal 2 974   2,19   1 358
5562 Kaupanger 1420 Sogndal  892   0,76   1 174
5563 Kjørnes 1420 Sogndal  529   0,30   1 746
5571 Aurlandsvangen 1421 Aurland  585   0,61    954
5581 Lærdalsøyri 1422 Lærdal 1 110   1,07   1 035
5591 Øvre årdal 1424 Årdal 3 465   2,06   1 680
5592 Årdalstangen 1424 Årdal 1 510   1,24   1 216
5593 Seimsdalen 1424 Årdal  446   0,30   1 512
5601 Gaupne 1426 Luster 1 025   1,42    723
5603 Hafslo 1426 Luster  270   0,16   1 656
5611 Askvoll 1428 Askvoll  612   0,66    927
5622 Dale 1429 Fjaler  988   1,29    768
5631 Sande 1430 Gaular  542   0,56    964
5641 Langhaugane 1431 Jølster  633   0,61   1 036
5642 Vassenden 1431 Jølster  265   0,45    594
5643 Skei 1431 Jølster  389   0,52    745
5651 Førde 1432 Førde 8 510   5,60   1 520
5661 Naustdal 1433 Naustdal 1 071   0,89   1 209
5671 Svelgen 1438 Bremanger 1 173   1,05   1 115
5672 Kalvåg 1438 Bremanger  353   0,41    861
5673 Bremanger 1438 Bremanger  404   0,65    622
5681 Raudeberg 1439 Vågsøy  715   0,68   1 048
5682 Måløy 1439 Vågsøy 3 062   2,03   1 505
5684 Holevik 1439 Vågsøy  347   0,25   1 405
5685 Vågsvåg 1439 Vågsøy  228   0,37    623
5686 Bryggja 1439 Vågsøy  359   0,55    654
5691 Selje 1441 Selje  694   0,74    942
5701 Nordfjordeid 1443 Eid 2 553   2,60    981
5702 Mogrenda 1443 Eid  271   0,28    968
5711 Grodås 1444 Hornindal  353   0,68    522
5721 Sandane 1445 Gloppen 2 149   2,34    920
5722 Byrkjelo 1445 Gloppen  303   0,58    523
5723 Re 1445 Gloppen  345   0,55    630
5731 Stryn 1449 Stryn 2 106   1,96   1 074
5732 Innvik 1449 Stryn  381   0,69    550
5733 Olden 1449 Stryn  480   0,78    616
5741 Hardbakke 1412 Solund  235   0,29    813
6001 Molde 1502 Molde 18 594   9,91   1 876
6002 Hjelset 1502 Molde 1 011   1,10    922
6003 Kleive 1502 Molde  499   0,76    658
6004 Hovdenakken 1502 Molde  296   0,36    827
6005 Nesjestranda 1502 Molde  351   0,34   1 026
6007 Røbekk 1502 Molde  289   0,21   1 403
6008 Torhaug 1502 Molde  236   0,36    663
6011 Kristiansund 1503 Kristiansund 16 785   7,82   2 145
6023 Hoffland 1504 Ålesund  451   0,30   1 519
6025 Ålesund i alt   44 096   29,06   1 517
  1504 Ålesund   37 144   21,14 1 757
  1531 Sula   6 952   7,92  878
6026 Årset 1504 Ålesund  472   0,46   1 024
6027 Myklebost 1504 Ålesund  276   0,32    876
6031 Larsnes 1514 Sande  511   0,65    789
6041 Kvalsvik 1515 Herøy  265   0,50    532
6042 Kvalsund 1515 Herøy  531   0,68    780
6044 Remøy 1515 Herøy  375   0,53    713
6046 Moltustranda 1515 Herøy  353   0,48    732
6047 Tjørvåg 1515 Herøy  352   0,49    717
6048 Fosnavåg/Leinstrand 1515 Herøy 3 508   3,78    928
6051 Ulsteinvik 1516 Ulstein 5 103   4,19   1 219
6052 Haddal 1516 Ulstein  320   0,35    917
6063 Brandal 1517 Hareid  314   0,39    799
6064 Hareid 1517 Hareid 3 626   3,85    942
6071 Volda 1519 Volda 5 376   3,84   1 400
6081 Ørsta 1520 Ørsta 6 337   5,46   1 161
6082 Sætre 1520 Ørsta  390   0,72    540
6091 Sjøholt 1523 Ørskog 1 133   1,36    835
6101 Sylte 1524 Norddal  403   0,66    607
6111 Stranda 1525 Stranda 2 499   2,53    989
6112 Hellesylt 1525 Stranda  246   0,48    514
6113 Helsem 1525 Stranda  267   0,37    726
6121 Stordal 1526 Stordal  604   0,75    804
6131 Ikornnes 1528 Sykkylven  737   0,89    828
6132 Straumgjerde 1528 Sykkylven  482   0,57    844
6133 Sykkylven 1528 Sykkylven 3 966   3,79   1 047
6141 Skodje 1529 Skodje 1 634   1,67    976
6142 Valle 1529 Skodje  397   0,34   1 161
6161 Alnes 1532 Giske  204   0,14   1 417
6165 Roald 1532 Giske  708   0,79    901
6166 Leitebakk 1532 Giske  619   0,62    995
6167 Giske 1532 Giske  548   0,60    919
6168 Nordstrand 1532 Giske 3 095   2,82   1 098
6171 Austnes 1534 Haram  385   0,53    724
6172 Brattvåg 1534 Haram 2 146   1,76   1 219
6173 Vatne 1534 Haram 1 609   1,72    933
6174 Søvik 1534 Haram  586   0,70    832
6181 Tomra 1535 Vestnes 1 167   1,48    786
6182 Vestnes 1535 Vestnes 2 088   2,08   1 002
6185 Tresfjord 1535 Vestnes  229   0,50    457
6191 Isfjorden 1539 Rauma 1 236   1,28    968
6192 Åndalsnes 1539 Rauma 2 035   2,20    927
6193 Brønnsletten 1539 Rauma  279   0,16   1 733
6194 Voll 1539 Rauma  466   0,86    542
6195 Innfjorden 1539 Rauma  252   0,38    663
6201 Eidsvåg 1543 Nesset  891   1,16    769
6202 Rausand 1543 Nesset  286   0,52    548
6211 Midsund 1545 Midsund  468   0,62    757
6221 Steinshamn 1546 Sandøy  475   0,69    687
6231 Aukra 1547 Aukra  730   1,06    686
6241 Elnesvågen 1548 Fræna 2 105   1,97   1 070
6242 Bud 1548 Fræna  768   0,74   1 043
6244 Tornes 1548 Fræna  416   0,43    972
6247 Nerland 1548 Fræna  211   0,34    621
6248 Malme 1548 Fræna  395   0,35   1 122
6249 Sylte 1548 Fræna  310   0,27   1 131
6251 Eide 1551 Eide 1 155   1,53    753
6261 Storbakken 1556 Frei  493   0,37   1 351
6264 Solsletta 1556 Frei  606   0,61    987
6265 Kvalvåg 1556 Frei  250   0,21   1 190
6266 Rensvik 1556 Frei 2 121   1,80   1 179
6271 Tingvollvågen 1560 Tingvoll 1 005   1,45    693
6281 Grøa 1563 Sunndal  502   0,48   1 044
6282 Hoelsand 1563 Sunndal  380   0,22   1 719
6283 Sunndalsøra 1563 Sunndal 4 159   3,36   1 238
6291 Skei/Surnadalsøra 1566 Surnadal 2 262   2,49    910
6301 Rindal 1567 Rindal  649   1,01    645
6311 Aure 1569 Aure  596   0,69    866
6341 Fiskåbygd 1511 Vanylven  393   0,65    605
6342 Myklebost 1511 Vanylven  454   0,67    676
6351 Kårvåg 1554 Averøy  281   0,41    690
6352 Bremsnes 1554 Averøy  415   0,59    699
6353 Langøy 1554 Averøy  390   0,65    596
6361 Batnfjordsøra 1557 Gjemnes  339   0,45    758
6362 Torvikbukt 1557 Gjemnes  259   0,41    629
6501 Trondheim 1601 Trondheim  147 139   59,52   2 472
6502 Trolla 1601 Trondheim  461   0,26   1 794
6503 Spongdal 1601 Trondheim  358   0,21   1 713
6504 Ringvol 1601 Trondheim  449   0,25   1 818
6505 Langørjan 1601 Trondheim  376   0,41    910
6511 Kyrksæterøra 1612 Hemne 2 471   2,47    999
6521 Fillan 1617 Hitra  510   0,81    631
6522 Hestvika 1617 Hitra  241   0,50    482
6531 Hammarvika 1620 Frøya  430   0,88    488
6532 Sistranda 1620 Frøya  685   1,00    682
6541 Uthaug 1621 Ørland  395   0,39   1 008
6542 Opphaug 1621 Ørland  358   0,55    651
6543 Brekstad 1621 Ørland 1 835   1,64   1 118
6544 Ottersbo 1621 Ørland  317   0,25   1 253
6551 Selbekken 1622 Agdenes  376   0,65    582
6561 Råkvågen 1624 Rissa  262   0,57    460
6562 Årnset 1624 Rissa  989   0,88   1 121
6563 Askjem 1624 Rissa  268   0,38    707
6571 Botngård 1627 Bjugn 1 144   1,08   1 063
6572 Lysøysund 1627 Bjugn  313   0,61    510
6581 Å 1630 Åfjord 1 145   1,45    791
6591 Oppdal 1634 Oppdal 3 706   3,58   1 036
6601 Berkåk 1635 Rennebu  914   1,22    750
6611 Løkken Verk 1636 Meldal  943   1,80    525
6612 Storås 1636 Meldal  309   0,55    566
6613 Meldal 1636 Meldal  604   0,99    611
6615 Bjørnli 1636 Meldal  277   0,38    735
6621 Orkanger/Fannrem 1638 Orkdal 6 486   5,26   1 232
6622 Svorkmo 1638 Orkdal  257   0,48    534
6623 Vormstad 1638 Orkdal  231   0,26    885
6624 Gjølme 1638 Orkdal  478   0,49    968
6631 Røros 1640 Røros 3 496   3,23   1 081
6641 Støren 1648 Midtre Gauldal 1 787   2,15    832
6642 Soknedal 1648 Midtre Gauldal  269   0,39    686
6651 Melhus 1653 Melhus 4 593   3,11   1 477
6652 Kvål 1653 Melhus  495   0,48   1 031
6653 Ler 1653 Melhus  440   0,52    845
6654 Lundamo 1653 Melhus 1 063   1,03   1 031
6655 Hovin 1653 Melhus  588   0,72    818
6656 Korsvegen 1653 Melhus  473   0,56    851
6667 Eggkleiva 1657 Skaun  243   0,21   1 180
6668 Buvika/Ilhaugen 1657 Skaun 1 682   1,26   1 331
6669 Børsa 1657 Skaun  705   0,76    928
6671 Klæbu 1662 Klæbu 2 899   1,65   1 759
6672 Tanem 1662 Klæbu  977   0,58   1 696
6681 Malvik i alt   6 419   2,91   2 209
  1601 Trondheim    553   0,19 2 895
  1663 Malvik   5 866   2,72 2 161
6682 Muruvik 1663 Malvik  343   0,41    845
6683 Hommelvik 1663 Malvik 4 000   2,72   1 472
6691 Mebonden 1664 Selbu  847   1,20    705
6731 Renbygda 1644 Holtålen  252   0,67    378
7001 Sparbu 1702 Steinkjer  635   0,52   1 221
7002 Mære 1702 Steinkjer  469   0,45   1 035
7003 Steinkjer 1702 Steinkjer 11 113   8,26   1 345
7006 Velde 1702 Steinkjer  464   0,60    777
7012 Bangsund 1703 Namsos  878   0,79   1 109
7013 Namsos 1703 Namsos 9 035   6,44   1 402
7021 Midtbygda 1711 Meråker  961   1,86    516
7022 Kopperå 1711 Meråker  209   0,64    325
7031 Hegra 1714 Stjørdal  649   0,72    896
7033 Skatval 1714 Stjørdal  784   0,61   1 287
7034 Stjørdalshalsen 1714 Stjørdal 9 873   6,50   1 519
7035 Hell 1714 Stjørdal  968   1,21    798
7036 Kvithammer 1714 Stjørdal  245   0,16   1 512
7037 Prestmoen 1714 Stjørdal  246   0,27    928
7041 Leksvik 1718 Leksvik 1 081   1,58    684
7042 Vanvikan 1718 Leksvik  721   0,67   1 079
7051 Levanger 1719 Levanger 8 411   5,38   1 563
7052 Skogn 1719 Levanger 1 884   1,29   1 456
7053 Åsen 1719 Levanger  441   0,50    880
7056 Mule 1719 Levanger  304   0,27   1 118
7057 Ekne 1719 Levanger  256   0,24   1 080
7062 Trones 1721 Verdal  420   0,20   2 132
7064 Lysthaugen 1721 Verdal  374   0,31   1 210
7065 Vuku 1721 Verdal  219   0,31    718
7066 Forbregd/Lein 1721 Verdal  663   0,37   1 782
7068 Verdalsøra 1721 Verdal 7 154   5,47   1 308
7071 Malm 1724 Verran 1 230   1,39    887
7072 Follafoss 1724 Verran  466   0,75    621
7081 Namdalseid 1725 Namdalseid  290   0,26   1 128
7091 Hylla 1729 Inderøy  370   0,34   1 076
7092 Røra Stasjon 1729 Inderøy  481   0,59    821
7093 Straumen 1729 Inderøy 1 147   1,24    928
7094 Gangstadhaugen 1729 Inderøy  212   0,19   1 128
7095 Småland 1729 Inderøy  343   0,25   1 361
7101 Snåsa 1736 Snåsa  733   1,41    521
7121 Røyrvik 1739 Røyrvik  254   0,44    583
7142 Grong 1742 Grong 1 052   1,32    799
7151 Høylandet 1743 Høylandet  376   0,57    657
7161 Skage 1744 Overhalla  603   0,58   1 045
7162 Ranemsletta 1744 Overhalla  307   0,37    841
7171 Lauvsnes 1749 Flatanger  453   0,61    746
7181 Rørvik 1750 Vikna 2 615   1,73   1 509
7194 Kolvereid 1751 Nærøy 1 467   1,24   1 179
7501 Bodø 1804 Bodø 34 073   13,81   2 467
7502 Løding 1804 Bodø 2 835   1,45   1 954
7503 Løpsmarka 1804 Bodø 2 308   0,75   3 090
7511 Bjerkvik 1805 Narvik 1 220   1,38    883
7512 Narvik 1805 Narvik 14 114   6,42   2 199
7513 Beisfjord 1805 Narvik  589   0,90    654
7514 Håkvik 1805 Narvik  514   0,57    895
7521 Terråk 1811 Bindal  623   0,69    903
7531 Vik 1812 Sømna  365   0,71    512
7532 Berg i alt    474   0,64    741
  1812 Sømna    451   0,60  749
  1813 Brønnøy   23   0,04  605
7541 Hommelstø 1813 Brønnøy  286   0,64    445
7542 Brønnøysund 1813 Brønnøy 4 366   3,05   1 431
7551 Gladstad 1815 Vega  300   0,52    581
7561 Silvalen 1818 Herøy  654   0,96    684
7571 Tjøtta 1820 Alstahaug  235   0,26    922
7572 Sandnessjøen 1820 Alstahaug 5 778   3,73   1 548
7581 Mosjøen 1824 Vefsn 9 636   6,14   1 569
7591 Trofors 1825 Grane  808   0,89    911
7601 Hattfjelldal 1826 Hattfjelldal  679   0,85    798
7611 Nesna 1828 Nesna 1 211   1,04   1 160
7621 Hemnesberget 1832 Hemnes 1 243   1,13   1 099
7622 Finneidfjord 1832 Hemnes  368   0,55    674
7623 Bjerka 1832 Hemnes  452   0,85    534
7624 Korgen 1832 Hemnes  858   1,19    720
7631 Mo i Rana 1833 Rana 17 853   11,97   1 492
7632 Storforshei 1833 Rana  690   0,65   1 058
7633 Hauknes 1833 Rana 1 864   1,29   1 444
7641 Lovund 1834 Lurøy  349   0,47    741
7651 Husøy 1835 Træna  336   0,40    844
7661 Ørnes 1837 Meløy 1 538   1,72    896
7662 Glomfjord 1837 Meløy 1 204   1,28    943
7663 Reipå 1837 Meløy  307   0,47    650
7671 Inndyr 1838 Gildeskål  666   0,83    802
7672 Sørarnøy 1838 Gildeskål  204   0,66    309
7681 Rognan 1840 Saltdal 2 499   2,78    900
7682 Røkland 1840 Saltdal  467   0,96    488
7691 Sulitjelma 1841 Fauske  483   0,68    710
7692 Fauske 1841 Fauske 5 953   4,43   1 345
7693 Strømsnes 1841 Fauske  476   0,78    608
7701 Røsvik 1845 Sørfold  223   0,51    437
7702 Straumen 1845 Sørfold  827   0,80   1 034
7711 Hamarøy 1849 Hamarøy  489   0,72    679
7721 Kjøpsvik 1850 Tysfjord  960   1,12    859
7731 Lødingen 1851 Lødingen 1 808   1,59   1 134
7742 Fjelldal 1852 Tjeldsund  334   0,67    499
7743 Ramsund 1852 Tjeldsund  289   0,53    550
7751 Liland 1853 Evenes  292   0,41    712
7752 Bogen 1853 Evenes  392   0,66    593
7761 Ballangen 1854 Ballangen  956   1,39    687
7771 Røstlandet 1856 Røst  343   0,61    563
7781 Sørland 1857 Værøy  556   1,20    462
7801 Stamsund 1860 Vestvågøy  999   1,14    878
7802 Leknes 1860 Vestvågøy 2 647   2,28   1 162
7803 Ballstad 1860 Vestvågøy  758   0,84    908
7804 Gravdal 1860 Vestvågøy 1 624   1,41   1 155
7811 Skrova 1865 Vågan  237   0,20   1 191
7812 Kabelvåg 1865 Vågan 1 638   1,22   1 342
7813 Henningsvær 1865 Vågan  409   0,31   1 319
7814 Svolvær 1865 Vågan 4 197   2,17   1 934
7821 Stokmarknes 1866 Hadsel 3 119   2,49   1 253
7822 Melbu 1866 Hadsel 2 161   1,86   1 164
7823 Sandnes 1866 Hadsel  373   0,46    818
7831 Bø 1867 Bø  720   1,41    512
7832 Straume 1867 Bø  291   0,52    555
7842 Alsvåg 1868 Øksnes  347   0,36    977
7843 Myre 1868 Øksnes 1 995   1,73   1 153
7851 Sortland 1870 Sortland 4 620   3,26   1 415
7852 Sigerfjord 1870 Sortland  792   0,86    917
7853 Strand 1870 Sortland  564   0,37   1 528
7861 Andenes 1871 Andøy 2 766   1,89   1 460
7862 Bleik 1871 Andøy  456   0,42   1 091
7865 Risøyhamn 1871 Andøy  210   0,36    582
7871 Reine 1874 Moskenes  342   0,33   1 030
7872 Sørvågen 1874 Moskenes  471   0,75    630
7891 Leland 1822 Leirfjord  563   0,77    730
7931 Misvær 1804 Bodø  251   0,45    562
8003 Harstad 1901 Harstad 19 433   11,62   1 673
8004 Kasfjord 1901 Harstad  269   0,33    815
8011 Tromsø 1902 Tromsø 52 436   21,95   2 389
8013 Kaldfjord 1902 Tromsø  784   0,75   1 048
8016 Sommarøy 1902 Tromsø  250   0,37    668
8017 Ersfjordbotn 1902 Tromsø  306   0,33    922
8018 Movik 1902 Tromsø  351   0,30   1 186
8021 Borkenes 1911 Kvæfjord 1 460   1,36   1 074
8031 Evenskjær 1913 Skånland  601   0,76    787
8032 Grov 1913 Skånland  287   0,64    446
8033 Tovik 1913 Skånland  200   0,54    374
8051 Ibestad 1917 Ibestad  473   0,81    583
8061 Setermoen 1922 Bardu 2 317   3,19    726
8071 Sjøvegan 1923 Salangen  723   0,89    815
8081 Moen 1924 Målselv  840   1,05    803
8083 Skjold 1924 Målselv  212   0,79    269
8084 Heggelia i alt    981   1,54    637
  1922 Bardu   9   0,03  300
  1924 Målselv    972   1,51  643
8085 Andselv 1924 Målselv  741   0,78    955
8086 Andslimoen 1924 Målselv  541   0,70    778
8091 Sørreisa 1925 Sørreisa 1 405   1,93    729
8101 Gryllefjord 1928 Torsken  439   0,28   1 596
8111 Senjehopen 1929 Berg  315   0,48    656
8121 Finnsnes 1931 Lenvik 3 907   3,27   1 195
8122 Silsand 1931 Lenvik 1 271   0,98   1 301
8123 Gibostad 1931 Lenvik  377   0,44    861
8124 Husøy 1931 Lenvik  235   0,14   1 715
8125 Fjordgard 1931 Lenvik  225   0,23   1 000
8131 Storsteinnes 1933 Balsfjord  890   1,19    747
8132 Nordkjosbotn 1933 Balsfjord  377   0,69    549
8141 Hansnes 1936 Karlsøy  342   0,45    753
8151 Furuflaten 1938 Lyngen  231   0,44    525
8152 Lyngseidet 1938 Lyngen  821   0,94    876
8161 Olderdalen 1940 Gáivuotna Kåfjord  312   0,55    567
8171 Skjervøy 1941 Skjervøy 2 376   1,30   1 831
8181 Sørkjosen 1942 Nordreisa  887   0,89    992
8182 Storslett 1942 Nordreisa 1 455   1,63    893
8221 Tennevoll 1920 Lavangen  250   0,48    520
8251 Skibotn 1939 Storfjord  495   0,87    572
8501 Hammerfest 2004 Hammerfest 6 788   2,78   2 441
8511 Vardø 2002 Vardø 2 075   1,27   1 639
8512 Kiberg 2002 Vardø  256   0,33    780
8521 Vadsø 2003 Vadsø 5 139   3,43   1 497
8522 Vestre Jakobselv 2003 Vadsø  523   0,86    606
8531 Guovdageaidnu Kautokeino 2011 Guovdageaidnu Kautokeino 1 295   2,03    638
8542 Alta 2012 Alta 12 077   9,01   1 340
8543 Rafsbotn 2012 Alta  370   0,52    712
8544 Tverrelvdalen 2012 Alta  296   0,44    679
8551 Øksfjord 2014 Loppa  515   0,41   1 268
8561 Sørvær 2015 Hasvik  201   0,16   1 226
8562 Breivikbotn 2015 Hasvik  295   0,40    747
8563 Hasvik 2015 Hasvik  380   0,57    667
8571 Rypefjord 2004 Hammerfest 1 731   0,92   1 886
8592 Havøysund 2018 Måsøy 1 138   0,72   1 587
8602 Honningsvåg 2019 Nordkapp 2 541   1,21   2 102
8603 Nordvågen 2019 Nordkapp  450   0,22   2 009
8611 Lakselv 2020 Porsanger Porsángu Porsanki 2 168   2,41    899
8621 Kárájohka Karasjok 2021 Kárájohka Karasjok 1 908   2,28    838
8631 Kjøllefjord 2022 Lebesby  975   0,52   1 890
8641 Mehamn 2023 Gamvik  742   0,63   1 178
8651 Berlevåg 2024 Berlevåg 1 085   0,85   1 284
8661 Tana Bru 2025 Deatnu Tana  590   0,81    733
8671 Båtsfjord 2028 Båtsfjord 2 166   1,54   1 406
8682 Hesseng 2030 Sør-Varanger 1 535   1,22   1 262
8683 Bjørnevatn 2030 Sør-Varanger 2 392   2,07   1 156
8684 Kirkenes 2030 Sør-Varanger 3 282   1,98   1 661

Standardtegn i tabeller