Statistisk sentralbyrå


Befolkning og areal i tettsteder

1   Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. 1. januar 2002
Tettsted Kommune Folkemengde Areal
I alt Fordelt på kommune Areal, km≤ Innbyggere per km≤
I alt 3 474 623 2 193,58 1 584
0001 Halden 0101 Halden 21 668 12,70 1 707
0002 Sponvika 0101 Halden  407 0,39 1 040
0003 Isebakke 0101 Halden  764 1,42  536
0012 Hasle 0105 Sarpsborg  747 0,65 1 150
0013 Stikkaåsen 0105 Sarpsborg  293 0,19 1 534
0022 Fredrikstad/Sarpsborg i alt 95 077 63,05 1 508
0105 Sarpsborg 39 621 27,78 1 426
0106 Fredrikstad 55 456 35,27 1 572
0031 Moss i alt 33 960 17,40 1 952
0104 Moss 26 885 13,04 2 062
0136 Rygge 7 075 4,35 1 625
0041 Skjærhollen 0111 Hvaler  594 0,81  729
0042 Rød 0111 Hvaler  329 0,25 1 312
0043 Hauge 0111 Hvaler  303 0,44  695
0044 Utgård 0111 Hvaler  273 0,37  739
0051 Skivika i alt 1 137 0,60 1 889
0105 Sarpsborg 8 0,03  294
0106 Fredrikstad 1 129 0,57 1 964
0053 Glosli 0106 Fredrikstad  581 0,62  943
0061 Ise 0105 Sarpsborg  620 0,92  671
0071 Skjeberg 0105 Sarpsborg 1 852 2,40  770
0073 Ullerøy 0105 Sarpsborg  307 0,57  540
0081 Ørje 0119 Marker 1 564 2,01  779
0091 Skjønhaug 0122 Trøgstad 1 844 1,72 1 069
0093 Heiås 0122 Trøgstad  652 0,72  912
0123 Spydeberg i alt 3 050 2,11 1 447
0101 Spydeberg 0123 Spydeberg 3 050 2,09 1 456
0101 Spydeberg 0138 Hobøl - 0,01 -
0111 Askim 0124 Askim 12 117 7,39 1 639
0121 Mysen 0125 Eidsberg 5 370 4,53 1 187
0122 Slitu i alt  528 0,43 1 235
0122 Trøgstad 9 0,01 1 028
0125 Eidsberg  519 0,42 1 239
0123 Trømborg 0125 Eidsberg  276 0,33  842
0131 Skiptvet 0127 Skiptvet 1 426 1,15 1 240
0141 Rakkestad 0128 Rakkestad 3 632 3,24 1 120
0142 Degernes 0128 Rakkestad  272 0,36  762
0151 Jelsnes 0105 Sarpsborg  314 0,25 1 241
0161 Rostadneset 0106 Fredrikstad  269 0,19 1 410
0171 Alshus 0106 Fredrikstad  921 0,71 1 303
0173 Trolldalen 0106 Fredrikstad  392 0,36 1 078
0181 Øyenkilen 0106 Fredrikstad  555 0,81  682
0182 Slevik 0106 Fredrikstad  968 0,93 1 044
0184 Engelsviken 0106 Fredrikstad  874 0,81 1 073
0185 Lervik 0106 Fredrikstad 1 150 1,20  957
0191 Spetalen i alt 1 892 1,77 1 070
0106 Fredrikstad 88 0,15  582
0135 Råde 1 804 1,62 1 115
0193 Karlshus 0135 Råde 1 835 1,66 1 108
0201 Ryggebyen i alt 2 529 2,06 1 230
0135 Råde  401 0,47  847
0136 Rygge 2 128 1,58 1 345
0202 Larkollen 0136 Rygge 1 334 1,75  764
0203 Kirkegrenda 0136 Rygge  282 0,30  931
0204 Fuglevik 0136 Rygge  481 0,45 1 064
0205 Smedhus 0136 Rygge  427 0,36 1 184
0211 Kirkebygden 0137 Våler  724 0,66 1 092
0212 Våk 0137 Våler 1 002 0,56 1 781
0213 Svinndal 0137 Våler  374 0,42  881
0221 Tomter 0138 Hobøl 1 300 0,94 1 383
0222 Knapstad i alt 1 057 0,87 1 220
0123 Spydeberg 60 0,20  304
0138 Hobøl  997 0,67 1 490
0223 Ringvoll 0138 Hobøl  468 0,45 1 035
0231 Fosby 0118 Aremark  316 0,30 1 063
0503 Hølen 0211 Vestby  412 0,60  687
0507 Son/Store Brevik 0211 Vestby 4 481 2,96 1 515
0508 Vestby 0211 Vestby 5 197 2,97 1 749
0511 Siggerud 0213 Ski 1 321 0,78 1 684
0512 Ski i alt 12 088 6,31 1 917
0213 Ski 10 619 5,25 2 023
0214 Ås 1 469 1,06 1 389
0513 Kråkstad 0213 Ski  776 0,55 1 422
0521 To-grenda 0214 Ås 2 368 2,04 1 162
0523 Ås 0214 Ås 7 725 4,75 1 626
0531 Drøbak 0215 Frogn 10 979 6,65 1 652
0541 Nesoddtangen 0216 Nesodden 10 544 6,51 1 621
0542 Fjellstrand 0216 Nesodden  848 0,99  857
0543 Fagerstrand 0216 Nesodden 1 912 1,54 1 244
0544 Torvik 0216 Nesodden  374 0,47  788
0581 Aursmoen 0221 Aurskog-Høland 2 160 2,02 1 070
0582 Bjørkelangen 0221 Aurskog-Høland 2 111 2,39  882
0583 Fosser 0221 Aurskog-Høland  567 0,70  809
0584 Løken 0221 Aurskog-Høland  868 1,11  782
0585 Momoen 0221 Aurskog-Høland  324 0,41  783
0586 Hemnes 0221 Aurskog-Høland  589 0,89  662
0592 Blaker 0226 Sørum  372 0,50  746
0593 Hogsetfeltet 0226 Sørum  524 0,33 1 580
0594 Sørumsand 0226 Sørum 3 371 2,04 1 649
0595 Lørenfallet 0226 Sørum  907 0,65 1 389
0596 Lindeberg 0226 Sørum  568 0,55 1 028
0597 Frogner 0226 Sørum  971 0,69 1 409
0598 Lundermoen 0226 Sørum  633 0,35 1 806
0601 Åkrene 0227 Fet  255 0,22 1 186
0602 Fetsund 0227 Fet 6 344 5,25 1 208
0603 Fjellsrud 0227 Fet  388 0,39 1 000
0611 Flateby 0229 Enebakk 2 904 1,61 1 806
0612 Ytre Enebakk 0229 Enebakk 2 754 1,80 1 527
0613 Kirkebygda 0229 Enebakk  564 0,62  907
0622 Leirsund i alt 1 118 0,94 1 184
0226 Sørum 77 0,07 1 148
0231 Skedsmo 1 041 0,88 1 187
0633 Åneby 0233 Nittedal 1 379 0,71 1 950
0634 Grønvoll 0233 Nittedal 1 548 0,59 2 610
0635 Rotnes 0233 Nittedal 4 585 2,49 1 842
0639 Løstad 0233 Nittedal 1 496 1,21 1 241
0641 Ask 0234 Gjerdrum  964 0,88 1 089
0642 Grønlund 0234 Gjerdrum 2 053 1,19 1 731
0651 Kløfta 0235 Ullensaker 5 253 3,52 1 492
0655 Sessvollmoen 0235 Ullensaker  596 0,64  933
0656 Nordkisa 0235 Ullensaker  654 0,65 1 010
0657 Borgen 0235 Ullensaker  588 0,45 1 298
0658 Algarheim 0235 Ullensaker  376 0,25 1 498
0659 Jessheim 0235 Ullensaker 10 940 6,96 1 572
0661 Opakermoen 0236 Nes  439 0,49  904
0662 Årnes 0236 Nes 3 031 3,05  992
0663 Haga 0236 Nes  523 0,75  699
0665 Fjellfoten 0236 Nes 1 072 0,63 1 710
0666 Skogrand 0236 Nes  323 0,37  862
0667 Brårud 0236 Nes  479 0,46 1 049
0668 Vormsund 0236 Nes  466 0,74  631
0669 Tomteråsen 0236 Nes  532 0,37 1 436
0670 Kampå 0236 Nes  535 0,48 1 111
0671 Minnesund 0237 Eidsvoll  518 0,77  669
0672 Langset 0237 Eidsvoll  298 0,48  618
0673 Eidsvoll 0237 Eidsvoll 3 422 3,79  903
0674 Finnbråtan 0237 Eidsvoll  657 0,57 1 154
0675 Råholt i alt 8 212 7,61 1 078
0235 Ullensaker  153 0,22  701
0237 Eidsvoll 8 059 7,40 1 090
0681 Maura 0238 Nannestad 2 104 1,86 1 134
0682 Teigebyen 0238 Nannestad 2 140 1,41 1 523
0683 Åsgrenda 0238 Nannestad  565 0,78  726
0684 Løkenfeltet 0238 Nannestad  568 0,53 1 064
0685 Eltonåsen 0238 Nannestad  539 0,40 1 345
0691 Prestegårdshagen 0239 Hurdal  258 0,20 1 276
0692 Torget 0239 Hurdal  491 0,78  630
0701 Smestad 0228 Rælingen  547 0,43 1 272
0702 Fjellstad 0228 Rælingen  916 0,60 1 535
0721 Aulifeltet i alt 2 537 1,70 1 496
0226 Sørum  412 0,66  621
0236 Nes 2 125 1,03 2 058
0722 Neskollen 0236 Nes  803 0,36 2 251
0801 Oslo i alt  783 829  273,04 2 871
0213 Ski 9 549 4,10 2 330
0214 Ås - 0,00 -
0217 Oppegård 22 679 10,01 2 266
0219 Bærum  100 013 49,81 2 008
0220 Asker 48 358 32,00 1 511
0226 Sørum 1 156 0,52 2 243
0228 Rælingen 12 545 4,71 2 663
0230 Lørenskog 29 442 12,54 2 349
0231 Skedsmo 37 746 18,35 2 056
0233 Nittedal 8 573 4,30 1 992
0301 Oslo  507 831  132,45 3 834
0627 Røyken 5 937 4,25 1 396
0802 Movatn 0301 Oslo  303 0,73  416
1001 Hamar i alt 28 045 17,35 1 616
0403 Hamar 22 114 13,32 1 661
0412 Ringsaker  920 0,61 1 497
0417 Stange 5 011 3,42 1 465
1002 Ingeberg 0403 Hamar  646 0,44 1 452
1011 Kongsvinger 0402 Kongsvinger 11 072 7,71 1 435
1012 Roverud 0402 Kongsvinger  862 1,11  775
1021 Brumunddal 0412 Ringsaker 8 252 6,92 1 193
1023 Moelv 0412 Ringsaker 3 930 4,19  937
1024 Nydal 0412 Ringsaker  638 0,58 1 093
1025 Kvål 0412 Ringsaker  256 0,14 1 779
1026 Kylstad 0412 Ringsaker  322 0,31 1 036
1027 Mesnali 0412 Ringsaker  447 0,72  619
1031 Slemsrud 0403 Hamar  442 0,38 1 166
1041 Ådalsbruk i alt  544 0,80  684
0415 Løten  544 0,79  685
0417 Stange - 0,00 -
1042 Løten 0415 Løten 2 396 1,87 1 281
1043 Løiten Brænderi 0415 Løten  686 0,72  947
1044 Heimdal 0415 Løten  301 0,64  471
1051 Tangen 0417 Stange  433 0,58  746
1052 Stange 0417 Stange 2 083 1,70 1 225
1053 Sørbygdafeltet 0417 Stange  421 0,40 1 043
1054 Ilseng i alt  862 1,07  803
0403 Hamar 22 0,09  244
0417 Stange  840 0,98  855
1055 Gata 0417 Stange  508 0,72  704
1056 Romedal Sentrum 0417 Stange  231 0,23 1 009
1057 Bottenfjellet 0417 Stange  273 0,50  545
1061 Sand 0418 Nord-Odal  973 1,21  802
1062 Mo 0418 Nord-Odal  353 0,64  553
1071 Skarnes 0419 Sør-Odal 1 936 2,32  834
1072 Sander 0419 Sør-Odal  337 0,37  907
1073 Disenå 0419 Sør-Odal  266 0,59  453
1082 Skotterud 0420 Eidskog 1 285 1,67  768
1083 Magnor 0420 Eidskog  987 1,41  702
1091 Namnå 0423 Grue  391 0,94  417
1092 Kirkenær 0423 Grue 1 238 2,22  558
1093 Grinder 0423 Grue  228 0,64  356
1094 Bergesiden 0423 Grue  207 0,13 1 544
1101 Flisa 0425 Åsnes 1 478 2,00  738
1102 Kjellmyra 0425 Åsnes  379 0,65  582
1112 Våler 0426 Våler 1 197 1,43  838
1113 Braskereidfoss 0426 Våler  245 0,90  272
1114 Nordhagen 0426 Våler  238 0,37  640
1121 Elverum 0427 Elverum 12 248 11,77 1 040
1122 Heradsbygd 0427 Elverum  465 1,26  368
1131 Østby 0428 Trysil  204 0,44  461
1132 Nybergsund 0428 Trysil  354 0,61  584
1133 Innbygda 0428 Trysil 2 276 3,04  748
1141 Rena 0429 Åmot 1 974 2,16  914
1151 Koppang 0430 Stor-Elvdal 1 232 2,14  577
1161 Otnes 0432 Rendalen  301 0,52  579
1162 Bergset 0432 Rendalen  263 0,96  275
1181 Tolga 0436 Tolga  611 1,21  505
1191 Tynset 0437 Tynset 2 360 2,61  905
1201 Alvdal 0438 Alvdal  637 1,52  419
1211 Folldal 0439 Folldal  550 1,18  465
1221 Os 0441 Os  622 1,16  537
1501 Lillehammer 0501 Lillehammer 18 912 11,43 1 654
1504 Jørstadmoen/Fåberg 0501 Lillehammer 1 292 1,77  729
1505 Vingrom 0501 Lillehammer  337 0,44  764
1511 Gjøvik 0502 Gjøvik 17 094 12,13 1 409
1513 Bybrua 0502 Gjøvik  504 0,45 1 131
1515 Biri 0502 Gjøvik 1 267 1,60  793
1521 Dovre 0511 Dovre  363 0,77  472
1522 Dombås 0511 Dovre 1 085 1,63  666
1531 Lesja 0512 Lesja  218 0,43  503
1541 Bismo 0513 Skjåk  563 1,06  533
1551 Fossbergom 0514 Lom  835 1,55  540
1561 Vågåmo 0515 Vågå 1 462 1,87  781
1562 Lalm 0515 Vågå  293 0,33  900
1571 Vinstra 0516 Nord-Fron 2 439 2,77  880
1572 Kvam 0516 Nord-Fron  825 1,37  600
1581 Nord-Sel 0517 Sel  586 1,28  457
1582 Otta 0517 Sel 1 557 1,93  806
1583 Dale 0517 Sel  818 0,66 1 243
1584 Bjølstad 0517 Sel  312 0,40  783
1585 Sandbumoen 0517 Sel  291 0,25 1 167
1591 Hundorp 0519 Sør-Fron  598 0,99  607
1592 Harpefoss 0519 Sør-Fron  465 0,84  554
1593 Lia 0519 Sør-Fron  249 0,66  377
1601 Ringebu 0520 Ringebu 1 358 1,97  691
1602 Fåvang 0520 Ringebu  698 1,05  662
1611 Granrudmoen 0521 Øyer 1 641 2,31  710
1612 Tretten 0521 Øyer  871 1,45  601
1621 Segalstad Bru 0522 Gausdal  854 1,14  749
1622 Follebu 0522 Gausdal  888 1,05  846
1623 Forset 0522 Gausdal  629 0,83  758
1631 Kapp 0528 Østre Toten 1 791 1,97  908
1632 Sletta 0528 Østre Toten  305 0,49  627
1633 Lena 0528 Østre Toten 1 102 1,57  703
1635 Skreia 0528 Østre Toten 1 197 1,54  779
1636 Lensbygda 0528 Østre Toten  551 1,14  481
1637 Kolbu i alt  579 0,73  793
0528 Østre Toten  370 0,45  814
0529 Vestre Toten  209 0,28  759
1638 Nordlia 0528 Østre Toten  565 0,42 1 354
1642 Reinsvoll 0529 Vestre Toten 1 155 1,34  864
1643 Bøverbru 0529 Vestre Toten  694 0,74  932
1644 Eina 0529 Vestre Toten  649 0,76  857
1645 Raufoss i alt 6 072 5,98 1 016
1645 Raufoss 0502 Gjøvik - 0,10 -
1645 Raufoss 0529 Vestre Toten 6 072 5,88 1 033
1652 Jevnaker i alt 4 205 3,38 1 245
0532 Jevnaker 4 205 3,38 1 245
0605 Ringerike - 0,00 -
1663 Grua 0533 Lunner 1 489 0,78 1 918
1664 Harestua 0533 Lunner 1 814 1,27 1 425
1665 Roa/Lunner 0533 Lunner 1 570 2,18  719
1675 Brandbu/Jaren 0534 Gran 4 207 5,71  737
1676 Gran/Ringstad 0534 Gran 1 314 1,67  785
1683 Hov 0536 Søndre Land 2 049 2,62  781
1691 Dokka 0538 Nordre Land 2 732 3,09  883
1701 Bagn 0540 Sør-Aurdal  601 0,88  684
1711 Fagernes 0542 Nord-Aurdal 1 798 2,18  826
1712 Leira 0542 Nord-Aurdal  833 1,16  718
1713 Aurdal 0542 Nord-Aurdal  710 1,08  656
1721 Røn 0543 Vestre Slidre  313 0,65  481
1722 Slidre 0543 Vestre Slidre  301 0,52  575
1731 Moane 0544 Øystre Slidre  382 0,77  496
2002 Skoger i alt  976 0,72 1 351
0602, Drammen  623 0,45 1 387
0713 Sande  353 0,27 1 293
2003 Drammen i alt 88 481 47,03 1 881
0602 Drammen 53 825 22,89 2 352
0624 Øvre Eiker 6 774 5,98 1 134
0625 Nedre Eiker 20 340 11,54 1 762
0626 Lier 4 502 4,59  980
0627 Røyken 3 040 2,03 1 494
2011 Hvittingfoss 0604 Kongsberg 1 006 1,12  902
2012 Skollenborg 0604 Kongsberg  302 0,42  720
2015 Kongsberg 0604 Kongsberg 17 188 12,11 1 419
2016 Hillestad 0604 Kongsberg  307 1,01  305
2022 Hen 0605 Ringerike  248 0,66  375
2023 Gamleveien i alt  288 0,70  409
2023 Gamleveien 0605 Ringerike  288 0,70  410
0532 Jevnaker - 0,00 -
2025 Vang 0605 Ringerike 1 859 1,44 1 292
2028 Tyristrand 0605 Ringerike  704 1,08  652
2029 Sokna 0605 Ringerike  552 0,67  824
2030 Hallingby 0605 Ringerike  667 0,63 1 051
2031 Nes 0605 Ringerike  257 0,55  464
2032 Norderhov 0605 Ringerike  341 0,39  881
2033 Hønefoss 0605 Ringerike 13 742 9,46 1 453
2041 Steinåsen 0612 Hole 1 247 1,29  963
2042 Helgelandsmoen i alt  297 0,79  377
0605 Ringerike 46 0,13  359
0612 Hole  251 0,66  381
2043 Gomnes 0612 Hole  299 0,32  922
2044 Kroksund 0612 Hole  271 0,17 1 602
2045 Sundvollen 0612 Hole  692 0,57 1 220
2051 Nesbyen 0616 Nes 2 067 3,03  682
2061 Gol 0617 Gol 2 510 3,27  767
2071 Hemsedal 0618 Hemsedal  646 1,01  639
2081 Ål 0619 Ål 2 257 3,15  717
2082 Torpo 0619 Ål  407 1,02  399
2091 Hol 0620 Hol  348 0,52  667
2092 Geilo 0620 Hol 2 326 3,30  705
2101 Krøderen 0622 Krødsherad  552 0,73  757
2102 Noresund 0622 Krødsherad  358 0,83  431
2113 Vikersund 0623 Modum 2 474 2,45 1 008
2114 Åmot/Geithus 0623 Modum 5 558 6,28  886
2121 Darbu 0624 Øvre Eiker  426 0,63  673
2122 Vestfossen 0624 Øvre Eiker 2 650 2,53 1 046
2124 Skotelv i alt  646 0,88  732
0623 Modum 7 0,02  392
0624 Øvre Eiker  639 0,86  740
2125 Ormåsen 0624 Øvre Eiker  795 0,31 2 590
2141 Lierbyen 0626 Lier 3 874 2,68 1 444
2143 Sylling 0626 Lier  512 0,58  882
2144 Tranby 0626 Lier 5 650 2,27 2 492
2145 Oddevall/Sjåstad 0626 Lier  484 0,29 1 652
2146 Fagerliåsen/Poverudbyen 0626 Lier  396 0,27 1 478
2147 Kjenner 0626 Lier 1 262 1,13 1 120
2151 Nærnes 0627 Røyken 1 050 0,92 1 136
2152 Båtstø 0627 Røyken  259 0,57  454
2153 Åros 0627 Røyken 1 037 1,40  742
2154 Røyken 0627 Røyken 2 528 1,91 1 327
2161 Klokkarstua 0628 Hurum  523 0,51 1 018
2162 Holmsbu 0628 Hurum  279 0,50  561
2165 Sætre i alt 2 846 2,62 1 087
0627 Røyken 42 0,03 1 515
0628 Hurum 2 804 2,59 1 082
2166 Tofte 0628 Hurum 3 127 3,33  940
2171 Rødberg 0633 Nore og Uvdal  483 0,91  530
2191 Prestfoss 0621 Sigdal  447 0,83  541
2201 Lampeland1 0631 Flesberg  345 0,42  831
2202 Svene1 0631 Flesberg  292 0,32  901
2211 Veggli 0632 Rollag  308 0,66  465
2501 Holmestrand i alt 5 995 3,95 1 517
2501 Holmestrand 0702 Holmestrand 5 995 3,95 1 517
0716 Re - 0,00 -
2502 Gullhaug 0702 Holmestrand 2 019 1,25 1 619
2511 Horten 0701 Borre 17 200 8,41 2 046
2521 Tønsberg i alt 43 991 29,68 1 482
0704 Tønsberg 28 452 17,85 1 594
0722 Nøtterøy 15 539 11,83 1 313
2531 Sandefjord i alt 38 366 25,26 1 519
0706 Sandefjord 37 669 24,76 1 521
0709 Larvik  697 0,49 1 413
2541 Larvik 0709 Larvik 22 650 13,52 1 675
2551 Stavern 0709 Larvik 5 540 3,92 1 414
2561 Berger i alt 1 156 1,14 1 012
0711 Svelvik 1 152 1,13 1 023
0713 Sande 4 0,02  251
2562 Svelvik 0711 Svelvik 3 753 2,40 1 565
2563 Nesbygda i alt  908 0,89 1 018
2563 Nesbygda 0711 Svelvik  908 0,89 1 019
0602 Drammen - 0,00 -
2571 Selvik 0713 Sande 1 886 1,25 1 514
2572 Sande 0713 Sande 1 288 1,37  939
2573 Klevjer 0713 Sande  357 0,39  921
2574 Ekeberg 0713 Sande  393 0,30 1 322
2576 Bjerkøya 0713 Sande  263 0,43  610
2582 Hof 0714 Hof  769 0,86  898
2583 Sundbyfoss 0714 Hof  569 0,51 1 115
2592 Kirkevoll/Brekkeåsen 0716 Re 1 074 0,95 1 132
2593 Rånerudåsen 0716 Re  251 0,20 1 231
2597 Revetal/Bergsåsen 0716 Re 1 902 1,62 1 171
2601 Nykirke 0701 Borre  653 0,65  999
2602 Skoppum 0701 Borre 1 732 1,27 1 366
2603 Åsgårdstrand i alt 2 893 1,84 1 570
0701 Borre 2 830 1,77 1 599
0704 Tønsberg 63 0,07  866
2604 Borre 0701 Borre  630 0,59 1 075
2611 Kodal i alt  659 0,59 1 122
0706 Sandefjord 12 0,03  405
0719 Andebu  647 0,56 1 160
2612 Andebu 0719 Andebu 1 324 1,44  921
2613 Høyjord 0719 Andebu  365 0,53  695
2621 Vear i alt 3 408 2,46 1 383
0704 Tønsberg 1 308 0,77 1 693
0720 Stokke 2 100 1,69 1 242
2622 Melsomvik 0720 Stokke 1 391 1,16 1 199
2623 Stokke 0720 Stokke 2 511 2,09 1 201
2624 Storevar 0720 Stokke  401 0,28 1 420
2625 Fossnes 0720 Stokke  519 0,48 1 075
2631 Sem i alt 1 772 1,80  982
0704 Tønsberg 1 735 1,73 1 001
0720 Stokke 37 0,07  524
2633 Barkåker 0704 Tønsberg 1 171 0,94 1 247
2644 Årøysund 0722 Nøtterøy 2 054 2,45  839
2651 Tjøme 0723 Tjøme 2 306 2,57  896
2652 Hvasser 0723 Tjøme  495 0,97  509
2664 Lauve/Viksjord 0709 Larvik 1 434 1,64  876
2665 Ula 0709 Larvik  228 0,28  819
2674 Helgeroa/Nevlunghamn 0709 Larvik 1 588 1,68  944
2682 Verningen 0709 Larvik  813 0,54 1 516
2683 Kvelde 0709 Larvik  834 0,69 1 216
2691 Svarstad 0728 Lardal  553 0,64  860
3001 Langangen 0805 Porsgrunn  508 0,54  945
3004 Sandøya 0805 Porsgrunn  355 0,39  919
3005 Porsgrunn/Skieni alt 84 049 53,86 1 560
0805 Porsgrunn 30 366 19,86 1 529
0806 Skien 43 743 28,55 1 532
0814 Bamble 9 940 5,46 1 821
3014 Sneltvedt 0806 Skien  252 0,23 1 079
3021 Notodden 0807 Notodden 8 341 7,22 1 156
3022 Yli 0807 Notodden  317 0,33  958
3031 Siljan 0811 Siljan  713 0,55 1 302
3032 Snurråsen 0811 Siljan  327 0,23 1 421
3041 Herre 0814 Bamble 1 372 1,31 1 051
3051 Kil 0815 Kragerø  772 0,92  837
3054 Kragerø 0815 Kragerø 5 278 2,99 1 764
3055 Vadfoss/Helle 0815 Kragerø 1 564 1,50 1 043
3061 Preststranda 0817 Drangedal 1 185 1,75  676
3062 Neslandsvatn 0817 Drangedal  274 0,44  625
3071 Bjervamoen 0819 Nome 1 310 1,55  848
3072 Ulefoss 0819 Nome 2 758 4,00  690
3081 Bø 0821 Bø 2 436 3,74  651
3083 Folkestad 0821 Bø  392 0,61  643
3091 Hjukse i alt  333 0,40  824
0807 Notodden - 0,00 -
0822 Sauherad  333 0,40  824
3092 Nordagutu 0822 Sauherad  358 0,50  719
3093 Gvarv 0822 Sauherad  798 1,19  669
3094 Akkerhaug 0822 Sauherad  337 0,53  634
3101 Tinn Austbygd 0826 Tinn  338 0,61  555
3102 Rjukan 0826 Tinn 3 624 2,99 1 213
3103 Miland 0826 Tinn  395 0,54  731
3111 Seljord 0828 Seljord 1 129 2,04  554
3121 Vrådal 0829 Kviteseid  231 0,64  362
3122 Kviteseid 0829 Kviteseid  656 1,25  524
3131 Tveitsund 0830 Nissedal  344 0,54  634
3141 Fyresdal 0831 Fyresdal  337 0,72  466
3151 Dalen 0833 Tokke  734 1,16  634
3161 Åmot 0834 Vinje  523 0,88  595
3501 Risør 0901 Risør 4 568 3,15 1 450
3511 Arendal i alt 30 916 24,63 1 255
0904 Grimstad 70 0,12  595
0906 Arendal 30 846 24,51 1 258
3523 Grimstad 0904 Grimstad 9 260 8,88 1 043
3524 Jortveit 0904 Grimstad  627 0,69  902
3525 Fevik 0904 Grimstad 4 875 4,03 1 210
3531 Tvedestrand 0914 Tvedestrand 2 012 1,73 1 161
3541 Kilsund 0906 Arendal  703 1,08  650
3551 Blakstad 0919 Froland 1 832 1,85  993
3561 Rykene i alt  629 0,95  663
0904 Grimstad 13 0,05  245
0906 Arendal  616 0,90  688
3571 Lillesand 0926 Lillesand 6 071 4,63 1 312
3581 Birkeland 0928 Birkenes 2 244 1,94 1 157
3591 Åmli 0929 Åmli  524 1,00  524
3603 Evje 0937 Evje og Hornne 2 116 3,24  653
3612 Byglandsfjord 0938 Bygland  331 0,48  689
3621 Kongshamn 0906 Arendal  774 0,96  806
3631 Valle 0940 Valle  293 0,59  495
3641 Hovden 0941 Bykle  236 0,60  393
3642 Bykle 0941 Bykle  213 0,53  402
3651 Gjerstad 0911 Gjerstad  313 0,45  702
3652 Eikeland 0911 Gjerstad  395 0,62  636
3661 Myra 0912 Vegårshei  545 0,89  610
4001 Skålevik 1001 Kristiansand 2 358 2,29 1 030
4002 Kristiansand 1001 Kristiansand 62 546 29,63 2 111
4003 Strai 1001 Kristiansand  920 0,65 1 409
4005 Gjusvik 1001 Kristiansand 1 649 0,80 2 066
4007 Tveit 1001 Kristiansand 1 381 1,28 1 081
4011 Mandal 1002 Mandal 9 838 6,31 1 558
4012 Krossen 1002 Mandal  398 0,50  796
4021 Farsund 1003 Farsund 3 118 2,43 1 285
4022 Vanse 1003 Farsund 1 961 1,93 1 018
4023 Vestbygda 1003 Farsund 1 076 0,99 1 092
4031 Flekkefjord 1004 Flekkefjord 5 474 3,88 1 410
4032 Sira 1004 Flekkefjord  591 0,73  810
4041 Skarpengland 1014 Vennesla  480 0,36 1 321
4042 Vennesla i alt 10 932 8,07 1 354
1001 Kristiansand 2 010 1,50 1 341
1014 Vennesla 8 922 6,57 1 357
4051 Nodeland 1017 Songdalen 1 771 1,63 1 085
4052 Volleberg i alt  582 0,36 1 598
4052 Volleberg 1017 Songdalen  582 0,36 1 615
1018 Søgne - 0,00 -
4053 Nodelandsheia 1017 Songdalen 1 173 0,55 2 131
4061 Søgne 1018 Søgne 6 955 5,93 1 172
4062 Vedderheia 1018 Søgne  345 0,10 3 443
4063 Ausvika 1018 Søgne  330 0,21 1 603
4071 Øslebø 1021 Marnardal  368 0,50  737
4081 Høllen 1029 Lindesnes  454 0,58  789
4082 Vigeland 1029 Lindesnes 1 234 1,34  920
4091 Lyngdal 1032 Lyngdal 3 702 3,07 1 207
4093 Svenevik 1032 Lyngdal  213 0,24  882
4101 Feda 1037 Kvinesdal  416 0,66  626
4102 Liknes 1037 Kvinesdal 2 111 2,18  969
4111 Tonstad 1046 Sirdal  765 1,25  610
4501 Egersund 1101 Eigersund 9 394 6,01 1 564
4502 Hellvik 1101 Eigersund  659 0,81  813
4514 Hommersåk 1102 Sandnes 5 435 2,35 2 312
4515 Sviland 1102 Sandnes  350 0,22 1 557
4516 Høle 1102 Sandnes  327 0,53  612
4522 Stavanger/Sandnes i alt  166 703 71,73 2 324
1102 Sandnes 42 250 19,03 2 221
1103 Stavanger  107 866 41,94 2 572
1124 Sola 9 316 7,35 1 268
1127 Randaberg 7 271 3,42 2 126
4523 Krossberg i alt  405 0,20 2 017
1103 Stavanger  405 0,20 2 049
1127 Randaberg - 0,00 -
4532 Haugesund i alt 39 729 22,36 1 777
1106 Haugesund 29 973 14,65 2 045
1149 Karmøy 9 756 7,70 1 267
4541 Hauge 1111 Sokndal 2 125 2,33  914
4551 Moi 1112 Lund 1 657 1,71  969
4561 Vikeså 1114 Bjerkreim  705 0,76  930
4571 Nærbø 1119 Hå 4 755 2,63 1 808
4572 Varhaug 1119 Hå 2 283 1,45 1 572
4573 Vigrestad 1119 Hå 1 733 1,25 1 382
4574 Brusand 1119 Hå  372 0,23 1 599
4575 Sirevåg 1119 Hå  384 0,54  705
4576 Ogna 1119 Hå  325 0,33  984
4583 Pollestad 1120 Klepp  458 0,54  854
4585 Kleppe/Verdalen 1120 Klepp 6 065 2,76 2 198
4591 Bryne i alt 7 287 4,76 1 532
1120 Klepp  964 0,92 1 043
1121 Time 6 323 3,83 1 651
4592 Kvernaland i alt 5 312 3,13 1 699
1120 Klepp 3 001 2,04 1 470
1121 Time 2 311 1,08 2 130
4593 Undheim 1121 Time  434 0,41 1 067
4594 Lyefjell 1121 Time 2 185 0,76 2 865
4601 Ålgård/Figgjo i alt 8 269 0,98 8 399
1102 Sandnes 1 464 0,98 1 496
1121 Time - 0,01 -
1122 Gjesdal 6 805 3,59 1 893
4602 Oltedal 1122 Gjesdal  739 0,64 1 147
4603 Gilja 1122 Gjesdal  247 0,24 1 038
4611 Tananger 1124 Sola 5 863 3,25 1 806
4614 Hålandsmarka 1124 Sola  523 0,13 4 106
4615 Stenebyen 1124 Sola  644 0,37 1 762
4631 Jørpeland 1130 Strand 5 257 4,15 1 266
4632 Tau 1130 Strand 2 458 2,25 1 094
4641 Hjelmelandsvågen 1133 Hjelmeland  427 0,79  540
4651 Sand 1134 Suldal 1 174 1,06 1 107
4661 Sauda 1135 Sauda 4 422 4,54  973
4671 Judaberg 1141 Finnøy  556 0,69  807
4681 Ydstebøhamn 1144 Kvitsøy  409 0,55  749
4691 Førdesfjorden 1146 Tysvær 2 586 2,39 1 084
4692 Aksdal 1146 Tysvær 1 108 0,95 1 171
4693 Nedstrand 1146 Tysvær  250 0,38  654
4703 Sandve 1149 Karmøy  322 0,45  719
4705 Skudeneshamn 1149 Karmøy 3 184 2,67 1 192
4706 Kopervik 1149 Karmøy 6 530 4,46 1 463
4707 Våre 1149 Karmøy  256 0,39  656
4709 Visnes 1149 Karmøy  596 0,91  653
4710 Eike i alt 1 269 1,04 1 222
1146 Tysvær 29 0,06  503
1149 Karmøy 1 240 0,98 1 264
4731 Skjold 1154 Vindafjord  621 0,98  633
4732 Sandeid 1154 Vindafjord  556 0,75  746
4733 Vikedal 1154 Vindafjord  405 0,77  527
4741 Vikevåg 1142 Rennesøy  491 0,66  741
4742 Østhusvik 1142 Rennesøy  265 0,35  755
4761 Åkrehamn/Vedavågen 1149 Karmøy 9 144 7,47 1 224
5001 Bergen 1201 Bergen  209 375 87,70 2 387
5004 Hylkje 1201 Bergen 1 715 2,20  781
5006 Ytre Arna 1201 Bergen 2 498 1,41 1 776
5007 Indre Arna 1201 Bergen 6 144 3,47 1 772
5008 Espeland 1201 Bergen 1 767 1,95  906
5009 Fanahammeren 1201 Bergen 3 398 2,73 1 246
5011 Etne 1211 Etne  945 1,25  759
5012 Skånevik 1211 Etne  651 1,04  625
5021 Ølen 1159 Ølen  828 0,89  927
5022 Ølensvåg 1159 Ølen  343 0,43  798
5031 Førde 1216 Sveio  393 0,64  615
5032 Sveio 1216 Sveio  910 0,88 1 037
5042 Langevåg 1219 Bømlo  733 1,17  629
5043 Mosterhamn 1219 Bømlo 1 151 1,81  635
5044 Rubbestadneset 1219 Bømlo 1 158 1,02 1 138
5045 Svortland 1219 Bømlo 2 094 2,42  866
5046 Melandsvågen 1219 Bømlo  518 0,81  637
5047 Foldrøy 1219 Bømlo  391 0,42  936
5053 Leirvik 1221 Stord 10 855 8,38 1 296
5055 Valvatna 1221 Stord  523 0,32 1 641
5056 Sagvåg 1221 Stord 3 315 2,83 1 172
5061 Fitjar 1222 Fitjar 1 258 1,48  848
5072 Rosendal 1224 Kvinnherad  936 1,35  693
5073 Seimsfoss 1224 Kvinnherad  322 0,42  766
5074 Dimmelsvik 1224 Kvinnherad  230 0,26  894
5075 Uskedal 1224 Kvinnherad  679 0,92  739
5076 Herøysund 1224 Kvinnherad  392 0,47  837
5077 Husnes 1224 Kvinnherad 2 149 2,30  935
5078 Sunde/Valen 1224 Kvinnherad 1 799 2,08  864
5080 Sæbøvik 1224 Kvinnherad  864 1,25  693
5081 Jondal 1227 Jondal  326 0,65  498
5091 Skarde 1228 Odda  334 0,40  829
5092 Odda 1228 Odda 4 450 2,31 1 927
5093 Tyssedal 1228 Odda  742 0,66 1 121
5094 Eitrheim 1228 Odda  856 0,88  968
5095 Røldal 1228 Odda  362 0,79  460
5101 Lofthus 1231 Ullensvang  562 0,92  608
5102 Kinsarvik 1231 Ullensvang  471 0,67  703
5111 Eidfjord 1232 Eidfjord  604 0,93  652
5121 Ulvik 1233 Ulvik  650 0,86  756
5132 Vossevangen 1235 Voss 5 436 4,40 1 235
5133 Skulestadmoen 1235 Voss 1 538 1,18 1 305
5134 Mønshaugen/Bjørgum 1235 Voss  465 0,39 1 188
5141 Ålvik 1238 Kvam  645 0,92  704
5142 Øystese 1238 Kvam 1 662 1,64 1 012
5143 Norheimsund 1238 Kvam 2 091 2,18  958
5151 Eikelandsosen 1241 Fusa  444 0,71  627
5161 Haga 1242 Samnanger  890 0,96  931
5171 Søfteland 1243 Os 1 127 1,07 1 053
5172 Søre Øyane 1243 Os  698 1,00  701
5173 Osøyro 1243 Os 7 454 6,81 1 094
5174 Søvik 1243 Os  703 0,57 1 243
5176 Hagavik 1243 Os 1 094 1,14  963
5181 Klokkarvik 1245 Sund  647 0,80  805
5182 Hammarsland 1245 Sund  383 0,34 1 143
5183 Tælavåg 1245 Sund  486 0,70  690
5191 Solsvik 1246 Fjell  525 0,65  807
5196 Skoge/Møvik 1246 Fjell  550 0,36 1 523
5198 Vindenes 1246 Fjell  335 0,37  911
5199 Ågotnes 1246 Fjell 1 051 1,57  667
5200 Knappskog 1246 Fjell 1 023 0,83 1 235
5201 Askøy 1247 Askøy 15 862 14,79 1 072
5202 Hanøy 1247 Askøy  210 0,15 1 363
5211 Vaksdal 1251 Vaksdal  949 0,75 1 270
5212 Stanghelle 1251 Vaksdal  777 0,51 1 514
5213 Dale 1251 Vaksdal 1 137 0,88 1 292
5221 Hausvik 1253 Osterøy  523 0,40 1 322
5222 Lonevåg 1253 Osterøy  519 0,74  702
5223 Valestrandfossen 1253 Osterøy  885 0,98  906
5224 Fotlandsvåg 1253 Osterøy  252 0,40  637
5231 Haugland 1260 Radøy  404 1,03  392
5232 Manger 1260 Radøy  798 1,15  693
5233 Austmarka 1260 Radøy  388 0,26 1 472
5241 Lindås 1263 Lindås 1 064 1,15  924
5245 Knarvik 1263 Lindås 4 075 3,44 1 183
5251 Kaland 1264 Austrheim  213 0,27  775
5252 Årås 1264 Austrheim  424 0,41 1 029
5261 Fedje 1265 Fedje  496 0,85  582
5281 Våge 1223 Tysnes  532 0,88  608
5291 Granvin 1234 Granvin  496 1,03  482
5301 Storebø 1244 Austevoll  936 1,33  706
5302 Bekkjarvik 1244 Austevoll  371 0,63  592
5321 Frekhaug 1256 Meland 1 567 1,02 1 543
5322 Krossneset 1256 Meland  306 0,43  717
5323 Holme 1256 Meland  576 0,48 1 213
5341 Nordvik i alt  364 0,41  888
1201 Bergen  325 0,33  987
1243 Os 39 0,08  486
5342 Flesland 1201 Bergen  295 0,38  773
5343 Krokeidet 1201 Bergen  362 0,49  741
5351 Li 1246 Fjell  351 0,35  998
5352 Knarrevik/Straume 1246 Fjell 8 697 6,21 1 400
5353 Misje 1246 Fjell  211 0,26  802
5501 Florø 1401 Flora 8 071 5,82 1 387
5502 Brandsøy 1401 Flora  483 0,51  945
5511 Byrknes 1411 Gulen  304 0,61  496
5512 Eivindvik 1411 Gulen  276 0,39  715
5523 Austreim 1416 Høyanger  396 0,37 1 067
5524 Kyrkjebø 1416 Høyanger  311 0,36  857
5525 Vadheim 1416 Høyanger  226 0,40  563
5526 Høyanger 1416 Høyanger 2 239 1,33 1 687
5531 Viksøyri 1417 Vik 1 103 1,33  832
5541 Balestrand 1418 Balestrand  816 1,05  780
5553 Hermannsverk/Leikanger 1419 Leikanger 1 955 2,30  850
5561 Sogndalsfjøra 1420 Sogndal 2 747 2,17 1 267
5562 Kaupanger 1420 Sogndal  859 0,75 1 150
5563 Kjørnes 1420 Sogndal  508 0,31 1 650
5571 Aurlandsvangen 1421 Aurland  563 0,62  911
5581 Lærdalsøyri 1422 Lærdal 1 073 1,07 1 003
5591 Øvre Årdal 1424 Årdal 3 516 2,07 1 698
5592 Årdalstangen 1424 Årdal 1 544 1,24 1 245
5593 Seimsdalen 1424 Årdal  445 0,28 1 569
5601 Gaupne 1426 Luster 1 017 1,41  719
5602 Luster 1426 Luster  276 0,56  497
5603 Hafslo 1426 Luster  229 0,14 1 609
5611 Askvoll 1428 Askvoll  654 0,66  988
5622 Dale 1429 Fjaler  932 1,29  724
5623 Flekke 1429 Fjaler  212 0,15 1 438
5631 Sande 1430 Gaular  528 0,54  977
5641 Langhaugane2 1431 Jølster  598 0,61  985
5642 Vassenden 1431 Jølster  239 0,41  578
5643 Skei 1431 Jølster  408 0,52  781
5651 Førde 1432 Førde 8 460 5,43 1 557
5661 Naustdal 1433 Naustdal 1 085 0,88 1 231
5671 Svelgen 1438 Bremanger 1 203 1,05 1 142
5672 Kalvåg 1438 Bremanger  360 0,41  878
5673 Bremanger 1438 Bremanger  415 0,65  637
5681 Raudeberg 1439 Vågsøy  732 0,68 1 073
5682 Måløy 1439 Vågsøy 3 074 2,02 1 522
5684 Holevik 1439 Vågsøy  332 0,25 1 337
5685 Vågsvåg 1439 Vågsøy  227 0,37  621
5686 Bryggja 1439 Vågsøy  349 0,55  633
5691 Selje 1441 Selje  715 0,74  967
5701 Nordfjordeid 1443 Eid 2 511 2,59  971
5702 Mogrenda 1443 Eid  273 0,28  970
5711 Grodås 1444 Hornindal  319 0,64  498
5721 Sandane 1445 Gloppen 2 043 2,32  880
5722 Byrkjelo 1445 Gloppen  314 0,56  559
5723 Re 1445 Gloppen  329 0,55  598
5731 Stryn 1449 Stryn 1 944 1,95  996
5732 Innvik 1449 Stryn  364 0,70  523
5733 Olden 1449 Stryn  535 0,78  684
5741 Hardbakke 1412 Solund  231 0,29  809
6001 Molde 1502 Molde 18 438 9,86 1 871
6002 Hjelset 1502 Molde 1 037 1,09  955
6003 Kleive 1502 Molde  529 0,76  699
6004 Hovdenakken 1502 Molde  272 0,36  763
6005 Nesjestranda 1502 Molde  355 0,34 1 034
6007 Røbekk 1502 Molde  287 0,21 1 399
6011 Kristiansund 1503 Kristiansund 16 789 7,80 2 153
6023 Hoffland 1504 Ålesund  392 0,30 1 321
6025 Ålesund i alt3 43 302 29,03 1 491
1504 Ålesund 36 555 21,11 1 732
1531 Sula 6 747 7,93  851
6026 Årset 1504 Ålesund  459 0,46  992
6027 Myklebost 1504 Ålesund  279 0,32  882
6031 Larsnes 1514 Sande  512 0,65  793
6032 Haugsbygda 1514 Sande  215 0,35  619
6041 Kvalsvik 1515 Herøy  272 0,50  546
6042 Kvalsund 1515 Herøy  499 0,61  822
6044 Remøy 1515 Herøy  397 0,52  756
6046 Moltustranda 1515 Herøy  360 0,48  752
6047 Tjørvåg 1515 Herøy  373 0,49  755
6048 Fosnavåg/Leinstrand 1515 Herøy 3 415 3,74  912
6051 Ulsteinvik 1516 Ulstein 4 980 4,11 1 212
6052 Haddal 1516 Ulstein  323 0,35  926
6063 Brandal 1517 Hareid  352 0,39  897
6064 Hareid 1517 Hareid 3 656 3,84  953
6071 Volda 1519 Volda 5 259 3,80 1 384
6081 Ørsta 1520 Ørsta 6 169 5,34 1 155
6082 Sætre 1520 Ørsta  399 0,72  551
6091 Sjøholt 1523 Ørskog 1 113 1,35  822
6101 Sylte 1524 Norddal  373 0,65  577
6111 Stranda 1525 Stranda 2 511 2,53  994
6112 Hellesylt 1525 Stranda  256 0,48  533
6113 Helsem 1525 Stranda  262 0,37  711
6121 Stordal 1526 Stordal  595 0,75  792
6131 Ikornes 1528 Sykkylven  547 0,64  854
6132 Straumgjerdet 1528 Sykkylven  488 0,56  869
6133 Sykkylven 1528 Sykkylven 3 884 3,78 1 028
6141 Skodje 1529 Skodje 1 607 1,68  959
6142 Valle 1529 Skodje  381 0,34 1 119
6161 Alnes 1532 Giske  211 0,14 1 467
6165 Roald 1532 Giske  706 0,78  900
6166 Leitebakk 1532 Giske  617 0,62 1 002
6167 Giske 1532 Giske  524 0,60  878
6168 Nordstrand 1532 Giske 2 926 2,77 1 055
6171 Austnes 1534 Haram  385 0,53  723
6172 Brattvåg 1534 Haram 2 094 1,72 1 221
6173 Vatne 1534 Haram 1 542 1,71  903
6174 Søvik 1534 Haram  594 0,70  843
6176 Longva 1534 Haram  244 0,37  651
6181 Tomra 1535 Vestnes 1 186 1,48  799
6182 Vestnes 1535 Vestnes 2 064 2,05 1 007
6184 Fiksdal 1535 Vestnes  225 0,39  571
6185 Tresfjord 1535 Vestnes  239 0,50  474
6191 Isfjorden 1539 Rauma 1 208 1,27  949
6192 Åndalsnes 1539 Rauma 2 080 2,20  944
6193 Brønnsletten 1539 Rauma  278 0,16 1 730
6194 Voll 1539 Rauma  449 0,86  524
6195 Innfjorden 1539 Rauma  250 0,38  651
6201 Eidsvåg 1543 Nesset  869 1,14  764
6202 Rausand 1543 Nesset  284 0,52  543
6211 Midsund 1545 Midsund  480 0,62  775
6221 Steinshamn 1546 Sandøy  497 0,69  716
6231 Aukra 1547 Aukra  703 1,06  665
6241 Elnesvågen 1548 Fræna 2 071 1,97 1 053
6242 Bud 1548 Fræna  768 0,74 1 042
6244 Tornes 1548 Fræna  416 0,42  980
6247 Nerland 1548 Fræna  214 0,35  619
6248 Malme 1548 Fræna  393 0,35 1 113
6249 Sylte 1548 Fræna  278 0,27 1 016
6251 Eide 1551 Eide 1 113 1,46  763
6261 Storbakken 1556 Frei  462 0,33 1 405
6264 Solsletta 1556 Frei  593 0,60  985
6265 Kvalvåg 1556 Frei  240 0,21 1 124
6266 Rensvik 1556 Frei 2 076 1,80 1 155
6271 Tingvollvågen 1560 Tingvoll 1 034 1,45  714
6281 Grøa 1563 Sunndal  488 0,48 1 011
6282 Hoelsand 1563 Sunndal  382 0,22 1 728
6283 Sunndalsøra 1563 Sunndal 4 133 3,36 1 229
6284 Ålvund 1563 Sunndal  215 0,25  877
6291 Skei/Surnadalsøra4 1566 Surnadal 2 066 2,07 1 000
6301 Rindal 1567 Rindal  657 1,01  652
6311 Aure 1569 Aure  598 0,69  870
6331 Dyrnesvågen 1573 Smøla  255 0,86  295
6332 Veidholmen 1573 Smøla  333 0,25 1 335
6341 Fiskåbygd 1511 Vanylven  388 0,65  599
6351 Kårvåg 1554 Averøy  288 0,41  704
6352 Bremsnes 1554 Averøy  417 0,60  700
6353 Langøy 1554 Averøy  377 0,66  568
6361 Batnfjordsøra 1557 Gjemnes  293 0,45  654
6362 Torvikbukt 1557 Gjemnes  253 0,41  614
6501 Trondheim 1601 Trondheim  142 891 58,87 2 427
6502 Trolla 1601 Trondheim  462 0,26 1 808
6503 Spongdal 1601 Trondheim  299 0,20 1 520
6504 Ringvol 1601 Trondheim  325 0,25 1 306
6511 Kyrksæterøra 1612 Hemne 2 449 2,47  991
6521 Fillan 1617 Hitra  504 0,79  638
6522 Hestvika5 1617 Hitra  239 0,50  474
6531 Hammarvika 1620 Frøya  410 0,88  465
6532 Sistranda 1620 Frøya  604 0,96  630
6541 Uthaug 1621 Ørland  404 0,39 1 026
6542 Opphaug 1621 Ørland  353 0,55  637
6543 Brekstad 1621 Ørland 1 752 1,62 1 081
6544 Ottersbo 1621 Ørland  348 0,25 1 371
6551 Selbekken 1622 Agdenes  409 0,65  634
6561 Råkvågen 1624 Rissa  264 0,57  464
6562 Årnset 1624 Rissa  954 0,88 1 080
6563 Askjem 1624 Rissa  263 0,38  693
6571 Botngård 1627 Bjugn 1 094 1,05 1 038
6572 Lysøysund 1627 Bjugn  315 0,62  512
6581 Å 1630 Åfjord 1 077 1,42  761
6591 Oppdal 1634 Oppdal 3 549 3,52 1 008
6601 Berkåk 1635 Rennebu  921 1,22  756
6611 Løkken Verk 1636 Meldal  958 1,80  533
6612 Storås 1636 Meldal  323 0,55  592
6613 Meldal 1636 Meldal  557 0,99  562
6614 Å 1636 Meldal  301 0,58  523
6615 Bjørnli 1636 Meldal  282 0,38  748
6621 Orkanger/Fannrem 1638 Orkdal 6 265 5,18 1 211
6622 Svorkmo 1638 Orkdal  249 0,48  517
6623 Vormstad 1638 Orkdal  257 0,26  985
6624 Gjølme 1638 Orkdal  435 0,49  881
6631 Røros 1640 Røros 3 436 3,19 1 078
6641 Støren 1648 Midtre Gauldal 1 692 2,39  708
6642 Soknedal 1648 Midtre Gauldal  270 0,39  695
6651 Melhus 1653 Melhus 4 340 3,12 1 391
6652 Kvål 1653 Melhus  455 0,48  944
6653 Ler 1653 Melhus  439 0,52  845
6654 Lundamo 1653 Melhus  942 0,92 1 020
6655 Hovin 1653 Melhus  584 0,72  806
6656 Korsvegen 1653 Melhus  489 0,56  880
6667 Eggkleiva 1657 Skaun  240 0,21 1 165
6668 Buvika/Ilhaugen 1657 Skaun 1 640 1,24 1 322
6669 Børsa 1657 Skaun  673 0,76  883
6671 Klæbu 1662 Klæbu 2 788 1,64 1 695
6672 Tanem 1662 Klæbu  887 0,58 1 542
6681 Malvik i alt 6 061 2,91 2 083
1601 Trondheim  583 0,19 3 003
1663 Malvik 5 478 2,72 2 018
6682 Muruvik 1663 Malvik  335 0,41  826
6683 Hommelvik 1663 Malvik 3 912 2,69 1 456
6691 Mebonden 1664 Selbu  825 1,20  687
7001 Sparbu 1702 Steinkjer  633 0,53 1 204
7002 Mære 1702 Steinkjer  500 0,45 1 104
7003 Steinkjer 1702 Steinkjer 10 980 8,25 1 330
7005 Sunnan 1702 Steinkjer  232 0,29  807
7006 Velde 1702 Steinkjer  462 0,60  770
7012 Bangsund 1703 Namsos  869 0,79 1 095
7013 Namsos 1703 Namsos 8 900 6,45 1 380
7021 Midtbygda 1711 Meråker  940 1,62  581
7031 Hegra 1714 Stjørdal  613 0,73  845
7033 Skatval 1714 Stjørdal  731 0,57 1 272
7034 Stjørdalshalsen 1714 Stjørdal 9 350 6,25 1 497
7035 Hell 1714 Stjørdal  862 1,18  733
7036 Kvithammer 1714 Stjørdal  249 0,16 1 538
7037 Vallan 1714 Stjørdal  249 0,26  943
7041 Leksvik 1718 Leksvik 1 010 1,48  684
7042 Vanvikan 1718 Leksvik  748 0,66 1 141
7051 Levanger 1719 Levanger 8 100 5,33 1 520
7052 Skogn 1719 Levanger 1 845 1,29 1 428
7053 Åsen 1719 Levanger  409 0,50  810
7056 Mule 1719 Levanger  310 0,27 1 128
7057 Ekne 1719 Levanger  271 0,24 1 142
7062 Trones 1721 Verdal  420 0,20 2 129
7064 Lysthaugen 1721 Verdal  372 0,31 1 195
7065 Vuku 1721 Verdal  228 0,29  798
7066 Forbregd/Lein 1721 Verdal  697 0,37 1 872
7068 Verdalsøra 1721 Verdal 6 963 5,47 1 273
7071 Malm 1724 Verran 1 215 1,39  875
7072 Follafoss 1724 Verran  459 0,75  608
7081 Namdalseid 1725 Namdalseid  291 0,26 1 134
7091 Hylla 1729 Inderøy  367 0,34 1 083
7092 Røra Stasjon 1729 Inderøy  476 0,56  856
7093 Straumen 1729 Inderøy 1 122 1,19  942
7094 Gangstadhaugen 1729 Inderøy  220 0,18 1 206
7095 Småland 1729 Inderøy  352 0,25 1 432
7101 Snåsa 1736 Snåsa  754 1,41  536
7111 Sandvika 1738 Lierne  223 0,49  453
7121 Røyrvik 1739 Røyrvik  255 0,43  593
7141 Bergsmo 1742 Grong  228 0,31  738
7142 Grong 1742 Grong 1 097 1,32  832
7151 Høylandet 1743 Høylandet  397 0,56  706
7161 Skage 1744 Overhalla  627 0,57 1 102
7162 Ranemsletta 1744 Overhalla  370 0,53  703
7163 Svalia 1744 Overhalla  234 0,16 1 472
7164 Skogmo 1744 Overhalla  271 0,61  445
7171 Lauvsnes 1749 Flatanger  464 0,61  764
7181 Rørvik 1750 Vikna 2 582 1,71 1 511
7194 Kolvereid 1751 Nærøy 1 477 1,20 1 226
7211 Mosvik 1723 Mosvik  255 0,44  582
7501 Bodø 1804 Bodø 32 700 13,44 2 434
7502 Løding 1804 Bodø 2 714 1,45 1 867
7503 Løpsmarka 1804 Bodø 2 409 0,75 3 217
7511 Bjerkvik 1805 Narvik 1 238 1,36  909
7512 Narvik 1805 Narvik 14 093 6,41 2 199
7513 Beisfjord 1805 Narvik  547 0,77  712
7514 Håkvik 1805 Narvik  525 0,56  938
7521 Terråk 1811 Bindal  621 0,69  897
7531 Vik 1812 Sømna  361 0,72  505
7532 Berg i alt  484 0,63  762
1812 Sømna  464 0,60  777
1813 Brønnøy 20 0,04  524
7541 Hommelstø 1813 Brønnøy  297 0,64  462
7542 Brønnøysund 1813 Brønnøy 4 315 2,97 1 451
7551 Gladstad 1815 Vega  283 0,52  548
7561 Silvalen 1818 Herøy  687 0,94  729
7571 Tjøtta 1820 Alstahaug  241 0,26  942
7572 Sandnessjøen 1820 Alstahaug 5 737 3,65 1 574
7581 Mosjøen 1824 Vefsn 9 591 6,12 1 568
7591 Trofors 1825 Grane  829 0,88  937
7601 Hattfjelldal 1826 Hattfjelldal  705 0,85  827
7611 Nesna 1828 Nesna 1 246 1,04 1 203
7621 Hemnesberget 1832 Hemnes 1 250 1,13 1 109
7622 Finneidfjord 1832 Hemnes  364 0,55  664
7623 Bjerka 1832 Hemnes  469 0,84  557
7624 Korgen 1832 Hemnes  786 1,14  687
7631 Mo i Rana 1833 Rana 17 850 11,92 1 497
7632 Storforshei 1833 Rana  702 0,65 1 075
7633 Hauknes 1833 Rana 1 875 1,29 1 452
7641 Lovund 1834 Lurøy  316 0,47  674
7651 Husøy 1835 Træna  366 0,39  934
7661 Ørnes 1837 Meløy 1 548 1,72  900
7662 Glomfjord 1837 Meløy 1 206 1,28  942
7663 Reipå 1837 Meløy  316 0,47  673
7671 Inndyr 1838 Gildeskål  656 0,83  789
7672 Sørarnøy 1838 Gildeskål  204 0,67  307
7681 Rognan 1840 Saltdal 2 497 2,76  903
7682 Røkland 1840 Saltdal  469 0,83  568
7691 Sulitjelma 1841 Fauske  493 0,68  724
7692 Fauske 1841 Fauske 5 975 4,42 1 352
7693 Strømsnes 1841 Fauske  483 0,78  617
7701 Røsvik 1845 Sørfold  214 0,51  420
7702 Straumen 1845 Sørfold  821 0,80 1 026
7711 Hamarøy 1849 Hamarøy  465 0,72  646
7721 Kjøpsvik 1850 Tysfjord 1 014 1,12  907
7722 Drag 1850 Tysfjord  249 0,44  567
7731 Lødingen 1851 Lødingen 1 777 1,57 1 130
7742 Fjelldal 1852 Tjeldsund  333 0,67  497
7743 Ramsund 1852 Tjeldsund  285 0,51  556
7751 Liland 1853 Evenes  297 0,40  744
7752 Bogen 1853 Evenes  424 0,63  668
7761 Ballangen 1854 Ballangen  802 1,10  729
7771 Røstlandet 1856 Røst  369 0,61  605
7781 Sørland 1857 Værøy  547 1,15  477
7801 Stamsund 1860 Vestvågøy 1 042 1,14  916
7802 Leknes 1860 Vestvågøy 2 459 2,25 1 091
7803 Ballstad 1860 Vestvågøy  743 0,84  887
7804 Gravdal 1860 Vestvågøy 1 640 1,41 1 165
7811 Skrova 1865 Vågan  262 0,20 1 310
7812 Kabelvåg 1865 Vågan 1 682 1,22 1 375
7813 Henningsvær 1865 Vågan  422 0,31 1 359
7814 Svolvær 1865 Vågan 4 096 2,18 1 883
7821 Stokmarknes 1866 Hadsel 3 048 2,50 1 221
7822 Melbu 1866 Hadsel 2 197 1,85 1 185
7831 Bø 1867 Bø  756 1,41  536
7832 Straume 1867 Bø  284 0,52  543
7842 Alsvåg 1868 Øksnes  347 0,36  973
7843 Myre 1868 Øksnes 2 074 1,73 1 198
7851 Sortland 1870 Sortland 4 531 3,23 1 401
7852 Sigerfjord 1870 Sortland  753 0,84  894
7853 Strand 1870 Sortland  560 0,36 1 572
7861 Andenes 1871 Andøy 2 847 1,89 1 508
7862 Bleik 1871 Andøy  468 0,42 1 121
7865 Risøyhamn 1871 Andøy  210 0,36  580
7871 Reine 1874 Moskenes  390 0,33 1 173
7872 Sørvågen 1874 Moskenes  492 0,75  656
7891 Leland 1822 Leirfjord  513 0,77  663
7931 Misvær 1842 Skjerstad  264 0,45  587
8003 Harstad 1901 Harstad 19 297 11,63 1 660
8004 Kasfjord 1901 Harstad  285 0,34  846
8011 Tromsø 1902 Tromsø 50 754 21,75 2 334
8013 Kaldfjord 1902 Tromsø  815 0,75 1 087
8016 Sommarøy 1902 Tromsø  235 0,37  627
8017 Ersfjordbotn 1902 Tromsø  275 0,33  835
8018 Movik 1902 Tromsø  349 0,30 1 178
8021 Borkenes 1911 Kvæfjord 1 484 1,36 1 093
8031 Evenskjær 1913 Skånland  622 0,76  817
8032 Grov 1913 Skånland  307 0,64  476
8033 Tovik 1913 Skånland  216 0,54  403
8051 Ibestad 1917 Ibestad  481 0,80  601
8061 Setermoen 1922 Bardu 2 284 3,15  726
8071 Sjøvegan 1923 Salangen  732 0,89  824
8081 Moen 1924 Målselv  860 1,05  819
8084 Heggelia i alt 1 081 1,52  712
1922 Bardu 9 0,03  260
1924 Målselv 1 072 1,48  722
8085 Andselv 1924 Målselv  705 0,77  914
8086 Andslimoen 1924 Målselv  583 0,70  831
8091 Sørreisa 1925 Sørreisa 1 407 1,93  730
8101 Gryllefjord 1928 Torsken  486 0,27 1 776
8102 Torsken 1928 Torsken  220 0,30  744
8111 Senjehopen 1929 Berg  322 0,48  666
8113 Skaland 1929 Berg  234 0,38  613
8121 Finnsnes 1931 Lenvik 3 824 3,24 1 178
8122 Silsand 1931 Lenvik 1 324 0,97 1 367
8123 Gibostad 1931 Lenvik  375 0,44  857
8124 Husøy 1931 Lenvik  233 0,14 1 714
8125 Fjordgard 1931 Lenvik  219 0,23  973
8131 Storsteinnes 1933 Balsfjord  890 1,14  782
8132 Nordkjosbotn 1933 Balsfjord  369 0,69  536
8141 Hansnes 1936 Karlsøy  333 0,46  731
8151 Furuflaten 1938 Lyngen  244 0,45  546
8152 Lyngseidet 1938 Lyngen  821 0,93  881
8161 Olderdalen 1940 GŠivuotna - Kåfjord  316 0,55  574
8162 Kåfjordbotn 1940 GŠivuotna - Kåfjord  227 0,35  641
8171 Skjervøy 1941 Skjervøy 2 407 1,29 1 866
8181 Sørkjosen 1942 Nordreisa  904 0,89 1 018
8182 Storslett 1942 Nordreisa 1 359 1,61  846
8221 Tennevoll 1920 Lavangen  279 0,48  577
8251 Skibotn 1939 Storfjord  485 0,87  557
8501 Hammerfest 2004 Hammerfest 6 524 2,78 2 348
8502 Forsøl 2004 Hammerfest  215 0,17 1 245
8511 Vardø 2002 Vardø 2 287 1,26 1 815
8512 Kiberg 2002 Vardø  269 0,33  822
8521 Vadsø 2003 Vadsø 5 076 3,37 1 504
8522 Vestre Jakobselv 2003 Vadsø  530 0,85  627
8531 Kautokeino 2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 1 312 2,02  650
8542 Alta 2012 Alta 11 797 8,74 1 350
8543 Rafsbotn 2012 Alta  347 0,52  671
8544 Tverrelvdalen 2012 Alta  304 0,44  693
8551 Øksfjord 2014 Loppa  552 0,41 1 360
8561 Sørvær 2015 Hasvik  232 0,16 1 413
8562 Breivikbotn 2015 Hasvik  327 0,39  829
8563 Hasvik 2015 Hasvik  439 0,57  769
8571 Rypefjord 2004 Hammerfest 1 762 0,92 1 925
8581 Kvalsund 2017 Kvalsund  288 0,30  973
8592 Havøysund 2018 Måsøy 1 136 0,72 1 570
8602 Honningsvåg 2019 Nordkapp 2 575 1,21 2 128
8603 Nordvågen 2019 Nordkapp  461 0,22 2 054
8611 Lakselv 2020 Porsanger 2 135 2,40  891
8621 Karasjok 2021 KŠrŠjohka - Karasjok 1 924 2,26  850
8631 Kjøllefjord 2022 Lebesby 1 025 0,50 2 037
8641 Mehamn 2023 Gamvik  826 0,62 1 330
8651 Berlevåg 2024 Berlevåg 1 147 0,83 1 380
8661 Tana Bru 2025 Deatnu - Tana  580 0,77  749
8671 Båtsfjord 2028 Båtsfjord 2 388 1,54 1 549
8682 Hesseng 2030 Sør-Varanger 1 562 1,20 1 299
8683 Bjørnevatn 2030 Sør-Varanger 2 444 2,04 1 196
8684 Kirkenes 2030 Sør-Varanger 3 266 1,92 1 699
1  I alt 57,3 prosent av befolkningen i 0631 Flesberg kommune var ikke koordinatfestet per 1. januar 2000 mot 1,3 prosent per 1. januar 2002.
2  Befolkningsøkningen i fra 2000 skyldes delvis at 12,8 prosent av befolkningen i 1431 Jølster kommune ikke var koordinatfestet per 1. januar 2000 mot 0,1 prosent per 1. januar 2002.
3  Tettstedet 6025 Ålesund/Spjelkavik ble per 1. januar 2002 slått sammen med Langevåg tettsted til 6025 Ålesund tettsted.
4  Befolkningsøkningen i fra 2000 skyldes delvis at 18,4 prosent av befolkningen i 1566 Surnadal kommune ikke var koordinatfestet per 1. januar 2000 mot 2,1 prosent per 1. januar 2002.
5  I alt 24,5 prosent av befolkningen i 1617 Hitra kommune var ikke koordinatfestet per 1. januar 2000 mot 4,2 prosent per 1. januar 2002.

Standardtegn i tabeller