Statistisk sentralbyrå


Befolkning i tettsteder

1   Tettsteder. Folkemengde og areal etter kommune. Reviderte tall. 1. januar 1999.
Tettsted Kommune Folkemengde Areal, kmē       Innbyggere
per kmē
            I alt       Fordelt på
kommuner
            I alt       Fordelt på
kommuner
I alt 23 304 352   2 086,04   21 584
         
0001 HALDEN 0101 Halden 21 074   12,47   1 690
0002 SPONVIKA 0101 Halden 344   0,39   890
0003 ISEBAKKE 0101 Halden 668   1,36   493
0012 HASLE 0105 Sarpsborg 777   0,65   1 203
0013 SLETTMARK 0105 Sarpsborg 280   0,19   1 473
0022 FREDRIKSTAD/SARPSBORG i alt 91 749   61,86   1 483
  0105 Sarpsborg   38 414   27,35 1 405
  0106 Fredrikstad   53 335   34,52 1 545
0031 MOSS i alt 32 335   15,85   2 040
  0104 Moss   25 470   12,10 2 105
  0136 Rygge   6 865   3,75 1 833
0041 SKJÆRHOLLEN 0111 Hvaler 583   0,8   729
0042 RØD 0111 Hvaler 275   0,25   1 096
0043 HAUGE 0111 Hvaler 306   0,42   736
0044 UTGÅRD 0111 Hvaler 247   0,37   677
0051 SKIVIKA i alt 1 162   0,58   2 010
  0105 Sarpsborg   6   0,03 226
  0106 Fredrikstad   1 156   0,55 2 096
0053 GLOSLI 0106 Fredrikstad 579   0,61   956
0061 ISE 0105 Sarpsborg 521   0,78   665
0071 SKJEBERG 0105 Sarpsborg 1 616   2,22   729
0073 BERG 0105 Sarpsborg 268   0,57   472
0081 ØRJE 0119 Marker 1 510   1,99   760
0091 SKJØNHAUG 0122 Trøgstad 1 790   1,65   1 082
0093 HEIÅS 0122 Trøgstad 618   0,68   910
0101 SPYDEBERG i alt 2 740   1,87   1 462
  0123 Spydeberg   2 740   1,86 1 471
  0138 Hobøl   0   0,01 0
0111 ASKIM 0124 Askim 11 755   7,04   1 670
0121 MYSEN 0125 Eidsberg 4 990   4,42   1 130
0122 SLITU i alt 493   0,42   1 163
  0122 Trøgstad   10   0,01 1 148
  0125 Eidsberg   483   0,42 1 163
0123 TRØMBORG 0125 Eidsberg 253   0,31   810
0131 SKIPTVET 0127 Skiptvet 1 346   1,10   1 221
0141 RAKKESTAD 0128 Rakkestad 3 536   3,20   1 105
0142 DEGERNES 0128 Rakkestad 283   0,34   821
0151 JELSNES 0105 Sarpsborg 300   0,25   1 186
0161 ROSTADNESET 0106 Fredrikstad 272   0,19   1 450
0171 ALSHUS 0106 Fredrikstad 801   0,6   1 343
0173 TROLLDALEN 0106 Fredrikstad 404   0,36   1 111
0181 ØYENKILEN 0106 Fredrikstad 507   0,81   623
0182 SLEVIK 0106 Fredrikstad 966   0,88   1 094
0184 ENGELSVIKEN 0106 Fredrikstad 822   0,79   1 040
0185 LERVIK 0106 Fredrikstad 1 020   1,11   920
0191 SPETALEN i alt 1 498   1,45   1 036
  0106 Fredrikstad   65   0,13 513
  0135 Råde   1 433   1,32 1 086
0192 GRIMSTAD 0135 Råde 312   0,34   915
0193 KARLSHUS 0135 Råde 1 828   1,61   1 138
0201 RYGGEBYEN i alt 2 178   1,62   1 348
  0135 Råde   65   0,09 761
  0136 Rygge   2 113   1,53 1 381
0202 LARKOLLEN 0136 Rygge 1 119   1,46   767
0203 KIKEGRENDA 0136 Rygge 263   0,3   871
0204 FUGLEVIK 0136 Rygge 393   0,4   986
0205 FREDHEIM 0136 Rygge 333   0,33   1 021
0211 KIRKEBYGDEN 0137 Våler 680   0,61   1 114
0212 TEXNESLIA 0137 Våler 1 043   0,56   1 857
0213 SVINNDAL 0137 Våler 359   0,42   850
0221 TOMTER 0138 Hobøl 1 223   0,94   1 302
0222 KNAPSTAD 0138 Hobøl 855   0,56   1 533
0223 RINGVOLL 0138 Hobøl 438   0,4   1 096
0231 FOSBY 0118 Aremark 297   0,3   999
0503 HØLEN 0211 Vestby 379   0,58   649
0507 SON/STORE BREVIK 0211 Vestby 3 860   2,49   1 548
0508 VESTBY 0211 Vestby 4 893   2,84   1 722
0511 SIGGERUD 0213 Ski 1 259   0,7   1 793
0512 SKI i alt 12 044   6,24   1 929
  0213 Ski   10 537   5,23 2 016
  0214 Ås   1 507   1,02 1 484
0513 KRÅKSTAD 0213 Ski 714   0,54   1 334
0521 TO-GRENDA 0214 Ås 1 910   1,83   1 043
0523 ÅS 0214 Ås 7 186   4,67   1 539
0531 DRØBAK 0215 Frogn 10 734   6,40   1 677
0541 NESODDTANGEN 0216 Nesodden 9 812   6,35   1 546
0542 FJELLSTRAND 0216 Nesodden 805   0,99   815
0543 FAGERSTRAND 0216 Nesodden 1 784   1,43   1 245
0544 TORVIK 0216 Nesodden 382   0,47   809
0571 HEGGEDAL 0220 Asker 3 278   2,01   1 630
0572 KONGLUNGEN 0220 Asker 208   0,21   1 001
0581 AURSMOEN 0221 Aurskog-Høland 1 993   1,98   1 009
0582 BJØRKELANGEN 0221 Aurskog-Høland 1 958   2,32   845
0583 FOSSER 0221 Aurskog-Høland 471   0,63   752
0584 LØKEN 0221 Aurskog-Høland 590   1,01   582
0585 MOMOEN 0221 Aurskog-Høland 287   0,34   837
0586 HEMNES 0221 Aurskog-Høland 547   0,87   627
0592 BLAKER 0226 Sørum 386   0,5   777
0593 HOGSETFELTET 0226 Sørum 506   0,32   1 594
0594 SØRUMSAND 0226 Sørum 3 272   2,03   1 614
0595 LØRENFALLET 0226 Sørum 888   0,65   1 369
0596 LINDEBERG 0226 Sørum 524   0,54   978
0597 FROGNER 0226 Sørum 704   0,63   1 125
0598 LUNDERMOEN 0226 Sørum 660   0,35   1 903
0602 FETSUND 0227 Fet 5 898   4,97   1 186
0611 FLATEBY 0229 Enebakk 2 642   1,51   1 748
0612 YTRE ENEBAKK 0229 Enebakk 2 729   1,77   1 540
0613 KIRKEBYGDA 0229 Enebakk 523   0,59   892
0622 LEIRSUND i alt 1 010   0,82   1 230
  0226 Sørum   72   0,07 1 072
  0231 Skedsmo   938   0,75 1 244
0633 ÅNEBY 0233 Nittedal 1 340   0,7   1 911
0634 GRØNVOLL 0233 Nittedal 1 483   0,57   2 585
0635 ROTNES 0233 Nittedal 4 456   2,39   1 861
0639 LØSTAD 0233 Nittedal 1 198   1,12   1 066
0641 ASK 0234 Gjerdrum 778   0,69   1 122
0642 GRØNLUND 0234 Gjerdrum 1 922   1,15   1 667
0651 KLØFTA 0235 Ullensaker 4 659   3,30   1 413
0655 SESSVOLLMOEN 0235 Ullensaker 350   0,38   920
0656 NORDKISA 0235 Ullensaker 597   0,59   1 006
0657 BORGEN 0235 Ullensaker 530   0,43   1 240
0658 ÅSMOEN 0235 Ullensaker 311   0,24   1 289
0659 JESSHEIM 0235 Ullensaker 8 956   6,15   1 457
0661 OPAKERMOEN 0236 Nes 400   0,47   852
0662 ÅRNES 0236 Nes 2 757   3,00   918
0663 HAGA 0236 Nes 514   0,73   706
0665 FJELLFOTEN 0236 Nes 1 059   0,62   1 721
0666 SKOGRAND 0236 Nes 341   0,37   920
0667 BRÅRUD 0236 Nes 478   0,45   1 058
0668 VORMSUND 0236 Nes 441   0,69   641
0669 TOMTERÅSEN 0236 Nes 343   0,28   1 224
0670 KAMPÅ 0236 Nes 524   0,48   1 094
0671 MINNESUND 0237 Eidsvoll 472   0,72   655
0672 LANGSET 0237 Eidsvoll 256   0,48   531
0673 EIDSVOLL 0237 Eidsvoll 2 275   2,58   883
0674 FINNBRÅTAN 0237 Eidsvoll 648   0,55   1 184
0675 RÅHOLT i alt 7 321   6,74   1 086
  0235 Ullensaker   137   0,19 738
  0237 Eidsvoll   7 184   6,56 1 096
0676 HAMMERSTAD 0237 Eidsvoll 992   0,9   1 103
0681 MAURA 0238 Nannestad 1 622   1,56   1 039
0682 TEIGEBYEN 0238 Nannestad 1 909   1,37   1 395
0683 ÅSGRENDA 0238 Nannestad 506   0,74   680
0684 LØKENFELTET 0238 Nannestad 531   0,53   1 001
0685 ELTONÅSEN 0238 Nannestad 429   0,3   1 447
0691 PRESTEGÅRDSHAGEN 0239 Hurdal 278   0,2   1 377
0692 BRUSTAD 0239 Hurdal 427   0,77   557
0701 SMESTAD 0228 Rælingen 311   0,34   927
0702 FJELLSTAD 0228 Rælingen 849   0,58   1 472
0721 AULIFELTET i alt 2 499   1,62   1 539
  0226 Sørum   441   0,63 696
  0236 Nes   2 058   0,99 2 078
0801 OSLO i alt 763 957   265,82   2 874
  0213 Ski   9 219   3,59 2 566
  0217 Oppegård   21 786   9,87 2 208
  0219 Bærum   99 029   48,87 2 026
  0220 Asker   43 134   29,15 1 480
  0226 Sørum   1 143   0,44 2 570
  0228 Rælingen   12 290   4,66 2 639
  0230 Lørenskog   28 797   12,42 2 318
  0231 Skedsmo   35 952   17,67 2 034
  0233 Nittedal   8 081   4,06 1 990
  0301 Oslo   498 866   131,09 3 806
  0627 Røyken   5 660   4,00 1 414
0802 MOVATN 0301 Oslo 308   0,72   428
1001 HAMAR i alt 27 234   16,25   1 676
  0403 Hamar   21 564   12,35 1 746
  0412 Ringsaker   906   0,61 1 478
  0417 Stange   4 764   3,29 1 446
1002 INGEBERG 0403 Hamar 669   0,42   1 602
1011 KONGSVINGER 0402 Kongsvinger 10 822   7,48   1 447
1012 ROVERUD 0402 Kongsvinger 855   1,07   801
1021 BRUMUNDDAL 0412 Ringsaker 7 965   6,86   1 160
1023 MOELV 0412 Ringsaker 3 826   4,13   927
1024 NYDAL 0412 Ringsaker 619   0,56   1 100
1025 HOVIN 0412 Ringsaker 278   0,14   1 937
1026 GJERLU 0412 Ringsaker 309   0,3   1 039
1027 MESNALI 0412 Ringsaker 440   0,72   613
1031 SLEMSRUD 0403 Hamar 450   0,38   1 192
1041 ÅDALSBRUK 0415 Løten 540   0,79   685
1042 LØTEN 0415 Løten 2 118   1,79   1 185
1043 LØITEN BRÆNDERI 0415 Løten 685   0,71   961
1044 HEIMDAL 0415 Løten 294   0,64   460
1051 TANGEN 0417 Stange 427   0,52   820
1052 STANGE 0417 Stange 1 999   1,67   1 196
1053 SØRBYGDAFELTET 0417 Stange 428   0,4   1 067
1054 ILSENG i alt 843   1,07   791
  0403 Hamar   20   0,09 233
  0417 Stange   823   0,98 840
1055 GATA 0417 Stange 505   0,71   711
1056 ROMEDAL SENTRUM 0417 Stange 247   0,23   1 094
1057 BOTTENFJELLET 0417 Stange 258   0,46   564
1061 SAND 0418 Nord-Odal 945   1,19   797
1062 MO 0418 Nord-Odal 335   0,63   528
1071 SKARNES 0419 Sør-Odal 1 803   2,24   806
1072 SANDER 0419 Sør-Odal 338   0,36   927
1073 DISENÅ 0419 Sør-Odal 246   0,51   478
1082 SKOTTERUD 0420 Eidskog 1 165   1,59   731
1083 MAGNOR 0420 Eidskog 893   1,35   661
1091 NAMNÅ 0423 Grue 371   0,94   396
1092 KIRKENÆR 0423 Grue 1 024   2,20   466
1093 GRINDER 0423 Grue 222   0,64   346
1094 BJØRNSTAD 0423 Grue 213   0,13   1 614
1101 FLISA 0425 Åsnes 1 328   1,94   685
1102 KJELLMYRA 0425 Åsnes 347   0,65   534
1112 VÅLER 0426 Våler 1 136   1,40   812
1113 BRASKEREIDFOSS 0426 Våler 226   0,85   266
1114 NORDHAGEN 0426 Våler 240   0,37   645
1121 ELVERUM 0427 Elverum 11 313   11,40   992
1122 HERADSBYGD 0427 Elverum 485   1,26   384
1131 ØSTBY 0428 Trysil 202   0,43   466
1132 NYBERGSUND 0428 Trysil 358   0,6   601
1133 INNBYGDA 0428 Trysil 2 154   2,93   734
1141 RENA 0429 Åmot 1 682   2,10   802
1151 KOPPANG 0430 Stor-Elvdal 1 163   2,13   547
1161 OTNES 0432 Rendalen 304   0,52   590
1162 BERGSET 0432 Rendalen 252   0,96   264
1171 SORKEN 0434 Engerdal 235   0,07   3 558
1181 TOLGA 0436 Tolga 574   1,16   493
1191 TYNSET 0437 Tynset 2 209   2,50   883
1201 ALVDAL 0438 Alvdal 648   1,39   466
1211 FOLLDAL 0439 Folldal 504   1,14   441
1221 OS 0441 Os 464   1,02   456
1501 LILLEHAMMER 0501 Lillehammer 18 615   11,09   1 678
1504 JØRSTADMOEN/FÅBERG 0501 Lillehammer 1 308   1,77   741
1511 GJØVIK 0502 Gjøvik 16 774   11,85   1 416
1513 BYBRUA 0502 Gjøvik 517   0,44   1 187
1515 BIRI 0502 Gjøvik 1 229   1,51   812
1521 DOVRE 0511 Dovre 337   0,76   442
1522 DOMBÅS 0511 Dovre 1 047   1,56   670
1541 BISMO 0513 Skjåk 501   0,99   505
1551 FOSSBERGOM 0514 Lom 390   1,51   258
1561 VÅGÅMO 0515 Vågå 1620   1,68   1369
1571 VINSTRA 0516 Nord-Fron 2 455   2,70   910
1572 KVAM 0516 Nord-Fron 780   1,19   658
1581 NORD-SEL 0517 Sel 566   1,28   442
1582 OTTA 0517 Sel 1 493   1,82   821
1583 DALE 0517 Sel 823   0,58   1 426
1584 BJØLSTAD 0517 Sel 286   0,37   774
1585 SANDBUMOEN 0517 Sel 300   0,23   1 304
1591 HUNDORP 0519 Sør-Fron 556   0,98   567
1592 HARPEFOSS 0519 Sør-Fron 412   0,82   503
1593 LIA 0519 Sør-Fron 234   0,66   354
1601 RINGEBU 0520 Ringebu 1 211   1,93   629
1602 FÅVANG 0520 Ringebu 570   0,94   606
1611 GRANRUDMOEN 0521 Øyer 1 354   1,95   694
1612 TRETTEN 0521 Øyer 785   1,32   596
1621 SEGALSTAD BRU 0522 Gausdal 741   0,93   799
1622 FOLLEBU 0522 Gausdal 850   1,04   819
1623 FORSET 0522 Gausdal 566   0,81   699
1631 KAPP 0528 Østre Toten 1 695   1,85   915
1632 SLETTA 0528 Østre Toten 296   0,47   624
1633 LENA 0528 Østre Toten 821   1,18   699
1635 SKREIA 0528 Østre Toten 1 147   1,46   786
1636 LENSBYGDA 0528 Østre Toten 547   1,14   480
1637 KOLBU i alt 569   0,71   806
  0528 Østre Toten   345   0,43 800
  0529 Vestre Toten   224   0,28 814
1638 NORDLIA 0528 Østre Toten 517   0,38   1 345
1642 REINSVOLL 0529 Vestre Toten 1 090   1,33   822
1643 BØVERBRU 0529 Vestre Toten 664   0,74   903
1644 EINA 0529 Vestre Toten 539   0,65   827
1645 RAUFOSS i alt 5 766   5,60   1 030
  0502 Gjøvik   0   0,08 0
  0529 Vestre Toten   5 766   5,52 1 044
1652 JEVNAKER 0532 Jevnaker 3 931   3,23   1 215
1663 GRUA 0533 Lunner 1 409   0,74   1 896
1664 HARESTUA 0533 Lunner 1 584   1,10   1 435
1665 ROA/LUNNER 0533 Lunner 1 504   2,08   724
1675 BRANDBU/JAREN 0534 Gran 3 852   5,23   736
1676 GRAN/RINGSTAD 0534 Gran 1 250   1,59   784
1683 HOV 0536 Søndre Land 1 923   2,51   767
1691 DOKKA 0538 Nordre Land 2 649   3,05   870
1701 BAGN 0540 Sør-Aurdal 627   0,86   727
1711 FAGERNES 0542 Nord-Aurdal 1 736   2,04   852
1712 LEIRA 0542 Nord-Aurdal 716   1,09   656
1713 AURDAL 0542 Nord-Aurdal 675   1,06   636
1721 RØN 0543 Vestre Slidre 239   0,62   387
1722 SLIDRE 0543 Vestre Slidre 325   0,49   659
1731 MOANE 0544 Øystre Slidre 374   0,73   515
2002 SKOGER i alt 705   0,48   1 473
  0602 Drammen   364   0,22 1 660
  0713 Sande   341   0,26 1 315
2003 DRAMMEN i alt 82 955   45,86   1 809
  0602 Drammen   49 958   22,66 2 205
  0624 Øvre Eiker   6 170   5,82 1 061
  0625 Nedre Eiker   19 342   10,97 1 763
  0626 Lier   4 497   4,53 992
  0627 Røyken   2 988   1,88 1 588
2011 HVITTINGFOSS 0604 Kongsberg 973   1,10   887
2012 SKOLLENBORG 0604 Kongsberg 298   0,32   946
2015 KONGSBERG 0604 Kongsberg 16 475   11,77   1 399
2016 HILLESTAD 0604 Kongsberg 341   1,00   340
2022 HEN 0605 Ringerike 253   0,66   382
2023 GAMLEVEIEN 0605 Ringerike 267   0,7   380
2025 VANG 0605 Ringerike 1 782   1,41   1 260
2028 TYRISTRAND 0605 Ringerike 652   1,06   617
2029 SOKNA 0605 Ringerike 522   0,65   799
2030 HALLINGBY 0605 Ringerike 640   0,61   1 041
2031 NES 0605 Ringerike 253   0,55   457
2032 NORDERHOV 0605 Ringerike 335   0,36   926
2033 HØNEFOSS 0605 Ringerike 13 361   9,29   1 439
2041 STEINÅSEN 0612 Hole 931   1,12   830
2042 HELGELANDSMOEN i alt 212   0,75   284
  0605 Ringerike   40   0,09 436
  0612 Hole   172   0,65 263
2043 GOMNES 0612 Hole 281   0,32   873
2044 KROKSUND 0612 Hole 259   0,17   1 560
2045 SUNDVOLLEN 0612 Hole 642   0,55   1 159
2051 NESBYEN 0616 Nes 1 996   2,94   678
2061 GOL 0617 Gol 2 293   3,21   713
2071 HEMSEDAL 0618 Hemsedal 483   0,92   527
2081 ÅL 0619 Ål 2 100   2,81   746
2082 TORPO 0619 Ål 406   0,93   435
2091 HOL 0620 Hol 358   0,52   686
2092 GEILO 0620 Hol 2 155   3,17   679
2101 KRØDEREN 0622 Krødsherad 493   0,73   676
2102 NORESUND 0622 Krødsherad 323   0,56   573
2113 VIKERSUND 0623 Modum 2 051   2,34   875
2114 ÅMOT/GEITHUS 0623 Modum 4 891   5,99   817
2121 DARBU 0624 Øvre Eiker 363   0,62   586
2122 VESTFOSSEN 0624 Øvre Eiker 2 326   2,53   919
2124 SKOTELV i alt 624   0,85   734
  0623 Modum   7   0,02 396
  0624 Øvre Eiker   617   0,83 741
2125 ORMÅSEN 0624 Øvre Eiker 632   0,24   2 648
2141 LIERBYEN 0626 Lier 2 914   2,02   1 441
2142 REISTAD 0626 Lier 554   0,57   972
2143 SYLLING 0626 Lier 519   0,58   897
2144 TRANBY 0626 Lier 5 727   2,21   2 586
2145 ODDEVALL/SJÅSTAD 0626 Lier 470   0,29   1 622
2146 FAGERLIÅSEN/POVERUDBYEN 0626 Lier 410   0,27   1 529
2147 KJENNER 0626 Lier 1 148   1,04   1 103
2151 NÆRNES 0627 Røyken 1 027   0,9   1 135
2152 BÅTSTØ 0627 Røyken 218   0,57   383
2153 ÅROS 0627 Røyken 930   1,35   690
2154 RØYKEN 0627 Røyken 2 484   1,84   1 349
2161 KLOKKARSTUA 0628 Hurum 376   0,3   1 274
2162 HOLMSBU 0628 Hurum 264   0,45   584
2165 SÆTRE i alt 2 507   2,26   1 107
  0627 Røyken   41   0,02 1 644
  0628 Hurum   2 466   2,24 1 101
2166 TOFTE 0628 Hurum 2 805   3,14   892
2171 RØDBERG 0633 Nore og Uvdal 389   0,87   448
2191 PRESTFOSS 0621 Sigdal 286   0,8   356
2211 VEGGLI 0632 Rollag 292   0,58   502
2501 HOLMESTRAND 0702 Holmestrand 5 791   3,90   1 483
2502 GULLHAUG 0702 Holmestrand 2 044   1,24   1 650
2511 HORTEN 0701 Borre 16 500   7,85   2 103
2521 TØNSBERG i alt 42 702   29,19   1 463
  0704 Tønsberg   27 628   17,72 1 559
  0722 Nøtterøy   15 074   11,47 1 314
2531 SANDEFJORD i alt 36 527   24,31   1 503
  0706 Sandefjord   35 926   23,87 1 505
  0709 Larvik   601   0,43 1 387
2541 LARVIK 0709 Larvik 21 940   12,97   1 691
2551 STAVERN 0709 Larvik 5 514   3,77   1 461
2561 BERGER i alt 1 184   1,12   1 056
  0711 Svelvik   1 180   1,10 1 068
  0713 Sande   4   0,02 253
2562 SVELVIK 0711 Svelvik 3 560   2,35   1 517
2563 NESBYGDA 0711 Svelvik 814   0,81   1 001
2571 SELVIK 0713 Sande 1 883   1,19   1 584
2572 SANDE 0713 Sande 1 188   1,32   903
2573 KLEVJER 0713 Sande 329   0,38   861
2574 EKEBERG 0713 Sande 363   0,29   1 257
2576 BJERKØY 0713 Sande 230   0,36   635
2582 HOF 0714 Hof 572   0,84   681
2583 SUNDBYFOSS 0714 Hof 551   0,48   1 137
2592 KIRKEVOLL/BREKKEÅSEN 0716 Våle 1 055   0,89   1 189
2593 RÅNERUDÅSEN 0716 Våle 254   0,2   1 287
2597 REVETAL/BERGSÅSEN i alt 1 723   1,37   1 257
  0716 Våle   665   0,54 1 238
  0718 Ramnes   1 058   0,83 1 269
2601 NYKIRKE 0701 Borre 615   0,59   1 034
2602 SKOPPUM 0701 Borre 1 696   1,13   1 494
2603 ÅSGÅRDSTRAND i alt 2 820   1,69   1 669
  0701 Borre   2 767 1,62   1 708
  0704 Tønsberg   53 0,07   757
2604 BORRE 0701 Borre 635   0,53   1 188
2611 KODAL i alt 686   0,56   1 234
  0706 Sandefjord   15   0,03 510
  0719 Andebu   671   0,53 1 275
2612 ANDEBU 0719 Andebu 1 140   1,34   849
2613 HØYJORD 0719 Andebu 356   0,51   696
2621 VEAR i alt 3 331   2,36   1 410
  0704 Tønsberg   1 270   0,72 1 755
  0720 Stokke   2 061   1,64 1 257
2622 MELSOMVIK 0720 Stokke 1 231   1,07   1 155
2623 STOKKE 0720 Stokke 2 483   2,05   1 209
2624 VARNES 0720 Stokke 383   0,28   1 360
2625 VALBERG 0720 Stokke 422   0,45   940
2631 SEM 0704 Tønsberg 1 481   1,55   956
2633 BARKÅKER 0704 Tønsberg 1 100   0,9   1 229
2644 ÅRØYSUND 0722 Nøtterøy 2 014   2,40   838
2651 TJØME 0723 Tjøme 2 013   1,98   1 015
2652 HVASSER 0723 Tjøme 485   0,91   532
2664 LAUVE/VIKSJORD 0709 Larvik 1 296   1,36   954
2674 HELGEROA/NEVLUNGHAMN 0709 Larvik 1 509   1,60   944
2682 VERNINGEN 0709 Larvik 770   0,51   1 517
2683 KVELDE 0709 Larvik 824   0,67   1 227
2691 SVARSTAD 0728 Lardal 545   0,62   874
3001 LANGANGEN 0805 Porsgrunn 501   0,53   946
3004 SANDØYA 0805 Porsgrunn 325   0,38   853
3005 PORSGRUNN/SKIEN i alt 82 612   52,60   1 571
  0805 Porsgrunn   29 645   19,42 1 527
  0806 Skien   43 212   27,95 1 546
  0814 Bamble   9 755   5,24 1 863
3014 SMELLTVEIT 0806 Skien 244   0,23   1 046
3021 NOTODDEN 0807 Notodden 8 094   7,12   1 136
3022 YLI 0807 Notodden 319   0,29   1 087
3031 SILJAN 0811 Siljan 735   0,5   1 468
3032 SNURRÅSEN 0811 Siljan 271   0,22   1 254
3041 HERRE 0814 Bamble 1 386   1,26   1 096
3051 KIL 0815 Kragerø 767   0,85   903
3054 KRAGERØ 0815 Kragerø 5 185   2,96   1 749
3055 VADFOSS/HELLE 0815 Kragerø 1 583   1,38   1 144
3061 PRESTSTRANDA 0817 Drangedal 1 143   1,66   690
3062 NESLANDSVATN 0817 Drangedal 226   0,41   551
3071 BJERVAMOEN 0819 Nome 1 196   1,49   805
3072 ULEFOSS 0819 Nome 2 518   3,96   636
3081 BØ 0821 Bø 2 266   3,45   657
3083 EIKJA 0821 Bø 369   0,38   960
3091 HJUKSE 0822 Sauherad 332   0,4   827
3092 NORDAGUTU 0822 Sauherad 299   0,49   614
3093 GVARV 0822 Sauherad 764   1,07   712
3094 AKKERHAUG 0822 Sauherad 293   0,53   551
3101 TINN AUSTBYGD 0826 Tinn 286   0,59   487
3102 RJUKAN 0826 Tinn 3 622   2,92   1 242
3103 MILAND 0826 Tinn 369   0,37   998
3111 SELJORD 0828 Seljord 994   1,93   516
3121 VRÅDAL 0829 Kviteseid 222   0,64   348
3122 KVITESEID 0829 Kviteseid 509   0,96   532
3131 TVEITSUND 0830 Nissedal 344   0,54   634
3141 FYRESDAL 0831 Fyresdal 364   0,7   519
3151 DALEN 0833 Tokke 713   0,99   719
3161 ÅMOT 0834 Vinje 505   0,87   581
3501 RISØR 0901 Risør 4 405   3,04   1 449
3511 ARENDAL i alt 29 798   23,83   1 251
  0904 Grimstad   59   0,1 589
  0906 Arendal   29 739   23,73 1 253
3523 GRIMSTAD 0904 Grimstad 8 463   8,45   1 002
3524 JORTVEIT 0904 Grimstad 462   0,59   779
3525 FEVIK 0904 Grimstad 4 355   3,92   1 110
3531 TVEDESTRAND 0914 Tvedestrand 1 741   1,65   1 055
3541 KILSUND 0906 Arendal 681   1,06   640
3551 BLAKSTAD 0919 Froland 1 685   1,64   1 026
3561 RYKENE i alt 584   0,94   618
  0904 Grimstad   14   0,05 264
  0906 Arendal   570   0,89 639
3571 LILLESAND 0926 Lillesand 5 595   4,26   1 313
3581 BIRKELAND 0928 Birkenes 2 057   1,89   1 090
3591 ÅMLI 0929 Åmli 518   0,95   547
3603 EVJE 0937 Evje og Hornnes 1 931   3,06   632
3612 BYGLANDSFJORD 0938 Bygland 342   0,47   727
3621 KONGSHAMN 0906 Arendal 645   0,82   787
3641 HOVDEN 0941 Bykle 251   0,51   487
3651 GJERSTAD 0911 Gjerstad 320   0,43   747
3652 EIKELAND 0911 Gjerstad 333   0,58   578
3661 VEGÅRSHEI 0912 Vegårshei 509   0,86   589
4001 SKÅLEVIK 1001 Kristiansand 2 096   2,10   1 000
4002 KRISTIANSAND 1001 Kristiansand 60 350   28,93   2 086
4003 STRAI 1001 Kristiansand 759   0,57   1 323
4004 MOSBY 1001 Kristiansand 1 950   1,49   1 311
4005 GJUSVIK 1001 Kristiansand 1 649   0,78   2 116
4007 TVEIT 1001 Kristiansand 1 314   1,21   1 083
4011 MANDAL 1002 Mandal 9 079   6,15   1 475
4012 KROSSEN 1002 Mandal 363   0,5   727
4021 FARSUND 1003 Farsund 3 022   2,34   1 290
4022 VANSE 1003 Farsund 1 791   1,84   976
4023 VESTBYGDA 1003 Farsund 802   0,94   850
4031 FLEKKEFJORD 1004 Flekkefjord 5 319   3,56   1 493
4032 SIRA 1004 Flekkefjord 610   0,67   911
4041 SKARPENGLAND 1014 Vennesla 451   0,35   1 301
4042 VENNESLA 1014 Vennesla 7 898   6,42   1 230
4051 NODELAND 1017 Songdalen 1 445   1,57   918
4052 VOLLEBERG 1017 Songdalen 549   0,36   1 524
4053 NODELANDSHEIA 1017 Songdalen 1 074   0,54   1 995
4061 SØGNE 1018 Søgne 6 595   5,72   1 153
4062 VASBOTN 1018 Søgne 233   0,06   3 654
4071 ØYSLEBØ 1021 Marnardal 392   0,48   812
4081 HØLLEN 1029 Lindesnes 433   0,56   773
4082 VIGELAND 1029 Lindesnes 1 179   1,28   920
4091 LYNGDAL 1032 Lyngdal 3 307   2,90   1 141
4092 SKOMRAK 1032 Lyngdal 211   0,12   1 749
4101 FEDA 1037 Kvinesdal 404   0,66   610
4102 LIKNES 1037 Kvinesdal 1 957   2,07   946
4111 TONSTAD 1046 Sirdal 702   1,18   594
4501 EGERSUND 1101 Eigersund 9 002   5,92   1 520
4502 HELLVIK 1101 Eigersund 626   0,73   852
4512 VATNE 1102 Sandnes 792   0,74   1 064
4514 HOMMERSÅK 1102 Sandnes 5 024   2,26   2 224
4515 SVILAND 1102 Sandnes 362   0,21   1 753
4516 HØLE 1102 Sandnes 313   0,5   622
4522 STAVANGER/SANDNES i alt 142 937   62,18   2 299
  1102 Sandnes   37 936   17,16 2 210
  1103 Stavanger   96 915   41,24 2 350
  1124 Sola   946   0,49 1 925
  1127 Randaberg   7 140   3,29 2 172
4523 KROSSBERG 1103 Stavanger 378   0,19   1 977
4532 HAUGESUND i alt 38 224   21,37   1 788
  1106 Haugesund   28 993   14,02 2 069
  1149 Karmøy   9 231   7,36 1 254
4541 HAUGE 1111 Sokndal 2 089   2,12   985
4551 MOI 1112 Lund 1 579   1,68   942
4561 VIKESÅ 1114 Bjerkreim 693   0,71   971
4571 NÆRBØ 1119 Hå 4 476   2,54   1 761
4572 VARHAUG 1119 Hå 2 105   1,37   1 542
4573 VIGRESTAD 1119 Hå 1 686   1,22   1 384
4574 BRUSAND 1119 Hå 368   0,23   1 601
4575 SIREVÅG 1119 Hå 384   0,51   749
4576 OGNA 1119 Hå 306   0,32   956
4583 POLLESTAD 1120 Klepp 440   0,53   831
4585 KLEPPE/VERDALEN 1120 Klepp 5 798   2,68   2 166
4591 BRYNE i alt 6 738   4,59   1 469
  1120 Klepp   921   0,88 1 047
  1121 Time   5 817   3,71 1 569
4592 KVERNALAND i alt 5 057   2,92   1 734
  1120 Klepp   2 770   1,84 1 509
  1121 Time   2 287   1,08 2 117
4593 UNDHEIM 1121 Time 423   0,36   1 159
4594 LYEFJELL 1121 Time 2 197   0,76   2 894
4601 ÅLGÅRD/FIGGJO i alt 7 841   4,23   1 856
  1102 Sandnes   1 324   0,77 1 725
  1121 Time   0   0,01 0
  1122 Gjesdal   6 517   3,45 1 887
4602 OLTEDAL 1122 Gjesdal 695   0,64   1 093
4603 GILJA 1122 Gjesdal 234   0,23   1 015
4611 TANANGER 1124 Sola 5 812   3,19   1 820
4614 HÅLANDSMARKA 1124 Sola 486   0,12   3 953
4615 STENEBYEN 1124 Sola 607   0,31   1 928
4616 SOLA i alt 7 785   5,81   1 340
  1102 Sandnes   1   0,09 11
  1103 Stavanger   43   0,07 638
  1124 Sola   7 741   5,65 1 369
4631 JØRPELAND 1130 Strand 5 001   4,13   1 211
4632 TAU 1130 Strand 2 181   2,17   1 005
4641 HJELMELANDSVÅGEN 1133 Hjelmeland 441   0,73   601
4651 SAND 1134 Suldal 1 047   1,02   1 022
4661 SAUDA 1135 Sauda 4 419   4,09   1 080
4671 JUDABERG 1141 Finnøy 498   0,66   750
4681 YDSTEBØHAMN 1144 Kvitsøy 342   0,47   734
4691 FØRDESFJORDEN 1146 Tysvær 2 368   2,18   1 087
4692 AKSDAL 1146 Tysvær 1 013   0,91   1 113
4693 NEDSTRAND 1146 Tysvær 222   0,38   590
4703 SANDVE 1149 Karmøy 295   0,44   663
4705 SKUDENESHAMN 1149 Karmøy 3 083   2,61   1 181
4706 KOPERVIK 1149 Karmøy 6 199   4,36   1 422
4707 VÅRE 1149 Karmøy 237   0,37   633
4709 VISNES 1149 Karmøy 570   0,72   791
4710 EIKE i alt 1 163   0,95   1 220
  1146 Tysvær   29   0,06 504
  1149 Karmøy   1 134   0,9 1 266
4731 SKJOLD 1154 Vindafjord 605   0,83   727
4732 SANDEID 1154 Vindafjord 503   0,67   747
4733 VIKEDAL 1154 Vindafjord 400   0,68   586
4741 VIKEVÅG 1142 Rennesøy 392   0,64   609
4761 ÅKREHAMN/VEDAVÅGEN 1149 Karmøy 8 545   7,27   1 175
5001 BERGEN 1201 Bergen 203 383   84,74   2 400
5004 HYLKJE 1201 Bergen 834   0,96   871
5005 BREISTEIN 1201 Bergen 632   0,91   694
5006 YTRE ARNA 1201 Bergen 2 494   1,38   1 812
5007 INDRE ARNA 1201 Bergen 5 987   3,33   1 798
5008 ESPELAND 1201 Bergen 1 720   1,86   924
5009 FANAHAMMEREN 1201 Bergen 2 729   2,21   1 237
5011 ETNE 1211 Etne 838   1,15   728
5012 SKÅNEVIK 1211 Etne 608   0,95   642
5021 ØLEN 1214 Ølen 762   0,84   907
5022 ØLENSVÅG 1214 Ølen 288   0,47   619
5031 FØRDE 1216 Sveio 347   0,58   599
5032 SVEIO 1216 Sveio 700   0,69   1 013
5042 LANGEVÅG 1219 Bømlo 698   1,05   668
5043 MOSTERHAMN 1219 Bømlo 888   1,40   635
5044 RUBBESTADNESET 1219 Bømlo 1 096   0,98   1 121
5045 SVORTLAND 1219 Bømlo 1 964   2,32   848
5046 ALUSVÅG 1219 Bømlo 440   0,67   653
5047 FOLDERØY 1219 Bømlo 374   0,39   965
5053 LEIRVIK 1221 Stord 10 674   8,17   1 306
5056 SAGVÅG 1221 Stord 3 299   2,66   1 238
5061 FITJAR 1222 Fitjar 1 185   1,35   875
5072 ROSENDAL 1224 Kvinnherad 764   1,23   620
5073 SEIMSFOSS 1224 Kvinnherad 322   0,4   809
5075 USKEDAL 1224 Kvinnherad 622   0,87   712
5076 HERØYSUND 1224 Kvinnherad 380   0,44   856
5077 HUSNES 1224 Kvinnherad 1 516   2,15   704
5078 SUNDE/VALEN 1224 Kvinnherad 1 618   2,01   806
5080 SÆBØVIK 1224 Kvinnherad 472   0,69   682
5081 JONDAL 1227 Jondal 360   0,65   552
5091 SKARDE 1228 Odda 348   0,39   902
5092 ODDA 1228 Odda 4 041   2,16   1 873
5093 TYSSEDAL 1228 Odda 700   0,61   1 154
5094 EITREIM 1228 Odda 838   0,84   999
5095 RØLDAL 1228 Odda 323   0,77   421
5101 LOFTHUS 1231 Ullensvang 504   0,85   592
5102 KINSARVIK 1231 Ullensvang 416   0,57   736
5111 EIDFJORD 1232 Eidfjord 626   0,92   679
5121 ULVIK 1233 Ulvik 471   0,68   694
5132 VOSSEVANGEN 1235 Voss 5 177   4,32   1 198
5133 SKULESTADMOEN 1235 Voss 1 515   1,14   1 328
5134 MØNSHAUGEN/BJØRGUM 1235 Voss 460   0,39   1 179
5141 ÅLVIK 1238 Kvam 645   0,85   758
5142 ØYSTESE 1238 Kvam 1 626   1,56   1 043
5143 NORHEIMSUND 1238 Kvam 1 987   1,87   1 061
5151 EIKELANDSOSEN 1241 Fusa 360   0,7   517
5161 HAGA 1242 Samnanger 835   0,91   915
5171 SØFTELAND 1243 Os 1 088   0,99   1 102
5172 SØRE ØYANE 1243 Os 679   0,94   726
5173 OSØYRO 1243 Os 5 491   4,37   1 256
5174 SØVIK 1243 Os 706   0,5   1 416
5175 HALJEM 1243 Os 991   0,91   1 089
5176 HAGAVIK 1243 Os 1 048   1,05   996
5181 KLOKKARVIK 1245 Sund 624   0,78   795
5182 HAMMARSLAND 1245 Sund 367   0,3   1 235
5183 TÆLAVÅG 1245 Sund 416   0,58   716
5191 SOLSVIK 1246 Fjell 264   0,37   721
5196 SKOGE/MØVIK 1246 Fjell 473   0,33   1 455
5198 VINDENES 1246 Fjell 286   0,34   849
5199 ÅGOTNES 1246 Fjell 667   1,07   625
5200 KNAPPSKOG 1246 Fjell 899   0,75   1 192
5201 ASKØY 1247 Askøy 13 799   13,45   1 026
5211 VAKSDAL 1251 Vaksdal 963   0,73   1 328
5212 STANGHELLE 1251 Vaksdal 756   0,51   1 488
5213 DALE 1251 Vaksdal 1 156   0,86   1 341
5221 HAUSVIK 1253 Osterøy 508   0,33   1 521
5222 LONEVÅG 1253 Osterøy 489   0,66   742
5223 VALESTRANDFOSSEN 1253 Osterøy 827   0,83   1 002
5231 HAUGLAND 1260 Radøy 378   1,03   366
5232 MANGER 1260 Radøy 657   1,03   636
5233 AUSTMARKA 1260 Radøy 364   0,23   1 601
5241 LINDÅS 1263 Lindås 979   1,06   926
5245 KNARVIK 1263 Lindås 3 613   3,26   1 108
5252 ÅRÅS 1264 Austrheim 405   0,41   999
5261 FEDJE 1265 Fedje 425   0,81   527
5281 VÅGE 1223 Tysnes 471   0,85   554
5291 GRANVIN 1234 Granvin 441   0,99   446
5301 STOREBØ 1244 Austevoll 794   1,23   648
5302 BEKKJARVIK 1244 Austevoll 261   0,47   557
5321 FREKHAUG 1256 Meland 1 455   0,98   1 489
5322 KROSSNESET 1256 Meland 262   0,43   614
5323 HOLME 1256 Meland 522   0,46   1 146
5341 NORDVIK i alt 369   0,39   949
  1201 Bergen   333   0,32 1 055
  1243 Os   36   0,07 491
5342 FLESLAND 1201 Bergen 297   0,36   826
5352 KNARREVIK/STRAUME 1246 Fjell 7 921   5,63   1 407
5501 FLORØ 1401 Flora 7 221   5,51   1 310
5502 BRANDSØY 1401 Flora 359   0,45   806
5511 BYRKNES 1411 Gulen 287   0,57   502
5512 EIVINDVIK 1411 Gulen 268   0,39   695
5523 AUSTREIM 1416 Høyanger 394   0,37   1 070
5524 KYRKJEBØ 1416 Høyanger 296   0,36   815
5525 VADHEIM 1416 Høyanger 217   0,4   540
5526 HØYANGER 1416 Høyanger 2 196   1,31   1 673
5531 VIKSØYRI 1417 Vik 1 022   1,27   803
5541 BALESTRAND 1418 Balestrand 811   1,02   796
5553 HERMANNSVERK/LEIKANGER 1419 Leikanger 1 758   2,14   820
5561 SOGNDALSFJØRA 1420 Sogndal 2 448   2,02   1 209
5562 KAUPANGER 1420 Sogndal 858   0,67   1 288
5563 KJØRNES 1420 Sogndal 463   0,3   1 521
5571 AURLANDSVANGEN 1421 Aurland 456   0,51   901
5581 LÆRDALSØYRI 1422 Lærdal 1 017   1,05   972
5591 ØVRE ÅRDAL 1424 Årdal 3 433   2,01   1 708
5592 ÅRDALSTANGEN 1424 Årdal 1 578   1,24   1 276
5593 SEIMSDALEN 1424 Årdal 450   0,28   1 632
5601 GAUPNE 1426 Luster 881   1,31   673
5602 LUSTER 1426 Luster 280   0,53   530
5611 ASKVOLL 1428 Askvoll 617   0,65   950
5622 DALE 1429 Fjaler 886   1,26   705
5623 FLEKKE 1429 Fjaler 218   0,14   1 514
5631 SANDE 1430 Gaular 582   0,54   1 088
5641 LANGHAUGANE 1431 Jølster 396   0,53   751
5643 SKEI 1431 Jølster 374   0,48   780
5651 FØRDE 1432 Førde 7 911   5,20   1 522
5671 SVELGEN 1438 Bremanger 676   0,99   686
5672 KALVÅG 1438 Bremanger 327   0,35   925
5673 BREMANGER 1438 Bremanger 401   0,65   616
5681 RAUDEBERG 1439 Vågsøy 729   0,66   1 100
5682 MÅLØY 1439 Vågsøy 2 163   1,14   1 902
5683 TENNEBØEN 1439 Vågsøy 481   0,53   913
5684 HOLEVIK 1439 Vågsøy 305   0,22   1 373
5685 VÅGSVÅG 1439 Vågsøy 219   0,35   624
5686 BRYGGJA 1439 Vågsøy 352   0,55   639
5691 SELJE 1441 Selje 714   0,72   986
5701 NORDFJORDEID 1443 Eid 2 316   2,56   905
5702 MOGRENDA 1443 Eid 247   0,26   935
5711 GRODÅS 1444 Hornindal 318   0,63   507
5721 SANDANE 1445 Gloppen 2 006   2,29   877
5722 BYRKJELO 1445 Gloppen 306   0,56   550
5731 STRYN 1449 Stryn 1 832   1,81   1 012
5732 INNVIK 1449 Stryn 375   0,7   539
5733 OLDEN 1449 Stryn 451   0,74   612
5741 HARDBAKKE 1412 Solund 241   0,28   857
6001 MOLDE 1502 Molde 17 815   8,76   2 033
6002 HJELSET 1502 Molde 1 116   1,07   1 041
6003 KLEIVE 1502 Molde 518   0,66   780
6004 HOVDENAKKEN 1502 Molde 261   0,35   735
6005 NESJESTRANDA 1502 Molde 324   0,32   1 022
6006 MEK 1502 Molde 217   0,09   2 422
6007 RØBEKK 1502 Molde 277   0,2   1 390
6011 KRISTIANSUND 1503 Kristiansund 16 608   7,51   2 211
6023 HOFFLAND 1504 Ålesund 362   0,29   1 253
6025 ÅLESUND/SPJELKAVIK i alt 35 037   20,91   1 675
  1504 Ålesund   34 880   20,58 1 695
  1531 Sula   157   0,33 471
6026 ÅRSET 1504 Ålesund 437   0,46   944
6027 MYKLEBOST 1504 Ålesund 261   0,3   877
6031 LARSNES 1514 Sande 502   0,62   813
6032 GURSKEN 1514 Sande 218   0,35   628
6041 KVALSVIK 1515 Herøy 274   0,5   550
6042 KVALSUND 1515 Herøy 485   0,59   825
6044 REMØY 1515 Herøy 412   0,51   801
6046 MOLTUSTRANDA 1515 Herøy 326   0,47   700
6047 TJØRVÅG 1515 Herøy 377   0,49   768
6048 FOSNAVÅG/LEINSTRAND 1515 Herøy 3 157   3,62   872
6051 ULSTEINVIK 1516 Ulstein 4 835   4,02   1 203
6052 HADDAL 1516 Ulstein 331   0,35   949
6063 BRANDAL 1517 Hareid 332   0,39   861
6064 HAREID 1517 Hareid 3 535   3,62   976
6071 VOLDA 1519 Volda 4 706   3,64   1 294
6081 ØRSTA 1520 Ørsta 5 865   5,06   1 160
6082 SÆTRE 1520 Ørsta 427   0,71   600
6091 SJØHOLT 1523 Ørskog 1 016   1,27   801
6101 SYLTE 1524 Norddal 317   0,63   507
6111 STRANDA 1525 Stranda 2 238   2,32   966
6112 HELLESYLT 1525 Stranda 253   0,47   540
6113 UKSVIKA 1525 Stranda 251   0,29   851
6121 STORDAL 1526 Stordal 601   0,75   803
6131 IKORNES 1528 Sykkylven 541   0,63   855
6132 STRAUMGJERDET 1528 Sykkylven 459   0,53   867
6133 SYKKYLVEN 1528 Sykkylven 3 723   3,57   1 042
6141 SKODJE 1529 Skodje 1 494   1,49   1 001
6142 VALLE 1529 Skodje 355   0,27   1 312
6151 LANGEVÅG 1531 Sula 6 129   7,35   834
6165 ROALD 1532 Giske 683   0,78   875
6166 LEITEBAKK 1532 Giske 597   0,6   989
6167 GISKE 1532 Giske 505   0,59   855
6168 NORDSTRAND 1532 Giske 2 708   2,60   1 041
6171 AUSTNES 1534 Haram 371   0,53   699
6172 BRATTVÅG 1534 Haram 1 888   1,53   1 230
6173 VATNE 1534 Haram 803   0,84   956
6174 SØVIK 1534 Haram 586   0,69   847
6175 EIDSVIK 1534 Haram 528   0,66   795
6176 LONGVA 1534 Haram 248   0,37   662
6181 TOMRA 1535 Vestnes 1 098   1,37   800
6182 VESTNES 1535 Vestnes 1 880   1,94   969
6185 TRESFJORD 1535 Vestnes 254   0,49   522
6191 ISFJORDEN 1539 Rauma 1 184   1,18   1 003
6192 ÅNDALSNES 1539 Rauma 2 023   2,15   942
6193 BRØNNSLETTEN 1539 Rauma 284   0,13   2 142
6194 VOLL 1539 Rauma 416   0,76   548
6201 EIDSVÅG 1543 Nesset 810   1,10   736
6202 RAUSAND 1543 Nesset 304   0,52   584
6211 MIDSUND 1545 Midsund 443   0,61   726
6221 STEINSHAMN 1546 Sandøy 477   0,67   717
6231 AUKRA 1547 Aukra 286   0,41   691
6233 VARHAUGVIKA 1547 Aukra 343   0,51   673
6241 ELNESVÅGEN 1548 Fræna 2 035   1,77   1 149
6242 BUD 1548 Fræna 712   0,66   1 081
6244 TORNES 1548 Fræna 388   0,4   979
6248 MALME 1548 Fræna 404   0,33   1 207
6249 SYLTE 1548 Fræna 225   0,23   980
6251 EIDE 1551 Eide 974   1,37   710
6261 STORBAKKEN 1556 Frei 456   0,31   1 466
6264 SOLSLETTA 1556 Frei 570   0,55   1 046
6265 KVALVÅG 1556 Frei 254   0,21   1 190
6266 RENSVIK 1556 Frei 1 849   1,73   1 071
6271 TINGVOLLVÅGEN 1560 Tingvoll 962   1,44   669
6281 GRØA 1563 Sunndal 479   0,43   1 123
6282 HOELSAND 1563 Sunndal 376   0,22   1 703
6283 SUNNDALSØRA 1563 Sunndal 3 925   2,99   1 314
6284 ÅLVUND 1563 Sunndal 216   0,24   901
6291 SKEI/SURNADALSØRA 1566 Surnadal 1 868   2,03   920
6301 RINDAL 1567 Rindal 595   0,83   721
6311 AURE 1569 Aure 571   0,66   867
6331 DYRNESVÅGEN 1573 Smøla 254   0,86   294
6332 VEIDHOLMEN 1573 Smøla 325   0,25   1 303
6341 FISKÅBYGD 1511 Vanylven 346   0,64   536
6351 KÅRVÅG 1554 Averøy 267   0,39   689
6352 KJERKEVÅG 1554 Averøy 427   0,55   777
6353 LANGØY 1554 Averøy 355   0,64   555
6361 BATNFJORDSØRA 1557 Gjemnes 285   0,43   663
6362 TORVIK 1557 Gjemnes 259   0,39   672
6501 TRONDHEIM 1601 Trondheim 138 538   57,82   2 396
6502 TROLLA 1601 Trondheim 462   0,25   1 816
6503 SPONGDAL 1601 Trondheim 252   0,17   1 445
6504 RINGVOL 1601 Trondheim 301   0,24   1 236
6511 KYRKSÆTERØRA 1612 Hemne 2 370   2,46   962
6521 FILLAN 1617 Hitra 374   0,73   510
6531 HAMMARVIKA 1620 Frøya 410   0,88   465
6532 SISTRANDA 1620 Frøya 561   0,9   622
6534 MAUSUND 1620 Frøya 210   0,4   523
6541 UTHAUG 1621 Ørland 391   0,39   999
6542 OPPHAUG 1621 Ørland 336   0,55   614
6543 BREKSTAD 1621 Ørland 1 602   1,48   1 081
6544 OTTERSBO 1621 Ørland 325   0,25   1 282
6551 SELBEKKEN 1622 Agdenes 385   0,65   596
6561 RÅKVÅGEN 1624 Rissa 269   0,56   479
6562 ÅRNSET 1624 Rissa 855   0,87   987
6571 BOTNGÅRD 1627 Bjugn 1 021   0,98   1 037
6572 LYSØYSUND 1627 Bjugn 273   0,6   458
6581 Å 1630 Åfjord 1 036   1,34   776
6591 OPPDAL 1634 Oppdal 3 470   3,44   1 010
6601 BERKÅK 1635 Rennebu 873   1,20   728
6611 LØKKEN 1636 Meldal 961   1,59   604
6612 STORÅS 1636 Meldal 294   0,46   634
6613 MELDAL 1636 Meldal 502   0,9   557
6614 AA 1636 Meldal 307   0,58   533
6615 GADDÅSEN 1636 Meldal 276   0,36   768
6621 ORKANGER/FANNREM 1638 Orkdal 5 749   5,07   1 133
6622 SVORKMO 1638 Orkdal 226   0,48   469
6623 VORMSTAD 1638 Orkdal 247   0,26   947
6624 GJØLME 1638 Orkdal 432   0,49   876
6631 RØROS 1640 Røros 2 513   2,89   868
6632 GLÅMOS 1640 Røros 204   0,34   602
6641 STØREN 1648 Midtre Gauldal 1 625   2,34   695
6651 MELHUS 1653 Melhus 3 883   2,93   1 326
6652 KVÅL 1653 Melhus 449   0,45   994
6653 LER 1653 Melhus 345   0,46   747
6654 LUNDAMO 1653 Melhus 856   0,82   1 042
6655 HOVIN 1653 Melhus 409   0,47   864
6656 KORSVEGEN 1653 Melhus 479   0,54   886
6667 EGGKLEIVA 1657 Skaun 203   0,16   1 281
6668 BUVIKA/ILHAUGEN 1657 Skaun 1 593   1,18   1 347
6669 BØRSA 1657 Skaun 314   0,41   765
6671 KLÆBU 1662 Klæbu 2 591   1,56   1 657
6672 TANEM 1662 Klæbu 785   0,51   1 554
6681 MALVIK i alt 5 790   2,86   2 027
  1601 Trondheim   588   0,19 3 054
  1663 Malvik   5 202   2,66 1 953
6682 MURUVIK 1663 Malvik 315   0,39   801
6683 HOMMELVIK 1663 Malvik 2 505   1,94   1 290
6684 SMISKARET 1663 Malvik 980   0,37   2 643
6691 MEBONDEN 1664 Selbu 690   1,13   612
7001 SPARBU 1702 Steinkjer 578   0,52   1 119
7002 MÆRE 1702 Steinkjer 449   0,43   1 048
7003 STEINKJER 1702 Steinkjer 9 989   7,63   1 309
7004 LERKEHAUG 1702 Steinkjer 375   0,26   1 467
7005 SUNNAN 1702 Steinkjer 204   0,29   709
7006 VELDE 1702 Steinkjer 439   0,6   735
7012 BANGSUND 1703 Namsos 828   0,79   1 046
7013 NAMSOS 1703 Namsos 8 452   6,41   1 318
7021 MIDTBYGDA 1711 Meråker 746   1,25   598
7031 HEGRA 1714 Stjørdal 562   0,72   780
7033 SKATVAL 1714 Stjørdal 632   0,54   1 164
7034 STJØRDALSHALSEN 1714 Stjørdal 8 311   5,83   1 424
7035 HELL 1714 Stjørdal 848   1,15   736
7036 KVITHAMMER 1714 Stjørdal 237   0,15   1 547
7041 LEKSVIK 1718 Leksvik 893   1,36   654
7042 VANVIKAN 1718 Leksvik 656   0,63   1 040
7051 LEVANGER 1719 Levanger 6 192   4,39   1 409
7052 SKOGN 1719 Levanger 1 772   1,23   1 435
7053 ÅSEN 1719 Levanger 356   0,48   746
7054 MOMARKA 1719 Levanger 1 293   0,52   2 467
7055 NESET 1719 Levanger 245   0,07   3 638
7056 MULE 1719 Levanger 308   0,27   1 135
7057 EKNE 1719 Levanger 277   0,24   1 167
7062 TRONES 1721 Verdal 441   0,2   2 258
7064 LYSTHAUGEN 1721 Verdal 354   0,27   1 301
7065 VUKU 1721 Verdal 220   0,29   770
7066 FORBREGD/LIEN 1721 Verdal 676   0,34   2 012
7068 VERDALSØRA 1721 Verdal 6 803   5,12   1 330
7071 MALM 1724 Verran 1 235   1,38   895
7072 FOLLAFOSS 1724 Verran 474   0,72   657
7081 NAMDALSEID 1725 Namdalseid 277   0,26   1 080
7091 HYLLA 1729 Inderøy 355   0,32   1 104
7092 RØRA STASJON 1729 Inderøy 451   0,54   834
7093 STRAUMEN 1729 Inderøy 1 045   1,04   1 010
7094 GANGSTADHAUGEN 1729 Inderøy 214   0,15   1 459
7095 SMÅLAND 1729 Inderøy 332   0,24   1 390
7101 SNÅSA 1736 Snåsa 766   1,39   553
7111 SANDVIKA 1738 Lierne 221   0,49   451
7142 GRONG 1742 Grong 951   1,28   744
7151 HØYLANDET 1743 Høylandet 370   0,52   710
7161 SKAGE 1744 Overhalla 616   0,55   1 123
7162 RANEMSLETTA 1744 Overhalla 336   0,52   649
7163 SVALIA 1744 Overhalla 243   0,16   1 557
7164 SKOGMO 1744 Overhalla 247   0,61   406
7171 LAUVSNES 1749 Flatanger 459   0,61   755
7181 RØRVIK 1750 Vikna 2 432   1,65   1 475
7194 KOLVEREID 1751 Nærøy 1 263   1,13   1 115
7501 BODØ 1804 Bodø 30 452   12,97   2 349
7502 LØDING 1804 Bodø 2 516   1,34   1 882
7503 LØPSMARKA 1804 Bodø 2 405   0,73   3 283
7511 BJERKVIK 1805 Narvik 1 192   1,35   883
7512 NARVIK 1805 Narvik 13 874   6,30   2 202
7513 BEISFJORD 1805 Narvik 529   0,77   689
7514 HÅKVIK 1805 Narvik 548   0,54   1 014
7521 TERRÅK 1811 Bindal 645   0,66   977
7531 VIK 1812 Sømna 342   0,67   507
7532 BERG i alt 456   0,6   761
  1812 Sømna   439   0,56 782
  1813 Brønnøy   17   0,04 448
7541 HOMMELSTØ 1813 Brønnøy 269   0,64   418
7542 BRØNNØYSUND 1813 Brønnøy 3 694   2,79   1 323
7551 GLADSTAD 1815 Vega 247   0,48   518
7561 SILVALEN 1818 Herøy 629   0,87   721
7571 TJØTTA 1820 Alstahaug 252   0,26   985
7572 SANDNESSJØEN 1820 Alstahaug 5 165   3,42   1 510
7581 MOSJØEN 1824 Vefsn 9 630   5,87   1 641
7591 TROFORS 1825 Grane 833   0,78   1 062
7601 HATTFJELLDAL 1826 Hattfjelldal 613   0,75   819
7611 NESNA 1828 Nesna 1 165   1,02   1 143
7621 HEMNESBERGET 1832 Hemnes 1 253   1,12   1 123
7622 FINNEIDFJORD 1832 Hemnes 359   0,55   655
7623 BJERKA 1832 Hemnes 415   0,83   500
7624 KORGEN 1832 Hemnes 791   1,12   705
7631 MO I RANA 1833 Rana 17 711   11,01   1 608
7632 STORFORSHEI 1833 Rana 688   0,58   1 196
7633 HAKKNES 1833 Rana 1 839   1,24   1 479
7641 LOVUND 1834 Lurøy 260   0,44   590
7651 HUSØY 1835 Træna 329   0,35   939
7661 ØRNES 1837 Meløy 1 505   1,64   920
7662 GLOMFJORD 1837 Meløy 1 151   1,26   914
7663 REIPÅ 1837 Meløy 294   0,45   649
7671 INNDYR 1838 Gildeskål 655   0,79   831
7672 SØRARNØY 1838 Gildeskål 207   0,67   311
7681 ROGNAN 1840 Saltdal 2 447   2,70   907
7682 RØKLAND 1840 Saltdal 485   0,82   592
7691 SULITJELMA 1841 Fauske 491   0,67   728
7692 FAUSKE 1841 Fauske 5 719   4,35   1 315
7693 STRØMSNES 1841 Fauske 433   0,75   581
7701 RØSVIK 1845 Sørfold 225   0,51   441
7702 STRAUMEN 1845 Sørfold 810   0,76   1 071
7711 HAMARØY 1849 Hamarøy 469   0,66   715
7721 KJØPSVIK 1850 Tysfjord 1 039   1,12   932
7731 LØDINGEN 1851 Lødingen 1 797   1,55   1 159
7742 FJELLDAL 1852 Tjeldsund 327   0,67   488
7743 RAMSUND 1852 Tjeldsund 292   0,51   571
7752 BOGEN 1853 Evenes 410   0,62   663
7761 BALLANGEN 1854 Ballangen 747   1,03   723
7771 RØSTLANDET 1856 Røst 345   0,57   603
7781 SØRLAND 1857 Værøy 525   1,12   469
7801 STAMSUND 1860 Vestvågøy 876   1,07   818
7802 LEKNES 1860 Vestvågøy 2 059   2,06   1 000
7803 BALLSTAD 1860 Vestvågøy 607   0,65   929
7804 GRAVDAL 1860 Vestvågøy 1 462   1,37   1 065
7811 SKROVA 1865 Vågan 216   0,19   1 132
7812 KABELVÅG 1865 Vågan 1 612   1,17   1 383
7813 HENNINGSVÆR 1865 Vågan 395   0,29   1 339
7814 SVOLVÆR 1865 Vågan 3 917   2,04   1 924
7821 STOKMARKNES 1866 Hadsel 3 025   2,42   1 248
7822 MELBU 1866 Hadsel 2 175   1,83   1 189
7831 BØ 1867 Bø 690   1,36   507
7842 ALSVÅG 1868 Øksnes 352   0,34   1 047
7843 MYRE 1868 Øksnes 1 987   1,66   1 200
7851 SORTLAND 1870 Sortland 4 071   3,12   1 306
7852 SIGERFJORD 1870 Sortland 604   0,84   723
7853 STRAND 1870 Sortland 436   0,34   1 297
7861 ANDENES 1871 Andøy 2 948   1,87   1 579
7862 BLEIK 1871 Andøy 468   0,42   1 124
7865 RISØYHAMN 1871 Andøy 213   0,36   589
7872 SØRVÅGEN 1874 Moskenes 481   0,73   661
7891 LEIRFJORD 1822 Leirfjord 438   0,7   626
7931 MISVÆR 1842 Skjerstad 249   0,42   590
8001 KILBOTN 1901 Harstad 744   0,87   854
8003 HARSTAD 1901 Harstad 18 380   10,47   1 756
8004 KASFJORD 1901 Harstad 288   0,34   855
8011 TROMSØ 1902 Tromsø 48 179   20,86   2 310
8013 KALDFJORD 1902 Tromsø 756   0,75   1 009
8016 SOMMARØY 1902 Tromsø 243   0,36   668
8018 MOVIK 1902 Tromsø 323   0,29   1 127
8021 BORKENES 1911 Kvæfjord 1 472   1,32   1 113
8031 EVENSKJÆR 1913 Skånland 587   0,64   911
8032 GROV 1913 Skånland 296   0,6   490
8033 TOVIK 1913 Skånland 212   0,47   447
8051 IBESTAD 1917 Ibestad 466   0,79   588
8061 SETERMOEN 1922 Bardu 2 236   3,06   730
8071 SJØVEGAN 1923 Salangen 730   0,88   834
8081 MOEN 1924 Målselv 830   1,01   823
8084 HEGGELIA i alt 1 111   1,52   732
  1922 Bardu   12   0,03 346
  1924 Målselv   1 099   1,48 741
8085 ANDSELV 1924 Målselv 709   0,75   947
8086 ANDSLIMOEN 1924 Målselv 561   0,66   855
8091 SØRREISA 1925 Sørreisa 1 354   1,87   724
8101 GRYLLEFJORD 1928 Torsken 489   0,27   1 799
8102 TORSKEN 1928 Torsken 207   0,29   702
8111 SENJEHOPEN 1929 Berg 322   0,48   666
8113 SKALAND 1929 Berg 221   0,38   579
8121 FINNSNES 1931 Lenvik 3 591   3,11   1 155
8122 SILSAND 1931 Lenvik 1 239   0,9   1 374
8123 GIBOSTAD 1931 Lenvik 389   0,42   920
8124 HUSØY 1931 Lenvik 218   0,13   1 662
8125 FJORDGARD 1931 Lenvik 225   0,22   1 018
8131 STORSTEINNES 1933 Balsfjord 857   1,11   769
8132 NORDKJOSBOTN 1933 Balsfjord 369   0,68   541
8141 HANSNES 1936 Karlsøy 319   0,46   700
8151 FURUFLATEN 1938 Lyngen 246   0,45   551
8152 LYNGSEIDET 1938 Lyngen 802   0,9   887
8161 OLDERDALEN 1940 Kåfjord - Gaivuotna 294   0,5   587
8171 SKJERVØY 1941 Skjervøy 2 337   1,26   1 848
8181 SØRKJOSEN 1942 Nordreisa 895   0,83   1 079
8182 STORSLETT 1942 Nordreisa 1 305   1,53   850
8221 TENNEVOLL 1920 Lavangen 275   0,48   569
8252 FOSSMO 1939 Storfjord 398   0,01   43 905
8501 HAMMERFEST 2004 Hammerfest 6 582   2,68   2 459
8502 FORSØL 2004 Hammerfest 212   0,17   1 230
8511 VARDØ 2002 Vardø 2 457   1,25   1 969
8512 KIBERG 2002 Vardø 273   0,33   837
8521 VADSØ 2003 Vadsø 5 076   3,34   1 518
8522 VESTRE JAKOBSELV 2003 Vadsø 515   0,8   643
8531 KAUTOKEINO 2011 Guovdageaidnu-Kautokeino 1 084   1,79   604
8542 ALTA 2012 Alta 11 045   8,11   1 362
8543 RAFSBOTN 2012 Alta 347   0,51   676
8544 TVERRELVDALEN 2012 Alta 255   0,44   581
8551 ØKSFJORD 2014 Loppa 555   0,4   1 401
8561 SØRVÆR 2015 Hasvik 235   0,16   1 433
8562 BREIVIKBOTN 2015 Hasvik 353   0,39   914
8563 HASVIK 2015 Hasvik 416   0,53   792
8571 RYPEFJORD 2004 Hammerfest 1 752   0,87   2 017
8581 KVALSUND 2017 Kvalsund 276   0,29   945
8592 HAVØYSUND 2018 Måsøy 1 169   0,72   1 622
8602 HONNINGSVÅG 2019 Nordkapp 2 568   1,16   2 210
8603 NORDVÅGEN 2019 Nordkapp 446   0,22   2 031
8611 LAKSELV 2020 Porsanger 2 037   2,13   958
8621 KARASJOK 2021 Karasjohka-Karasjok 1 917   2,16   886
8631 KJØLLEFJORD 2022 Lebesby 1 042   0,5   2 087
8641 MEHAMN 2023 Gamvik 843   0,59   1 425
8642 GAMVIK 2023 Gamvik 229   0,33   696
8651 BERLEVÅG 2024 Berlevåg 1 188   0,83   1 436
8661 TANA BRU 2025 Deatnu - Tana 528   0,73   725
8671 BÅTSFJORD 2028 Båtsfjord 2 404   1,48   1 621
8682 HESSENG 2030 Sør-Varanger 1 532   1,15   1 335
8683 BJØRNEVATN 2030 Sør-Varanger 2 406   1,94   1 243
8684 KIRKENES 2030 Sør-Varanger 3 236   1,88   1 725
1  Grunnet registerkvaliteten pr. 1.1.1999 er folkemengden i tettstedet Vågåmo for lav. Beregninger pr 1.1.2000 viser at tettstedet faktisk har ca. 1 360 innbyggere.
2  Rettet 21.12.2000.

Standardtegn i tabeller