Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Svalbard

5 Privathusholdninger og personer i privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse. De norske bosetningene på Svalbard. 1. juli 2012. Antall og prosent
Husholdninstørrelse Privathusholdninger Personer i privathusholdnger
Antall Prosent Norge prosent1 Antall Prosent Norge prosent1
I alt 1 141  100  100 2 195  100  100
1 person  623 54,6 39,7  623,0 28,4 17,9
2 personer  233 20,4 27,8  466,0 21,2 25,1
3 personer  109 9,6 12,6  327,0 14,9 17,1
4 personer  119 10,4 12,7  476,0 21,7 23,0
5 personer eller flere 57 5,0 7,1  303,0 13,8 16,9
1  Per 1. januar 2011.

Standardtegn i tabeller