Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Svalbard

4 Folkemengde 1. juli 2012 og endringene 1. halvår 2012. De norske bosettingene på Svalbard
Bostedsland eller del av land Folkemengde 1.1. 2012 Endringer i 1. halvår 2012 Folkemengde 1.7. 2012
Fødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Korreksjon Folketilvekst
Svalbard i alt 2 115 15 - 15  206  144 62 3 80 2 195
                     
Nord-Norge  754 5 - 5 51 38 13 -1 17  771
Sør-Norge  984 10 - 10  104 82 22 1 33 1 017
Utlandet  377 - - - 51 24 27 3 30  407

Standardtegn i tabeller