Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Svalbard

3 Folkemengde i de norske bosettingene på Svalbard, etter kjønn og bosted utenfor Svalbard 1. juli 2012
Bostedsfylke,- kommune eller-land Absolutte tall Prosent
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Svalbard i alt 2 195 1 278  917  100,0  100,0  100,0
Norge 1 788 1 080  708 81,5 84,5 77,2
Utlandet  407  198  209 18,5 15,5 22,8
             
Fylke 1 788 1 080  708  100,0  100,0  100,0
Østfold 46 27 19 2,6 2,5 2,7
Akershus 87 52 35 4,9 4,8 4,9
Oslo  128 67 61 7,2 6,2 8,6
Hedmark 50 31 19 2,8 2,9 2,7
Oppland 66 39 27 3,7 3,6 3,8
Buskerud 55 32 23 3,1 3,0 3,2
Vestfold 34 21 13 1,9 1,9 1,8
Telemark 28 19 9 1,6 1,8 1,3
Aust-Agder 25 13 12 1,4 1,2 1,7
Vest-Agder 27 20 7 1,5 1,9 1,0
Rogaland 46 22 24 2,6 2,0 3,4
Hordaland 88 45 43 4,9 4,2 6,1
Sogn og Fjordane 30 19 11 1,7 1,8 1,6
Møre og Romsdal 67 39 28 3,7 3,6 4,0
Sør-Trøndelag  144 86 58 8,1 8,0 8,2
Nord-Trøndelag 96 67 29 5,4 6,2 4,1
Nordland  323  200  123 18,1 18,5 17,4
Troms Romsa  369  234  135 20,6 21,7 19,1
Finnmark Finnmárku 79 47 32 4,4 4,4 4,5
             
Største kommuner            
Tromsø  160 90 70 8,9 8,3 9,9
Oslo  128 67 61 7,2 6,2 8,6
Trondheim 65 35 30 3,6 3,2 4,2
Bodø 53 28 25 3,0 2,6 3,5
Bergen 46 18 28 2,6 1,7 4,0
Narvik 46 29 17 2,6 2,7 2,4
Sørreisa 27 19 8 1,5 1,8 1,1
Balsfjord 27 23 4 1,5 2,1 0,6
Lenvik 24 19 5 1,3 1,8 0,7
             
Største land            
Thailand  106 37 69 26,0 18,7 33,0
Sverige 89 53 36 21,9 26,8 17,2
Russland 36 16 20 8,8 8,1 9,6
Tyskland 18 10 8 4,4 5,1 3,8
Danmark 17 8 9 4,2 4,0 4,3
Filippinene 15 6 9 3,7 3,0 4,3
Kroatia 14 7 7 3,4 3,5 3,3

Standardtegn i tabeller