Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Svalbard

2 Folkemengde i de norske bosettingene på Svalbard, etter kjønn og alder 1. juli 2012
Alder Absolutte tall Prosent
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 2 195 1 278  917  100,0 58,2 41,8
             
 0- 4  148 74 74  100,0 50,3 49,7
 5- 9  140 79 61  100,0 56,4 43,6
10-14 98 52 46  100,0 53,1 46,9
15-19  102 60 42  100,0 58,8 41,2
20-24  135 79 56  100,0 58,5 41,5
25-29  227  124  103  100,0 54,6 45,4
30-34  244  137  107  100,0 56,1 43,9
35-39  251  160 91  100,0 63,7 36,3
40-44  220  120  100  100,0 54,5 45,5
45-49  200  109 91  100,0 54,5 45,5
50-54  170  119 51  100,0 70,0 30,0
55-59  139 89 50  100,0 64,0 36,0
60-64 78 49 29  100,0 62,8 37,2
65-69 27 17 10  100,0 63,0 37,0
70- 16 10 6  100,0 62,5 37,5
             
 0 21 10 11  100,0 47,6 52,4
 1- 5  158 83 75  100,0 52,8 47,2
 6-12  168 91 77  100,0 54,2 45,8
13-15 62 38 24  100,0 61,3 38,7
16-19 79 43 36  100,0 54,4 45,6
20-44 1 077  620  457  100,0 57,6 42,4
45-66  602  375  227  100,0 62,3 37,7
67- 28 18 10  100,0 64,3 35,7

Standardtegn i tabeller