Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Svalbard

1 Folkemengde i bosettingene på Svalbard
  I alt1 Norske bosettinger3 Russiske bosettinger4 Polsk bosetting5
  Norske bosettinger i alt Registrert bosatt på fastlandet Fra utlandet, ikke registrert bosatt på fastlandet
1.1.1990 3 544 .. 1 125 .. 2 407 12
1.1.1991 3 405 .. 1 135 .. 2 260 10
1.1.1992 3 309 .. 1 148 .. 2 151 10
1.1.1993 3 017 .. 1 050 .. 1 958 9
1.1.1994 2 977 .. 1 097 .. 1 870 10
1.1.1995 2 906 .. 1 218 .. 1 679 9
1.1.1996 2 844 .. 1 230 .. 1 604 10
1.1.1997 2 827 .. 1 335 .. 1 482 10
1.1.1998 2 596 .. 1 438 .. 1 149 9
1.1.1999 2 423 .. 1 476 ..  939 8
1.1.2000 2 376 .. 1 475 ..  893 8
1.1.2001 2 616 .. 1 704 ..  903 9
1.1.2002 2 529 .. 1 570 ..  950 9
1.1.2003 2 489 .. 1 562 ..  918 9
1.1.2004 2 375 .. 1 581 ..  786 8
1.1.2005 2 400 .. 1 645 ..  747 8
1.1.2006 2 266 .. 1 721 ..  535 10
1.1.2007 2 338 .. 1 781 ..  550 7
1.1.2008 2 449 .. 1 821 ..  620 8
1.1.20092 2 565 2 085 1 792  293  470 10
1.7.20096 2 573 2 140 1 818  322  423 10
1.1.20107 2 490 2 061 1 759  302  420 9
1.7.2010 2 529 2 071 1 747  324  449 9
1.1.2011 2 394 2 017 1 695  322  370 7
1.7.20118 2 527 2 104 1 741  363  425 10
1.1.20129 2 528 2 115 1 738  377  404 9
1.7.201210 2 642 2 195 1 788  407  439 8
1  I alt-tallene før 1.1.2009 omfatter ikke utenlandske innbyggere i de norske bosettingene.
2  Fra 1. januar 2009 er tallene for norske bosettinger hentet fra Befolkningsregisteret for Svalbard.
3  Omfatter de to bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund.
4  Består av bosettingen i Barentsburg. Før 1993 sovjetisk.
5  Består av bosettingen på Hornsund, en permanent forskningsstasjon ledet av Det Polske Vitenskapsakademi.
6  Tall for russiske bosettinger er per 8.9.2009.
7  Tall for russiske bosettinger er per 9.4.2010.
8  Tall for russiske og polske bosettinger er per 1.9.2011.
9  Tall for russiske og polske bosettinger er per 15.11.2011.
10  Tall for russiske og polske bosettinger er per 1.9.2012.

Standardtegn i tabeller