Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Svalbard

4 Folkemengde 1. januar 2010 og endringene 2. halvår 2009. De norske bosettingene på Svalbard
Bostedsland eller del av land Folkemengde
1. juli 2009
Endringer i 2. halvår 2009 Folkemengde
1. januar 2010
Fødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Korreksjon Folketilvekst
Svalbard i alt 2 140 0 7 -7  202  276 -74 -7 -88 2 052
                     
Nord-Norge  848 0 4 -4 50 98 -48 -5 -57  791
Sør-Norge  970 0 3 -3  121  131 -10 -4 -17  953
Utlandet  322 0 0 0 31 47 -16 2 -14  308

Standardtegn i tabeller