Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Svalbard

3 Folkemengde i de norske bosettingene på Svalbard, etter kjønn og bosted utenfor Svalbard. 1. januar 2010
Bostedsfylke, -kommune eller -land Absolutte tall Prosent
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Svalbard i alt 2 052 1 164  888  100,0  100,0  100,0
Norge 1 744 1 016  728 85,0 87,3 82,0
Utlandet  308  148  160 15,0 12,7 18,0
             
Fylke 1 744 1 016  728  100,0  100,0  100,0
Østfold 34 18 16 1,9 1,8 2,2
Akershus 87 48 39 5,0 4,7 5,4
Oslo 84 34 50 4,8 3,3 6,9
Hedmark 45 26 19 2,6 2,6 2,6
Oppland 46 30 16 2,6 3,0 2,2
Buskerud 57 30 27 3,3 3,0 3,7
Vestfold 43 22 21 2,5 2,2 2,9
Telemark 31 16 15 1,8 1,6 2,1
Aust-Agder 18 11 7 1,0 1,1 1,0
Vest-Agder 38 21 17 2,2 2,1 2,3
Rogaland 58 35 23 3,3 3,4 3,2
Hordaland 81 39 42 4,6 3,8 5,8
Sogn og Fjordane 22 14 8 1,3 1,4 1,1
Møre og Romsdal 79 48 31 4,5 4,7 4,3
Sør-Trøndelag  126 69 57 7,2 6,8 7,8
Nord-Trøndelag  104 68 36 6,0 6,7 4,9
Nordland  342  208  134 19,6 20,5 18,4
Troms Romsa  358  225  133 20,5 22,1 18,3
Finnmark Finnmárku 91 54 37 5,2 5,3 5,1
             
Største kommuner 1 744 1 016  728  100,0  100,0  100,0
Tromsø  143 80 63 8,2 7,9 8,7
Oslo 84 34 50 4,8 3,3 6,9
Trondheim 63 31 32 3,6 3,1 4,4
Bodø 56 29 27 3,2 2,9 3,7
Bergen 48 20 28 2,8 2,0 3,8
Narvik 42 23 19 2,4 2,3 2,6
Fauske 31 22 9 1,8 2,2 1,2
Balsfjord 27 24 3 1,5 2,4 0,4
Målselv 26 15 11 1,5 1,5 1,5
             
Største land  308  148  160  100,0  100,0  100,0
Thailand 96 33 63 31,2 22,3 39,4
Sverige 53 28 25 17,2 18,9 15,6
Russland 29 13 16 9,4 8,8 10,0
Tyskland 24 18 6 7,8 12,2 3,8
Danmark 14 7 7 4,5 4,7 4,4
Kroatia 11 7 4 3,6 4,7 2,5
Filippinene 9 - 9 2,9 - 5,6

Standardtegn i tabeller