Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Svalbard

2 Folkemengde i de norske bosettingene på Svalbard, etter kjønn og alder. 1. januar 2010
Alder Absolutte tall Prosent
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 2 052 1 164  888  100,0 56,7 43,3
             
 0- 4  142 72 70  100,0 50,7 49,3
 5- 9  118 63 55  100,0 53,4 46,6
10-14  109 58 51  100,0 53,2 46,8
15-19 83 42 41  100,0 50,6 49,4
20-24  127 61 66  100,0 48,0 52,0
25-29  217  111  106  100,0 51,2 48,8
30-34  244  147 97  100,0 60,2 39,8
35-39  240  141 99  100,0 58,8 41,3
40-44  223  119  104  100,0 53,4 46,6
45-49  157 98 59  100,0 62,4 37,6
50-54  173  109 64  100,0 63,0 37,0
55-59  115 70 45  100,0 60,9 39,1
60-64 70 48 22  100,0 68,6 31,4
65-69 23 17 6  100,0 73,9 26,1
70- 11 8 3  100,0 72,7 27,3
             
 0 27 13 14  100,0 48,1 51,9
 1- 5  142 76 66  100,0 53,5 46,5
 6-12  156 81 75  100,0 51,9 48,1
13-15 66 32 34  100,0 48,5 51,5
16-19 61 33 28  100,0 54,1 45,9
20-44 1 051  579  472  100,0 55,1 44,9
45-66  527  335  192  100,0 63,6 36,4
67- 22 15 7  100,0 68,2 31,8

Standardtegn i tabeller