Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Svalbard

1 Folkemengde i bosetningene på Svalbard
  I alt Norske bosettinger2 Russiske bosettinger3 Polsk bosetting4
  Registrert bosatt på fastlandet Fra utlandet, ikke registrert bosatt på fastlandet
1.1.1990 3 544 1 125 .. 2 407 12
1.1.1991 3 405 1 135 .. 2 260 10
1.1.1992 3 309 1 148 .. 2 151 10
1.1.1993 3 017 1 050 .. 1 958 9
1.1.1994 2 977 1 097 .. 1 870 10
1.1.1995 2 906 1 218 .. 1 679 9
1.1.1996 2 844 1 230 .. 1 604 10
1.1.1997 2 827 1 335 .. 1 482 10
1.1.1998 2 596 1 438 .. 1 149 9
1.1.1999 2 423 1 476 ..  939 8
1.1.2000 2 376 1 475 ..  893 8
1.1.2001 2 616 1 704 ..  903 9
1.1.2002 2 529 1 570 ..  950 9
1.1.2003 2 489 1 562 ..  918 9
1.1.2004 2 375 1 581 ..  786 8
1.1.2005 2 400 1 645 ..  747 8
1.1.2006 2 266 1 721 ..  535 10
1.1.2007 2 338 1 781 ..  550 7
1.1.2008 2 449 1 821 ..  620 8
1.1.20091 2 565 1 792  293  470 10
1.7.2009 2 573 1 818  322 5 423 10
1.1.2010 2 481 1 744  308 6 420 9
1  Fra 1. januar 2009 er tallene for norske bosettinger hentet fra Befolkningsregisteret for Svalbard.
2  Omfatter de to bosetningene Longyearbyen og Ny-Ålesund.
3  Består av bosetningen i Barentsburg. Før 1993 sovjetisk.
4  Består av bosetningen på Hornsund, en permanent forskningsstasjon ledet av Det Polske Vitenskapsakademi.
5  8. september 2009.
6  9. april 2010.

Standardtegn i tabeller