Statistisk sentralbyrå

Bedrifter

2 Bedrifter, etter ansattegrupper og fylke. 1. januar 2012
Fylke Bedrifter i alt Uten ansatte 1-4 ansatte 5-9 ansatte 10-19 ansatte 20-49 ansatte 50-99 ansatte 100-249 ansatte 250 ansatte og over
I alt  487 138  291 309  105 174 38 951 26 325 17 443 5 007 2 286  643
Østfold 25 580 15 423 5 586 2 024 1 320  848  241  114 24
Akershus 49 167 29 782 10 842 3 620 2 410 1 707  505  237 64
Oslo 69 440 42 716 14 651 4 899 3 365 2 347  788  475  199
Hedmark 20 198 12 666 4 023 1 563 1 035  669  163 71 8
Oppland 22 110 14 190 4 270 1 600 1 127  679  180 54 10
Buskerud 27 649 16 812 6 017 2 078 1 420  942  264 91 25
Vestfold 22 585 13 373 5 157 1 784 1 148  782  227 98 16
Telemark 16 519 9 811 3 583 1 363  889  661  137 66 9
Aust-Agder 10 522 6 051 2 409  969  604  351 99 36 3
Vest-Agder 17 269 10 303 3 634 1 454  984  625  163 85 21
Rogaland 38 963 22 909 8 306 3 078 2 265 1 594  496  242 73
Hordaland 41 986 24 635 8 953 3 478 2 431 1 712  465  231 81
Sogn og Fjordane 13 420 8 202 2 865 1 109  680  412  109 38 5
Møre og Romsdal 24 951 14 315 5 417 2 337 1 501 1 016  253 91 21
Sør-Trøndelag 27 609 16 514 5 818 2 182 1 581  999  327  145 43
Nord-Trøndelag 14 796 9 283 3 022 1 163  719  429  129 43 8
Nordland 22 234 12 536 5 013 2 086 1 460  799  232 92 16
Troms Romsa 14 419 7 835 3 500 1 389  871  592  160 59 13
Finnmark Finnmárku 7 721 3 953 2 108  775  515  279 69 18 4

Standardtegn i tabeller