Statistisk sentralbyrå

Bedrifter

2 Bedrifter etter ansattegrupper og fylke. 1. januar 2011
  Bedrifter i alt Uten ansatte 1-4 ansatte 5-9 ansatte 10-19 ansatte 20-49 ansatte 50-99 ansatte 100-249 ansatte 250 ansatte og over
I alt  485 907  291 112  104 160 39 265 26 250 17 267 5 007 2 223  623
Østfold 25 569 15 394 5 559 2 030 1 349  876  233  105 23
Akershus 48 928 29 745 10 695 3 607 2 381 1 690  519  225 66
Oslo 68 887 42 295 14 496 4 903 3 477 2 267  795  463  191
Hedmark 20 240 12 759 3 941 1 587 1 030  677  166 73 7
Oppland 22 218 14 380 4 236 1 569 1 119  658  189 58 9
Buskerud 27 457 16 707 5 900 2 151 1 384  938  262 91 24
Vestfold 22 695 13 528 5 098 1 810 1 159  763  231 90 16
Telemark 16 535 9 838 3 500 1 405  909  674  132 69 8
Aust-Agder 10 492 6 078 2 378  947  590  356 97 43 3
Vest-Agder 17 074 10 163 3 604 1 444  958  635  164 87 19
Rogaland 38 618 22 723 8 183 3 126 2 210 1 582  499  221 74
Hordaland 41 740 24 497 8 887 3 483 2 434 1 669  466  224 80
Sogn og Fjordane 13 482 8 271 2 876 1 089  691  400  117 34 4
Møre og Romsdal 24 964 14 379 5 350 2 385 1 498 1 000  245 86 21
Sør-Trøndelag 27 520 16 527 5 700 2 228 1 560  993  325  150 37
Nord-Trøndelag 14 783 9 218 3 048 1 198  714  425  133 40 7
Nordland 22 553 12 833 5 051 2 124 1 428  799  216 82 20
Troms Romsa 14 473 7 872 3 547 1 384  862  583  149 66 10
Finnmark Finnmárku 7 679 3 905 2 111  795  497  282 69 16 4

Standardtegn i tabeller