Statistisk sentralbyrå

Bedrifter

2 Bedrifter, etter ansattegrupper og fylke. 1. januar 2010
Fylke Bedrifter i alt Uten ansatte 1-4 ansatte 5-9 ansatte 10-19 ansatte 20-49 ansatte 50-99 ansatte 100-249 ansatte 250 ansatte og over
I alt  481 720  289 289  102 180 39 259 26 113 17 025 4 952 2 266  636
Østfold 25 462 15 382 5 411 2 063 1 350  880  242  109 25
Akershus 47 917 28 984 10 487 3 586 2 366 1 705  494  228 67
Oslo 67 652 41 521 14 180 4 836 3 377 2 294  769  489  186
Hedmark 20 221 12 724 3 975 1 569 1 062  644  161 76 10
Oppland 22 299 14 523 4 172 1 578 1 137  636  186 57 10
Buskerud 27 194 16 597 5 766 2 156 1 382  919  257 91 26
Vestfold 22 622 13 512 5 083 1 758 1 175  755  227 95 17
Telemark 16 489 9 836 3 480 1 379  924  643  144 74 9
Aust-Agder 10 466 6 119 2 327  956  560  351  106 43 4
Vest-Agder 16 798 10 031 3 500 1 413  973  604  171 86 20
Rogaland 38 222 22 624 7 939 3 127 2 203 1 568  477  214 70
Hordaland 41 037 24 145 8 688 3 469 2 353 1 597  479  222 84
Sogn og Fjordane 13 492 8 305 2 838 1 116  680  394  119 37 3
Møre og Romsdal 24 788 14 248 5 312 2 392 1 483  988  253 90 22
Sør-Trøndelag 27 159 16 240 5 601 2 305 1 532  979  320  142 40
Nord-Trøndelag 14 726 9 221 3 014 1 168  722  418  129 47 7
Nordland 22 735 13 143 4 883 2 190 1 416  785  209 87 22
Troms Romsa 14 616 8 095 3 433 1 395  903  575  143 60 12
Finnmark Finnmárku 7 825 4 039 2 091  803  515  290 66 19 2

Standardtegn i tabeller