Statistisk sentralbyrå

Bedrifter

2 Bedrifter, etter ansattegrupper og fylke. 1. januar 2009
Fylke Bedrifter i alt Uten ansatte 1-4 ansatte 5-9 ansatte 10-19 ansatte 20-49 ansatte 50-99 ansatte 100-249 ansatte 250 ansatte og over
I alt  467 330  276 734  100 814 38 897 26 030 16 891 4 981 2 312  671
Østfold 24 602 14 548 5 361 2 087 1 340  866  260  113 27
Akershus 45 716 27 092 10 243 3 515 2 366 1 713  488  230 69
Oslo 65 668 39 684 14 065 4 806 3 336 2 295  792  499  191
Hedmark 19 866 12 440 3 904 1 563 1 071  639  165 72 12
Oppland 21 709 14 059 4 089 1 574 1 107  631  177 59 13
Buskerud 26 324 15 856 5 671 2 118 1 358  947  251 97 26
Vestfold 21 837 12 810 4 924 1 804 1 184  768  231 95 21
Telemark 16 008 9 383 3 471 1 366  920  628  154 76 10
Aust-Agder 10 106 5 850 2 258  941  569  332  106 44 6
Vest-Agder 16 297 9 669 3 405 1 405  941  598  177 80 22
Rogaland 37 276 21 809 7 863 3 092 2 216 1 529  467  232 68
Hordaland 39 654 23 018 8 568 3 361 2 365 1 548  480  227 87
Sogn og Fjordane 13 293 8 153 2 841 1 073  689  388  105 36 8
Møre og Romsdal 24 242 13 788 5 248 2 426 1 475  944  244 94 23
Sør-Trøndelag 26 394 15 543 5 575 2 232 1 538  997  318  150 41
Nord-Trøndelag 14 508 9 016 3 001 1 150  752  415  122 41 11
Nordland 22 123 12 526 4 879 2 192 1 416  775  224 89 22
Troms 14 149 7 664 3 395 1 383  903  578  154 60 12
Finnmark 7 558 3 826 2 053  809  484  300 66 18 2

Standardtegn i tabeller