Statistisk sentralbyrå

Barnehager, regnskap private

4 Private familiebarnehager1. Kostnader for barnehageplass per måned ved forskjellige oppholdstider per uke og ulike aldergrupper. Fylke. 2010. Kroner
Fylke Månedspris 0-8 timer per uke Månedspris 9-16 timer per uke Månedspris 17-24 timer per uke Månedspris 25-32 timer per uke Månedspris 33-40 timer per uke Månedspris 41- timer per uke
0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år
2010 i alt 1 432 1 074  716 3 103 2 327 1 552 5 013 3 760 2 506 6 922 5 192 3 461 8 832 6 624 4 416 10 741 8 056 5 371
                                     
Østfold 1 050  787  525 2 274 1 706 1 137 3 674 2 755 1 837 5 074 3 805 2 537 6 473 4 855 3 237 7 873 5 905 3 936
Akershus 1 480 1 110  740 3 206 2 405 1 603 5 180 3 885 2 590 7 153 5 365 3 576 9 126 6 844 4 563 11 099 8 324 5 549
Oslo 1 603 1 203  802 3 474 2 605 1 737 5 612 4 209 2 806 7 750 5 812 3 875 9 887 7 415 4 944 12 025 9 019 6 013
Hedmark 1 528 1 146  764 3 310 2 482 1 655 5 346 4 010 2 673 7 383 5 537 3 692 9 420 7 065 4 710 11 457 8 593 5 728
Oppland 1 035  776  517 2 242 1 682 1 121 3 622 2 716 1 811 5 002 3 751 2 501 6 381 4 786 3 191 7 761 5 821 3 880
Buskerud 1 387 1 040  694 3 006 2 254 1 503 4 855 3 641 2 428 6 705 5 029 3 352 8 554 6 416 4 277 10 404 7 803 5 202
Vestfold 1 608 1 206  804 3 484 2 613 1 742 5 627 4 220 2 814 7 771 5 828 3 885 9 915 7 436 4 957 12 058 9 044 6 029
Telemark 1 483 1 112  741 3 213 2 410 1 606 5 190 3 892 2 595 7 167 5 375 3 583 9 144 6 858 4 572 11 121 8 341 5 560
Aust-Agder 1 536 1 152  768 3 329 2 497 1 665 5 378 4 033 2 689 7 426 5 570 3 713 9 475 7 106 4 737 11 523 8 643 5 762
Vest-Agder 1 572 1 179  786 3 405 2 554 1 703 5 500 4 125 2 750 7 596 5 697 3 798 9 691 7 268 4 846 11 787 8 840 5 893
Rogaland 1 480 1 110  740 3 206 2 404 1 603 5 178 3 884 2 589 7 151 5 363 3 575 9 124 6 843 4 562 11 096 8 322 5 548
Hordaland 1 590 1 193  795 3 445 2 584 1 723 5 566 4 174 2 783 7 686 5 764 3 843 9 806 7 354 4 903 11 926 8 945 5 963
Sogn og Fjordane 1 304  978  652 2 825 2 119 1 412 4 563 3 423 2 282 6 302 4 726 3 151 8 040 6 030 4 020 9 779 7 334 4 889
Møre og Romsdal 1 649 1 237  824 3 572 2 679 1 786 5 771 4 328 2 885 7 969 5 977 3 985 10 168 7 626 5 084 12 366 9 274 6 183
Sør-Trøndelag 1 026  769  513 2 223 1 667 1 111 3 591 2 693 1 795 4 959 3 719 2 479 6 327 4 745 3 163 7 695 5 771 3 847
Nord-Trøndelag 1 185  889  593 2 568 1 926 1 284 4 148 3 111 2 074 5 728 4 296 2 864 7 308 5 481 3 654 8 888 6 666 4 444
Nordland 1 405 1 054  703 3 045 2 284 1 523 4 919 3 689 2 459 6 793 5 095 3 396 8 667 6 500 4 333 10 541 7 905 5 270
Troms Romsa 1 630 1 222  815 3 531 2 648 1 765 5 703 4 278 2 852 7 876 5 907 3 938 10 049 7 537 5 024 12 222 9 166 6 111
Finnmark Finnmárku 1 237  928  619 2 681 2 011 1 340 4 330 3 248 2 165 5 980 4 485 2 990 7 630 5 722 3 815 9 279 6 959 4 640
Svalbard . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1  Omfatter 793 familiebarnehager i 2010.

Standardtegn i tabeller