Statistisk sentralbyrå

Barnehager, regnskap private

3 Private ordinære barnehager1. Kostnader for barnehageplass per måned ved forskjellige oppholdstider per uke og ulike aldergrupper. Fylke. 2010. Kroner
Fylke Månedspris 0-8 timer per uke Månedspris 9-16 timer per uke Månedspris 17-24 timer per uke Månedspris 25-32 timer per uke Månedspris 33-40 timer per uke Månedspris 41- timer per uke
0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år
2010 i alt 2 008 1 506 1 004 4 351 3 263 2 176 7 029 5 272 3 514 9 706 7 280 4 853 12 384 9 288 6 192 15 062 11 296 7 531
                                     
Østfold 1 916 1 437  958 4 152 3 114 2 076 6 706 5 030 3 353 9 261 6 946 4 631 11 816 8 862 5 908 14 371 10 778 7 185
Akershus 1 970 1 477  985 4 267 3 200 2 134 6 893 5 170 3 447 9 519 7 140 4 760 12 145 9 109 6 073 14 771 11 079 7 386
Oslo 2 022 1 517 1 011 4 382 3 286 2 191 7 079 5 309 3 539 9 775 7 331 4 888 12 472 9 354 6 236 15 168 11 376 7 584
Hedmark 1 999 1 499 1 000 4 331 3 249 2 166 6 997 5 248 3 498 9 662 7 247 4 831 12 328 9 246 6 164 14 993 11 245 7 497
Oppland 1 965 1 474  983 4 258 3 193 2 129 6 878 5 158 3 439 9 498 7 124 4 749 12 118 9 089 6 059 14 738 11 054 7 369
Buskerud 2 005 1 504 1 003 4 344 3 258 2 172 7 018 5 263 3 509 9 691 7 269 4 846 12 365 9 274 6 182 15 038 11 279 7 519
Vestfold 2 090 1 568 1 045 4 529 3 397 2 264 7 316 5 487 3 658 10 103 7 577 5 051 12 890 9 667 6 445 15 676 11 757 7 838
Telemark 1 950 1 463  975 4 225 3 169 2 113 6 826 5 119 3 413 9 426 7 069 4 713 12 026 9 020 6 013 14 626 10 970 7 313
Aust-Agder 2 196 1 647 1 098 4 759 3 569 2 379 7 687 5 765 3 844 10 616 7 962 5 308 13 544 10 158 6 772 16 473 12 355 8 236
Vest-Agder 1 912 1 434  956 4 142 3 107 2 071 6 691 5 019 3 346 9 241 6 930 4 620 11 790 8 842 5 895 14 339 10 754 7 169
Rogaland 2 035 1 526 1 018 4 409 3 307 2 205 7 123 5 342 3 561 9 836 7 377 4 918 12 550 9 412 6 275 15 263 11 447 7 632
Hordaland 2 049 1 537 1 025 4 440 3 330 2 220 7 173 5 380 3 586 9 905 7 429 4 953 12 638 9 478 6 319 15 370 11 528 7 685
Sogn og Fjordane 1 905 1 429  952 4 127 3 095 2 064 6 667 5 000 3 334 9 207 6 905 4 603 11 747 8 810 5 873 14 287 10 715 7 143
Møre og Romsdal 2 010 1 508 1 005 4 355 3 267 2 178 7 036 5 277 3 518 9 716 7 287 4 858 12 396 9 297 6 198 15 076 11 307 7 538
Sør-Trøndelag 2 118 1 589 1 059 4 590 3 442 2 295 7 414 5 561 3 707 10 239 7 679 5 119 13 063 9 797 6 531 15 887 11 916 7 944
Nord-Trøndelag 1 981 1 486  991 4 293 3 220 2 146 6 934 5 201 3 467 9 576 7 182 4 788 12 218 9 163 6 109 14 859 11 145 7 430
Nordland 1 905 1 429  952 4 127 3 095 2 064 6 667 5 000 3 334 9 207 6 905 4 603 11 747 8 810 5 873 14 287 10 715 7 143
Troms Romsa 2 057 1 543 1 029 4 457 3 343 2 229 7 200 5 400 3 600 9 943 7 457 4 971 12 686 9 514 6 343 15 429 11 571 7 714
Finnmark Finnmárku 2 039 1 529 1 020 4 418 3 314 2 209 7 137 5 353 3 569 9 856 7 392 4 928 12 575 9 431 6 288 15 294 11 471 7 647
Svalbard 2 689 2 017 1 344 5 826 4 369 2 913 9 411 7 058 4 705 12 996 9 747 6 498 16 581 12 435 8 290 20 166 15 124 10 083
1  Omfatter 2 369 private ordinære barnehager i 2010.

Standardtegn i tabeller