Statistisk sentralbyrå

Barnehager, regnskap private

2 Gjennomsnittlig kostnad per time for barnehageplass i private barnehager, etter barnehagetype1 og ulike aldersgrupper. Fylke. 2010. Kroner
Fylke Gjennomsnittlig timepris
Ordinære barnehager Familiebarnehager
0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år
2010 i alt 83,68 62,76 41,84 59,67 44,76 29,84
             
Østfold 79,84 59,88 39,92 43,74 32,80 21,87
Akershus 82,06 61,55 41,03 61,66 46,25 30,83
Oslo 84,27 63,20 42,13 66,81 50,10 33,40
Hedmark 83,30 62,47 41,65 63,65 47,74 31,82
Oppland 81,88 61,41 40,94 43,12 32,34 21,56
Buskerud 83,55 62,66 41,77 57,80 43,35 28,90
Vestfold 87,09 65,32 43,55 66,99 50,24 33,50
Telemark 81,26 60,94 40,63 61,78 46,34 30,89
Aust-Agder 91,52 68,64 45,76 64,02 48,01 32,01
Vest-Agder 79,66 59,75 39,83 65,48 49,11 32,74
Rogaland 84,80 63,60 42,40 61,65 46,23 30,82
Hordaland 85,39 64,04 42,70 66,26 49,69 33,13
Sogn og Fjordane 79,37 59,53 39,68 54,33 40,74 27,16
Møre og Romsdal 83,76 62,82 41,88 68,70 51,52 34,35
Sør-Trøndelag 88,26 66,20 44,13 42,75 32,06 21,37
Nord-Trøndelag 82,55 61,91 41,28 49,38 37,03 24,69
Nordland 79,37 59,53 39,68 58,56 43,92 29,28
Troms Romsa 85,71 64,29 42,86 67,90 50,92 33,95
Finnmark Finnmárku 84,97 63,73 42,48 51,55 38,66 25,78
Svalbard  112,03 84,02 56,02 . . .
1  Kombinerte familie-/ordinære barnehager er ikke tatt med.

Standardtegn i tabeller