Statistisk sentralbyrå

Barnehager, regnskap private

1 Årsregnskap for private barnehager. Barnehager, etter barnehagetype og inntektenes prosentandel av bruttoutgifter i alt. Fylke. 2010
Fylke Antall private barnehager som har vært åpne hele året Inntektenes prosentandel av bruttoutgifter i alt
I alt Ordinære barnehager Familiebarnehager Kombinerte familie-/
ordinære barnehager
Foreldrebetaling Tilskudd fra staten Tilskudd fra kommunen Andre offentlige tilskudd Andre inntekter
2010 i alt 3 212 2 369  793 50 19 60 23 1 2
                   
Østfold  189  145 40 4 19 62 21 0 2
Akershus  476  317  156 3 19 62 23 0 2
Oslo  416  263  150 3 18 58 26 1 2
Hedmark 92 74 18 . 19 61 22 0 2
Oppland  112 75 37 . 20 64 23 0 2
Buskerud  194  144 47 3 19 62 19 1 2
Vestfold  146  108 35 3 18 59 23 2 1
Telemark 73 60 13 . 19 60 21 1 1
Aust-Agder  103 75 28 . 18 60 24 0 5
Vest-Agder  151 93 56 2 19 64 22 0 2
Rogaland  201  178 16 7 18 58 25 1 3
Hordaland  306  268 34 4 18 59 24 1 2
Sogn og Fjordane 40 33 7 . 20 64 18 1 1
Møre og Romsdal  134  127 6 1 18 60 22 1 2
Sør-Trøndelag  193  102 81 10 18 62 24 1 3
Nord-Trøndelag  132 91 34 7 18 61 22 0 2
Nordland  144  122 19 3 19 64 20 1 2
Troms 79 64 15 . 18 61 19 1 2
Finnmark 28 27 1 . 17 59 22 2 3
Svalbard 3 3 . . 17 50 0 0 0

Standardtegn i tabeller