Statistisk sentralbyrå

Barnehager, regnskap private

4 Private familiebarnehager1. Kostnader for barnehageplass per måned ved forskjellige oppholdstider per uke og ulike aldergrupper. Fylke. 2009. Kroner
Fylke Månedspris 0-8 timer per uke Månedspris 9-16 timer per uke Månedspris 17-24 timer per uke Månedspris 25-32 timer per uke Månedspris 33-40 timer per uke Månedspris 41- timer per uke
0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år
2009 i alt 1 391 1 043  695 3 014 2 260 1 507 4 868 3 651 2 434 6 722 5 042 3 361 8 577 6 433 4 288 10 431 7 824 5 216
                                     
Østfold 1 077  807  538 2 333 1 749 1 166 3 768 2 826 1 884 5 203 3 903 2 602 6 639 4 979 3 319 8 074 6 056 4 037
Akershus 1 411 1 058  705 3 056 2 292 1 528 4 937 3 703 2 469 6 818 5 113 3 409 8 699 6 524 4 349 10 580 7 935 5 290
Oslo 1 582 1 186  791 3 427 2 570 1 714 5 536 4 152 2 768 7 645 5 734 3 823 9 754 7 315 4 877 11 863 8 897 5 931
Hedmark 1 331  998  665 2 884 2 163 1 442 4 658 3 494 2 329 6 433 4 825 3 216 8 207 6 156 4 104 9 982 7 487 4 991
Oppland 1 219  914  609 2 641 1 981 1 320 4 266 3 200 2 133 5 891 4 419 2 946 7 517 5 637 3 758 9 142 6 856 4 571
Buskerud 1 259  944  629 2 728 2 046 1 364 4 406 3 305 2 203 6 085 4 563 3 042 7 763 5 822 3 882 9 442 7 081 4 721
Vestfold 1 431 1 073  716 3 101 2 325 1 550 5 009 3 757 2 504 6 917 5 188 3 458 8 825 6 619 4 412 10 733 8 050 5 367
Telemark 1 549 1 162  774 3 356 2 517 1 678 5 421 4 066 2 710 7 486 5 615 3 743 9 551 7 163 4 776 11 616 8 712 5 808
Aust-Agder 1 459 1 094  730 3 162 2 371 1 581 5 107 3 831 2 554 7 053 5 290 3 527 8 999 6 749 4 499 10 945 8 208 5 472
Vest-Agder 1 515 1 136  757 3 282 2 461 1 641 5 301 3 976 2 651 7 321 5 491 3 660 9 340 7 005 4 670 11 360 8 520 5 680
Rogaland 1 412 1 059  706 3 059 2 295 1 530 4 942 3 707 2 471 6 825 5 119 3 412 8 708 6 531 4 354 10 590 7 943 5 295
Hordaland 1 461 1 095  730 3 165 2 374 1 582 5 112 3 834 2 556 7 060 5 295 3 530 9 007 6 755 4 504 10 955 8 216 5 477
Sogn og Fjordane 1 300  975  650 2 817 2 112 1 408 4 550 3 412 2 275 6 283 4 712 3 142 8 016 6 012 4 008 9 750 7 312 4 875
Møre og Romsdal 1 701 1 276  851 3 686 2 765 1 843 5 955 4 466 2 978 8 224 6 168 4 112 10 492 7 869 5 246 12 761 9 571 6 380
Sør-Trøndelag  961  721  480 2 082 1 561 1 041 3 363 2 522 1 681 4 644 3 483 2 322 5 925 4 443 2 962 7 206 5 404 3 603
Nord-Trøndelag 1 458 1 093  729 3 158 2 369 1 579 5 101 3 826 2 551 7 045 5 284 3 522 8 988 6 741 4 494 10 932 8 199 5 466
Nordland 1 421 1 066  711 3 080 2 310 1 540 4 975 3 731 2 488 6 870 5 153 3 435 8 766 6 574 4 383 10 661 7 996 5 330
Troms 1 602 1 201  801 3 470 2 603 1 735 5 606 4 204 2 803 7 741 5 806 3 871 9 877 7 408 4 938 12 012 9 009 6 006
Finnmark Finnmárku 1 110  832  555 2 404 1 803 1 202 3 884 2 913 1 942 5 363 4 022 2 682 6 843 5 132 3 421 8 322 6 242 4 161
Svalbard . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1  Omfatter i 2009 847 familiebarnehager.

Standardtegn i tabeller