Statistisk sentralbyrå

Barnehager, regnskap private

3 Private ordinære barnehager1. Kostnader for barnehageplass per måned ved forskjellige oppholdstider per uke og ulike aldergrupper. Fylke. 2009. Kroner
Fylke Månedspris 0-8 timer per uke Månedspris 9-16 timer per uke Månedspris 17-24 timer per uke Månedspris 25-32 timer per uke Månedspris 33-40 timer per uke Månedspris 41- timer per uke
0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år
2009 i alt 1 936 1 452  968 4 195 3 146 2 098 6 777 5 083 3 388 9 359 7 019 4 679 11 940 8 955 5 970 14 522 10 892 7 261
                                     
Østfold 1 861 1 396  931 4 033 3 025 2 016 6 515 4 886 3 257 8 997 6 747 4 498 11 478 8 609 5 739 13 960 10 470 6 980
Akershus 1 928 1 446  964 4 176 3 132 2 088 6 747 5 060 3 373 9 317 6 988 4 658 11 887 8 915 5 943 14 457 10 843 7 228
Oslo 1 955 1 467  978 4 237 3 177 2 118 6 844 5 133 3 422 9 451 7 088 4 725 12 058 9 044 6 029 14 665 10 999 7 333
Hedmark 1 913 1 435  957 4 145 3 109 2 072 6 696 5 022 3 348 9 246 6 935 4 623 11 797 8 848 5 898 14 348 10 761 7 174
Oppland 1 888 1 416  944 4 090 3 067 2 045 6 607 4 955 3 303 9 124 6 843 4 562 11 641 8 730 5 820 14 157 10 618 7 079
Buskerud 1 943 1 457  971 4 209 3 157 2 105 6 800 5 100 3 400 9 390 7 043 4 695 11 981 8 985 5 990 14 571 10 928 7 285
Vestfold 1 950 1 463  975 4 226 3 170 2 113 6 827 5 120 3 413 9 427 7 071 4 714 12 028 9 021 6 014 14 629 10 972 7 314
Telemark 1 896 1 422  948 4 109 3 082 2 055 6 638 4 978 3 319 9 166 6 875 4 583 11 695 8 771 5 847 14 224 10 668 7 112
Aust-Agder 2 132 1 599 1 066 4 619 3 464 2 309 7 461 5 596 3 731 10 304 7 728 5 152 13 146 9 860 6 573 15 989 11 991 7 994
Vest-Agder 1 821 1 365  910 3 945 2 958 1 972 6 372 4 779 3 186 8 800 6 600 4 400 11 227 8 420 5 613 13 654 10 241 6 827
Rogaland 1 946 1 459  973 4 216 3 162 2 108 6 810 5 107 3 405 9 404 7 053 4 702 11 998 8 999 5 999 14 593 10 945 7 296
Hordaland 1 994 1 496  997 4 321 3 241 2 160 6 980 5 235 3 490 9 639 7 229 4 819 12 298 9 223 6 149 14 957 11 218 7 478
Sogn og Fjordane 1 823 1 367  911 3 949 2 962 1 975 6 379 4 785 3 190 8 810 6 607 4 405 11 240 8 430 5 620 13 670 10 253 6 835
Møre og Romsdal 1 935 1 451  968 4 193 3 145 2 096 6 773 5 080 3 387 9 353 7 015 4 677 11 934 8 950 5 967 14 514 10 885 7 257
Sør-Trøndelag 2 025 1 519 1 012 4 387 3 290 2 193 7 087 5 315 3 543 9 786 7 340 4 893 12 486 9 365 6 243 15 186 11 389 7 593
Nord-Trøndelag 1 882 1 412  941 4 078 3 059 2 039 6 588 4 941 3 294 9 097 6 823 4 549 11 607 8 705 5 803 14 116 10 587 7 058
Nordland 1 839 1 380  920 3 986 2 989 1 993 6 438 4 829 3 219 8 891 6 668 4 445 11 343 8 508 5 672 13 796 10 347 6 898
Troms Romsa 1 936 1 452  968 4 195 3 147 2 098 6 777 5 083 3 389 9 359 7 019 4 680 11 941 8 956 5 970 14 523 10 892 7 261
Finnmark Finnmárku 1 935 1 451  967 4 192 3 144 2 096 6 771 5 078 3 385 9 350 7 013 4 675 11 930 8 947 5 965 14 509 10 882 7 255
Svalbard 2 418 1 813 1 209 5 238 3 928 2 619 8 461 6 346 4 231 11 685 8 764 5 842 14 908 11 181 7 454 18 132 13 599 9 066
1  Omfatter i 2009 2311 private ordinære barnehager.

Standardtegn i tabeller