Statistisk sentralbyrå

Barnehager, regnskap private

2 Gjennomsnittlig kostnad per time for barnehageplass i private barnehager, etter barnehagetype1 og ulike aldersgrupper. Fylke. 2009. Kroner
Fylke Gjennomsnittlig timepris
Ordinære barnehager Familiebarnehager
0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år
2009 i alt 80,68 60,51 40,34 57,95 43,46 28,98
             
Østfold 77,56 58,17 38,78 44,86 33,64 22,43
Akershus 80,32 60,24 40,16 58,78 44,08 29,39
Oslo 81,47 61,10 40,74 65,91 49,43 32,95
Hedmark 79,71 59,78 39,85 55,46 41,59 27,73
Oppland 78,65 58,99 39,33 50,79 38,09 25,39
Buskerud 80,95 60,71 40,47 52,45 39,34 26,23
Vestfold 81,27 60,95 40,64 59,63 44,72 29,81
Telemark 79,02 59,26 39,51 64,54 48,40 32,27
Aust-Agder 88,83 66,62 44,41 60,80 45,60 30,40
Vest-Agder 75,86 56,89 37,93 63,11 47,33 31,56
Rogaland 81,07 60,80 40,54 58,83 44,13 29,42
Hordaland 83,09 62,32 41,55 60,86 45,64 30,43
Sogn og Fjordane 75,94 56,96 37,97 54,16 40,62 27,08
Møre og Romsdal 80,63 60,47 40,32 70,89 53,17 35,45
Sør-Trøndelag 84,37 63,27 42,18 40,03 30,02 20,02
Nord-Trøndelag 78,42 58,82 39,21 60,73 45,55 30,37
Nordland 76,64 57,48 38,32 59,23 44,42 29,61
Troms Romsa 80,68 60,51 40,34 66,73 50,05 33,37
Finnmark Finnmárku 80,61 60,46 40,30 46,24 34,68 23,12
Svalbard  100,73 75,55 50,37 . . .
1  Kombinerte familie-/ordinære barnehager er ikke tatt med.

Standardtegn i tabeller