Statistisk sentralbyrå

Barnehager, regnskap private

1 Årsregnskap for private barnehager. Barnehager, etter barnehagetype og inntektenes andel av bruttoutgifter i alt. Fylke. 2009
Fylke Antall private barnehager som har vært åpne hele året Inntektenes andel av bruttoutgifter i alt
I alt Ordinære barnehager Familiebarnehager Kombinerte familie-/ordinære barnehager Foreldrebetaling Tilskudd fra staten Tilskudd fra kommunen Andre offentlige tilskudd Andre inntekter
2009 i alt 3 204 2 311  847 46 20 61 22 1 2
                   
Østfold  183  141 37 5 20 62 21 0 2
Akershus  481  313  165 3 20 61 21 1 2
Oslo  415  255  157 3 19 59 24 1 2
Hedmark  100 75 25 . 20 62 21 1 2
Oppland  112 76 35 1 20 63 23 0 2
Buskerud  193  135 55 3 20 62 19 1 1
Vestfold  151  108 40 3 19 59 24 2 1
Telemark 73 59 14 . 20 60 20 1 1
Aust-Agder  104 75 29 . 18 59 25 1 4
Vest-Agder  150 93 54 3 20 63 21 1 2
Rogaland  192  170 17 5 19 59 24 2 2
Hordaland  293  257 33 3 19 58 24 1 2
Sogn og Fjordane 39 32 7 . 20 66 18 1 1
Møre og Romsdal  130  120 9 1 20 61 20 0 2
Sør-Trøndelag  202 99 93 10 19 63 23 1 3
Nord-Trøndelag  131 89 37 5 19 62 21 1 2
Nordland  139  118 20 1 20 64 19 0 2
Troms Romsa 83 64 19 . 19 61 18 1 2
Finnmark Finnmárku 30 29 1 . 19 59 21 2 2
Svalbard 3 3 . . 18 51 31 0 0

Standardtegn i tabeller