Statistisk sentralbyrå

Barnehager, regnskap private

4 Private familiebarnehager1. Kostnader for barnehageplass per måned ved forskjellige oppholdstider per uke og ulike aldergrupper, etter fylke. 2007. Kroner
  Månedspris 0-8 timer per uke Månedspris 9-16 timer per uke Månedspris 17-24 timer per uke Månedspris 25-32 timer per uke Månedspris 33-40 timer per uke Månedspris 41- timer per uke
  0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år
2007 i alt 1 093  820  546 2 368 1 776 1 184 3 825 2 868 1 912 5 282 3 961 2 641 6 738 5 054 3 369 8 195 6 147 4 098
                                     
Østfold  918  689  459 1 989 1 492  995 3 214 2 410 1 607 4 438 3 329 2 219 5 662 4 247 2 831 6 887 5 165 3 443
Akershus 1 079  809  539 2 338 1 753 1 169 3 776 2 832 1 888 5 215 3 911 2 608 6 654 4 990 3 327 8 092 6 069 4 046
Oslo 1 255  941  628 2 719 2 039 1 360 4 393 3 294 2 196 6 066 4 550 3 033 7 739 5 805 3 870 9 413 7 060 4 706
Hedmark 1 226  920  613 2 657 1 992 1 328 4 291 3 219 2 146 5 926 4 445 2 963 7 561 5 671 3 781 9 196 6 897 4 598
Oppland  925  694  462 2 004 1 503 1 002 3 237 2 428 1 619 4 471 3 353 2 235 5 704 4 278 2 852 6 937 5 203 3 469
Buskerud  954  715  477 2 067 1 550 1 033 3 339 2 504 1 669 4 610 3 458 2 305 5 882 4 412 2 941 7 154 5 365 3 577
Vestfold 1 195  896  597 2 588 1 941 1 294 4 181 3 136 2 090 5 774 4 330 2 887 7 366 5 525 3 683 8 959 6 719 4 480
Telemark 1 248  936  624 2 704 2 028 1 352 4 368 3 276 2 184 6 033 4 524 3 016 7 697 5 773 3 848 9 361 7 021 4 680
Aust-Agder 1 108  831  554 2 401 1 801 1 200 3 878 2 909 1 939 5 356 4 017 2 678 6 833 5 125 3 417 8 310 6 233 4 155
Vest-Agder 1 106  830  553 2 397 1 798 1 199 3 872 2 904 1 936 5 348 4 011 2 674 6 823 5 117 3 411 8 298 6 224 4 149
Rogaland 1 025  769  512 2 221 1 666 1 110 3 587 2 691 1 794 4 954 3 716 2 477 6 321 4 741 3 160 7 687 5 766 3 844
Hordaland 1 200  900  600 2 600 1 950 1 300 4 200 3 150 2 100 5 800 4 350 2 900 7 400 5 550 3 700 9 000 6 750 4 500
Sogn og Fjordane  959  719  480 2 078 1 559 1 039 3 357 2 518 1 679 4 636 3 477 2 318 5 915 4 436 2 958 7 194 5 396 3 597
Møre og Romsdal 1 375 1 031  688 2 979 2 234 1 490 4 813 3 610 2 406 6 646 4 985 3 323 8 479 6 360 4 240 10 313 7 735 5 156
Sør-Trøndelag  771  578  385 1 670 1 253  835 2 698 2 024 1 349 3 726 2 795 1 863 4 754 3 566 2 377 5 782 4 337 2 891
Nord-Trøndelag 1 087  815  544 2 355 1 767 1 178 3 805 2 854 1 902 5 254 3 941 2 627 6 704 5 028 3 352 8 153 6 115 4 077
Nordland 1 130  847  565 2 448 1 836 1 224 3 954 2 965 1 977 5 460 4 095 2 730 6 966 5 225 3 483 8 473 6 355 4 236
Troms Romsa 1 374 1 030  687 2 976 2 232 1 488 4 808 3 606 2 404 6 640 4 980 3 320 8 471 6 353 4 236 10 303 7 727 5 151
Finnmark Finnmárku  823  618  412 1 784 1 338  892 2 882 2 162 1 441 3 980 2 985 1 990 5 078 3 808 2 539 6 176 4 632 3 088
Svalbard . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1  Omfatter i 2007 1 008 familiebarnehager.

Standardtegn i tabeller